Zasady te określają, jakie dane osobowe zbieramy w celu zarządzania firmą i naszymi relacjami z klientami, osobami odwiedzającymi i uczestnikami wydarzeń.

W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia te zasady informują o przysługujących im prawach do ochrony prywatności i sposobach egzekwowania tych praw.

Te zasady określają, jakie dane osobowe zbieramy od kandydatów w związku z naszym programem rekrutacji pracowników.

Te zasady określają, jakie informacje zbieramy i wykorzystujemy w związku z wdrażaniem naszych produktów i usług u klientów.

To oświadczenie zawiera informacje na temat typów danych uzyskiwanych przez rozwiązanie Workspace ONE UEM od użytkowników klientów oraz z ich urządzeń.

Obowiązuje od: 1 listopad 2021

Niniejsze Zasady korzystania z plików cookie określają, w jaki sposób spółka VMware, Inc. i firmy należące do jej grupy („VMware”, „my”, „nas” oraz „nasz”) wykorzystują pliki cookie i podobne techniki, gdy:

  • użytkownik odwiedza, używa lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z naszych witryn internetowych, stron w mediach społecznościowych, aplikacji mobilnych VMware (powiązanych z niniejszymi Zasadami korzystania z plików cookie), reklam internetowych, materiałów marketingowych (nasze „Aktywa internetowe”);
  • kupują Państwo produkty i usługi spółki VMware (w tym aplikacje mobilne), które zostały wdrożone przez jednego z naszych klientów biznesowych, na przykład Państwa pracodawcę (nasze „Usługi”), lub z nich korzystają.

Niniejsze zasady wyjaśniają, jakie są to technologie i dlaczego ich używamy, a także jakie mają Państwo prawa w zakresie kontrolowania naszych sposobów korzystania z tych technologii. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i podobnych technologii używanych przez nas w związku z Usługami można znaleźć w Zasadach korzystania z produktów i usług VMware.

Niniejsze zasady korzystania z plików cookie nie obejmują stosowania plików cookie i podobnych technologii w aktywach i usługach internetowych świadczonych przez naszą spółkę zależną Carbon Black, Inc. Prosimy zapoznać się z Polityką korzystania z plików cookie spółki Carbon Black


Możemy używać plików cookie lub podobnych technologii w celu gromadzenia danych osobowych lub informacji, które po połączeniu z innymi informacjami staną się danymi osobowymi. W takich przypadkach oprócz niniejszych Zasad korzystania z plików cookie będą mieć zastosowanie Zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów i usług spółki VMware (w odniesieniu do Aktywów internetowych) oraz Zasady korzystania z produktów i usług VMware (w odniesieniu do Usług).

SPIS TREŚCI

Co to są pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w chwili łączenia się z witryną internetową lub korzystania z usługi internetowej. Organizacje powszechnie stosują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich witryn lub usług, a także w celu przekazywania informacji. Wyróżnia się dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji są zapisywane w pamięci tymczasowej i nie są zachowane po zakończeniu sesji przeglądarki i nie pobierają żadnych informacji z urządzenia użytkownika końcowego. Natomiast trwałe pliki cookie zostają zapisane w urządzeniu użytkownika końcowego, w podfolderze przeglądarki internetowej, są wykorzystywane przy kolejnych połączeniach użytkownika z tą samą witryną oraz pozostają zapisane przez czas określony w samym pliku.

Pliki cookie ustawiane przez operatora witryny lub usługi nazywa się „plikami cookie strony pierwszej”. Pliki cookie ustawiane przez strony inne niż operator witryny lub usługi nazywają się „plikami cookie strony trzeciej”. Pliki cookie strony trzeciej zazwyczaj umożliwiają dostarczanie niektórych funkcji lub elementów strony trzeciej w odwiedzanej witrynie lub usłudze bądź za ich pośrednictwem (na przykład reklam, treści interaktywnych oraz statystyk). Strony generujące te pliki cookie strony trzeciej mogą rozpoznać komputer użytkownika zarówno wtedy, gdy łączy się on z tą oryginalną witryną internetową lub usługą, jak również gdy odwiedza on inne witryny.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy i po co to robimy?

