Vägen till en cloudstrategi kan vara lång och oöverskådlig, likaså genomförandet av sådan kan vara. För några kan överblicken över infrastrukturen vara så oklar, att det kan vara svårt verkställa önskemålen från företaget. Det kan t.ex bero på att man har traditionella applikationer i infrastrukturen, som är beroende av egenskaper i den underliggande infrastrukturen, eller för att dokumentationen inte är tillräcklig för att man ska våga ändra i uppsättningen. Infrastrukturen kan ev. vara lagerdelad, och då kan det vara svårt att få en total överblick över samtliga lager i datacentret. Komplexiteten har medfört att många uppfattar det som att lägga rälsen samtidigt som man kör på den. Det resulterar i en cloudlösning som absolut inte är tillfredsställande, och det kan i sin tur medföra att projektet flyttas fram på obestämd tid.

För att undvika komplexitet i ett cloudprojekt har VMware gemensamt med AWS utvecklat ett koncept, som gör det lätt att flytta ut sin virtualiserade infrastruktur till molnet På så sätt erhåller man alla fördelar med både en on-demand och en as-a-service infrastruktur – samtidigt som man behåller kontrollen av var data placeras.

Accelererad och handgriplig resa till molnen
Det är ingen hemlighet att de företag som kan erbjuda flexibla verktyg och kontinuerlig tillgänglighet för arbetsstyrkan också har en bättre produktivitet och fler konkurrensfördelar på en oförutsäglig marknad. ”I Norden är det en stor skillnad mellan företagens cloudmaturity, och många har kanske inte upptäckt att de snabbt kan få den on-demand flexibilitet som de önskar”, säger Henrik Mønster, som är Lead Solution Manager på VMware Cloud.

Han berättar också att VMware Cloud on AWS (VMC on AWS) är en särskild service som är baserad på samma teknologi som den kända VMware Cloud Foundation. ”Man kan köra VMware Cloud on AWS helt fristående eller också välja en hybridlösning med VMware vSphere lokalt i datacentret.”

Sebastian Ramirez, Lead Solution Engineer, säger att han uppfattar det som om kundernas resa till molnen blir extremt förenklad med VMware Cloud on AWS, och att teknologin gör det handgripligare att verkställa cloudstrategin. Migreringsprocessen till VMware Cloud on AWS är ultraenkel, tack vare att VMwares teknologi som gör det möjligt att dra ut ett nätverk till molnet och migrera en VM med vMotion i drift till ett AWS datacenter.

Det är som är unikt med VMwares teknologi är sättet som alla lager i infrastrukturen virtualiseras (server, lagring och nätverk). Det innebär rent konkret att de traditionella och cloudnativa applikationerna kan köra sida vid sida på samma plattform. Med VMware Cloud on AWS kan applikationerna flyttas direkt till open cloud utan behöva omdesignas. I Europa finns fem AWS-regioner inklusive den nya Stockholmsregionen. Denna är både nära och den billigaste regionen i Europa, avslöjar Henrik Mønster. Sebastian Ramirez kompletterar med att man i paketlösningen hos VMware Cloud on AWS även får inbyggt underhåll med patching och övervakning av hela plattformen. Man har samtidigt inlett ett tätt samarbete med experter inom upprätthållande av en säker och tillgänglig infrastruktur.

Innovation med Native Services
En av de mest intressanta bieffekterna med VMware Cloud on AWS är möjligheten att modernisera applikationer ytterligare genom att använda AWS Native Services. Det stora utbudet av tjänster gör det möjligt att välja en som simplifierar infrastrukturen ytterligare samt utveckla next-gen applikationer. Native Services är lika värdefull som resten av molnet och kan implementeras lika lätt som det är att sätta kryss för de tjänster som man vill välja till eller från – oavsett om det är en fildelning, load balancing, eller extremt billig lagring för backup eller något annat. Eftersom dessa tjänster är tillgängliga on-demand och lika lätt kan väljas till eller från, så innebär det också att det är lättare att dimensionera och systemutveckla baserat på nuvarande behov och därmed endast betala för det som man behöver.

Ökad tillgänglighet på fyra sätt
Sebastian Ramirez, som arbetar med VMware Cloud Providers i Norden och de baltiska länderna, säger att han har konstaterat att utbudet med VMware Cloud on AWS kan hjälpa företag att uppnå bättre tillgänglighet och flexibilitet på dessa fyra sätt:

  1. På under två timmar kan ett företag skapa cloudkapacitet i 17 AWS-regioner, och av dessa finns fem i Europa – inklusive den i Stockholm. Man kan storleksanpassa infrastrukturen exakt som man vill ha den på endast ett par minuter med on-demand.
  2. Inbyggd och proaktiv disaster recovery med VMware Site Recovery och VMware Cloud on AWS
  3. Snabb upp- och nedskalering av hemarbetsplatser genom användning av VMware VDI miljö på VMware Cloud on AWS
  4. Vid expandering och fusionering av företag kan man flexibelt duplicera och fusionera infrastrukturen genom användning av VMware Cloud on AWS

”Att spinna ett nät av ett komplett och konfigurerat VMware SDDC tillsammans med vSphere, vSan, NSX och HCX är enkelt: allt finns ju redan. Det tar endast mellan 70 och 90 minuter för att skapa din alldeles egen miljö”, avslutar Henrik Mønster.

Du kan få veta mer om hur VMware Cloud on AWS fungerar genom att lyssna på denna podcast, anmäla dig till detta webinar eller testa lösningen med en gratis Hands-On-Lab.