Ikraftträdandedatum: 18 juni, 2018


VMware erbjuder molnberäkningskraft och tjänster för plattformsvirtualisering, vilket gör det möjligt för företagskunder att säkert ansluta, hantera och automatisera sin digitala infrastruktur.

VMware, Inc., med huvudkontor i USA, och dess koncernföretag, en del av Dell Family (såsom det definieras i vår sekretesspolicy) ("VMware", "vi", "oss" och "vår") är måna om att skydda integriteten för personer som interagerar med oss, såsom våra webbplatsbesökare, kunder, affärspartners, slutanvändare, evenemangsbesökare och jobbkandidater ("du/dig" och "din"). Följande sekretesspolicy förklarar de olika sätt som VMware samlar in, använder och delar personuppgifter på när:

 • Du besöker, interagerar med eller använder någon av våra webbplatser, sociala medier-sidor, VMwares mobilappar (där det länkas till denna sekretesspolicy), online-annonser, marknadskommunikation (våra "online-Egendomar")
 • Du besöker, interagerar med eller använder något av våra evenemang, försäljnings-, marknadsförings- och andra offline-aktiviteter (våra "offline-Egendomar");
 • Du använder VMwares produkter och tjänster (inklusive mobilappar) som har installerats av en av våra affärskunder, såsom din arbetsgivare (våra "Tjänster").

När vi avser alla tre ovanstående, använder vi termen "Egendomar".

Ta dig god tid att läsa denna policy noggrant.

VMwares sekretesspolicy: Detta meddelande reglerar personuppgifterna som vi samlar in i samband med vår affärsverksamhet och våra Egendomar.

Cookie-klausul: Denna klausul reglerar hur vi använder cookies och andra liknande spårningsteknologier när du interagerar med oss genom våra tjänster och online Egendomar.

Sekretessmeddelande om Workspace ONE UEM: I detta sekretessmeddelande informeras kunderna om de typer av information som Workspace ONE UEM samlar in från kundens användare och deras enheter.

Sekretesspolicy för sökande: Denna klausul reglerar de personuppgifter vi samlar in i samband med vår rekryteringsverksamhet.

Mobilapp-klausuler: För VMware-mobilappar som används av VMware för sin egna syften (såsom mobilapparna VMworld eller VMware Partner Central ), gäller VMwares sekretesspolicy. I den utsträckning datainsamling, -användning och/eller delning i sådana mobilappar avviker från de generella klausulerna i VMwares sekretesspolicy, kommer dessa mobilappar att ha sin egna individuella sekretesspolicyer, vilka kompletterar VMwares sekretesspolicy. För mer information om datainsamlingen i vissa mobilappar, gå igenom sekretesspolicyn för den VMware-mobilapp du har installerat. När det gäller mobilappar som har utvecklats av VMware men som används av våra kunder eller partner för deras ändamål ska du kontakta vår kund eller partner (din organisation) för att göra dig införstådd med deras datainsamlings- och användningspraxis.

Ytterligare meddelanden: I samband med tillhandahållande av specifika Egendomar, kan VMware lämna ut uppgifter "kontekstavhengige meldinger" eller ytterligare information om vår datainsamling, användning och -delningspraxis. Sådana meddelanden kan komplettera eller klargöra VMwares sekretesspraxis eller ge dig ytterligare valmöjligheter beträffande hur VMware behandlar dina data.

Externa länkar: Egendomarna kan tillhandahålla länkar till eller förmågan att ansluta till tredje parts webbplatser, tjänster, sociala nätverk, applikationer eller sociala medier-funktioner såsom "Dela"- eller "Gilla"-knappar. Genom att besöka dessa webplatser eller klicka på dessa länkar kan du tillåta att tredje part samlar in och använder information om dig. Vi rekommenderar att du går igenom sekretesspolicyerna och användarvillkoren hos sådana tredjeparter innan du interagerar med dem eller lämnar ut dina personuppgifter. VMware kontrollerar inte dessa tredjeparters användning av dina personuppgifter.

