Security Connect: razem definiujemy zabezpieczenia na nowo

Dołącz do nas 3 czerwca i zdefiniuj na nowo swoje podejście do zabezpieczeń aplikacji, obciążeń, chmur i urządzeń.

Zintegrowane i ujednolicone zabezpieczenia kontekstowe

Zabezpieczenia wewnętrzne nie są produktem, narzędziem ani pakietem. To strategia, która w zupełnie nowy sposób wykorzystuje infrastrukturę i punkty kontroli — w czasie rzeczywistym — do obsługi dowolnych aplikacji, chmur i urządzeń, aby aktywnie przewidywać czynniki ryzyka, a nie wyłącznie na nie reagować. Dowiedz się, jak w nowy sposób wykorzystywać posiadane zasoby, aby zintegrować zespoły ds. zabezpieczeń i IT oraz przyspieszyć identyfikowanie czynników ryzyka, a także wykrywać zagrożenia, reagować na nie oraz im zapobiegać na podstawie kontekstu i analiz.

Zabezpieczenia wbudowane, a nie dokładane

Zabezpieczenia wewnętrzne maksymalizują środki kontroli wbudowane bezpośrednio w infrastrukturę, dzięki czemu nie trzeba już używać oddzielnych produktów do obsługi różnych funkcji. Zastosowanie warstwy wirtualnej pozwala na nowe sposoby wykorzystywać istniejącą infrastrukturę do ochrony urządzeń końcowych i obciążeń, sieci, obszarów roboczych i chmur, a jednocześnie zapewnia lepszą widoczność i kontrolę nad zasadami, które chronią Twoją firmę.

Koncentracja na kontekście, nie na zagrożeniach

Zabezpieczenia wewnętrzne powinny dostarczać wyczerpujące informacje na temat kontekstu — nie tylko zagrożeń, ale także elementów objętych ochroną, czyli urządzeń końcowych, obciążeń, sieci, obszarów roboczych i chmur.

 

Zabezpieczenia kontekstowe pozwalają uzyskać informacje dotyczące zachowań i zamierzonych działań, które obejmują aplikacje, dane, użytkowników, punkty dostępu i konfiguracje. Zapewniają szeroką wiedzę, która w połączeniu z najnowszymi analizami czynników ryzyka umożliwia szybsze podejmowanie działań mających na celu zapobieganie nowym zagrożeniom i reagowanie na nie.

Ujednolicenie zamiast silosów

Zespoły ds. zabezpieczeń często pracują w silosach oddzielonych od zespołów IT i operacyjnych, co utrudnia uzyskanie przejrzystego, całościowego obrazu stanu bezpieczeństwa. Zastosowanie zabezpieczeń wewnętrznych pozwala połączyć narzędzia i zespoły, umożliwiając specjalistom ds. bezpieczeństwa korzystanie z danych i zdarzeń używanych przez zespoły IT i operacyjne w celu skuteczniejszego kontrolowania zasad i zagrożeń. To ujednolicone podejście wykorzystuje chmurę, aplikacje i infrastrukturę sprzętową, aby zapewnić bardziej precyzyjny wgląd w środowisko zabezpieczeń.

 

Integracja zespołów i technologii umożliwia efektywniejszą współpracę i zwiększa elastyczność reagowania na nowe luki i zagrożenia.

Przekształcenie słabych miejsc w punkty kontroli

Strategia zabezpieczeń wewnętrznych polega na wbudowaniu zabezpieczeń w infrastrukturę, co pozwala przekształcić jej słabe miejsca w punkty kontroli bezpieczeństwa. Zapewnia to wgląd w dowolne aplikacje, chmury i urządzenia. Pozwala on uprościć i wzmocnić zastosowane podejście do kwestii bezpieczeństwa oraz blokować pojawiające się zagrożenia.

 

Punktami kontroli, które stanowią niezwykle istotny element strategii zabezpieczeń wewnętrznych, są sieci, obciążenia, urządzenia końcowe, tożsamość i chmury.

Transformacja rozwiązań zabezpieczeń w przedsiębiorstwie

Segmentacja sieci i inspekcje ruchu

Zwirtualizuj stos zabezpieczeń sieci i korzystaj z ochrony zintegrowanej z infrastrukturą. Ogranicz ryzyko, zapewnij zgodność z przepisami i obniż koszty przy znacznym uproszczeniu modelu operacyjnego zapór ogniowych, IDS/IPS oraz dostępu do sieci w centrach przetwarzania danych i chmurach.

Konsolidacja ochrony urządzeń końcowych i obciążeń

Skonsoliduj wiele funkcji zabezpieczeń, w tym oprogramowanie antywirusowe nowej generacji, wykrywanie urządzeń końcowych i reagowanie (EDR) oraz ochronę obciążeń w chmurze. Korzystając z modułów platformy, można identyfikować ryzyko, zapobiegać najnowszym i najbardziej złożonym atakom, wykrywać je oraz na nie reagować, demaskując jednocześnie nietypowe działania na podstawie analizy zagrożeń.

Ochrona cyfrowego miejsca pracy

Zapewnij predykcyjne i zautomatyzowane zabezpieczenia chroniące użytkowników, aplikacje i urządzenia końcowe w cyfrowym miejscu pracy dzięki nowoczesnej, chmurowej platformie zabezpieczeń dla przedsiębiorstw.

Ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem chmury publicznej

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w zasoby chmury, nieprawidłowe konfiguracje, zagrożenia i zmiany. Twórz graficzne wizualizacje relacji między zasobami i badaj problemy. Ustalaj priorytety wyników na podstawie ryzyka, automatycznie rozwiązuj problemy i współpracuj z programistami.

Produkty VMware oferujące zabezpieczenia wewnętrzne

Carbon Black Cloud

Przekształcenie zabezpieczeń dzięki funkcjom natywnej ochrony urządzeń końcowych w chmurze, które dostosowują się do Twoich potrzeb.

Workspace ONE

Bezpieczne dostarczanie dowolnych aplikacji na każdym urządzeniu i zarządzanie nimi dzięki VMware Workspace ONE — platformie cyfrowego miejsca pracy opartej na analizie biznesowej.

NSX Service-defined Firewall

Zabezpieczenie ruchu poziomego w środowiskach wielochmurowych przy użyciu rozproszonej, skalowalnej w poziomie wewnętrznej zapory sieciowej opartej na rozwiązaniu NSX.

VMware Secure State

Ograniczenie ryzyka i ochrona milionów zasobów w chmurze dzięki rozwiązywaniu problemów z naruszeniami zabezpieczeń i skalowaniu sprawdzonych metod w tempie dostosowanym do chmury. 

Zasoby pokrewne

Poradnik VMware dotyczący zabezpieczeń

Standaryzacja zabezpieczeń obejmuje wszystkie aspekty usług w chmurze i produktów VMware. Zobacz listę zgłoszonych luk w zabezpieczeniach lub zarejestruj się, aby otrzymywać porady pocztą e-mail.

Przegląd Certyfikacji VMware

Przejrzyj listy zakończonych i realizowanych certyfikacji.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zabezpieczeń wewnętrznych VMware

Nie, zabezpieczenia wewnętrzne nie są produktem, narzędziem ani pakietem z przypisaną jednostką magazynową. To całkowicie odmienne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa Twojej firmy. To strategia, która w zupełnie nowy sposób wykorzystuje infrastrukturę i punkty kontrolne — w czasie rzeczywistym — do obsługi dowolnych aplikacji, chmur i urządzeń, aby aktywnie przewidywać czynniki ryzyka, a nie wyłącznie na nie reagować.

Zasadniczo zabezpieczenia wewnętrzne charakteryzują się trzema głównymi cechami. Po pierwsze, są wbudowane, a poszczególne funkcje zabezpieczeń są integralnymi elementami punktów kontroli w infrastrukturze. Po drugie, jest to podejście, które integruje narzędzia i zespoły, umożliwiając lepszą współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem. Po trzecie, ta strategia wykorzystuje punkty kontroli, aby uzyskać wgląd w aplikacje i kontekst IT, a także możliwe zagrożenia. Dzięki tym trzem obszarom działania firmy mogą aktywnie przewidywać czynniki ryzyka, a nie tylko na nie reagować.

Zabezpieczenia wewnętrzne pomagają organizacji ograniczyć ryzyko dzięki trzem kluczowym atrybutom. Zintegrowane funkcje zabezpieczeń oznaczają mniej produktów, agentów i złożoności, obniżając ryzyko nieprawidłowej konfiguracji i luk w zabezpieczeniach. Ujednolicenie narzędzi i zespołów w zakresie zabezpieczeń, IT i operacji poprawia całościowy wgląd w dane i usprawnia identyfikację zagrożeń. Dzięki wykorzystaniu infrastruktury do uzyskiwania danych kontekstowych w czasie rzeczywistym i obsługi punktów kontroli pomagamy organizacjom skuteczniej wykrywać zagrożenia i na nie reagować.

Zabezpieczenia wewnętrzne wykorzystują technologie obsługujące sieć, urządzenia końcowe, obciążenia, obszar roboczy i chmurę, aby rozwiązywać najtrudniejsze problemy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w przedsiębiorstwie. Dzięki takiemu podejściu organizacje mogą zabezpieczyć aplikacje, użytkowników i chmury przed istniejącymi i nowymi zagrożeniami, identyfikować i ograniczać ryzyko oraz spełniać wymagania dotyczące zgodności z przepisami, obniżając jednocześnie poziom złożoności w obrębie swojego portfolio zabezpieczeń.

Strategia firmy VMware zakłada wbudowywanie zabezpieczeń we wszystkie rozwiązania, więc niemal każdy nasz produkt ma zintegrowane funkcje zabezpieczeń. Podstawowe produkty oferujące zabezpieczenia wewnętrzne w naszej ofercie to: Carbon Black Cloud (zabezpieczenia urządzeń końcowych i obciążeń), NSX i VeloCloud (zabezpieczenia sieci), Workspace ONE (zabezpieczenia cyfrowego miejsca pracy) oraz VMware Secure State (zabezpieczenia chmury publicznej).

Od czego zacząć?