Możemy używać trzech rodzajów plików cookie:

  • Wymagane pliki cookie: te pliki cookie, określane też jako „podstawowe” lub „niezbędne”, są potrzebne ze względów technicznych w celu umożliwienia działania naszych Aktywów internetowych i Usług. Bez tych plików cookie nasze Aktywa internetowe i Usługi nie będą działać. Chcemy, aby użytkownicy rozumieli, czym są wymagane pliki cookie i do czego one służą, ale nie musimy posiadać zgody użytkowników na ich używanie w naszych Aktywach i Usługach internetowych, ponieważ służą nam one jedynie do dostarczania usług lub informacji na żądanie użytkownika.
  • Funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie mogą być używane w celu usprawniania działania i funkcjonalności naszych Aktywów internetowych i Usług, do zarządzania preferencjami użytkownika oraz do analizowania, personalizowania i ogólnego lepszego zrozumienia sposobów korzystania przez użytkownika z naszych Aktywów internetowych i Usług. Naszym zdaniem te pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszych Aktywów internetowych i Usług, ale nie są niezbędne. W związku z tym mogą je Państwo wyłączyć. Należy jednak liczyć się z tym, że bez nich niektóre funkcje (np. odtwarzanie filmów) mogą stać się niedostępne.
  • Pliki cookie reklam i kierowania reklam: te pliki cookie pozwalają dostarczać reklamy, które mogą być dla Państwa bardziej interesujące. Do ich zadań należy między innymi uniemożliwianie ciągłego wyświetlania tej samej reklamy, zapewnianie poprawnego wyświetlania reklam oraz, w niektórych przypadkach, wybieranie reklam na podstawie zainteresowań użytkownika. Te pliki cookie można wyłączyć w sposób opisany poniżej.

Pliki cookie przesyłane przez nasze Aktywa internetowe

 

Konkretne rodzaje plików cookie strony pierwszej i trzeciej przesyłanych przez nasze Aktywa internetowe, ich cel i działanie opisano w naszym [Narzędziu do zezwalania na pliki cookie].

Pliki cookie przesyłane przez Usługi

 

Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii używanych w Usługach można znaleźć w części IV „Pliki cookie i technologie śledzenia” w naszych Zasadach korzystania z produktów i usług VMware.

Jakiego rodzaju podobnych technologii używamy

Pliki cookie nie są jedyną metodą identyfikowania lub śledzenia użytkowników naszych Aktywów internetowych i Usług. Od czasu do czasu możemy używać innych podobnych technologii, takich jak internetowe znaczniki śledzące (czasami określane jako „piksele śledzące” albo „przezroczyste gify”) w celu śledzenia użytkowników naszych Aktywów internetowych i Usług. Te niewielkie pliki graficzne zawierają identyfikatory umożliwiające nam zorientowanie się, kiedy ktoś używał naszych Aktywów internetowych i Usług, na przykład otworzył wysłaną przez nas wiadomość e-mail. Sygnały nawigacyjne w sieci Web (lub inne podobne technologie) pozwalają nam na przykład monitorować wzorce ruchu użytkowników w ramach naszych Aktywów internetowych i Usług, dostarczać pliki cookie i komunikować się z nimi, aby dowiedzieć się, czy użytkownik połączył się z naszymi Aktywami internetowymi na skutek przekierowania z reklamy online wyświetlanej w witrynie strony trzeciej, a także usprawniać nasze Aktywa internetowe i Usługi oraz oceniać skuteczność e-mailowych kampanii marketingowych. W wielu przypadkach prawidłowe działanie tych technologii wymaga plików cookie, zatem niewyrażenie zgody na pliki cookie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie.

