Produkty

Zyskaj swobodę i zachowaj możliwość kontroli, aby osiągnąć rzeczywistą mobilność w biznesie.

Dzięki architekturze VMware Cross-Cloud Architecture™ oraz rozwiązaniom z zakresu mobilności, zabezpieczeń i obsługi centrum danych oferowanym przez VMware przedsiębiorstwa mogą wdrożyć podejście sterowane programowo do działalności biznesowej i infrastruktury IT.

Wiesz, że dostępne są zajęcia praktyczne?

Zobacz, jak możesz bezpłatnie przetestować produkty VMware w praktyce.

Pobierz infografikę

Uaktualnij do vSphere 6.5

Poznaj 10 najważniejszych powodów, dla których warto przejść na vSphere 6.5

Dowiedz się więcej

Centrum danych sterowane programowo 

Platforma SDDC, czyli centrum danych sterowane programowo, obsługuje każde urządzenie, każdą aplikację i każdą chmurę. Łączy wirtualizację zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci w kompletne i zintegrowane rozwiązanie, które zapewnia gotową do stosowania w przedsiębiorstwach infrastrukturę chmury oferującą funkcje typowe zarówno dla chmur prywatnych, jak i publicznych.

VMware Cloud Foundation

Cloud Foundation to nasza nowa, ujednolicona platforma SDDC. Dzięki niej działy IT mogą znacznie uprościć obsługę chmur prywatnych i hybrydowych, jednocześnie ułatwiając pracę deweloperom. Cloud Foundation w połączeniu z rozwiązaniem vRealize Suite i rozwijanymi obecnie przez VMware usługami Cross-Cloud Services stanowią platformę VMware Cross-Cloud Architecture.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Wirtualizacja centrum przetwarzania danych i infrastruktura chmury 

Wykorzystaj technologie wirtualizacji i konsolidacji serwerów, aby przekształcić centrum przetwarzania danych w elastyczną infrastrukturę chmury. Więcej informacji

Uprość i zautomatyzuj obsługę centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu spójnych metod zarządzania, inteligentnych procesów operacyjnych i wbudowanych funkcji automatyzacji.  Więcej informacji o zarządzaniu wirtualizacją

 

vSphere

vSphere jest jedną z najlepszych platform wirtualizacji serwerów, idealną podstawą każdego środowiska chmury.

Wypróbuj  Wypróbuj zajęcia praktyczne  Kup 

vCloud Availability for vCloud Director

vCloud Availability for vCloud Director umożliwia dostawcom usług vCloud Air Network oferowanie prostych, ekonomicznych usług przywracania po awarii opartych na chmurze.

Cloud Provider Pod

VMware Cloud Provider Pod to zautomatyzowane i przetestowane centrum danych sterowanych programowo dla dostawców usług w chmurze. Umożliwia jednym kliknięciem instalację i konfigurację chmur prywatnych i publicznych.

vCenter Server

vCenter Server to scentralizowana platforma do zarządzania środowiskami VMware vSphere.

Kup 

vCloud Director

Rozwiązanie vCloud Director jest przeznaczone dla dostawców usług, którzy chcą stworzyć zróżnicowaną ofertę usług chmurowych przystosowanych do środowisk hybrydowych.

Sieć i zabezpieczenia 

Rozszerz za pomocą platformy NSX możliwości maszyn wirtualnych o oparte na zbiorach reguł usługi sieciowe i zabezpieczenia, wykorzystując infrastrukturę sieci fizycznej.

NSX Data Center

NSX Data Center to platforma wirtualizacji sieci dla sterowanego programowo centrum danych (SDDC).

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

NSX Cloud

NSX Cloud zapewnia spójne i skalowalne operacyjnie zabezpieczenia dostarczane w modelu mikrosegmentacji dla aplikacji działających natywnie w chmurach publicznych.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

NSX SD-WAN by VeloCloud

NSX SD-WAN by VeloCloud pozwala tworzyć proste, wydajne i bezpieczne sieci WAN obejmujące wiele oddziałów.

