Rozwiązania biznesowe 

Skorzystaj z możliwości płynących z mobilności w biznesie niezależnie od branży. Nasze rozwiązania mają wbudowane zabezpieczenia, umożliwiają natychmiastowe przydzielanie zasobów w środowiskach użytkowników końcowych oraz stanowią jednolitą platformę świadczenia usług w ramach różnych rodzajów chmur prywatnych, publicznych i outsourcowanych.

Mobilność w biznesie

Fundamentem innowacji dotyczących miejsca pracy jest zapewnienie mobilności. Do zapewnienia takiej mobilności wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii mobilnej i mobilnych stylów pracy, aby w efekcie utworzyć nowe, efektywniejsze środowisko pracy.

Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni i zgodność z przepisami

VMware łączy w rozwiązaniach tej kategorii technologie zarówno własne, jak i partnerów, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi w ściśle regulowanych środowiskach przepisami, takimi jak PCI, FedRAMP/FISMA, CJIS czy HIPAA/HITECH.

Internet rzeczy

Wdrażanie, zabezpieczanie i obsługa składników Internetu rzeczy oraz zarządzanie nimi to złożone zadania zarówno dla działu operacyjnego, jak i dla działu IT. VMware oferuje w tym zakresie kompleksowe rozwiązanie korporacyjne, które pozwoli obu tym działom wykonywać wspomniane zadania i mieć pełną kontrolę nad tym modelem komunikacji od brzegu sieci do chmury.

Wyniki działania działu IT

Wynikami działania działu IT mogą być ogólnokorporacyjne inicjatywy dotyczące m.in. wirtualizacji centrów przetwarzania danych i mechanizmów zabezpieczeń, które szybko i efektywnie przyczyniają się do uzyskania większych korzyści biznesowych bez narażania na szwank zabezpieczeń, mechanizmów kontroli i możliwości wyboru rozwiązań.

VMware Cross-Cloud Architecture

Architektura VMware Cross-Cloud Architecture™ ułatwia uruchamianie, łączenie i zabezpieczanie aplikacji oraz zarządzanie nimi w różnych chmurach i urządzeniach w ramach jednolitego środowiska operacyjnego, aby w ten sposób ułatwić działowi IT realizację wyznaczonych mu celów.

Pewność i zaufanie

Aby proaktywnie reagować na rosnącą rolę transparentności w relacjach z klientem, VMware oferuje rozwiązanie VMware Trust and Assurance (VMTA), które obejmuje cztery kluczowe obszary: niezawodność, integralność, bezpieczeństwo i zaangażowanie.

Usługi vCloud Air Network

VMware vCloud Air Network to ekosystem złożony z ponad 4 tys. usługodawców z ponad stu krajów, którzy oferują usługi chmurowe oparte na rozwiązaniach VMware. Usługodawcy w poszczególnych krajach zapewniają nie tylko przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, ale również świadczą szeroką gamę usług chmurowych oraz oferują specjalistyczne szkolenia i certyfikacje.

Rozwiązania technologiczne 

Rozszerz funkcje wirtualizacji o rozwiązania dotyczące sieci i pamięci masowej. Nasze rozwiązania z serii „One Cloud”, oparte na technologiach stosowanych w centrach danych definiowanych programowo, oferują nowe modele zabezpieczeń oraz funkcje szybkiego wdrożenia i kompleksowego zarządzania.

Zapewnienie ciągłości biznesowej i przywracanie po awarii

Dział IT musi na co dzień radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami związanymi z ochroną krytycznych aplikacji i baz danych przed różnymi przyczynami przestojów. Aby ułatwić działowi IT realizację tych zadań, VMware oferuje kompletne, zintegrowane portfolio rozwiązań, które zapewniają wysoką dostępność, ochronę danych i przywracanie po awarii.

Środowisko chmury obliczeniowej

Usługi w chmurze obliczeniowej VMware umożliwiają uruchamianie w chmurze zarówno nowych, jak i starych aplikacji. Dzięki nim można korzystać z dotychczasowych rozwiązań w ramach środowiska, które jest tak samo sprawne i opłacalne, jak chmura publiczna.

Platforma zarządzania chmurą

Zarządzaj efektywnie całym cyklem eksploatacji usług dostępnych w środowisku chmury hybrydowej.

