Przyszłość aplikacji

Dowiedz się, jak platforma vSphere 7 i środowisko Kubernetes współpracują ze sobą, by zrewolucjonizować nowoczesne aplikacje.

Obejrzyj teraz

Modernizacja aplikacji 

Twórz nowe natywne aplikacje chmurowe, modernizuj istniejące aplikacje i obsługuj bazową infrastrukturę w dowolnej chmurze. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej rozwiązań do modernizacji aplikacji.

Tanzu Mission Control

Jeden punkt kontroli nad przydzielaniem zasobów i stosowaniem zbiorów reguł we wszystkich środowiskach Kubernetes obejmujących wiele chmur

Tanzu Application Catalog

Dostosowany katalog aplikacji i składników dostępnych w prywatnym repozytorium użytkownika

Tanzu Observability by Wavefront

Monitorowanie przedsiębiorstwa w celu uzyskania danych i statystyk na temat infrastruktury i aplikacji

Tanzu Service Mesh

Technologia siatki usług klasy korporacyjnej umożliwiająca łączenie i ochronę mikrousług w środowiskach Kubernetes obejmujących wiele klastrów

Pivotal GemFire

Platforma do rozproszonego zarządzania danymi, przydatna zwłaszcza w rozbudowanych, podatnych na opóźnienia systemach transakcyjnych o znaczeniu krytycznym

Tanzu Kubernetes Grid

Wszechobecne środowisko uruchomieniowe Kubernetes osadzone na platformie vSphere oraz obejmujące wiele chmur publicznych i obrzeża sieci

Tanzu Application Service

Środowisko uruchomieniowe aplikacji zoptymalizowane pod kątem rozwiązań Spring i Spring Boot, które oferuje gotowe do użycia mikrousługi, operacje i zabezpieczenia

Pivotal tc Server

Lekki serwer aplikacji Java, który umożliwia wykorzystanie kontenera Apache Tomcat w rozbudowanych środowiskach o znaczeniu krytycznym

Pivotal App Suite

Platforma oprogramowania warstwy pośredniej wykorzystywana przez programistów i operatorów do tworzenia i uruchamiania niestandardowych aplikacji opartych na chmurze

Pivotal RabbitMQ

Oparty na protokołach, wysoce skalowalny i łatwy do wdrożenia system znacznie ułatwiający kolejkowanie komunikatów

Chmura prywatna i hybrydowa 

Utwórz wspólne środowisko operacyjne obejmujące centrum przetwarzania danych, chmurę i obrzeża sieci. Poznaj możliwe zastosowania i uzyskaj więcej informacji na stronie dotyczącej rozwiązań chmury hybrydowej.

VMware Cloud Foundation

Zintegrowana infrastruktura chmury oraz usługi zarządzania chmurami prywatnymi i publicznymi

VMware Cloud on AWS

Spójna infrastruktura oparta na vSphere dostarczana na platformie AWS

Aplikacje krytyczne dla firmy

Spójna infrastruktura i operacje do obsługi obciążeń o znaczeniu krytycznym, w tym: Microsoft SQL Server, Oracle i SAP

Platforma VMware Cloud Provider

Oferta usług w chmurze prywatnej i hybrydowej dostarczanych przez partnerów VMware

VMware Cloud Director Availability

Usługi przywracania po awarii oparte na chmurze, które partnerzy VMware Cloud Provider mogą oferować swoim klientom

VMware Cloud on Dell EMC

W pełni zarządzana obsługa VMware Cloud na urządzeniu Dell EMC VxRail

VMware Cloud on AWS Outposts

W pełni zarządzana obsługa VMware Cloud w centrum przetwarzania danych

Partnerzy Cloud Verified

Zaawansowane możliwości infrastruktury VMware Cloud realizowane przez dostawców chmury

VMware Cloud Director

Czołowa platforma usług rozproszonych umożliwiająca świadczenie bezpiecznych, zróżnicowanych i elastycznych usług w chmurze hybrydowej

VMware Cloud Director service

VMware Cloud Director service (CDS) to wdrożenie SaaS usługi VMware Cloud Director, które zapewnia wielodostępność w usłudze VMware Cloud on AWS, umożliwiając partnerom VMware Cloud Provider rozszerzanie geograficzne i obsługę zastosowań o niskim obciążeniu zasobów.

