Av Helle Mørup, Specialist SE, End User Computing, VMware

 

Denna tid, då hela världen är upp och ned, har även förändrat hela det sätt som vi arbetar på. Många företag har aldrig tidigare upplevt behov av att erbjuda hemarbetsplatser och har snabbt funnit lösningar för att erbjuda sina anställda en ny teknologisk verktygslåda.

 

Redan nu har alla företag skaffat sig mer erfarenhet av arbetsplatser i hemmet än någonsin och detta har skapat förändringar både i våra arbetsmönster och vår arbetslivskultur. Vi har också närmat oss varandra, och det har uppstått en gemenskap utan like. Jag hoppas att detta ofrivilliga test av hemarbete öppnar dörren för ett mer flexibelt och effektivt arbetsliv, vilket kan ge både företag och anställda nya möjligheter till ett bättre arbetsliv (och familjeliv).

 

Jag har haft kunder som kontaktat mig för att de vill komma igång NU, helst igår, med att erbjuda hemarbetsplatser, kunder som berättar om hur enkel deras övergång varit, rent teknologiskt. Jag hoppas att detta ofrivilliga test av hemarbetsplatser öppnar dörren till ett mer flexibelt och effektivt arbetsliv, som kan ge både företag och anställda nya möjligheter till ett bättre arbetsliv, och familjeliv.

 

Work-life balance

 

Jag har själv, i flera år, testat VMwares egen medicin och har fasta hemarbetsdagar, någonting som vi alla hos VMware har. Det är ett effektivt och produktivt arbetssätt när man ska lära sig någonting nytt, förbereda sig och har annat fokuserat arbete. Det är helt klart någonting man måste vänja sig vid – hur man arbetar bäst och effektivast, eftersom det är mycket individuellt. Som en del av att vara anställd i ett internationellt företag är de flesta vana vid att arbeta över landsgränser, där man inte träffas ansikte mot ansikte så ofta men fortfarande har den kollegiala känslan. I princip är det samma sak här, men jag har även upplevt att man, för att upprätthålla samarbetet, måste komma ihåg:

 

  • att då de anställda sällan är på kontoret samtidigt kan man bevara känslan av kollegial gemenskap via olika sociala plattformar och därmed säkra att vi bevarar en kontinuerlig relation.
  • att vara mer proaktiv i kontakten med kollegor, speciellt när vardagen kommer tillbaka och vi kanske återvänder till en arbetsplats där hälften är på kontoret medan den andra hälften sitter hemma. Det finns mängder med verktyg som erbjuder virtuella möten, vilket kan hjälpa till med att hålla hela avdelningen uppdaterad.

 

Teknologiskt sett har det varit möjligt att erbjuda hemarbetsplatser i många år, och mitt hopp är att vi tar de positiva förändringarna i arbetslivet med oss in i framtiden. Högst troligt är att flera kommer få upp ögonen för hur mycket tid de spenderar på resor till och från arbetet, eller hur man har ett socialt och givande arbetsliv, även om man arbetar hemifrån. Det kommer även att innebära att företag måste erbjuda en högre grad av flexibilitet om de ska behålla sina anställa och därmed upprätthålla sina konkurrensfördelar.

 

En säker arbetsplats
En sak är att få anställda att snabbt komma igång på deras hemarbetsplatser, en annan sak är att erbjuda samma it-säkerhet i en ny vardag. Med så stora förändringar på en och samma gång kan det vara frestande att se mellan fingrarna när det kommer till IT-säkerhet. I flera medier har fokus legat på ett stigande antal cyberangrepp mot företag, och det är viktigare än någonsin att upprätthålla IT-säkerheten för dina anställda.

 

Med VMwares EUC (End User Computing)-lösningar har vi inbyggd Zero-trust-säkerhet i hela vår portfölj. Det betyder att med en hemarbetsplats som använder vår teknologi kommer du att ha de verktyg som behövs för att verifiera alla användare, enheter och applikationer samt att företagets information är säker, trots att du inte arbetar innanför företagets fyra väggar.

 

Kom igång snabbt
Det är viktigt att säga att vi stöttar många olika infrastrukturer och företag. Vårt erbjudande om att komma igång snabbt gäller både dem som har fysiska plattformar samt dem som kör med våra eller andras VDI- eller SaaS-plattformar.

 

Om du saknar ett snabbt sätt att få fjärråtkomst till företagets existerande fysiska pc:ar behöver du bara installera en VM-ware Horizon-agent på företagets pc samt en Horizon Connection-server och Unified Access Gateway. Därefter kan du koppla upp dig till er fysiska arbetsplats hemifrån utan VPN.

 

När denna del är på plats har du redan gett dina anställda verktygen till att klara av deras arbete. Du kan använda tiden till att arbeta på en mer långsiktig strategi, i vilken du inkluderar din eventuella existerande cloudlösning till att sätta upp Horizon.

 

Kom igång snabbt med denna Quick Start Tutorial

 

Kom igång gratis

 

Oavsett om du redan är kund hos oss eller inte så hindrar det dig inte från att komma igång snabbt. Just nu har vi utökat våra trial-licenser för att hjälpa alla att komma igång i denna nya situation.

 

Till och med 31 juli 2020 har vi utökat vår Workspace One trial-licenser till 90 dagar och 100 enheter. Detta erbjudande finns tillgängligt här

 

Läs mer om hur du snabbt aktiverar din arbetsstyrka här

 

Hitta fler artiklar, testa själv våra EUC-lösningar och få tillgång till våra utökade trials här

 

Läs och se mer om hur vi hanterar vår säkerhet på EUC-lösningar här

 

Mina kollegor har skrivit lite mer om VMwares erbjudanden och överväganden

 

Här: 11 Secrets for Successful “Remote-First” Working

 

Här: What to Do If You Suddenly Have to Support 80% of Users Working Remotely

 

Här om säkerhet: Keeping IT Security Front and Center When Planning for Business Continuity: Workspace ONE