Förnya på egna villkor

Er verksamhet förlitar sig i dag på att löpande kunna leverera och optimera modern mjukvara i alla moln och vid randen. Detta omfattar att skapa nya molnappar och modernisera befintliga appar så att de fungerar effektivt i molnmiljöer. Med den modulära molnbaserade applattformen VMware Tanzu kan ni förnya er och få verksamheten att växa på era villkor.

Effektivisera utvecklarupplevelsen

Ert företag är som bäst när utvecklarna som skapar värde för kunderna är nöjda. Utvecklarna bör kunna fokusera på att få sin kod att fungera i produktionen, inte lägga tid på paketering, säkerhet eller infrastruktur – eller försöka begripa sig på Kubernetes.

VMware Tanzu är överlägset på att bygga och driftsätta programvara snabbt och säkert i alla kompatibla offentliga moln eller lokala Kubernetes-kluster.

Modernisera appsortimentet

Era befintliga appar kan vara svåra att uppdatera, integrera och skalanpassa. Detta kan hindra er från att ta fram nya, innovativa digitala upplevelser åt kunderna. Det ökar med tiden även riskerna genom potentiella säkerhetsbrister.

VMware Tanzu Labs kan hjälpa er att skapa och genomföra er appmoderniseringsstrategi och ge tillgång till värdet av ert befintliga appsortiment.

Hantera allt som rör Kubernetes centralt

Ert företag lever sannolikt i dagens multi-cloud-verklighet, och det gör även Kubernetes-infrastrukturen. Att hantera dessa separata miljöer kan vara tungt. Ju fler utvecklingsteam som nyttjar plattformen, desto svårare blir den att skalhantera.

VMware Tanzu har funktioner som ger plattformsdriftsteamen möjlighet att tillhandahålla, hantera, ansluta, säkra och observera en Kubernetes-multi-cloud-plattform.

Nyttja modern DevSecOps

DevSecOps är ett sätt att se på säkerhet som förenklar och automatiserar behållardriften i alla moln, integrerar säkerheten under hela behållarlivscykeln och gör det möjligt för team att snabbt leverera mjukvara till kunder.

VMware Tanzu hjälper er att bygga och driftsätta arbetslaster i behållare till alla moln löpande och säkert genom att automatisera säkerhets- och efterlevnadsuppgifter genom på förhand godkända vägar till produktionen.

Produkter och tjänster för apputveckling

VMware Tanzu har en omfattande uppsättning produkter och konsulttjänster som gör att ni kan leverera affärsvärde snabbare, säkrare och i stor skala i en multi-cloud-värld.

VMware Tanzu Application Platform

En modulär, appmedveten plattform med en massa utvecklarverktyg och en färdig väg till produktionen för att snabbt och säkert bygga och driftsätta programvara i alla kompatibla offentliga moln eller lokala Kubernetes-kluster.

VMware Cloud on AWS

VMware Tanzu Labs

Molnbaserade konsulttjänster för att hjälpa er att skapa nya produkter, modernisera befintliga appar, etablera en molnplattform och använda modern mjukvarupraxis.

VMware Cloud on AWS

VMware Tanzu for Kubernetes Operations

En förenklad, konsekvent metod för behållardriftsättning, skalanpassning och hantering med verktyg, automatisering och datadrivna insikter.

Vad är annorlunda med Tanzu?

Modulär och flexibel molnbaserad plattform

Vi hjälper dig att reda ut det enorma molnlandskapet – med mallar, bästa praxis och integrerade verktyg – och införlivar lösningar du redan har.

Överlägsen utvecklarupplevelse

Vi erbjuder en utvecklarupplevelse med självbetjäning för allt som rör Kubernetes som passar de metoder och arbetsflöden ni föredrar samtidigt som infrastruktur, paketering och säkerhet automatiseras.

Inbyggd, heltäckande säkerhet

Vi förbättrar er säkerhetsstatus genom att skydda innehållet i behållaravbildningar, deras väg till produktionen och hur behållare interagerar i produktion i olika kluster och moln.

Alla offentliga och privata moln

Vi erbjuder en central, automatiserad och säker driftmodell för Kubernetes i alla moln samt en konsekvent utvecklarupplevelse i alla moln för allt som gäller Kubernetes.

En pålitlig partner

VMware har varit med er i SDDC i 25 år. Och nu tänker vi hjälpa er att köra fler appar i fler moln i stor skala med hjälp av VMware Tanzu.

Ledarskap inom öppen källkod

VMware stöder och integrerar molnbaserade öppen källkod-projekt som är viktiga för hur våra kunder utvecklar och levererar mjukvara.

Spotlight på partner

Vinnare av Regional Partner Value Award

Premier rekommenderar Tanzu för att automatisera arbetslaster i behållare

Vinnare av Regional Partner Social Impact Award

Viktiga frågor om appmodernisering

VMware Tanzu är en modulär molnappsplattform som gör att företag kan lyckas i en multi-cloud-värld genom att sköta appar effektivt och säkrare i alla och många moln och samtidigt stimulera utvecklarnas produktivitet och uppfinningsrikedom.

Vi är en aktiv ledare och konsekvent bland de tre främsta bidragsgivarna till öppen källkod-projektet Kubernetes liksom många andra molnbaserade projekt som förmedlar innovation till moderna appar som Carvel, Knative, Harbor och Spring.

En komplett lista med projekt som ingår i Tanzu finns på vår webbplats med öppen källkod.

VMware Tanzu tillhandahåller tekniken för att skapa en modern mjukvaruförsörjningskedja samt tjänster och expertis som hjälper dig att skapa nya molnappar och modernisera befintliga appar.

VMware Tanzu är molnobereonde till sin natur, så du har flexibilitet nog att köra moderna appar i Kubernetes överallt – lokalt, i ett offentligt moln och vid randen. Välj den bästa molntekniken för att tillgodose dina ständigt föränderliga app- och affärsbehov, vilket skulle kunna omfatta förvaltningsmässiga krav, datasuveränitet eller till och med arbetskostnader.

Vill du komma i gång?