Obowiązuje od: 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze Zasady korzystania z plików cookie określają, w jaki sposób spółka VMware, Inc. i firmy należące do jej grupy (określane jako „VMware”, „my”, „nas” lub „nasz”) wykorzystują pliki cookie i podobne techniki (takie jak znaczniki śledzące), gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, które są połączone z niniejszymi Zasadami korzystania z plików cookie (takie jak www.vmware.com) („Witryny”) i/lub współdziałają z reklamami online lub marketingowymi wiadomościami e-mail od spółki VMware (kolektywnie określanymi jako „Aktywa internetowe”), używa dowolnej z naszych aplikacji mobilnych lub pewnych produktów i/lub usług spółki VMware zainstalowanych przez organizację użytkownika. Wyjaśniają, jakie to są techniki i dlaczego ich używamy, a także jakie prawa ma użytkownik do kontrolowania naszego sposobu ich używania. 

W niektórych przypadkach możemy używać plików cookie lub podobnych technologii w celu zbierania danych osobowych lub informacji, które po połączeniu z innymi informacjami staną się danymi osobowymi. W takich przypadkach oprócz niniejszych Zasad korzystania z plików cookie zastosowanie mają także Zasady zachowania poufności informacji spółki VMware.

CZĘŚĆ I: JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE 

Co to są pliki cookie
Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy łączy się on z witryną internetową. Organizacje powszechnie stosują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich witryn lub rozwiązań, a także w celu przekazywania informacji.

Pliki cookie ustawiane przez operatora witryny nazywa się „plikami cookie strony pierwszej”. Pliki cookie ustawiane przez strony inne niż operator odwiedzanej witryny nazywa się „plikami cookie strony trzeciej”.

Pliki cookie strony trzeciej umożliwiają dostarczanie funkcji lub elementów strony trzeciej na odwiedzanej witrynie lub za jej pośrednictwem (na przykład reklam i funkcji interaktywnych lub analitycznych). Strony ustawiające te pliki cookie strony trzeciej mogą rozpoznać komputer użytkownika zarówno wtedy, gdy łączy się on z tą oryginalną witryną internetową, jak i gdy odwiedza on inne witryny i/lub aplikacje mobilne. 

Dlaczego używamy plików cookie 
Plików cookie strony pierwszej i trzeciej używamy z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, w celu umożliwienia działania naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług; te pliki cookie określamy jako „zasadnicze” lub „bezwzględnie konieczne”. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie, w jaki sposób nasi obecni i potencjalni użytkownicy wykorzystują nasze Aktywa internetowe, aplikacje mobilne oraz produkty i/lub usługi oraz jak z nimi współdziałają; pozwalają usprawnić i dopasować działanie naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług oraz zapewnić bardziej ukierunkowaną internetową reklamę i kampanie marketingowe. Umożliwiają nam dokonanie oceny analitycznej prowadzonej przez nas kampanii internetowej oraz oceny wykorzystywania i sprawności naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług. Strony trzecie dostarczają pliki cookie poprzez nasze Aktywa internetowe, aplikacje mobilne oraz produkty i/lub usługi w celach reklamy, oceny analitycznej i innych. Szczegółowy opis znajduje się poniżej.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy
Konkretne rodzaje plików cookie strony pierwszej i trzeciej przesyłanych przez nasze Aktywa internetowe, ich cel i działanie opisano w Narzędziu zezwolenia na pliki cookie.

Funkcje mediów społecznościowych 
Nasze Aktywa internetowe i/lub aplikacje mobilne mogą korzystać z funkcji mediów społecznościowych, takich jak przycisk „polub” na Facebooku („Funkcje mediów społecznościowych”). Funkcje te mogą zapamiętywać adresy IP odwiedzanych stron w naszych Aktywach internetowych i/lub aplikacjach mobilnych i mogą ustawić pliki cookie umożliwiające prawidłowe działanie funkcji. Dzięki tym funkcjom mediów społecznościowych użytkownik może mieć możliwość umieszczenia informacji w naszych Aktywach internetowych i/lub aplikacjach mobilnych na stronie swojego profilu użytkownika udostępnionej przez sieć mediów społecznościową strony trzeciej w celu podzielenia się nią z innymi użytkownikami tej sieci. Funkcje mediów społecznościowych umieszczane są albo na serwerach stron trzecich, albo bezpośrednio w naszych Aktywach internetowych i/lub aplikacjach mobilnych. Działania użytkownika w ramach tych funkcji są regulowane przez zasady zachowania poufności informacji firmy obsługującej dane Funkcje mediów społecznościowych.

