Kontakta oss

Teknisk support

Teknisk support för VMware-produkter är tillgänglig online eller per telefon beroende på ditt supporterbjudande. Webbaserade supportresurser med självbetjäning som <68>kunskapsbasen och <69>VMware-gemenskaperna är också tillgängliga.

Säkerhetsproblem

Om du blir medveten om en säkerhetsrisk i en VMware-produkt, vänligen meddela oss. För mer information, läs om vår policy för säkerhetssvar.

VMware har sitt huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, och andra kontor över hela världen.

Etik och efterlevnad

Vi erkänner det mod som krävs för att föra fram farhågor, och vi tar alla rapporterade farhågor på allvar. Du kan rapportera en farhåga relaterad till ett brott mot VMwares policy eller lagen, eller ställa en fråga via e-post eller post. Om du föredrar kan du även rapportera material dygnet runt årets alla dagar genom etica, VMwares etikhjälptelefon, som administreras av ett oberoende bolag.

ETICA

Via webben: etica.ethicspoint.com

Via telefon:
Ring 1-877-310-0382 (USA och CA)
För andra internationella nummer, gå till: etica.ethicspoint.com

E-post

Skicka e-post till: ethicsandcompliance@vmware.com

Post

Skicka post till:

<95>Ethics & Compliance Investigations<97/> VMware, Inc.<98/> 3401 Hillview Ave<99/> Palo Alto, CA 94304 <100>Där det är tillåtet enligt lagen i ditt land, kan rapporter göras anonymt via vår etikhjälplinje.

Det hjälper vårt undersökningsteam om du anger ditt namn och/eller en e-postadress när du lämnar in en rapport att så kan vi kontakta dig om vi har några uppföljningsfrågor eller behöver ytterligare information. Om du föredrar att vara anonym kommer vi fortfarande att undersöka din farhåga. Om du väljer att förbli anonym, kommer eventuell uppföljning ske via etica.

Efter att det rapporterade ärendet har mottagits av VMware, skickas en mottagningsbekräftelse inom 7 dagar. Om rapporten innehåller tillräcklig information, kommer vi undersöka materialet snabbt genom utbildad personal enligt vår standardiserade undersökningsprocess inom en rimlig tidsperiod. Alla rapporterade orosmoment behandlas konfidentiellt, och vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda alla inblandade personers intressen.

Om ärendet uppdateras, meddelas detta i enlighet med lagarna i ditt land. När undersökningen är slutförd, beslutar vi om eventuella ytterligare åtgärder behövs.

VMware förbjuder strikt repressalier mot alla som som rapporterar ett orosmoment i god tro.