Produkty według kategorii

Buduj i rozszerzaj fundament cyfrowy Twojej firmy dzięki sterowanym programowo rozwiązaniom VMware z zakresu chmury, mobilności, sieci i zabezpieczeń

Czy wiesz, że możesz skorzystać z zajęć praktycznych?

Zobacz, jak możesz bezpłatnie przetestować produkty VMware w praktyce.

Pobierz infografikę

Najlepszy sposób na spędzenie 30 minut

Podczas nowych zajęć NSX Lightning Lab poznasz rozwiązanie w praktyce w zaledwie 30 minut — bez instalowania oprogramowania.

Wypróbuj bezpłatnie

Centrum danych sterowane programowo 

Ustanów sterowany programowo cyfrowy fundament przy użyciu czołowych w branży technologii.

VMware Cloud Foundation

Zintegrowana infrastruktura chmury oraz usługi zarządzania chmurami prywatnymi i publicznymi.

Zobacz w praktyce 

VMware Cloud on Dell EMC

Program w wersji beta dostarczający infrastrukturę obrzeży sieci i centrum przetwarzania danych jako usługę.

Centrum przetwarzania danych i infrastruktura chmury 

Łatwo rozwijaj architekturę IT z wykorzystaniem infrastruktury chmury dla wirtualnych centrów przetwarzania danych. Więcej informacji

vSphere

Jedna z najlepszych w branży platform wirtualizacji serwerów — doskonała podstawa każdego środowiska chmury.

Wypróbuj  Zobacz w praktyce  Kup teraz 

VMware Enterprise PKS

Środowisko Kubernetes klasy produkcyjnej dla przedsiębiorstw i dostawców usług korzystających z wielu chmur.

VMware Cloud Director Availability for VMware Cloud Director

VMware Cloud Director Availability for VMware Cloud Director umożliwia dostawcom VMware Cloud Provider oferowanie prostych, ekonomicznych usług przywracania po awarii opartych na chmurze.

Cloud Provider Pod

VMware Cloud Provider Pod to zautomatyzowana i przetestowana platforma centrum danych sterowanego programowo dla dostawców chmury. Umożliwia wdrażanie i konfigurowanie chmur prywatnych i publicznych jednym kliknięciem.

vCenter Server

Scentralizowana platforma zarządzania środowiskami vSphere w chmurze hybrydowej.

Kup teraz 

vSphere Integrated Containers

Korporacyjna infrastruktura kontenerowa dla aplikacji tradycyjnych i umieszczonych w kontenerach.

VMware Cloud Director

Rozwiązanie VMware Cloud Director jest przeznaczone dla dostawców usług, którzy chcą utworzyć zróżnicowaną ofertę usług chmurowych przystosowanych do środowisk hybrydowych.

Sieć i zabezpieczenia 

Zabezpiecz i obsługuj aplikacje i dane w dowolnym miejscu dzięki spójnej, wszechobecnej łączności. Więcej informacji

NSX Data Center

Platforma wirtualizacji sieci i zabezpieczeń dla centrum danych sterowanego programowo (SDDC).

Zobacz w praktyce 

VMware HCX

Narzędzie dostarczające zabezpieczone i zoptymalizowane pod kątem sieci WAN funkcje rozszerzania centrum przetwarzania danych i mobilności obciążeń.

VMware SD-WAN by VeloCloud

Platforma zapewniająca dostęp do usług rozproszonych, prywatnych centrów przetwarzania danych i aplikacji opartych na modelu SaaS.

NSX Cloud

Oprogramowanie zabezpieczające mikrosegmentację dla aplikacji uruchamianych natywnie w chmurach publicznych.

Zobacz w praktyce 

vRealize Network Insight

Oprogramowanie do tworzenia zoptymalizowanej i zabezpieczonej infrastruktury sieciowej w środowiskach wielochmurowych.

Zobacz w praktyce 

AppDefense

Rozwiązanie zabezpieczeń urządzeń końcowych centrum przetwarzania danych, które chroni aplikacje działające w środowiskach zwirtualizowanych.

Zobacz w praktyce 

Pamięć masowa i dostępność 

Udoskonal i uprość architekturę sieci pamięci masowej przy użyciu technologii pamięci masowej sterowanej programowo. Więcej informacji

vSAN

Zoptymalizowana pod kątem technologii Flash natywna pamięć masowa vSphere dla chmur prywatnych i publicznych.

Zobacz w praktyce 

VMware Site Recovery

Rozwiązanie do odzyskiwania awaryjnego jako usługi (DRaaS) na żądanie, które chroni obciążenia gdziekolwiek się znajdują.

Site Recovery Manager

Szybkie i niezawodne oprogramowanie do przywracania po awarii zapewniające ochronę zwirtualizowanych aplikacji.

Wypróbuj teraz 

Virtual Volumes

Powszechnie używana w branży struktura, która usprawnia operacje pamięci masowej i zapewnia wolność wyboru.

Zobacz w praktyce 

Infrastruktura hiperkonwergentna 

Integracja zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci w ramach jednej łatwej do zarządzania platformy sterowanej programowo. Więcej informacji

vSAN

Zoptymalizowana pod kątem technologii Flash natywna pamięć masowa vSphere dla chmur prywatnych i publicznych.

Zobacz w praktyce 

Dell EMC VxRail

Gotowe do użycia urządzenie infrastruktury hiperkonwergentnej zapewniające pełną integrację z rozwiązaniami VMware.

Platforma zarządzania chmurą 

Zarządzaj środowiskami hybrydowymi obsługującymi każdy rodzaj obciążeń — od tradycyjnych po umieszczone w kontenerach — na ujednoliconej platformie. Więcej informacji

vRealize Suite

Platforma zarządzania chmurą hybrydową do bezpiecznego i spójnego tworzenia aplikacji w dowolnej chmurze.

Zobacz w praktyce 

vRealize Suite Lifecycle Manager

vRealize Suite Lifecycle Manager oferuje kompletny zestaw funkcji zarządzania cyklem życia oprogramowania vRealize Suite. Pomaga klientom szybciej uzyskać zwrot z inwestycji dzięki automatyzacji wdrażania, konfiguracji i uaktualniania.

vCloud Suite

Oprogramowanie chmury prywatnej klasy korporacyjnej, które obejmuje rozwiązania vSphere Hypervisor i vRealize Suite.

Zobacz w praktyce 

vRealize Operations

Platforma ujednoliconego zarządzania do planowania i skalowania centrum danych sterowanego programowo i infrastruktury wielochmurowej.

Wypróbuj teraz  Zobacz w praktyce 

vRealize Automation

Oprogramowanie przyspieszające realizację usług IT dzięki automatyzacji i wstępnie zdefiniowanym zbiorom reguł.

Zobacz w praktyce 

vRealize Business for Cloud

Aplikacja umożliwiająca analizę kosztów chmury, pomiar wykorzystania i wgląd w dane biznesowe.

Zobacz w praktyce 

VMware Integrated OpenStack

Dystrybucja OpenStack klasy korporacyjnej działająca w infrastrukturze VMware.

Zobacz w praktyce  Pobierz bezpłatnie 

vRealize Log Insight

vRealize Log Insight to niejednorodne, wysoce skalowalne narzędzie do zarządzania dziennikami. Obejmuje intuicyjne pulpity ułatwiające podejmowanie działań, zaawansowane funkcje analityczne i wiele możliwości rozbudowy przy użyciu rozwiązań innych firm.

Wypróbuj teraz  Zobacz w praktyce 

vRealize Code Stream

Funkcje automatyzacji publikowania i ciągłego dostarczania dostępne w ramach rozwiązania vRealize Code Stream umożliwiają częste wprowadzanie nowych, niezawodnych wersji oprogramowania i ograniczenie ryzyka operacyjnego.