CZĘŚĆ II: UŻYWANIE PRZEZ NAS PODOBNYCH TECHNOLOGII 

Jakiego rodzaju podobnych technologii używamy 
Pliki cookie nie są jedyną metodą identyfikowania lub śledzenia użytkowników naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług. Od czasu do czasu możemy używać innych podobnych technologii, takich jak internetowe znaczniki śledzące (czasami określane jako piksele śledzące albo przezroczyste gify) w celu śledzenia użytkowników naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług. To niewielkie pliki graficzne zawierające unikatowe identyfikatory umożliwiające nam zorientowanie się, kiedy ktoś używał naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług, albo otworzył e-mail, który mu wysłaliśmy. Pozwala to nam na przykład monitorować sposób poruszania się użytkowników w ramach naszych Aktywów internetowych, aplikacji mobilnych oraz produktów i/lub usług; dostarczać pliki cookie i porozumiewać się z nimi, aby dowiedzieć się, czy użytkownik połączył się z naszymi Aktywami internetowymi, aplikacją mobilną oraz produktami i/lub usługami na skutek przekierowania z reklamy online wyświetlanej na witrynie strony trzeciej; usprawniać nasze Aktywa internetowe, aplikacje mobilne oraz produkty i/lub usługi; oraz oceniać sukces e-mailowych kampanii marketingowych. W wielu przypadkach prawidłowe działanie tych technologii wymaga plików cookie, zatem niewyrażenie zgody na pliki cookie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie.

Informacje o plikach cookie Flash, czyli lokalnych obiektach udostępnionych 
Nasze Aktywa internetowe i/lub aplikacje mobilne mogą również zawierać tzw. pliki cookie Flash (nazywane również lokalnymi obiektami udostępnionymi lub LSO) w celu między innymi zbierania i zapisywania informacji o używaniu naszych usług przez użytkownika, zapobiegania oszustwom i wykonywania innych operacji w ramach witryny. 

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie Flash były instalowane na jego komputerze, można zmienić ustawienia odtwarzacza Flash Player, aby zablokować zapisywanie plików cookie Flash przy użyciu pulpitu ustawień pamięci witryn internetowych. Pliki cookie Flash można również kontrolować przy użyciu pulpitu globalnych ustawień pamięci, postępując zgodnie z instrukcją (która może na przykład zawierać wyjaśnienia, jak usunąć istniejące pliki cookie Flash (nazywane „informacjami” w witrynie Macromedia), jak zapobiegać zapisywaniu obiektów LSO Flash na komputerze użytkownika bez dodatkowego pytania o pozwolenie, oraz (w przypadku odtwarzacza Flash Player w wersji 8 i nowszej) jak zablokować pliki cookie Flash, które nie są generowane przez operatora aktualnie odwiedzanej witryny).

Należy pamiętać, że ograniczenie akceptowania plików cookie Flash może ograniczyć lub uniemożliwić działanie niektórych programów Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w związku z naszymi usługami lub treściami online. 

CZĘŚĆ III: ZASTOSOWANIE PRZEZ NAS UKIERUNKOWANEJ REKLAMY ONLINE I MOBILNEJ

Spółka VMware zatrudnia zewnętrznych usługodawców, aby śledzić i analizować zarówno indywidualny dostęp, jak i statystykę ilościową współdziałania użytkowników z naszymi Aktywami internetowymi i/lub aplikacjami mobilnymi. Ustanowiliśmy również partnerstwo ze stronami trzecimi (takimi jak agencje reklamowe i sieci ogłoszeniowe) w zakresie wyświetlania reklam na naszych Aktywach internetowych i/lub aplikacjach mobilnych, i/lub dostarczania reklam i zarządzania nimi na witrynach innych stron trzecich. 