VMWARES SEKRETESSPOLICY

VMware, Inc., med huvudkontor i USA, och dess koncernföretag, en del av Dell Family ("VMware", "vi", "oss" och "vår") är måna om att skydda integriteten för personer som interagerar med oss, såsom våra webbplatsbesökare, kunder, affärspartners, slutanvändare, evenemangsbesökare och jobbkandidater ("du/dig" och "din"). Denna sekretesspolicy förklarar de olika sätt som VMware samlar in, använder och delar personuppgifter på när:

 • Du besöker, interagerar med eller använder någon av våra webbplatser, sociala medier-sidor, VMwares mobilappar (där det länkas till denna sekretesspolicy), online-annonser, marknadskommunikation (våra "online-Egendomar");
 • Du besöker, interagerar med eller använder något av våra evenemang, försäljnings-, marknadsförings- och andra offline-aktiviteter (vår "offline-egendom);
 • Du använder VMwares produkter och tjänster (inklusive mobilappar) som har installerats av en av våra affärskunder, såsom din arbetsgivare (våra "Tjänster").

När vi avser alla tre ovanstående, använder vi termen "Egendomar".

I samband med tillhandahållande av specifika Egendomar, kan VMware lämna ut uppgifter "kontekstavhengige meldinger" eller ytterligare information om vår datainsamling, användning och -delningspraxis. Dessa meddelanden kan komplettera denna sekretesspolicy eller förklara VMwares sekretesspraxis under de beskrivna omständigheterna eller kan erbjuda dig extra valmöjligheter om hur VMware behandlar dina uppgifter.

Vid frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss på privacy@vmware.com.

INNEHÅLL – SNABBLÄNKAR
DEL I: Vilken information vi samlar in och hur vi samlar in den

Del II: Hur vi använder din information 

Del III: Hur vi delar din information

Del IV: Internationella överföringar av information

Del V: Säkerhet och sekretess

Del VI: Information vi samlar in på uppdrag av våra kunder

Del VII: Dina integritetsrättigheter och valmöjligheter

Del VIII: Rättslig grund för att behandla personuppgifter (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Del IX: Annan information

Del X: Så här kontaktar du oss

DEL I: VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEN


"Personuppgifter" är information som identifierar en individ eller hänför sig till en identifierbar individ. VMware och tredjepartstjänsteleverantörer samlar in personuppgifter och annan information från olika källor som i allmänhet faller inom följande kategorier:

 • Information du tillhandahåller oss genom din interaktion med oss och din användning av Egendomarna
 • Information vi automatiskt samlar in från dig i samband med din användning av online-Egendomar och Tjänster.
 • Information från tredjepartskällor och anknutna företag

Vi kan kombinera uppgifter från dessa olika källor för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

 1. Uppgifter som vi samlar in från dig
 2. Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt tillhandahåller dem till oss (inklusive till våra tjänsteleverantörer eller annan part som samlar in dem på vårt uppdrag). Exempelvis samlar vi in personuppgifter när du beställer, registrerar dig för eller begär information om VMwares produkter, tjänster eller appar, registrerar dig för marknadskommunikation, begär support, fyller i enkäter, ger produktfeedback eller registrerar dig för ett VMware-evenemang eller webinarium. Vi kan också samla in personuppgifter om dig offline, till exempel när du deltar i ett av våra evenemang, under telefonsamtal med försäljningsrepresentanter eller när du kontaktar kundsupport.

  De personuppgifter vi samlar in kan omfatta kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress), yrkesmässig information (såsom jobbtitel, avdelning eller jobbroll), användar-ID och lösenord, samt kontaktpreferenser. Vi samlar även in information som du väljer att tillhandahålla till oss när du begär information eller fyller i en fritextruta i våra formulär (exempelvis för evenemangsregistrering, produktfeedback eller enkätförfrågningar), eller karaktären av din förfrågan eller kommunikation. Därutöver kan vi samla in personuppgifter som lämnas av dig på anslagstavlor, chatfunktioner, bloggar och andra tjänster eller plattformar där du kan lägga upp information och material (inklusive tredjepartstjänster och -plattformar).

  När du gör ett köp från VMware, kan vi även samla in fakturerings- och transaktionsinformation.

 3. Information vi samlar in automatiskt
 4. VMware samlar in information från användning av teknologier såsom cookies, pixeltaggar, widgets, inbäddade URL:er, elektroniska kommunikationsprotokoll, knappar och verktyg i samband med dess online-Egendomar och Tjänster. Typen av teknologi som används av VMware kan variera med tiden, eftersom teknologin utvecklas. Denna sekretesspolicy och vår Cookie-klausul ger information om vår användning av cookies och andra liknande spårningsteknologier.


