Streamar nu: Multicloud-rapport för juli

Häng med när VMware President Sumit Dhawan och VMware VP of Research Sujata Banerjee utforskar generativ AI:s spännande värld och dess omfattande påverkan på företag.

Bli molnsmart med Cross-Cloud Services

VMware Cross-Cloud Services ger dig standardiserade sätt att bygga, driva, komma åt och säkra appar i alla moln. Detta kallar vi molnsmart: du kan välja det bästa molnet för varje app och påskynda innovationsarbetet i organisationen.

Betvinga molnkaoset

Molnkaos bromsar innovationen, driver upp kostnaderna och försvagar företagets säkerhetsstatus.

  • 57 % tycker att verksamheten är mer komplex i molnet än den är lokalt.
  • 89 % letar efter ett bättre sätt att hantera oförutsebara molnkostnader3.
  • Detta kräver ett nytt tillvägagångssätt – ett där du kan använda de bästa tjänsterna i varje moln utan extra komplexitet.

Standardisera isolerade molnverksamheter

VMware Cross-Cloud Services inför standardisering i flera abstraktionslager så att du bara behöver ett sätt att bygga, driva, komma åt och säkra appar i alla moln. Vinka adjö åt molnkaoset och välkomna snabbare åtgärder, flinkare utvecklare och smidigheten i ett molnsmart tillvägagångssätt.

  • Varje moln har sin egen unika uppsättning operativa arbetsflöden – observerbarhet, säkerhet, kostnadskontroll, automatisering av driftsättningen, självbetjäning för utvecklare, slutanvändaråtkomst och annat.
  • Detta ger upphov till ett molnkaos som innebär att IT-teamen hindras av de operativa arbetskostnaderna i sin multi-cloud-miljö.
  • Få kortare ledtider, sänk kostnaderna och uppnå mer konsekvent säkerhet med VMware Cross-Cloud Services.

VMware Cross-Cloud Services för en molnsmart metod

Plattform för appar

Skapa och kör moderna appar konsekvent i alla moln, lokalt och vid randen (edge).

Molnhantering

Använd appar och infrastruktur konsekvent med enhetlig styrning och insyn i prestanda och kostnader lokalt, i privata och offentliga moln och ute vid randen.

Moln- och randinfrastruktur

Kör företagsappar överallt med samma infrastruktur och driftmodell lokalt, i privata och offentliga moln, i leverantörers moln, distribuerade moln och randmiljöer.

Säkerhet och nätverk

Se processer som körs i en slutpunkt, paket som korsar nätverket och vad som händer bakom kulisserna i traditionella och moderna appar för att identifiera och stoppa laterala angrepp och utpressningstrojaner som andra inte klarar av.

Anywhere Workspace

Ge säker åtkomst till alla appar på alla enheter lokalt, i privata och offentliga moln och ute vid randen.

Relaterade resurser

Din multi-cloud-färdplan

Från VMwares Office of The CTO kommer en multi-cloud-färdplan som bygger på multi-cloud-tjänster. Se hur storföretag går vidare med sina multi-cloud-strategier.

Lägre elkostnader

Elkostnaderna och effekten av koldioxidutsläpp från IT-infrastrukturen påverkar alla företag mycket. Se hur du kan sänka kostnaderna med en genomtänkt multi-cloud-strategi.

Hur molnet formar IT-agendan för företag

Utforska molntrender och genombrott som IT-ledare tacklar i denna interaktiva infografik som bygger på intervjuer och undersökningar med fler än tusen teknikbeslutsfattare och utvecklare med höga befattningar.

1 VMware FY22 H2 Benchmark

3 ESG – Trends in Organizations’ Hybrid and Multi-Cloud Strategies – December 2022

Molnkaos bromsar innovationen och ökar riskerna

Multi-cloud är den vanligaste IT-arkitekturen nu för tiden, och 87 % av företagen använder två eller flera moln1. Ändå är de flesta IT-organisationer i ett tillstånd av molnkaos och har skilda processer för att bygga, driva, säkra och komma åt appar. För operatörer som tillämpar policyer eller utvecklare som skapar appar går det långsamt, är inkonsekvent och skapar säkerhetsluckor.

Vill du komma i gång?