Te strony trzecie stosują pliki cookie, „tagi pikselowe” (znaczniki tekstu umożliwiające śledzenie) i tym podobne technologie w celu zbierania i wykorzystywania pewnych informacji na temat aktywności internetowej użytkownika na naszych Aktywach internetowych i aplikacjach mobilnych i/lub na innych witrynach stron trzecich. Informacje te mogą być użyte niezależnie albo w połączeniu z informacjami o użytkowniku otrzymanymi z innych źródeł (takich jak nasi partnerzy danych) i danymi kontaktowymi, informacjami zawodowymi oraz historią transakcji spółki VMware (otrzymanymi z bazy danych zarządzania relacjami z klientem), aby poznać zainteresowania użytkownika i przekazać mu ukierunkowaną reklamę, dostosowaną do jego zainteresowań na podstawie jego wyszukiwania w Internecie („Reklama dostosowana do zainteresowań”). Reklama dostosowana do zainteresowań może być dostarczana użytkownikowi tylko wtedy, gdy jest to dozwolone obowiązującymi przepisami prawnymi i zgodne z preferencjami użytkownika dotyczącymi reklamy i marketingu. 

Nasi zewnętrzni usługodawcy mogą również stosować pliki cookie i internetowe znaczniki śledzące w celu zbierania informacji odwiedzania przez użytkownika naszych Aktywów internetowych i/lub witryn stron trzecich, aby oceniać i śledzić skuteczność reklamy i marketingu internetowego (na przykład zbierając dane, ile razy użytkownik kliknął któreś z naszych ogłoszeń). 

Zbierane w ten sposób informacje nie umożliwiają nam ani naszym usługodawcom identyfikowania imienia i nazwiska użytkownika, jego danych kontaktowych ani innych danych osobowych bezpośrednio go identyfikujących, chyba że użytkownik poda te informacje dobrowolnie.

CZĘŚĆ IV: OPCJE UŻYTKOWNIKA KONTROLUJĄCE UŻYCIE PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII ORAZ UKIERUNKOWANEJ REKLAMY ONLINE I MOBILNEJ

Jak użytkownik może kontrolować użycie plików cookie i podobnych technologii oraz ukierunkowanej reklamy online i mobilnej
Użytkownik może zdecydować, czy zezwolić na instalowanie plików cookie, czy tego zabronić. Preferencje dotyczące plików cookie przesyłanych przez nasze Aktywa internetowe można ustawić przy użyciu narzędzia zezwolenia na pliki cookie.

W przypadkach gdzie nasze aplikacje mobilne promują usługę Google Analytics i związane z nią pliki cookie, możemy podawać dodatkowe informacje w ramach odpowiedniego zawiadomienia o prywatności dotyczącego odnośnej aplikacji mobilnej. Więcej informacji na temat rezygnowania z funkcji analitycznej Google w ramach tych aplikacji można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Poniżej znajduje się informacja na temat kontrolowania plików cookie usługi Google Analytics w ramach produktów i/lub usług spółki VMware.

Kontrola przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby zezwalać na pliki cookie lub je odrzucać. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucać pliki cookie, może nadal używać naszych Aktywów internetowych, produktów i/lub usług, mając dostęp do niektórych funkcji w obszarze naszych Aktywów internetowych, ale niektóre produkty i/lub usługi mogą być ograniczone. Ponieważ sposób odrzucania plików cookie zależy od przeglądarki, należy znaleźć odpowiednie informacje w menu pomocy używanej przeglądarki.

Wyłączenie większości reklamy dostosowanej do zainteresowań. Większość sieci ogłoszeniowych daje możliwość rezygnowania z Reklamy dostosowanej do zainteresowań. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.

Reklama mobilna. Użytkownik może zrezygnować z używania jego identyfikatora reklamy mobilnej do pewnego typu reklamy ukierunkowanej, łącznie z naszą reklamą, zmieniając ustawienia urządzenia przenośnego z systemem firmy Apple lub systemem Android, postępując według ostatnio publikowanych instrukcji. Usuniemy wtedy wszystkie dane tego użytkownika i nie będziemy więcej zbierać jego danych ani śledzić jego aktywności. Uprzednio losowo wybrany przez nas (lub naszych partnerów) identyfikator nadany temu użytkownikowi również zostanie usunięty. Oznacza to, że jeśli w późniejszym terminie użytkownik zdecyduje się otrzymywać reklamę ukierunkowaną, nie będziemy w stanie kontynuować śledzenia aktywności przy użyciu tego samego identyfikatora i praktycznie będzie on nowym użytkownikiem naszego systemu.

