Gör om appar och moln snabbare

Leverera moderna appar i den takt verksamheten kräver det och använd dem i datacentret, i edge och i alla moln med VMware Cloud.

Välj ett valfritt moln

Driftsätt appar överallt och migrera enkelt från datacentret, till edge och till alla moln.

Påskynda appleveransen

Hantera containerns hela livscykel – från kod till kund – och leverera bättre programvara kontinuerligt.

Stöd traditionella och moderna appar

Använd Kubernetes på bästa sätt i alla moln med säkerhet, tillförlitlighet och flexibilitet för företag.

Operationalisera konsekvent säkerhet

Förena drift och säkerhet i alla moln och få bättre underrättelser om läget i hela programvarustacken genom att utnyttja din infrastruktur och dina appar.

Produkter för att göra om appar och moln

Alla era appar, en plattform

Kör virtualiserade appar, containrar, Kubernetes, AI och ML, allt på beprövad infrastruktur i datacentret, edge och alla moln.

Effektiv drift och lägre total ägandekostnad

Utöka befintliga verktyg, policyer och team och få konsekvent drift i alla moln för flexibilitet, tillförlitlighet och styrning.

Molnflexibilitet och molnförbrukning

Upplev flexibel VMware Cloud-infrastruktur och hantering med en multi-cloud-prenumeration.

VMware Cloud är globalt

Sköt om den digitala verksamheten i VMware Cloud, som finns i 130 länder. Driftsätt era appar var som helst i världen, leverera tjänster lokalt med alla större hyperskalare och välj mellan tusentals molnleverantörer som kan tillgodose era behov av prestanda, säkerhet och dataplacering.

Leverera moderna appar i alla moln

Tack vare VMware Clouds flexibilitet går det att migrera till alla moln, köra appar i alla större hyperskalsmoln och använda hundratals innovativa molntjänster som driver på appmodernisering. Välj det optimala molnet för dina appar med möjlighet att driftsätta där eller på beprövad VMware-infrastruktur.

Frågor om VMwares app- och molnlösningar

VMware utökar den pålitliga infrastrukturen – som har använts i datacentret i över 20 år – till ditt val av leverantör av offentliga moln. Den här enhetliga miljön är tillgänglig över hela världen, vilket möjliggör smidig överföring av arbetsbelastningar och en enda uppsättning funktioner, tjänster, verktyg och policyer från datacentret till molnet och edge.

Ja. VMware har ägnat år åt att bygga en kraftfull plattform för alla applikationer, från virtualiserade appar till programbehållare, Kubernetes och mycket mer. Du har friheten att modernisera befintliga appar och bygga nya med VMware Cloud Foundation i datacentret, molnet eller edge. Och med VMware Tanzu kan du bygga, köra och hantera applikationer i behållare och mikrotjänstapplikationer i vilket moln som helst, även universella moln och s.k. ”bare metal”. VMware Cloud ger även tillgång till en komplett uppsättning universella molntjänster från alla molnleverantörer, vilket gör att du kan utöka befintliga appars värde och kapacitet med de tjänster som är bäst för just din strategi.

VMware stöder det bredaste utbudet appar, från virtualiserade appar till appar i containrar och appar som byggs med molnbaserade principer med hjälp av mikrotjänster och Kubernetes. De körs alla i VMwares molninfrastruktur i datacentret, molnet och edge.

Ja. VMware har strategiska relationer till alla stora hyperscale-moln – AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud – och fler än 120 andra verifierade VMware Cloud-partner runt om i världen. Det ger dig en optimal flexibilitet att distribuera applikationer var du vill, hos den molnleverantör som är bäst för just dina behov och med enhetliga VMware Cloud-infrastrukturer och -funktioner.

Molnmigrering är en viktig del av alla molnstrategier. Medan många organisationer har kämpat med att migrera appar i flera år – och avsatt en betydande del av budgeten och resurser för att refaktorisera appar – erbjuder VMware en snabb, smidig väg till molnet med nya värdar utan kodändringar, ompaketering till containrar och omkompilering med molnbaserade tjänster. Tack vare VMware Clouds stabila infrastruktur och drift samt kraftfulla innovationer som vMotion och HCX kan appar flyttas till molnet utan refaktorisering. Det är snabb appmigrering utan höga kostnader, komplexitet eller risker.

VMware Cloud levererar en ny modell molnfunktioner. Skapa ett effektivare och automatiserat datacenter tillsammans med hybridfunktioner som använder samma verktyg, processer, funktioner och team till flera offentliga moln och edge. Du får konsekventa funktioner i alla moln. VMware Cloud är mer än en kraftfull infrastruktur att köra dina appar med – du kan även hantera ditt moln säkert och effektivt.

Varför välja VMware Cloud?

Från tillit och öppenhet till proaktivt stöd och ekonomisk analys: VMware Cloud ordnar allt. Kom i gång i dag eller kontakta oss för mer information.