  Online-Egendomar:
  Vi samlar automatiskt in viss information när du använder, besöker eller interagerar med våra online-Egendomar eller Tjänster, inklusive våra online-annonser eller marknadskommunikation. Detta information avslöjar inte nödvändigtvis din identitet direkt, men kan innehålla unika identifieringsnummer och annan information om den specifika enheten du använder, såsom modell av fysisk produkt, operativsystemversion, webbläsarmjukvara (såsom Firefox, Safari, eller Internet Explorer), din IP-adress/MAC adress/enhetsidentifiering, enhetshändelseinformation (såsom krascher, systemaktivitet och fysiska produktinställningar, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och hänvisnings-URL), övergripande geografisk placering (t.ex. placering på lands- och stadsnivå) och annan teknisk data som unikt identifierar din webbläsare. Vi kan även samla in information om hur din enhet har interagerat med våra online-Egendomar, såsom besökta sidor och annan statistisk information.


  VMwares Tjänster:
  I samband med din organisations installation av vissa VMware-Tjänster, kan VMware automatiskt samla in viss data relaterad till prestandan och konfigurationen av Tjänsterna och vår kunds och deras slutanvändares interaktion med och förbrukning och användning av sådana Tjänster. Denna data är i allmänhet teknisk information som erhålls från mjukvara eller system som hostar tjänster, enheter som använder mjukvaran eller system och/eller loggfiler som genereras under användningen av Tjänsterna, tillsammans med typerna av data som identifieras under "Online-Egendomar" ovan.  Denna data används för de syften som anges i denna sekretesspolicy i Del II nedan och i andra relevanta programdokument.

  I vissa fall, kan insamlad information direkt eller indirekt identifiera en slutanvändare och länka en individ till ett visst onlinebeteende i den utsträckning som behövs för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Information som samlas in omfattar inte något kundinnehåll som laddats upp till Tjänsterna av kunden i hostingsyfte.

  Där data används för VMwares egna syften, såsom för produktförbättring, kundöverenskommelser (inklusive servicebeskrivningar), kontekstavhengige meldinger, eller annat uppgiftslämnande inom ramen för eller i samband med tillhandahållandet av VMwares Tjänster kan ge fler detaljer om vår insamling och användning av denna typ av användningsdata, inklusive typen av personuppgifter, i förekommande fall. Vidare kan vårt Trust & Assurance Center lämna uppgifter gällande våra olika program för kundupplevelseförbättring och, beroende på program, våra kunder kan ha möjlighet att begränsa eller kontrollera omfattningen av informationen som samlas in.

  Om du är en enskild användare av VMwares Tjänster och du behöver mer information om vår datainsamlingspraxis för tjänster som används av din organisation, kontakta din IT-administratör.

 5. Information från tredjepartskällor och anknutna företag
 6. Från tid till annan, kan vi erhålla information om dig från tredjepartskällor såsom tillåts av gällande lagar, såsom offentliga databaser, återförsäljare och kanalpartners, gemensamma marknadsföringspartners, sociala medier-plattformar eller annan öppet tillgänglig information. Vi kan även erhålla information om dig från våra anknutna företag, inklusive Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks och VirtuStream ("Dell Family") och, i den utsträckning de är involverade i försäljning och marknadsföring av våra kollektiva produkter och tjänster, deras utsedda partners.

  Exempel på information som vi kan erhålla från andra källor inkluderar: kontoinformation, yrkesroll och offentlig anställningsprofil, service- och supportinformation, information om dina produkt- eller tjänsteintressen eller -preferenser, webbsurfvanor, sidvisningsinformation från vissa affärspartners tillsammans med vilka vi erbjuder tjänster under samma varumärke eller ett gemensamt produktutbud och kredithistorikinformation från kreditupplysningsföretag. Vi kan använda denna information i kombination med din kontaktinformation, yrkesmässiga information och VMware-transaktionshistorik för syften som anges i denna sekretesspolicy, såsom exempelvis att förbättra korrektheten i våra register, bättre förstå dig och dina preferenser, erbjuda relevant marknadsföring och stöd samt detektera och förhindra bedrägeri.

DEL II: HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

VMware använder personuppgifter som vi samlar in för följande syften (såvida detta inte på annat vis begränsas av gällande lagar).  För information om hur VMware delar personuppgifter, se Del III.

