Utforska VMwares lösningar 

Appmodernisering

Korta ledtiden för nya programvarufunktioner och minska kostnaderna för och risken med att använda appar.

 

VMware Tanzu är en samling produkter och tjänster för att modernisera appar och infrastruktur, och med dem kan du få fram bättre programvara till produktion – ständigt. 

 • Skapa molnappar
 • Utveckla befintliga appar
 • Kör och hantera Kubernetes i flera moln

Rapport: Tillståndet för Kubernetes 2020

Mer om appmodernisering

Appmodernisering
Multi-cloud

Multi-cloud

Skapa, hantera och sköt driften i flera moln med samma infrastruktur och drift.

 

Vår multi-cloud-lösning, som bygger på VMware Cloud Foundation, ger er frihet att köra appar från datacentret, molnet och nätverkets rand.

 • Migrera befintliga appar utan att skriva om dem
 • Modernisera befintliga appar genom att lägga dem i programbehållare
 • Integrera nya molntjänster för att göra appar mer värdefulla

Rapport från Forrester: Assess the pain-gain trade-off of multi-cloud strategies

Mer om multi-cloud

Virtuella molnnätverk

Leverera ett modernt nätverk som är helt programvarudefinierat och skapat för digitalt distribuerade företag.

 

Ett virtuellt molnnätverk som bygger på VMware NSX och som ger ett smidigt, säkert och programvarudefinierat nätverksskikt i datacentret, molnet och nätverkets rand.

 • Skapa en heltäckande nätverksarkitektur
 • Förenkla hybriddriften och förbättra den inbyggda säkerheten, policyernas konsekvens och automatiseringen

Undersökning från Forrester: The total economic impact of a virtual cloud network

Mer om virtuella molnnätverk

Virtuella molnnätverk
Digital arbetsyta

Digital arbetsyta

Ge personalen möjlighet att jobba var och när som helst på valfria enheter utan göra avkall på säkerheten.

 

VMware Workspace ONE, den underrättelsedrivna plattformen för digitala arbetsytor, samlar hanteringen av alla slutanvändarmiljöer (mobiltelefoner, bärbara datorer, fysiska och virtuella datorer samt relaterade appar).

 • Främja valfrihet och flexibilitet för användarna
 • Förbättra säkerheten och förenkla IT-hanteringen
 • Stöd en smidig arbetsstyrka på distans

Guide: Är er strategi för att använda egna enheter modern nog för år 2020?

Mer om digitala arbetsytor

Inbyggd säkerhet

Utnyttja infrastrukturen för att stärka säkerhetsarbetet med alla appar, moln och enheter.

 

Inbyggd säkerhet drar nytta av unik, inbyggd insyn och kontroll av laster, nätverk, arbetsytor och moln för att skydda företaget bättre.

 • Förenkla skyddet mot avancerade hot med en enda konsol, plattform och agent
 • Öka insynen med hotunderrättelser från fler än en biljard säkerhetshändelser per dag

E-bok: Förenkla och stärk strategin med inbyggd säkerhet

Mer om inbyggd säkerhet

Inbyggd säkerhet

Skapa en digital grund på det här viset

contactsales
customerservice