NSX Hybrid Connect

VMware NSX Hybrid Connect umożliwia wdrożenie mobilności aplikacji i infrastruktury hybrydowej w każdym środowisku vSphere.

vRealize Network Insight

vRealize Network Insight umożliwia stosowanie inteligentnych procesów operacyjnych w sieciach i zabezpieczeniach sterowanych programowo.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

AppDefense

VMware AppDefense to nowe rozwiązanie zabezpieczające urządzenia końcowe w centrum przetwarzania danych. Jego funkcje detekcji zagrożeń i reagowania integrują się z warstwą wirtualizacji, która obejmuje aplikacje i dane klientów.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Pamięć masowa i dostępność 

SDS, czyli pamięć masowa sterowana programowo umożliwia korzystanie z zalet wirtualizacji. Pozwala wdrażać usługi pamięci masowej dla poszczególnych aplikacji i stosować wspólną architekturę opartą na zbiorach reguł zarządzania zarówno tradycyjną, jak i hiperkonwergentną pamięcią masową. Więcej informacji

vSAN

vSAN to wyjątkowo proste rozwiązanie współużytkowanej pamięci masowej dla przedsiębiorstw, przeznaczone do infrastruktury hiperkonwergentnej przystosowanej do dzisiejszych wydajnych systemów opartych w całości na technologii flash.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Site Recovery Manager

Site Recovery Manager to oprogramowanie automatyzujące przywracanie po awarii, które umożliwia zarządzanie na podstawie zbioru reguł, przeprowadzanie testów bez zakłócania pracy i zautomatyzowaną organizację działań.

Wypróbuj teraz  Kup teraz 

Infrastruktura hiperkonwergentna 

Architektura zorientowana na hiperwizora łączy różne obszary zarządzania sprzętem i oprogramowaniem, zapewniając w pełni konwergentną infrastrukturę w oparciu o pojedynczą platformę sprzętową wykorzystującą standardowe serwery x86. Więcej informacji

vSAN ReadyNode

Węzły vSAN ReadyNode to hiperkonwergentne rozwiązania sprzętowe naszych partnerów, specjalnie skonfigurowane do współpracy z siecią vSAN. Są sprzedawane przez producentów OEM serwerów.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Dell EMC VxRail

Dell EMC VxRail z technologią VMware vSAN to pierwsze i jedyne urządzenie zapewniające pełną integrację z rozwiązaniami VMware w sterowanych programowo centrach danych.

Wypróbuj zajęcia praktyczne  Kup 

Oprogramowanie VMware HCI

Oferowane przez VMware oprogramowanie infrastruktury hiperkonwergentnej to ściśle zintegrowany zestaw obejmujący rozwiązania vSphere, vSAN i vCenter Server.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Platforma zarządzania chmurą 

Zarządzaj efektywnie całym cyklem życia usług dostarczanych w środowisku chmury hybrydowej. Więcej informacji

vRealize Suite

vRealize Suite obejmuje rozwiązania vRealize Automation, vRealize Operations, vRealize Log Insight i vRealize Business for Cloud.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

vRealize Suite Lifecycle Manager

vRealize Suite Lifecycle Manager dostarcza kompleksowe funkcje zarządzania cyklem eksploatacji oprogramowania dla produktów z pakietu vRealize Suite. Pomaga klientom skrócić czas od pomysłu do osiągnięcia korzyści przez automatyzację instalacji, konfiguracji i uaktualnień pakietu. 

vCloud Suite

Pakiet vCloud Suite obejmuje najlepsze w branży narzędzie VMware vSphere Hypervisor, a także rozwiązanie VMware vRealize Suite, czyli platformę do zarządzania chmurami hybrydowymi różnych dostawców.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

vRealize Operations

vRealize Operations pozwala zautomatyzować zarządzanie operacjami IT, zarządzać wydajnością i uzyskać lepszy wgląd zarówno w infrastrukturę fizyczną, jak i wirtualną.

Wypróbuj teraz  Wypróbuj zajęcia praktyczne 

vRealize Automation

vRealize Automation automatyzuje dostarczanie spersonalizowanej infrastruktury, aplikacji i niestandardowych usług informatycznych.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

vRealize Business for Cloud

vRealize Business for Cloud pozwala zautomatyzować kosztorysowanie chmury oraz analizę i porównanie jej wykorzystania.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Wavefront by VMware

Wavefront by VMware to oparta na SaaS platforma monitorowania i analizy wskaźników, która spełnia wysokie wymagania nowoczesnych, natywnych aplikacji chmurowych.

VMware Integrated OpenStack

Rozwiązanie Integrated OpenStack pozwala szybko i łatwo zainstalować produkcyjne wersje oprogramowania OpenStack i zarządzać nim w infrastrukturze VMware.

Wypróbuj zajęcia praktyczne  Pobierz bezpłatnie 

vRealize Log Insight

vRealize Log Insight to niejednorodne, wysoce skalowalne narzędzie do zarządzania dziennikami. Obejmuje intuicyjne pulpity ułatwiające podejmowanie działań, zaawansowane funkcje analityczne i wiele możliwości rozbudowy przy użyciu rozwiązań innych firm.