Wypróbuj teraz 

vRealize Orchestrator

vRealize Orchestrator pozwala tworzyć złożone zadania automatyzacji, a następnie uzyskiwać dostęp do przepływów pracy i uruchamiać je za pomocą klienta VMware vSphere, różnych komponentów pakietu VMware vCloud Suite lub innych mechanizmów.

Zobacz w praktyce 

Wavefront by VMware

Wavefront by VMware to platforma monitorowania i analizy danych oparta na modelu SaaS, która realizuje wymagania nowoczesnych natywnych aplikacji chmurowych w zakresie wysokiej skalowalności.

Cyfrowe miejsce pracy 

Zapewniaj dostęp do wszystkich aplikacji, usług i zasobów na każdym urządzeniu w dowolnym czasie i miejscu.

Workspace ONE

Dostarczaj dowolne aplikacje na każdym urządzeniu i zarządzaj nimi dzięki opartej na analizie biznesowej platformie cyfrowego miejsca pracy, która umożliwia integrację kontroli dostępu, administrowania aplikacjami oraz ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM) przy zastosowaniu technologii AirWatch.

Zobacz w praktyce 

Ujednolicone zarządzanie urządzeniami końcowymi na platformie Workspace ONE oparte na AirWatch

Zarządzaj wszystkimi urządzeniami i scenariuszami użycia oraz zabezpiecz każdą warstwę oprogramowania dzięki platformie Workspace ONE UEM opartej na czołowej w branży technologii AirWatch.

Zobacz w praktyce 

POWIĄZANE ROZWIĄZANIA 

Wirtualizacja środowisk desktopowych i aplikacji 

Uprość swoje podejście do dostarczania i ochrony desktopów i aplikacji oraz zarządzania nimi. Więcej informacji

Horizon 7

Czołowa platforma do zarządzania wirtualnymi desktopami (VDI), aplikacjami i usługami online.

Wypróbuj teraz  Zobacz w praktyce  Kup teraz 

Horizon Cloud

Elastyczna platforma chmury do hostowania wirtualnych desktopów i aplikacji.

Zobacz w praktyce 

Horizon Apps

Jednolity obszar roboczy dla aplikacji opublikowanych, mobilnych i działających w modelu SaaS.

Zobacz w praktyce 

App Volumes

Oprogramowanie do dostarczania aplikacji w czasie rzeczywistym i zarządzania ich cyklem życia.

Wypróbuj teraz  Zobacz w praktyce 

POWIĄZANE ROZWIĄZANIA 

Zarządzanie wirtualizacją desktopów i aplikacji 

Usprawnij zarządzanie, skonsoliduj funkcje kontrolne, zautomatyzuj dostarczanie i chroń zasoby obliczeniowe użytkowników końcowych, w tym opublikowane aplikacje i wirtualne desktopy VMware i Citrix.

NSX for Horizon

NSX for Horizon jest rozwiązaniem do obsługi sieci w infrastrukturze wirtualnych desktopów zawierającym zbiory reguł dynamicznego przypisywania desktopów.

vSAN for Horizon

Dzięki VMware vSAN klienci mogą obniżyć początkowe koszty i korzystać z szeregu wstępnie skonfigurowanych urządzeń zoptymalizowanych do współpracy z rozwiązaniem Horizon, w tym vSAN ReadyNodes oraz Dell EMC VxRail.

vRealize Operations for Horizon

Narzędzie monitorowania i raportowania vRealize Operations for Horizon ułatwia zarządzanie środowiskami Horizon i XenDesktop/XenApp.

Wypróbuj teraz 

ThinApp

VMware ThinApp to rozwiązanie do wirtualizacji aplikacji bez agentów, które pozwala odizolować aplikacje od systemów operacyjnych w celu wyeliminowania konfliktów i usprawnienia dostarczania oraz zarządzania.

Wypróbuj teraz 

POWIĄZANE ROZWIĄZANIA 

Desktop osobisty 

Uruchamiaj wiele systemów operacyjnych na jednym komputerze PC lub Mac. Więcej informacji

Fusion dla komputerów Mac

Aplikacja do obsługi wielu systemów operacyjnych na komputerze Mac.