Svara på förfrågningar och interagera med/behandla transaktioner:  VMware kan använda personuppgifter för att svara på dina förfrågningar eller ge dig information som begärts av dig.  VMware kan även använda personuppgifter, inklusive finansiella uppgifter, samt kreditkorts- och betalningsinformation, för att behandla dina transaktioner.

Tillhandahålla och underlätta tillhandahållande av tjänster:  VMware kan använda personuppgifter för att tillhandahålla VMwares Tjänster och hantera ditt konto.  Detta kan omfatta att hantera produktnedladdningar, uppdateringar och buggfixar, erbjuda support och rekommendationer, och skicka ut annan administrativ eller kontorelaterad kommunikation, inklusive versionskommentarer. VMware kommer även att använda personuppgifter för att underlätta tillhandahållande av Tjänsterna och detta kan omfatta att hålla reda på åtaganden mot kund, bekräfta regelefterlevnad, övervakningstjänster och infrastrukturprestanda, säkerställa integriteten och stabiliteten för Tjänsterna eller bara övervaka eller lösa tekniska frågor så att vi kan leverera tjänsten enligt de krav som VMware har åtagit sig att uppfylla.

Underlätta och utvärdera användning av Online-Egendomarna:  VMware kan använda personuppgifter för att tillhandahålla online-Egendomarna, för att underlätta din användning av online-Egendomarna (såsom att underlätta navigering och inloggningsprocessen, spara information mellan sessioner och förbättra säkerheten), att förbättra kvaliteten, att utvärdera sidans responshastighet och bestämma innehållet.

Förbättra våra Egendomar:  VMware använder personuppgifter och annan data som VMware samlar in från dig för att bättre förstå våra kunder, användare och webbplatsbesökare och hur de använder och interagerar med Egendomar, inklusive deras användarupplevelse. VMware använder denna information för att tillhandahålla en individualiserad upplevelse, för att implementera preferenser som du anger, för att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten, för att diagnostisera problem med och förbättra Egendomarna och relaterade användarupplevelser, och för att göra rekommendationer. 

Förbättra korrektheten i våra register: Vi kan använda personuppgifter som vi erhåller från dig eller tredje part för att bättre förstå dig och/eller underhålla och förbättra korrektheten i register som berör dig.

Tillhandahålla support: VMware använder personuppgifter och annan data som VMware samlar in från dig (såsom feedback, enkäter och data relaterade till din användning av VMwares Tjänster) i kombination med kontorelaterad information, för att erbjuda kunder och användare både reaktiv och proaktiv support.  Sådan support kan tillhandahållas i produkten eller genom VMwares supportteam. 

Posta omdömen: VMware kan använda personuppgifter för att posta omdömen på sina Online-egendomar.  Innan vi publicerar ett omdöme, kommer vi att inhämta ditt medgivande att använda ditt namn och omdöme.  Du kan begära att ditt omdöme uppdateras eller raderas när som helst genom att skicka en begäran med ditt namn, omdömets placering och kontaktinformation.

Marknadsföring:  VMware kommer att använda information som erhålls från dig, dina interaktioner med VMware och Egendomarna samt från tredjepartskällor för att tillhandahålla marknadsförings- och kampanjkommunikation till dig, för att leverera riktad och relevant annonsering och marknadsföring för dig, för att fastställa effektiviteten på vår marknadsföring och erbjudandekampanjer, för att bättre förstå dig och dina preferenser och för att positionera och främja våra produkter och tjänster.  Vår marknadsföring bedrivs i enlighet med dina annonsering-/marknadsföringspreferenser och i övrigt såsom medges av gällande lagstiftning.

Säkerhet: VMware kan använda personuppgifter för hjälpa till att övervaka, förhindra och detektera bedrägeri, förbättra säkerheten, övervaka och bekräfta identitet eller åtkomst, och bekämpa spam eller annan malware och säkerhetsrisker.

Kvalitetskontroll och utbildning: VMware kan använda eller komma åt personuppgifter i kvalitetskontrollsyfte relaterat till Egendomarna och personalutbildning.

Tredje parts sociala nätverk:  VMware kan använda personuppgifter för att interagera med dig på tredje parts sociala nätverk (villkorat av det nätverkets användarvillkor).