Wypróbuj teraz  Wypróbuj zajęcia praktyczne 

vRealize Code Stream

Dostępne w ramach rozwiązania vRealize Code Stream funkcje automatyzacji wdrażania i ciągłego dostarczania umożliwiają częste wprowadzanie nowych, niezawodnych wersji oprogramowania i ograniczenie ryzyka operacyjnego.

Wypróbuj teraz 

vRealize Orchestrator

vRealize Orchestrator pozwala tworzyć złożone zadania automatyzacji, a następnie uzyskiwać dostęp do przepływów pracy i uruchamiać je za pomocą klienta VMware vSphere, różnych komponentów pakietu VMware vCloud Suite lub innych mechanizmów.

Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Cyfrowe miejsce pracy 

Zapewnij każdemu urządzeniu dostęp o dowolnej porze i w dowolnym miejscu do wszystkich aplikacji, usług i zasobów.

Workspace ONE

Dostarczaj dowolną aplikację na każdym urządzeniu i zarządzaj nią dzięki naszej inteligentnej platformie cyfrowego miejsca pracy, która integruje kontrolę dostępu, zarządzanie aplikacjami oraz ujednolicone zarządzanie urządzeniami końcowymi (UEM) obsługiwane przez technologię AirWatch.

Platforma Workspace ONE Unified Endpoint Management obsługiwana przez AirWatch

Zarządzaj każdym urządzeniem oraz każdym przypadkiem użycia i zapewnij zabezpieczenie w każdej warstwie dzięki platformie Workspace ONE UEM obsługiwanej przez wiodącą w branży technologię AirWatch.

POKREWNE ROZWIĄZANIA 

Wirtualizacja środowisk desktopowych i aplikacji 

Skorzystaj z prostego i bezpiecznego sposobu udostępniania użytkownikom końcowym desktopów Windows, aplikacji i usług online za pośrednictwem wirtualnych centrów przetwarzania danych, maszyn wirtualnych oraz urządzeń fizycznych. Więcej informacji

Horizon 7

Horizon 7 umożliwia tworzenie i ochronę wirtualnych desktopów oraz aplikacji i zarządzanie nimi w ramach jednej platformy.

Wypróbuj  Wypróbuj zajęcia praktyczne  Kup 

Horizon Cloud

Horizon Cloud zapewnia dostęp do hostowanych w chmurze lub działających lokalnie desktopów wirtualnych oraz aplikacji z dowolnego urządzenia i w dowolnym miejscu przy użyciu jednego panelu sterowania w chmurze.

Horizon Apps

Horizon Apps udostępnia krytyczne dla firmy aplikacje dla systemu Windows w centrum danych, jednocześnie zapewniając dostęp do aplikacji SaaS i aplikacji mobilnych w jednym cyfrowym obszarze roboczym.

Wypróbuj  Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Horizon Flex

Usługa Horizon Flex wdraża lokalne wirtualne desktopy systemu Windows na komputerach Mac oraz PC, zarządza nimi i zabezpiecza je, jednocześnie zapewniając ochronę, kontrolę i zgodność.

Wypróbuj  Kup 

POKREWNE ROZWIĄZANIA 

Zarządzanie wirtualizacją desktopów i aplikacji 

Skorzystaj z narzędzi VMware do zarządzania wirtualizacją desktopów i aplikacji, aby usprawnić zarządzanie, skonsolidować funkcje kontrolne, zautomatyzować dostarczanie i chronić zasoby obliczeniowe użytkowników. Rozwiązania VMware do zarządzania desktopami i aplikacjami mogą być używane do obsługi wirtualnych desktopów i opublikowanych aplikacji VMware i Citrix.

App Volumes

App Volumes to zestaw zintegrowanych rozwiązań do zarządzania aplikacjami i użytkownikami w środowiskach wirtualnych Horizon, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop oraz RDSH.

Wypróbuj  Wypróbuj zajęcia praktyczne 

Mirage

Mirage umożliwia zarządzanie obrazami desktopów urządzeń POS i fizycznych desktopów w wielu środowiskach rozproszonych.

Wypróbuj  Kup 

NSX for Horizon

NSX for Horizon jest rozwiązaniem do obsługi sieci w infrastrukturze wirtualnych desktopów zawierającym zbiory reguł dynamicznego przypisywania desktopów.

Wypróbuj  Wypróbuj zajęcia praktyczne 

vSAN for Horizon

VMware vSAN pozwala klientom obniżać koszty początkowe oraz korzystać z wielu wstępnie skonfigurowanych urządzeń zoptymalizowanych pod kątem rozwiązań Horizon, w tym zestawów sprzętowych przeznaczonych do infrastruktury vSAN czy EVO SDDC.

