Wdrażanie kontenerów i Kubernetes

Dostarczaj środowisko Kubernetes gotowe do użycia przez programistów w centrum przetwarzania danych lub w chmurze.

 • Aplikacje
Metodologia DevSecOps

Dostarczaj nowoczesne aplikacje szybko i bezpiecznie dzięki metodologii DevSecOps.

 • Aplikacje
Tworzenie aplikacji i mikrousług

Przekształć architekturę i proces projektowania aplikacji, by umożliwić ich działanie w dowolnej chmurze.

 • Aplikacje
Modernizacja istniejących aplikacji

Unowocześniaj istniejące aplikacje bez kosztownej refaktoryzacji.

 • Aplikacje
Migracja do chmury

Szybciej przenoś aplikacje do chmury bez ich modyfikowania.

 • Wiele chmur
Skalowanie pojemności na żądanie

Zoptymalizuj wydajność dzięki płynnie działającym, skalowalnym rozszerzeniom w chmurze.

 • Wiele chmur
Modernizacja centrum przetwarzania danych

Rozwijaj centrum przetwarzania danych pod kątem bezproblemowej współpracy z innymi chmurami.

 • Wiele chmur
Operacje obejmujące wiele chmur

Obsługuj obciążenia i zarządzaj nimi w wielu chmurach i na różnych platformach.

 • Wiele chmur
Chmura hybrydowa

Twórz i obsługuj aplikacje w wielu chmurach za pomocą spójnej infrastruktury.

 • Wiele chmur
Uproszczenie zarządzanie chmurą hybrydową

Uprość i zoptymalizuj zarządzanie infrastrukturą hybrydową.

 • Wiele chmur
Optymalizacja kosztów wielu chmur

Analizuj koszty i użycie zasobów oraz zarządzaj nimi w wielu chmurach.

 • Wiele chmur
Zarządzanie zabezpieczeniami i zgodnością w wielu chmurach

Zarządzaj zabezpieczeniami i minimalizuj ryzyko w różnych środowiskach chmurowych.

 • Wiele chmur
Planowanie i modernizacja środowiska chmury

Uzyskaj praktyczne wskazówki i poznaj sprawdzone metody tworzenia wydajnych środowisk chmurowych.

 • Wiele chmur
Obsługa aplikacji krytycznych dla firmy

Wykorzystaj spójność infrastruktury i operacji do obsługi obciążeń o znaczeniu krytycznym.

 • Wiele chmur
5G

Wdrażaj usługi na żądanie w ujednoliconej sieci 5G obejmującej wiele chmur.

 • Chmura telekomunikacyjna
Obrzeża sieci

Wprowadzaj innowacje dzięki spójnej platformie od centrum po obrzeża sieci.

 • Chmura telekomunikacyjna
Pamięć masowa sterowana programowo

Rozwijaj architektury sieci pamięci masowej z użyciem wszechobecnego hiperwizora.

 • Centrum danych sterowane programowo
Sieci sterowane programowo

Przydzielaj zasoby i zarządzaj zwirtualizowaną siecią niezależnie od sprzętu.

 • Centrum danych sterowane programowo
Zasady VMware Validated Design

Utwórz i obsługuj centrum danych sterowane programowo, korzystając ze szczegółowych wskazówek.

 • Centrum danych sterowane programowo
Wirtualizacja centrum przetwarzania danych

Utwórz nowoczesne centrum przetwarzania danych o wysokim poziomie skalowalności i zabezpieczeń.

 • Wirtualizacja
Zarządzanie wirtualizacją

Zadbaj o spójne zarządzanie wirtualnym centrum przetwarzania danych i jego automatyzację.

 • Wirtualizacja
Wirtualizacja zbiorów Big Data

Uprość zarządzanie infrastrukturą danych Big Data.

 • Wirtualizacja
Wirtualizacja mocy obliczeniowej o wysokiej wydajności

Wirtualizuj obciążenia wymagające mocy obliczeniowej o wysokiej wydajności (HPC).

 • Wirtualizacja
Połączenie kontenerów i Kubernetes

Połącz i zabezpiecz aplikacje i mikrousługi w kontenerach.

 • Sieć
Zabezpieczenia nowoczesnej sieci

Zadbaj o zabezpieczenia sieci chroniące użytkowników, aplikacje i dane w różnych chmurach.