Wypróbuj teraz  Kup teraz 

Workstation Pro

Aplikacja do obsługi wielu systemów operacyjnych na komputerze z systemem Windows lub Linux.

Wypróbuj teraz  Kup teraz 

Workstation Player

Proste narzędzie do uruchamiania drugiego systemu operacyjnego na komputerze z systemem Windows lub Linux — bezpłatne do użytku osobistego.

Wypróbuj teraz  Kup teraz 

POWIĄZANE ROZWIĄZANIA 

Platforma aplikacji i danych 

Wykorzystaj w pełni wydajność zwirtualizowanej infrastruktury, która idealnie nadaje się do tworzenia i wdrażania nowoczesnych aplikacji. Niewielkie obciążenie umożliwia osiągnięcie wyższych współczynników konsolidacji i lepsze wykorzystanie zasobów.

Pivotal App Suite

Pivotal App Suite jest platformą oprogramowania warstwy pośredniej wykorzystywaną przez programistów i operatorów do tworzenia i uruchamiania niestandardowych aplikacji opartych na chmurze.

Wypróbuj teraz 

Pivotal GemFire

Pivotal GemFire to platforma do rozproszonego zarządzania danymi, przydatna zwłaszcza w rozbudowanych, podatnych na opóźnienia systemach transakcyjnych o znaczeniu krytycznym.

Wypróbuj teraz  Kup teraz 

Pivotal RabbitMQ

Pivotal RabbitMQ to oparty na protokołach, wysoce skalowalny i łatwy do wdrożenia system znacznie ułatwiający kolejkowanie komunikatów.

Wypróbuj teraz 

Pivotal tc Server

Pivotal tc Server to lekki serwer aplikacji Java, który umożliwia wykorzystanie kontenera Apache Tomcat w rozbudowanych środowiskach o znaczeniu krytycznym.

Wypróbuj teraz  Kup teraz 

Telco Cloud  

Wykorzystaj infrastrukturę sieciową sterowaną programowo, by tworzyć funkcje sieci wirtualnych i skalować je w czasie rzeczywistym w zależności od swoich potrzeb. Więcej informacji

vCloud NFV

Wielodostępna platforma oferująca funkcje obsługi środowiska obliczeniowego, pamięci masowej, sieci, zarządzania i operacji.

VMware Smart Assurance

Zarządzaj sieciami fizycznymi i wirtualnymi za pomocą funkcji automatycznego zapewniania jakości usług.

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

Rozwiązanie OpenStack dla operatorów zapewniające najszybsze wdrożenie w pełni operacyjnego środowiska.

Obrzeża sieci i Internet rzeczy (IoT) 

Korzystaj z danych pochodzących z rozwijającej się globalnej sieci urządzeń podłączonych do Internetu, aby automatyzować zadania i uzyskać lepszy wgląd w dane biznesowe.

Pulse IoT Center

Zabezpieczone rozwiązanie klasy korporacyjnej do zarządzania urządzeniami IoT i ich monitorowania.

POWIĄZANE ROZWIĄZANIA 

Produkty bezpłatne 

Oszczędzaj pieniądze, wirtualizując serwery przy użyciu najlepszego w branży hiperwizora. Testuj bezpiecznie nowe oprogramowanie w izolowanych maszynach wirtualnych na komputerze PC oraz szybko przekształcaj komputery fizyczne w maszyny wirtualne — bezpłatnie.

vSphere Hypervisor

Bezpłatny hiperwizor sprzętowy umożliwiający wirtualizację serwerów w celu konsolidacji aplikacji na mniejszej ilości sprzętu.

Pobierz bezpłatnie 

vCenter Converter

Oprogramowanie umożliwiające przekształcanie fizycznych komputerów opartych na systemach Windows i Linux w maszyny wirtualne.

Pobierz bezpłatnie