Obsługa sygnałów nieśledzenia. Niektóre przeglądarki internetowe, takie jak Internet Explorer, Firefox czy Safari, mają możność wysyłania sygnału „DNT”, czyli „Nie śledzić” (Do Not Track). Jako że nie ma przyjętego jednolitego standardu na sygnał DNT, nasze witryny obecnie nie przyjmują i nie odpowiadają na taki sygnał. Spółka VMware poważnie traktuje decyzję użytkownika o zachowaniu prywatności, zatem stara się śledzić rozwój wydarzeń związanych z technologią DNT i ustanowieniem odpowiedniego standardu. Więcej informacji na temat „DNT” można znaleźć na stronie internetowej „All About Do Not Track”.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach stosowanych w produktach i usługach spółki VMware
Produkty i usługi spółki VMware mogą również używać opisanych powyżej plików cookie. Niektóre sesyjne pliki cookie zapisywane w pamięci tymczasowej nie są zachowane po zakończeniu sesji przeglądarki i nie otrzymują informacji z urządzenia użytkownika końcowego. Inne mają za zadanie rozpoznawanie powracającego użytkownika i pamiętanie jego ustawień. Mogą one być również ważnym narzędziem do utrzymywania i monitorowania zabezpieczeń w ramach produktów i usług spółki VMware. W ramach swoich produktów i usług spółka VMware może również wykorzystywać pliki cookie stron trzecich. W szczególności spółka VMware używa i zbiera pewną ograniczoną ilość danych przy użyciu plików cookie z usługi Google Analytics:

  • w celu zebrania danych bezpośrednio z przeglądarki użytkownika, za pomocą której wyświetla lub kopiuje on odpowiednie produkty i/lub usługi spółki VMware, oraz w celu rozwiązywania problemów. Dane zbierane i wydedukowane stanowią Dane użytkowania (według definicji w Polityce prywatności), które mogą być użyte przez spółkę VMware w celu diagnozowania i usprawniania swoich produktów i usług oraz w celu dawania rekomendacji. Więcej informacji o tym, jak Google zbiera i wykorzystuje te informacje, gdy użytkownik korzysta z produktów i/lub usług spółki VMware, można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/.

  • produkty i usługi spółki VMware dostępne online mogą używać usług raportów demograficznych i zainteresowań Google Analytics. Dane te nie są wykorzystywane przez spółkę VMware ani strony trzecie do reklamy, lecz do poznania, w jaki sposób użytkownik przegląda i współdziała z produktami i usługami spółki VMware i w celu poinformowania spółki VMware, w jaki sposób może je zoptymalizować lub usprawnić. Raporty te są również otrzymywane przy użyciu identyfikatorów w połączeniu z plikami cookie wysyłanymi przez Google.


Więcej informacji na temat rezygnowania z funkcji analitycznej Google w ramach produktów i usług spółki VMware można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Niektóre produkty i usługi spółki VMware uczestniczą w programach opinii klienta i usprawniania produktów, które bardziej szczegółowo opisano w centrum zaufania i zapewnienia jakości VMware Trust & Assurance Center. Są to produkty i usługi spółki VMware dostępne dla użytkowników w ramach pracy zawodowej, gdzie ich pracodawcy lub organizacje wykorzystują produkty i/lub usługi spółki VMware do prowadzenia działalności biznesowej.

CZĘŚĆ V: UAKTUALNIENIA I DODATKOWE INFORMACJE

Jak często będziemy uaktualniać niniejsze Zasady korzystania z plików cookie
Niniejsze Zasady korzystania z plików cookie mogą być od czasu do czasu uaktualniane w celu odzwierciedlenia na przykład zmian rodzaju używanych plików cookie lub innych względów operacyjnych albo prawnych. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie niniejszych Zasad korzystania z plików cookie, aby na bieżąco być poinformowanym o naszym stosowaniu plików cookie i związanych z nimi technologii.

Data w nagłówku dokumentu wskazuje, kiedy niniejsze Zasady korzystania z plików cookie były ostatni raz uaktualnione.

Gdzie można znaleźć więcej informacji
W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad korzystania z plików cookie prosimy kontaktować się z nami e-mailowo pod adresem privacy@vmware.com.