Konferenser och evenemang: VMware och våra partners kan använda personuppgifter för att kommunicera med dig om våra evenemang eller våra partners evenemang.  Efter evenemanget kan VMware kontakta dig om evenemanget och relaterade produkter och tjänster och dela information om din närvaro med ditt företag och våra konferenssponsorer och partners, om det är juridiskt tillåtet att göra detta.  Om en partner eller konferenssponsor direkt efterfrågar dina personuppgifter i sina konferensmontrar eller presentationer, kommer dina personuppgifter hanteras i enlighet med deras sekretesspraxis.  Vi rekommenderar att du granskar sekretesspraxis hos sådana partners och sponsorer.

Tillhandahålla online-communities och bloggar:  Vi kan använda personuppgifter och annan information som lämnats av dig på våra anslagstavlor, chatfunktioner, bloggar och andra tjänster och plattformar där du kan lägga upp information och material i syfte att erbjuda dig och våra kunder ett forum för att diskutera VMwares Egendomar, svara på dina förfrågningar, erbjuda dig support, förbättra våra Egendomar eller andra syften som anges i denna sekretesspolicy. All information som läggs upp i dessa forum blir offentlig information och kan därför visas olika offentliga sätt, såsom genom sökmotorer eller andra öppet tillgängliga plattformar, och kan genomscannas eller sökas efter av tredje part. Den kan även läsas, samlas in eller användas av andra användare för att skicka oönskade meddelanden. Publicera inte någon information som du inte vill avslöja för allmänheten.

Utbildning: Om du registrerar dig för en VMware-certifieringskurs eller -seminarium, kommer VMware att använda dina personuppgifter för att underlätta tillhandahållande av sådan kurs eller seminarium.  I den utsträckning din organisation har betalat för din certifieringskurs eller -seminarium, kan VMware lämna ut status för din kurs eller seminarium till din organisation i samband med avisering därom till dig.

Skydda våra anställda och anläggningar: VMware kan använda personuppgifter efter behov för att skydda hälsan och säkerheten för våra anställda och besökare, våra anläggningar och vår egendom och andra rättigheter.  Om du besöker någon av våra lokaler, kan du bli fotograferad eller videoinspelad som en del i att upprätthålla säkerheten för sådana lokaler.

Andra berättigade affärssyften: Vi kan använda dina personuppgifter när det är nödvändigt för andra berättigade syften, såsom att skydda VMwares konfidentiella och upphovsskyddade information.

DEL III: HUR VI DELAR DIN INFORMATION

Vi bemödar oss för att dina personuppgifter endast ska kommas åt av de som verkligen behöver komma åt dem för att utföra sina uppgifter och skyldigheter, och för att dela dem med tredje part som har ett berättigat syfte att komma åt dem. Vi kan dela personuppgifter om dig med tredje part under följande omständigheter:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina uppgifter med tredje part, såsom leverantörer, konsulter, medarbetare och andra serviceleverantörer som arbetar på vårt uppdrag. Exempelvis omfattas leverantörer och serviceleverantörer som tillhandahåller assistans med marknadsföring, fakturering, behandling av kreditkortsbetalningar, dataanalys och -insikter, teknisk support och kundservice. Om det inte beskrivs i denna sekretesspolicy delar vi inte, säljer, hyr ut eller handlar med någon av dina personuppgifter med tredje part för eget marknadsföringssyfte.

 • Affärspartners: Vi kan tillhandahålla din information till våra kanalpartners, såsom distributörer och återförsäljare, för att uppfylla produkt- och informationsförfrågningar, för att effektivt leverera samlad support och för att tillhandahålla kunder och potentiella kunder med information om VMware och dess produkter och tjänster.  Från tid till annan kan VMware interagera i gemensamma försäljnings- eller produktkampanjer med utvalda affärspartners. Om du köper eller specifikt uttrycker intresse för en gemensamt erbjuden produkt, kampanj eller tjänst, kan vi dela relevanta personuppgifter med dessa partners.

  Var medveten om att VMware inte kontrollerar våra affärspartners användning av sådan information. Våra partners är ansvariga för att hantera sin egen användning av personuppgifter som samlas in under dessa omständigheter, inklusive att ge information till dig om hur de använder dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du granskar den relevanta partnerns sekretesspolicy för att få mer information om hanteringen av dina personuppgifter.

 • VMwares affilierade företag och Dell Family: Vi kan dela din information med våra moderbolag, dotterbolag och/eller partners (inklusive Dell Family). Denna information kan delas och användas för att tillhandahålla tjänster och support, tillhandahålla rekommendationer för att optimera produkt- och tjänsteanvändning, för att ge kunder och potentiella kunder information om utbudet av tillgängliga produkter och tjänster samt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 • Vitala intressen: Vi kan lämna ut information när vi anser det nödvändigt för att skydda vitala intressen för någon person.

 • Följa lagar eller behöriga rättsliga organ, regulatoriska myndigheter, offentliga myndigheter, domstolar eller tredje part: Vi kan lämna ut information om vi tror att det är nödvändigt eller tvingande (i) av lag eller bestämmelse, för att vara i efterlevnad med rättsliga processer eller statlig anmodan (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att upprätthålla nationell säkerhet eller följa lagen); eller (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra lagliga rättigheter.

 • Affärsmässiga överföringar: Vi kan dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, företagsfusioner, försäljning av företagstillgångar, finansiering, förvärv, likvidering, företagsomorganisationer och liknande händelser. Vi informerar eventuell köpare om att din information endast ska användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

 • Med ditt medgivande: Vi kan lämna ut dina personuppgifter för olika syften med ditt medgivande.
DEL IV: INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV INFORMATION

I rollen som data-controller:
Personuppgifter, inklusive personuppgifter som insamlas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller Schweiz, kan överföras, lagras och behandlas av oss och våra tjänsteleverantörer, partners och affilierade företag i USA och potentiellt andra länder vars dataskyddslagar kan vara annorlunda mot lagarna i ditt land, exempelvis Kanada, Filippinerna, Singapore, Indien, Australien och Israel. Vissa av dessa länder bedöms inte vara "adekvata" av EU-kommissionen. Vi kommer att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy varhelst dessa behandlas och kommer vidta lämpliga kontraktsmässiga eller andra åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter i enlighet med gällande lag. Dessa åtgärder omfattar implementering av EU-kommissionens standardkontraktsklausuler för överföring av personuppgifter från våra koncernföretag i EES till våra andra koncernföretag. Våra standardkontraktsklausuler kan erhållas på begäran. Vi har vidtagit liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tjänsteleverantörer, partner och affilierade.

I rollen som personuppgiftsbiträde: Klicka här för VMwares bindande bolagsregler.

DEL V: SÄKERHET OCH SEKRETESS

VMware upprätthåller (och kräver att dess tjänsteleverantörer upprätthåller) lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som är utformade för att skydda säkerheten och sekretessen för alla personuppgifter vi behandlar. Exempelvis, tillämpar VMware fysiska åtkomstkontroller, kryptering, internet-brandväggar, intrångsdetektering och nätverksövervakning, beroende på arten av informationen och omfattningen av behandlingen. VMwares personal som kan ha tillgång till personuppgifter är skyldiga att hålla denna information konfidentiell. Dock kan inga säkerhetsprocedurer eller protokoll någonsin garantera 100 % säkerhet, så vi uppmuntrar dig att vara aktsam när du lämnar ut personuppgifter online och att använda tillgängliga verktyg, såsom internet-brandväggar, anti-virus- och anti-spyware-mjukvara och liknande teknologier för att skydda dig själv online.

DEL VI: INFORMATION VI BEHANDLAR PÅ UPPDRAG AV VÅRA KUNDER

Inom ramen för användningen av våra tjänster, kan VMwares kunder och deras slutanvändare skicka eller ladda upp information till VMwares Tjänster för hosting eller lagring. Detta kundinnehåll behandlas av VMware på uppdrag av kunden och vår sekretesspraxis regleras av kontraktet vi har med våra kunder, och denna sekretesspolicy gällrer inte för några personuppgifter som finns i sådant kundinnehåll. I enlighet med villkoren i ett sådant kontrakt, kommer VMware att behandla kundinnehåll i syfte att erbjuda relevanta VMware-Tjänster i enlighet med vår kunds instruktioner. Vid frågor eller undringar om hur sådan information hanteras, kontakta personen eller enheten som har avtalat med VMware om att använda VMwares Tjänst för att hosta eller behandla denna information (t.ex. din arbetsgivare eller organisation). Vi hjälper våra kunder att ta itu med eventuella problem som kan uppstå i enlighet med villkoren i vårt avtal med dem.