Centrum danych definiowane programowo

Oferowana przez VMware architektura centrum danych definiowanego programowo obejmuje najlepsze w swojej klasie funkcje przetwarzania danych, obsługi pamięci masowej, wirtualizacji sieci i zarządzania.

Wirtualizacja

Wirtualizacja to sprawdzona technologia, która umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na tym samym serwerze. Technologia ta zmienia sposób działania działu IT oraz fundamentalnie zmienia sposób korzystania z technologii przez użytkowników.

Zarządzanie wirtualizacją

Uprość i zautomatyzuj obsługę centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu spójnych metod zarządzania, inteligentnych procesów operacyjnych i wbudowanych funkcji automatyzacji.

Wirtualizacja aplikacji krytycznych

Dzięki wirtualizacji aplikacji krytycznych w vSphere aplikacje te lepiej działają i można nimi efektywniej zarządzać.

Informacja dla 

Dowiedz się więcej o nowym modelu płynnego działania działu IT i naszej architekturze „One Cloud, Any Application, Any Device” dla przedsiębiorstw dowolnego rozmiaru.

Dewelopera aplikacji

Dowiedz się więcej o naszych technologiach infrastrukturalnych opartych na otwartych standardach, które zapewniają bezpieczeństwo, wydajność i łatwą obsługę zarówno w przypadku desktopów deweloperów, jak i systemów produkcyjnych.

Dyrektora ds. informatyki

Dowiedz się więcej o najnowszych strategiach, rozwiązaniach, wynikach analiz, tendencjach i wydarzeniach branżowych.

Dostawcy usług

Dowiedz się więcej o programie vCloud Air Network dla przedsiębiorstw świadczących usługi hostingu, w tym infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS), usługi aplikacji (ASP) oraz usługi chmurowe (CSP) i usługi internetowe (ISP).

Dyrektora małego lub średniego przedsiębiorstwa

Dowiedz się, jak rozwiązania VMware mogą sprawić, że obsługa informatyczna małego lub średniego przedsiębiorstwa stanie się łatwiejsza, tańsza i bardziej niezawodna.

Rozwiązania branżowe 

Infrastruktura wirtualna może ułatwić optymalizację zasobów IT i zapewnić ich wysoką dostępność. Ponadto oferuje lepsze niż w przypadku infrastruktury fizycznej mechanizmy zabezpieczeń, parametry wydajności i możliwości zarządzania.

Motoryzacja

Nowe usługi, efektywniejsze modele biznesowe i lepsze zabezpieczenia dostosowane do wymagań nowej ery motoryzacji, czyli samochodów podłączonych do sieci.

Edukacja

Dowiedz się, jak nasze rozwiązania z zakresu wirtualizacji i środowiska chmury obliczeniowej pomagają instytucjom edukacyjnym w obniżaniu kosztów działalności, poprawie jakości świadczonych usług i lepszej współpracy zatrudnionych tam osób.

Usługi finansowe

Dowiedz się, jak nasze rozwiązania z zakresu wirtualizacji i środowiska chmury obliczeniowej pomagają przedsiębiorstwom z branży usług finansowych w zarządzaniu danymi w czasie rzeczywistym oraz obsłudze oddziałów terenowych.

Administracja

Dowiedz się, jak nasze rozwiązania z zakresu wirtualizacji, mobilności i środowiska chmury obliczeniowej pomagają instytucjom administracji rządowej w redukcji niezbędnej infrastruktury informatycznej i kosztów jej obsługi oraz zwiększeniu dostępności aplikacji.

Służba zdrowia

Popraw jakość i zasięg usług ochrony zdrowia dzięki całodobowemu, bezpiecznemu dostępowi do elektronicznych kart pacjentów.

Produkcja

Dowiedz się, jak nasze rozwiązania z zakresu wirtualizacji serwerów i desktopów pomagają producentom w maksymalizacji produktywności dzięki zapewnieniu całodobowego, bezpiecznego dostępu do danych i aplikacji.

Handel detaliczny

Dowiedz się, jak poprawić doświadczenia sklepowe klienta dzięki zastosowaniu rozwiązania VMware Real-Time Customer Interaction.

Telekomunikacja

Dowiedz się, jak dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą uzyskać elastyczność operacyjną, oszczędności i możliwość szybkiego wdrażania usług dzięki zastosowaniu chmurowego rozwiązania sieciowego vCloud NFV.