Engagemang för tillgänglighet

VMware är fast inställt på att hjälpa användare med funktionshinder. De VPAT (Voluntary Product Accessibility Templates, mallar för frivillig produkttillgänglighet) som är tillgängliga dokumenterar tillgänglighetsfunktionerna i VMwares produkter för att ta hänsyn till föreskrifterna i Section 508 och EN 301 549.

 

Denna sida innehåller VPAT för VMware-produkter som inte längre säljs aktivt.

 

Error! Internal error occured.