DEL VII: DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER OCH DINA VALMÖJLIGHETER

Rätt att korrigera eller uppdatera din information: Om du vill korrigera eller uppdatera personuppgifter som du har lämnat till oss, kan du logga in på myvmware.com och uppdatera din profil.

Marknadskommunikation: Du kan välja bort att få marknadskommunikation från VMware genom att besöka VMwares prenumerationscenter på http://info.vmware.com/content/subscription och avanmäla dig. Du kan även välja bort detta genom att trycka på "unsubscribe" i ett e-postmeddelande med marknadskommunikation som vi skickar till dig eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vmware.com.

Ytterligare rättigheter för EES och vissa övriga territorier: Om du bor i vissa territorier (såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), kan du ha rätt att utöva vissa sekretessrättigheter som finns tillgängliga för dig enligt gällande lagar. Vi kommer att behandla din förfrågan i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vi kan behöva behålla viss information för dokumentationsändamål och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde radering.

 • Rätt att inte ge samtycke eller dra tillbaka samtycke: Vi kan komma att be att få ditt medgivande för att behandla vissa personuppgifter. Då vi gör det detta, har du rätt att inte ge ditt samtycke eller att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte bearbetningens laglighet på grundval av samtycke innan det återkallas.

 • Rätt till åtkomst och/eller portabilitet: Du kan ha rätt att komma åt personuppgifter som vi har om dig och, under vissa begränsade omständigheter, tillhandahålla dessa till dig så att du kan tillhandahålla eller "portera" denna data till en annan leverantör.

 • Rätt till radering: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt till radering av personuppgifter som vi innehar om dig (exempelvis om de inte längre är nödvändiga för syftena för vilka de ursprungligen samlades in).

 • Rätt att motsätta dig behandling: Du kan ha rätt att begära att VMware upphör med att behandla dina personuppgifter och/eller sluta skicka dig marknadskommunikation.

 • Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att kräva att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

 • Rätt att begränsa behandlingen: Du kan ha rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (exempelvis om du tror att personuppgifter vi innehar inte är korrekta eller inte innehas lagligen).

 • Rätt att framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet: Du kan ha rätt att framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller motsvarande regulatoriska organ.

Om du vill utöva några av ovanstående rättigheter, kontakta privacy@vmware.com så att vi kan överväga din förfrågan enligt gällande lag. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi hanterar din begäran.

Vissa VMware-tjänster: Vissa VMware-tjänster kan användas av våra kunder för att samla in personuppgifter om dig. I sådana fall, behandlar vi sådana personuppgifter enbart på uppdrag av våra kunder och personer som vill utöva sina rättigheter ska först rikta sin fråga till vår kund (data-controllern). Se Del VI ”Information vi behandlar på uppdrag av våra kunder” ovan.

DEL VIII: RÄTTSLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER (EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET)

Vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs ovan beror på de specifika personuppgifterna och de specifika sammanhangen där vi samlar in dem och syftena för vilka de används.

Dock kommer vi normalt samla in personuppgifter från dig endast då vi har ditt medgivande att göra detta, då vi behöver personuppgifterna för att uppfylla ett kontrakt med dig eller där behandlingen är i vårt legitima intresse och inte underordnad dina dataskyddsintressen eller fundamentala rättigheter och friheter.  I vissa mycket sällsynta fall kan vi även ha rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan av andra skäl behöva personuppgifterna för att skydda dina eller andra personers vitala intressen.

Om vi omber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav eller uppfylla ett kontrakt med dig, kommer vi klargöra detta vid lämplig tidpunkt och informera om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (liksom om eventuella konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter). 

På liknande vis kommer vi, om vi samlar in och använder dina personuppgifter som en följd av våra berättigade intressen (eller någon tredje parts sådana), att klargöra för dig vid en relevant tidpunkt, eller på förfrågan, vilka dessa berättigade intressen är.

Om du har frågor om eller behöver mer information angående den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som finns under rubriken "Så här kontaktar du oss" under.