Infrastruktura hiperkonwergentna 

Zintegruj zasoby obliczeniowe, pamięć masową i sieć w ramach jednej łatwej do zarządzania platformy sterowanej programowo. Odwiedź stronę dotyczącą infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) i dowiedz się, czym jest HCI i jak działa. Na stronie przedstawiającej powody, dla których warto wybrać infrastrukturę hiperkonwergentną VMware dowiesz się, czym nasze rozwiązanie różni się od innych i dlaczego korzysta z niego coraz więcej organizacji na całym świecie.

VMware Cloud Foundation

Zintegrowana infrastruktura chmury oraz usługi zarządzania chmurami prywatnymi i publicznymi

NSX Data Center

Platforma wirtualizacji sieci i zabezpieczeń

vRealize Suite

Platforma zarządzania systemem chmury

Dell EMC VxRail

Gotowe do użycia urządzenie infrastruktury hiperkonwergentnej zapewniające pełną integrację z rozwiązaniami VMware

vSAN

Zoptymalizowana pod kątem technologii Flash natywna pamięć masowa vSphere dla chmur prywatnych i publicznych

vSphere

Efektywna i zabezpieczona wirtualizacja środowiska obliczeniowego

vCenter Server

Centralna platforma kontroli nad środowiskami vSphere

Zarządzanie chmurą 

Zarządzaj środowiskami hybrydowymi obsługującymi każdy rodzaj obciążeń — od tradycyjnych po umieszczone w kontenerach — na ujednoliconej platformieDowiedz się więcej na stronie Cloud Management Platform.

vRealize Suite

Platforma zarządzania chmurą hybrydową do bezpiecznego i spójnego tworzenia aplikacji w dowolnej chmurze

vRealize Operations

Platforma ujednoliconego zarządzania do planowania i skalowania centrum danych sterowanego programowo i infrastruktury wielochmurowej

vRealize AI

Platforma autonomicznego centrum przetwarzania danych, która wykorzystuje naukę popartą nagradzaniem do ciągłej optymalizacji infrastruktury

vCloud Suite

Oprogramowanie chmury prywatnej klasy korporacyjnej, które obejmuje rozwiązania vSphere Hypervisor i vRealize Suite

vRealize Log Insight

Narzędzie do inteligentnego zarządzania dziennikami i ich analizy

Integrated OpenStack

Dystrybucja OpenStack klasy korporacyjnej działająca w infrastrukturze VMware

vRealize Automation

Oprogramowanie przyspieszające realizację usług IT dzięki automatyzacji i wstępnie zdefiniowanym zbiorom reguł

vRealize Business for Cloud

Aplikacja umożliwiająca analizę kosztów chmury, pomiar wykorzystania i wgląd w dane biznesowe

CloudHealth

Optymalizacja i nadzór w zakresie zarządzania finansami, operacjami i zabezpieczeniami w środowisku obejmującym wiele chmur

vRealize Code Stream

Narzędzie do automatyzacji dostarczania oprogramowania i rozwiązywania problemów z obsługą analizy i przepływu procesów wersji

Operacje obejmujące wiele chmur 

Zadbaj o spójne zarządzanie i nadzór nad przedsiębiorstwem w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej rozwiązań obejmujących wiele chmur.

CloudHealth

Optymalizacja i nadzór w zakresie zarządzania finansami, operacjami i zabezpieczeniami

VMware HCX

Mobilność aplikacji i hybrydowość infrastruktury w środowisku dowolnych instancji vSphere

vRealize Network Insight Cloud

Zabezpieczenia skoncentrowane na aplikacjach i wgląd w dane dotyczące sieci jako usługa

VMware Site Recovery

Przywracanie po awarii na żądanie jako usługa (DRaaS)

SecureState

Wgląd w dane dotyczące proaktywnego zarządzania zabezpieczeniami w chmurze i zagrożeniami zgodności w czasie rzeczywistym

vRealize Automation Cloud

Płynna automatyzacja i nadzór w wielu chmurach

vRealize Log Insight Cloud

Wgląd w dane dotyczące infrastruktury w czasie rzeczywistym i logi aplikacji obejmujące wiele chmur

VMware Cloud Marketplace

Bogaty ekosystem rozwiązań i usług firm zewnętrznych zaprojektowany i przetestowany pod kątem chmur opartych na produktach VMware.