Wypróbuj 

vRealize Operations for Horizon

Narzędzie monitorowania i raportowania vRealize Operations for Horizon ułatwia zarządzanie środowiskami Horizon i XenDesktop/XenApp.

Wypróbuj 

ThinApp

VMware ThinApp to rozwiązanie do wirtualizacji aplikacji bez agentów, które pozwala odizolować aplikacje od systemów operacyjnych w celu wyeliminowania konfliktów i usprawnienia dostarczania oraz zarządzania.

Wypróbuj 

User Environment Manager

User Environment Manager jest przeznaczonym dla przedsiębiorstw rozwiązaniem do zarządzania użytkownikami, które pozwala zapewnić spersonalizowaną obsługę niezależnie od lokalizacji i urządzeń.

Wypróbuj 

POKREWNE ROZWIĄZANIA 

Desktop osobisty 

Rozwiązania do wirtualizacji VMware Workstation i VMware Fusion umożliwiają specjalistom ds. IT, deweloperom i przedsiębiorstwom udostępnianie i ochronę komputerów oraz aplikacji z systemami Windows, Linux i Mac, a także zarządzanie nimi lokalnie lub w chmurze. Więcej informacji

Fusion dla komputerów Mac

Dzięki VMware Fusion Pro i VMware Fusion każdy może korzystać z systemu Windows oraz setek innych systemów operacyjnych na komputerze Mac bez konieczności uruchamiania go ponownie.

Wypróbuj  Kup 

Workstation Pro

VMware Workstation Pro i VMware Workstation Player to branżowy standard wśród rozwiązań służących do uruchamiania wielu systemów operacyjnych jako maszyn wirtualnych na jednym komputerze PC.

Wypróbuj  Kup 

Workstation Player

VMware Workstation Player to branżowy standard wśród rozwiązań służących do uruchamiania wielu systemów operacyjnych jako maszyn wirtualnych na jednym komputerze z systemem Linux.

Wypróbuj  Kup 

POKREWNE ROZWIĄZANIA 

Platforma aplikacji i danych 

Wykorzystaj w pełni wydajność zwirtualizowanej infrastruktury, która idealnie nadaje się do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji. Ponadto niewielkie obciążenie umożliwia osiągnięcie wyższych współczynników konsolidacji i lepsze wykorzystanie zasobów.

Pivotal App Suite

Pivotal App Suite jest platformą oprogramowania warstwy pośredniej wykorzystywaną przez programistów i operatorów do tworzenia i uruchamiania niestandardowych aplikacji opartych na chmurze.

Wypróbuj 

Pivotal GemFire

Pivotal GemFire to platforma do rozproszonego zarządzania danymi, przydatna zwłaszcza w rozbudowanych, podatnych na opóźnienia systemach transakcyjnych o znaczeniu krytycznym.

Wypróbuj  Kup 

Pivotal RabbitMQ

Pivotal RabbitMQ to oparty na protokołach, wysoce skalowalny i łatwy do wdrożenia system znacznie ułatwiający kolejkowanie komunikatów.

Wypróbuj 

Pivotal tc Server

Pivotal tc Server jest prostym serwerem aplikacji Java, który umożliwia wykorzystywanie kontenera Apache Tomcat w rozbudowanych środowiskach o znaczeniu krytycznym.

Wypróbuj  Kup 

Wirtualizacja funkcji sieciowych 

Przekształć sieci przewodowe i bezprzewodowe w firmie w niezawodne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania działaniami, wdrażając wirtualizację funkcji sieciowych przy użyciu platformy NFV Infrastructure, która zapewnia wirtualne zasoby obliczeniowe, pamięci masowe, zasoby sieciowe oraz elastyczne rozwiązanie Virtual Infrastructure Manager (VIM).

Produkty bezpłatne 

Oszczędzaj pieniądze, wirtualizując serwery przy użyciu najlepszego w branży hiperwizora. Testuj bezpiecznie nowe oprogramowanie w izolowanych maszynach wirtualnych na komputerze PC. Przekształcaj szybko komputery fizyczne w maszyny wirtualne — bezpłatnie.

vSphere Hypervisor

vSphere Hypervisor to bezpłatny hiperwizor typu 1 umożliwiający wirtualizację serwerów w celu konsolidacji aplikacji na mniejszej ilości sprzętu.

Pobierz bezpłatnie 

vCenter Converter

vCenter Converter pozwala przekształcić fizyczne komputery oparte na systemach Windows i Linux oraz formaty obrazów innych firm w maszyny wirtualne VMware.

Pobierz bezpłatnie