 • Sieć
Automatyzacja sieci

Przyspiesz wdrażanie aplikacji oraz zarządzanie usługami sieci i zabezpieczeń.

 • Sieć
Wdrożenie chmury

Zapewnij spójność i zabezpieczenia sieci w różnych środowiskach chmurowych.

 • Sieć
Optymalizacja sieci WAN i pracy oddziałów

Korzystaj z niezawodnego i bezpiecznego dostępu do chmury, centrów przetwarzania danych i aplikacji z dowolnego miejsca.

 • Sieć
Dostarczanie aplikacji

Automatyzuj i dostarczaj tradycyjne i nowoczesne aplikacje w dowolnej chmurze.

 • Sieć
Mikrosegmentacja

Określaj i egzekwuj zasady bezpieczeństwa sieci w różnych chmurach.

 • Sieć
Praca zdalna

Zapewnij organizacji możliwość wdrożenia strategii pracy zdalnej niezależnie od miejsca działania.

 • Obszar roboczy
Komfort obsługi i produktywność

Korzystaj z elastycznej pracy zdalnej, zapewniając pracownikom bezproblemowy i bezpieczny dostęp.

 • Obszar roboczy
Zabezpieczenia oparte na zasadzie Zero Trust

Zadbaj o inteligentne zabezpieczenia i ochronę cyfrowego miejsca pracy.

 • Obszar roboczy
Nowoczesne zarządzanie

Bezpiecznie zarządzaj nowoczesnymi systemami operacyjnymi z chmury bez tworzenia silosów.

 • Obszar roboczy
Zwiększanie możliwości pracowników

Zapewnij pracownikom możliwość bezproblemowego zarządzania urządzeniami i aplikacjami.

 • Obszar roboczy
Horizon VDI i DaaS

Uprość zarządzanie środowiskami wirtualnych desktopów.

 • Obszar roboczy
Wdrożenie zasady Zero Trust

Chroń swoje dane i aplikacje za pomocą ciągłej weryfikacji.

 • Zabezpieczenia
Centrum SOC

Szybciej wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie dzięki operacjom zabezpieczeń wewnętrznych.

 • Zabezpieczenia
Ochrona centrum przetwarzania danych

Korzystaj z rozproszonych zabezpieczeń zapewniających pełną, spójną ochronę wszystkich danych.

 • Zabezpieczenia
Zabezpieczenia obciążeń w chmurze

Uprość ochronę krytycznych obciążeń w dowolnym środowisku.

 • Zabezpieczenia
Dostawcy usług komunikacyjnych

Wykorzystaj cyfrowe doświadczenia, które pozwalają zaprojektować sieci telekomunikacyjne od nowa.

 • Wg branży
Usługi finansowe

Rozszerzaj możliwości bankowości cyfrowej, które pozwalają przyciągnąć i utrzymać klientów.

 • Wg branży
Administracja federalna

Zrealizuj oczekiwania wyborców w zakresie nowoczesnych i ekonomicznych usług.

 • Wg branży
Administracja stanowa i lokalna

Popraw jakość i efektywność usług dla obywateli.

 • Wg branży
Ochrona zdrowia — płatnik

Rozwijaj połączoną opiekę zdrowotną, aby zapewnić użytkownikom wyższy komfort i lepsze rezultaty.

 • Wg branży
Ochrona zdrowia — dostawca

Przyspiesz świadczenie połączonej opieki zdrowotnej w czasie rzeczywistym, aby poprawić stan zdrowia pacjentów.

 • Wg branży
Szkolnictwo wyższe

Zapewnij uczniom i pracownikom bezpieczny, stały dostęp z dowolnego miejsca.

 • Wg branży
Szkolnictwo podstawowe

Zapewnij każdemu uczniowi dostęp do zasobów edukacyjnych z dowolnego urządzenia.

 • Wg branży
Nauki o życiu

Przyspiesz cyfrową transformację sektora nauk o życiu.

 • Wg branży
Produkcja

Podnieś jakość i wydajność dzięki usprawnieniu operacji.

 • Wg branży
Handel detaliczny

Zyskaj lojalność klientów i przyspiesz rozwój firmy dzięki doświadczeniom cyfrowym.

 • Wg branży