Wirtualne sieci w chmurze 

Zabezpiecz i obsługuj aplikacje i dane w dowolnym miejscu dzięki spójnej, wszechobecnej łączności. Odwiedź stronę dotyczącą wirtualnej sieci w chmurze, aby uzyskać więcej informacji o fundamencie, który zapewni podstawy rozwoju Twojej firmy.

NSX Cloud

Obsługa sieci i zabezpieczenia w chmurze hybrydowej

NSX Distributed IDS/IPS

Zaawansowany mechanizm zaprojektowany do wykrywania zagrożeń rozprzestrzeniających się w poziomie w obrębie sieci

Tanzu Service Mesh

Technologia siatki usług klasy korporacyjnej umożliwiająca łączenie i ochronę mikrousług w środowiskach Kubernetes obejmujących wiele klastrów

Zapora ogniowa oparta na usłudze

Wewnętrzna zapora ogniowa chroniąca obciążenia oraz ruch poziomy

NSX Data Center

Platforma wirtualizacji sieci i zabezpieczeń w warstwach 2–7

NSX Advanced Load Balancer

Równoważenie obciążenia obejmujące wiele chmur, zapora ogniowa dla aplikacji internetowych i analiza aplikacji

vRealize Network Insight

Zabezpieczenia skoncentrowane na aplikacjach i wgląd w dane dotyczące sieci

VMware SD-WAN by VeloCloud

Platforma zapewniająca dostęp do usług rozproszonych, prywatnych centrów przetwarzania danych i aplikacji opartych na modelu SaaS

Wewnętrzne zabezpieczenia 

Uprość zabezpieczenia dzięki wykorzystaniu infrastruktury do ochrony aplikacji i danych na urządzeniach końcowych i w chmurze. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej rozwiązań wewnętrznych zabezpieczeń.

AppDefense

Funkcje ochrony obciążeń osadzone w hiperwizorze i rozproszone w całym środowisku

NSX Intelligence

Rozproszony mechanizm analityczny zapewniający automatyczne rekomendacje i dziennik audytu zbioru reguł zabezpieczeń

Workspace ONE

Platforma cyfrowego miejsca pracy zgodna z zasadą zerowego zaufania

VMware Carbon Black EDR

Lokalne wykrywanie czynników ryzyka i reagowanie na nie na urządzeniach końcowych (EDR) w celu identyfikacji zagrożeń i reagowania na zdarzenia

NSX Distributed IDS/IPS

Zaawansowany mechanizm zaprojektowany do wykrywania zagrożeń rozprzestrzeniających się w poziomie w obrębie sieci

SecureState

Wgląd w dane na temat proaktywnego zarządzania zabezpieczeniami w chmurze i zagrożeniami zgodności w czasie rzeczywistym

VMware Carbon Black Cloud

Natywna platforma ochrony urządzeń końcowych w chmurze, która pozwala zapobiegać cyberatakom, wykrywać je i na nie reagować

VMware Carbon Black App Control

Lokalna kontrola aplikacji i ochrona kluczowych składników infrastruktury

Cyfrowe miejsce pracy 

Ułatw pracownikom pracę w dowolnym miejscu i czasie oraz na każdym urządzeniu bez kompromisów w kwestii zabezpieczeń. Odwiedź stronę dotyczącą rozwiązań cyfrowego miejsca pracy i dowiedz się, jak stawiać pracownika na pierwszym miejscu.

Workspace ONE

Oparta na analizie biznesowej platforma cyfrowego miejsca pracy, która dostarcza dowolne aplikacje na każdym urządzeniu i pozwala nimi zarządzać

Workspace ONE Intelligence

Wgląd w dane, analiza aplikacji i automatyzacja całego cyfrowego miejsca pracy

Workspace ONE Assist

Cyfrowa transformacja środowiska pracownika z obsługą zdalną

Workspace ONE Intelligent Hub

Zabezpieczona łączność i efektywna praca na dowolnym urządzeniu z każdego miejsca

Workspace ONE UEM oparte na AirWatch

Technologia ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM), która stanowi podstawę rozwiązania Workspace ONE

Workspace ONE Intelligence for Consumer Apps

Wyższa wydajność i lepsze doświadczenia użytkownika w aplikacjach mobilnych.

Workspace ONE Access

Szybsza i bezpieczniejsza obsługa użytkownika w cyfrowym miejscu pracy

Aplikacje zwiększające produktywność na platformie Workspace ONE

Proste w obsłudze i bezpieczne dla przedsiębiorstwa aplikacje zwiększające produktywność

Wirtualizacja desktopów i aplikacji 

Uprość swoje podejście do dostarczania i ochrony desktopów i aplikacji oraz zarządzania nimi. Odwiedź stronę dotyczącą wirtualizacji desktopów i dowiedz się, jak VMware Horizon wspiera mobilność miejsca pracy.

Horizon

Czołowa platforma do zarządzania wirtualnymi desktopami (VDI), aplikacjami i usługami online

Horizon Cloud

Elastyczna platforma chmury do hostowania wirtualnych desktopów i aplikacji

NSX for Horizon

Rozwiązanie do obsługi sieci w infrastrukturze wirtualnych desktopów (VDI) zawierające zbiory reguł dynamicznego przypisywania desktopów

vRealize Operations for Horizon

Narzędzie do monitorowania i raportowania, które umożliwia zarządzanie środowiskami Horizon i XenDesktop/XenApp

Horizon Apps

Jednolity obszar roboczy dla aplikacji opublikowanych, mobilnych i działających w modelu SaaS

App Volumes

Oprogramowanie do dostarczania aplikacji w czasie rzeczywistym i zarządzania ich cyklem życia

vSAN for Horizon

Rozwiązanie sieci pamięci masowej VDI obejmujące szereg wstępnie skonfigurowanych urządzeń zoptymalizowanych pod kątem rozwiązania Horizon, w tym vSAN ReadyNodes i Dell EMC VxRail

ThinApp

Rozwiązanie do wirtualizacji aplikacji bez agentów, które pozwala odizolować aplikacje od systemów operacyjnych w celu wyeliminowania konfliktów i usprawnienia dostarczania oraz zarządzania

Wirtualizacja środowiska obliczeniowego 

Utwórz zaawansowaną, elastyczną i zabezpieczoną platformę cyfrową obejmującą w pełni zwirtualizowane centrum dane sterowane programowo. Dowiedz się więcej o wirtualizacji i centrum danych sterowanym programowo.

vSphere

Wydajna i zabezpieczona platforma wirtualizacji środowiska obliczeniowego dla chmury hybrydowej

vSphere Hypervisor

Hiperwizor sprzętowy umożliwiający wirtualizację serwerów

vCenter Server

Centralna platforma kontroli nad środowiskami vSphere

vCenter Converter

Oprogramowanie umożliwiające przekształcanie fizycznych komputerów z systemami Windows i Linux w maszyny wirtualne

Pamięć masowa i dostępność 

Udoskonal i uprość architekturę sieci pamięci masowej przy użyciu technologii pamięci masowej sterowanej programowo. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej pamięci masowej sterowanej programowo.

vSAN

Zoptymalizowana pod kątem technologii Flash natywna pamięć masowa vSphere dla chmur prywatnych i publicznych

Site Recovery Manager

Szybkie i niezawodne oprogramowanie do przywracania po awarii

VMware Site Recovery

Przywracanie po awarii na żądanie jako usługa (DRaaS)

Virtual Volumes

Powszechnie używana w branży struktura, która usprawnia operacje pamięci masowej i zapewnia wolność wyboru

Obrzeża sieci 

Korzystaj z Internetu rzeczy i danych z obrzeży sieci przy użyciu ujednoliconej platformy cyfrowej Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej rozwiązań IoT i przetwarzania na obrzeżach sieci.