My i nasi usługodawcy oraz strony trzecie, z którymi współpracujemy, w tym sieci reklamowe, możemy korzystać ze śledzenia na różnych urządzeniach/w różnych kontekstach. Przykładowo użytkownik może używać wielu przeglądarek na jednym urządzeniu lub korzystać z różnych urządzeń (np. komputerów stacjonarnych, smartfonów i tabletów), co może skutkować posiadaniem wielu kont lub profili w różnych kontekstach i na różnych urządzeniach. Technologia obejmująca wiele urządzeń/kontekstów pozwala łączyć różne konta lub profile i odpowiadające im dane z różnych kontekstów i urządzeń.

Informacje o plikach cookie Flash, czyli lokalnych obiektach udostępnionych

Nasze Aktywa internetowe i Usługi mogą również zawierać tzw. pliki cookie Flash (nazywane również lokalnymi obiektami udostępnionymi lub LSO), których celem jest między innymi zbieranie i przechowywanie informacji o sposobach korzystania przez Państwa z naszych usług, zapobieganie oszustwom i wykonywanie innych operacji w witrynie.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie Flash były przechowywane na komputerze, można zmienić ustawienia programu Flash Player, aby zablokować przechowywanie plików cookie Flash przy użyciu narzędzi pulpitu ustawień pamięci witryn internetowych. Pliki cookie Flash można również kontrolować przy użyciu pulpitu globalnych ustawień pamięci, postępując zgodnie z instrukcją (która może na przykład zawierać wyjaśnienia, jak usunąć istniejące pliki cookie Flash (nazywane „informacjami” w witrynie Macromedia), jak zapobiegać zapisywaniu obiektów LSO Flash na Państwa komputerze bez dodatkowego pytania o pozwolenie, oraz (w przypadku odtwarzacza Flash Player w wersji 8 i nowszej) jak zablokować pliki cookie Flash, które nie są generowane przez operatora aktualnie odwiedzanej witryny).

Należy pamiętać, że ograniczenie akceptowania plików cookie Flash w programie Flash Player może ograniczyć lub uniemożliwić działanie niektórych programów Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w związku z Aktywami internetowymi i Usługami.

Spółka VMware śledzi i analizuje zarówno indywidualny dostęp, jak i statystykę ilościową dotyczącą korzystania przez użytkowników z naszych Aktywów internetowych i Usług. Ustanowiliśmy również partnerstwo ze stronami trzecimi (takimi jak agencje reklamowe i sieci reklamowe) w zakresie wyświetlania reklam w naszych Aktywach internetowych i/lub dostarczania reklam i zarządzania nimi w witrynach innych stron trzecich.

Te strony trzecie stosują pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, znaczniki pikselowe i podobne technologie w celu zbierania i wykorzystywania pewnych informacji na temat Państwa aktywności internetowej w naszych Aktywach internetowych, Usługach i innych witrynach stron trzecich. Informacje te mogą być użyte niezależnie albo w połączeniu z informacjami na Państwa temat otrzymanymi z innych źródeł (takich jak nasi partnerzy danych) i danymi kontaktowymi, informacjami zawodowymi oraz historią transakcji ze spółką VMware, aby poznać Państwa zainteresowania i dostarczać ukierunkowane reklamy i wiadomości marketingowe dostosowane do Państwa zainteresowań na podstawie wyszukiwania w Internecie („Reklama dostosowana do zainteresowań”). Reklama dostosowana do zainteresowań może być dostarczana użytkownikowi tylko wtedy, gdy jest to dozwolone w zakresie obowiązujących przepisów prawa i zgodne z preferencjami użytkownika dotyczącymi reklamy i marketingu.

Nasi zewnętrzni dostawcy usług również mogą stosować pliki cookie lub podobne technologie w celu zbierania informacji na temat korzystania przez Państwa z naszych Aktywów internetowych, Usług i witryn stron trzecich, aby oceniać i śledzić skuteczność reklamy i internetowych kampanii marketingowych (na przykład zbierając dane o tym, ile razy kliknęliście Państwo któreś z naszych ogłoszeń).

Mają Państwo prawo podjąć decyzję o akceptowaniu lub blokowaniu plików cookie (oprócz tych, które są wymagane lub niezbędne).

