De 5 största fördelarna med distansarbete i Norden

 

Nio månader av distansarbete har skapat förändrade kulturer på jobbet och nya sätt att relatera till kollegorna. 

 

Undersökningar från World Economic Forum visar att totalt 48% av den globala arbetskraften började jobba hemifrån från en dag till nästa, som ett resultat av ländernas lock-down under COVID 19.

 

Konceptet att jobba hemifrån är långt ifrån någon nyhet. Företagen har diskuterat konceptet över ett årtionde, men för många har det varit svårt att frigöra sig från en HQ-central approach. Många affärsbeslutsfattare  har känt att den traditionella styrelsekulturen motverkar konceptet med distansarbete.  

 

Under de senaste nio månaderna av hemarbete har nya arbetskulturer och viktiga affärsfördelar börjat växa fram, och för många är detta en väckarklocka. Varför? Jo, eftersom distansarbete kommer med uppenbara affärsfördelar. De anställda har visat sig mer produktiva hemma än på kontoret och många är mer fokuserade när de jobbar hemifrån. Den här typen av digital transformation är nu en realitet och bevisar vad många redan kände till: arbete behöver inte längre innebära kontoret.

 

VMware har genomfört ett specifik studie för de nordiska länderna - en rapport som analyserar organisationernas förändringar som svar på COVID-19. Resultaten visar ett antal välkända fördelar och några överraskningar som krossar myterna kring hemarbete.  

 

Vilka är de fem viktigaste fördelarna med distansarbete i Norden, som vi ser växer fram under 2020?

  1. Forskningen visar att kunskapsarbetare är mer produktiva hemifrån och kan fokusera mer på de viktigaste arbetsuppgifterna. Innan pandemin spenderade kunskapsarbetare två tredjedelar av sin tid i möten eller på skrivbordsbaserat arbete. De dagliga distraktionerna är färre och mindre tid spenderas på att delta i stora möten. I stället läggs den på interaktion med kunder och externa partners.
  2. Distansarbete skapar mer inkluderande och mångsidiga arbetsplatser. Distansarbete skapar möjligheter att rekrytera och behålla talanger som företagen eventuellt annars inte kunde anställa: arbetande föräldrar, minoritetskandidater, anställda med funktionsnedsättningar och kandidater som bor utanför stora ekonomiska knytpunkter.

    Som ett resultat av distansarbete upplever 76% av de anställda upplever större personliga anknytningar med kollegorna. Under året har vi givits en sällsynt inblick i varandras hem. Vi har sett våra chefer i sina vardagsrum och vi har sett kollegornas familjemedlemmar i bakgrunden under videosamtal. Vi har förmodligen lärt oss mer om våra kollegors privatliv än någonsin tidigare, vilket leder till nya samtal och djupare relationer mellan kollegorna. 57% av deltagarna i Sverige berättar att samarbetet har antingen ökat eller varit detsamma. Högpresterande företag är mer benägna att berätta att samarbetet har ökat.
  3. Ett annat viktigt resultat av modellen med distribuerad arbetskraft är övergången från en HQ-fokuserad inställning till en bättre integration av satellitkontor och teams. När ingen längre står i händelsernas centrum kan alla bli en del av händelserna. 74% av svenskarna upplever att personalen i lokala/satellitteams känner sig bemyndigade att fatta beslut i större utsträckning.
  4. Nya idéer får numera en publik: 62% av de svenska anställda känner dig mer bemyndigade att göra sin röst hörd under konferenssamtal än personligen.

Det finns inga universallösningar med policys för distansarbete när det kommer till att driva verksamheten efter pandemin. Företagen kan inte anta att samma approach fungerar för alla, från nyutexaminerade anställda till erfaren ledning - och från introverta till extroverta människor. Den viktigaste slutsatsen från 2020 är att man bör ha flexibiliteten och friheten att själv styra över sitt arbetsliv. Teknologin har funnits på plats länge och nu kommer företagen ha rätt inställning för att tillämpa den, efter att ha sett affärsfördelarna på egen hand.

 

Läs hela rapporten “The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce”