Detta är ett citat som tillskrivs Michael Dell, men det är också ett uttryck som mycket väl beskriver VMwares och TietoEVRYs samarbete.

TietoEVRYs uppdrag är att stötta kunder i deras transformation, men också att säkerställa att kunderna kan implementera digitala affärsmodeller på bred front samt att säkerställa att kundernas verksamhet kan bedrivas utan avbrott och vid alla tider på dygnet. TietoEVRY har också möjlighet att hjälpa kunder i deras transformationsresa från den viktiga infrastrukturen och ända ut i molnet.

TietoEVRYs och VMwares gemensamma mål är att göra nordiska kunders molntransformation snabb och enkel. För att möjliggöra detta krävs publika, privata eller hybrida molninstallationer, som kan tillgodose varje kunds unika behov. Då är VMwares hybridmolnlösning en viktiga byggsten, som gör det smidigare, minskar den tekniska komplexiteten och även främjar kundernas innovation.

  • Med VMwares hjälp kan vi erbjuda ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att flytta befintliga miljöer till molnet, säger Alberto Valero, Head of Private Cloud and Edge Services. Vi kan erbjuda kunder en plattform som eliminerar all onödig komplexitet och kortar migreringstiderna, med ofta flera veckor eller till och med månader.

TietoEVRY vill stötta kundens datadrivna affärer. För att uppnå detta måste kunderna snabbt kunna skala upp sina digitala lösningar. Genom att utnyttja den innovation som VMware bidrar med kan TietoEVRY skapa ett sömlöst molnkontinuum för kunder utan att göra avkall på säkerhet, dataskydd och regelefterlevnad.

  • VMwares Cloud Foundation hjälper oss att ge våra kunder tillgång till rätt typ av moln för alla typer av arbetsbelastningar och samtidigt skapa lösningar som utnyttjar det senaste inom artificiell intelligens, maskininlärning, realtidsanalys, 5G-nätverk, Internet of Things och annan transformativ teknik, säger Alberto Valero.

TietoEVRY är en VMware Cloud Verified partner, vilket innebär att kunderna kan lita på att de kan flytta och köra sina VMware-laster på TietoEVRYs molninfrastruktur på ett sömlöst sätt. Dessutom kan kunderna dra nytta av TietoEVRYs expertis för att outsourca och förbättra migreringsprocessen för arbetsbelastningar, med bland annat automatisering, driftshantering av hela miljön, bättre säkerhet, disaster recovery och modernisering av applikationer.

  • Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med TietoEVRY, som pågått under fem år, eftersom de är djupt engagerade i VMwares multicloudstrategi, säger Hervé Renault, Head of VMware Cloud EMEA. Applikationer har blivit avgörande för att leverera bra kundupplevelser och ultimata affärsframgångar. Förmågan att utveckla, driva, hantera och skydda applikationer över alla moln är nyckeln, och det är vad TietoEVRY kan leverera till sina kunder. Med VMwaresCloud Foundation, som erbjuder en enhetlig hantering och drift över alla typer av moln, i kombination med ett team av molnsexperter som har avancerad kunskap om VMwares lösningar och av branschspecialister, är TietoEVRY en perfekt partner som erbjuder kunder i Norden den valfrihet, expertis och teknik som krävs för en framgångsrik transformation.

För mer information, besök: www.tietoevry.com/