Mogą Państwo egzekwować swoje preferencje w odniesieniu do przesyłanych plików cookie: (i) w Aktywach internetowych za pomocą narzędzia do zezwalania na pliki cookie; (ii) za pośrednictwem Usług zgodnie z informacjami zawartymi w części IV „Pliki cookie i technologie śledzenia” w naszych Zasadach korzystania z produktów i usług VMware lub (iii) przez skonfigurowanie lub zmodyfikowanie ustawień przeglądarki zgodnie z opisem poniżej.

 Ustawienia przeglądarki internetowej: Użytkownik może ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki, aby zezwalać na pliki cookie lub je odrzucać. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucać pliki cookie, może nadal używać naszych Aktywów internetowych, ale dostęp do niektórych funkcji i elementów może być ograniczony. Sposób odrzucania plików cookie zależy od przeglądarki, dlatego należy znaleźć odpowiednie informacje w menu pomocy używanej przeglądarki.

Wyłączanie większości reklam internetowych: Większość sieci reklamowych daje możliwość rezygnowania z reklamy dostosowanej do zainteresowań. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.

Wyłączanie śledzenia przez urządzenie mobilne: jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego, można zablokować wykorzystywanie identyfikatora urządzenia mobilnego do wyświetlania pewnych typów reklamy dostosowanej do zainteresowań, w tym naszych reklam, zmieniając ustawienia urządzenia przenośnego z systemem firmy Apple lub systemem Android według najnowszych opublikowanych instrukcji. Nie będziemy wówczas zbierać Państwa danych ani śledzić aktywności. Oznacza to, że jeśli w późniejszym terminie użytkownik zdecyduje się włączyć reklamę ukierunkowaną, nie będziemy w stanie kontynuować śledzenia aktywności przy użyciu tego samego identyfikatora i praktycznie będzie on nowym użytkownikiem naszego systemu.

Obsługa sygnałów nieśledzenia: niektóre przeglądarki internetowe, takie jak Internet Explorer, Firefox czy Safari, mogą wysyłać sygnał „Do Not Track” („DNT”), czyli „Nie śledzić”. Ponieważ nie przyjęto jednolitego standardu obsługi sygnałów „DNT”, nasze Aktywa internetowe obecnie nie obsługują sygnału „DNT” i nie odpowiadają na niego. VMware poważnie traktuje Państwa decyzję o zachowaniu prywatności, dlatego staramy się śledzić rozwój wydarzeń związanych z technologią DNT i ustanowieniem odpowiedniego standardu. Więcej informacji na temat sygnałów „DNT” można znaleźć na stronie „All About Do Not Track”.

Rezygnacja z narzędzi analizy stron trzecich

  • Google Analytics: Korzystamy z plików cookie Google Analytics celem gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników w niektórych naszych Aktywach internetowych. Informacje te służą do gromadzenia raportów danych w celu poprawy treści i funkcjonowania naszych Witryn. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
  • Quantcast: Za Państwa zgodą używamy plików cookie Quantcast, które pomagają nam zrozumieć cechy i dane demograficzne osób, które odwiedzają niektóre z naszych usług internetowych. Plików cookie Quantcast używamy również do wyświetlania odpowiednich reklam internetowych indywidualnym konsumentom. Z narzędzi Quantcast można zrezygnować na stronie https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jak często będziemy uaktualniać niniejsze Zasady korzystania z plików cookie
Niniejsze Zasady korzystania z plików cookie mogą być od czasu do czasu uaktualniane w celu odzwierciedlenia na przykład zmian rodzaju używanych plików cookie i pokrewnych technologii lub z innych względów operacyjnych albo prawnych. Z tego względu zalecamy regularne sprawdzanie niniejszych Zasad korzystania z plików cookie, aby śledzić aktualne informacje o używaniu przez nas plików cookie i związanych z nimi technologii.

Gdzie można znaleźć więcej informacji
Pytania dotyczące korzystania przez nas z plików cookie i innych technologii prosimy kierować na adres e-mail privacy@vmware.com.