Pulse IoT Center

Zarządzanie infrastrukturą brzegową i urządzeniami IoT

VMware SD-WAN by VeloCloud

Platforma zapewniająca dostęp do usług rozproszonych, prywatnych centrów przetwarzania danych i aplikacji opartych na modelu SaaS

VMware Cloud on Dell EMC

W pełni zarządzana obsługa VMware Cloud na urządzeniu Dell EMC VxRail

Chmura telekomunikacyjna 

Twórz i skaluj funkcje sieci wirtualnej na podstawie zapotrzebowania w czasie rzeczywistym z użyciem infrastruktury sieci sterowanej programowo. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej chmury telekomunikacyjnej

Telco Cloud Infrastructure

Wielodostępna platforma oferująca funkcje obsługi środowiska obliczeniowego, pamięci masowej, sieci, zarządzania i operacji

Uhana by VMware

Analiza RAN oparta na sztucznej inteligencji dla operatorów sieci komórkowych

Telco Cloud Platform

Wdrażaj funkcje sieciowe w swoich sieciach 5G — w dowolnym miejscu i czasie, bez zbędnych opóźnień.

Telco Cloud Operations

Zarządzaj sieciami fizycznymi i wirtualnymi za pomocą funkcji automatycznego zapewniania jakości usług

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

Rozwiązanie OpenStack dla operatorów zapewniające najszybsze wdrożenie w pełni operacyjnego środowiska

Automatyzacja chmury telekomunikacyjnej

Orkiestracja i automatyzacja zarządzania usługami i funkcjami sieciowymi w dowolnej sieci i chmurze

Desktop osobisty 

Uruchamiaj wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze PC lub Mac. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej wirtualizacji desktopów osobistych.

Fusion dla komputerów Mac

Aplikacja do obsługi wielu systemów operacyjnych na komputerze Mac.

Wersje próbne do pobrania  Kup online  

Workstation Player

Proste narzędzie do uruchamiania drugiego systemu operacyjnego na komputerze z systemem Windows lub Linux — bezpłatne do użytku osobistego.

Wersje próbne do pobrania  Kup online  

Workstation Pro

Aplikacja do obsługi wielu systemów operacyjnych na komputerze z systemem Windows lub Linux.

Wersje próbne do pobrania  Kup online  

Nowe technologie 

Wykorzystanie najnowszych innowacji technicznych w celu uzyskania przewagi nad konkurencją

Big Data

Wirtualizacja projektów z użyciem danych Big Data w celu uproszczenia zarządzania i rozwiązania problemów z realizacją

VMware Blockchain

Zdecentralizowana platforma zaufania z obsługą czołowych platform wykonawczych

High Performance Computing

Wirtualizacja obciążeń HPC w celu podniesienia wydajności

Produkty bezpłatne 

Testuj bezpiecznie nowe oprogramowanie w izolowanych maszynach wirtualnych na komputerze PC oraz szybko przekształcaj komputery fizyczne w maszyny wirtualne — bezpłatnie.

vSphere Hypervisor

Bezpłatny hiperwizor sprzętowy umożliwiający wirtualizację serwerów w celu konsolidacji aplikacji na mniejszej ilości sprzętu.

Pobierz bezpłatnie 

vCenter Converter

Oprogramowanie umożliwiające przekształcanie fizycznych komputerów opartych na systemach Windows i Linux w maszyny wirtualne.

Pobierz bezpłatnie 

Wypróbuj bezpłatnie produkty VMware podczas zajęć praktycznych

Czy wiesz, że możesz skorzystać z zajęć praktycznych?

Dowiedz się, na czym polegają zajęcia praktyczne i dlaczego cieszą się oceną satysfakcji klienta na poziomie 91%.

Wyświetl infografikę 

Wypróbuj zajęcia praktyczne VMware

Wybierz zajęcia praktyczne dotyczące jednego z ponad 20 produktów i zacznij używać bezpłatnej wersji próbnej w ciągu kilku minut.

Wypróbuj za darmo 

Najlepszy sposób na spędzenie 30 minut

Zajęcia praktyczne Lightning pozwalają przyjrzeć się produktom VMware bez konieczności przeprowadzania instalacji.

Jak zacząć