DEL IX: ANNAN INFORMATION

Hur länge vi behåller din information: Vi kommer behålla dina personuppgifter som vi samlar in från dig när vi har ett motiverat affärsbehov att göra detta och/eller så länge som behövs för uppfylla syftet som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre behållandeperiod krävs eller tillåts av lag (såsom av skäl relaterade till skatt, juridik, bokföring eller andra syften). Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter (se avsnittet "Dina integritetsrättigheter och dina valmöjligheter" för mer information) så kommer vi att bedöma din förfrågan i enlighet med gällande lag.

När vi inte har ett motiverat affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen radera eller anonymisera dem, eller, om detta inte är möjligt (exempelvis då dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), så kommer vi lagra dina personuppgifter på säkert sätt och isolera dem från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

Barn: Våra Egendomar är inte riktade till personer under 14 års ålder. Vi samlar inte veterligen in personuppgifter från sådana personer. Om du får kännedom om att ett barn har tillhandahållit personuppgifter till oss, var vänlig underrätta oss om detta på privacy@vmware.com. Om vi blir medvetna om att ett barn under 14 år har gett oss personuppgifter kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådan information.

Automatiserat beslutsfattande: Vi använder självfallet inte exklusivt automatiserat beslutsfattande som resulterar i att automatiska beslut fattas (inklusive profilering), som juridiskt påverkar dig eller på liknande vis märkbart påverkar dig.  Automatiserade beslut innebär att ett beslut som angår dig fattas automatiskt på grundval av en datorbestämning (med hjälp av mjukvarualgoritmer), utan mänsklig inblandning från vår sida.  Om du är föremål för ett automatiserat beslutsfattande, kommer vi att klargöra det vid tidpunkten för detta och du har rätt att motsätta dig beslutet och att uttrycka din synpunkt och kräva en mänsklig granskning av beslutet. 

Externa länkar och sociala medier-funktioner: Egendomarna kan tillhandahålla länkar till eller förmågan att ansluta till tredje parts webbplatser, tjänster, sociala nätverk, applikationer eller sociala medier-funktioner såsom "Dela"- eller "Gilla"-knappar  Genom att besöka dessa webplatser eller klicka på dessa länkar kan du tillåta att tredje part samlar in och använder information om dig. Vidare täcks inte de personuppgifter du väljer att lämna ut till dessa tredje parter av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom sekretesspolicyer och användarvillkor hos sådana tredje parter innan du interagerar med dem eller lämnar ut dina personuppgifter, för att förstå hur din information kan samlas in och användas. VMware kontrollerar inte sekretesspraxis hos sådana tredje parter, och vi varken stödjer eller gör några utfästelser om dessa tredje parters webbplatser, tjänster, sociala nätverk eller applikationer.

Ändringar av denna sekretesspolicy: VMware kommer att granska och uppdatera denna sekretesspolicy regelbundet som svar på förändrade juridiska, tekniska och affärsmässiga förutsättningar. När vi uppdaterar denna sekretesspolicy kommer vi att notera datumet för den senaste revisionen ovan. Om vi gör väsentliga förändringar av denna sekretesspolicy, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig på ett sätt som konsekvent med betydelsen av förändringarna vi gör och i enlighet med gällande lag. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att hålla dig informerad om hur VMware skyddar din information.

Integritetsskydd i Kalifornien: Ett företag som lyder under Kaliforniens civilrättsliga jurisdiktion, måste enligt lagavsnitt 1798.83 till sina Kalifornien-boende kunder, på begäran, yppa identiteten av eventuell tredje part till vilken företaget har yppat personuppgifter under det föregående kalenderåret, tillsammans med typen av personuppgifter som yppats för tredje parts direkta marknadsföringssyften. Observera att enligt Kaliforniens lag behöver företag bara svara på en kundförfrågan en gång under ett kalenderår.

Därutöver måste ett företag som lyder under Kaliforniens Business and Professions Code, avsnitt 22581, tillåta Kalifornien-boende under 18 års ålder som är registrerade användare av online-webbplatser, -tjänster eller -applikationer att begära och erhålla radering av innehåll eller information som dessa användare har publicerat offentligt. Din begäran ska omfatta en detaljbeskrivning av det specifika innehållet eller informationen som ska avlägsnas. Observera att din förfrågan inte garanterar fullständig eller omfattande borttagning av innehåll eller information som skickats in online och att lagen inte tillåter eller kräver borttagning under alla omständigheter.

Om du är boende i Kalifornien och vill göra endera typen av begäran enligt ovan, kontakta oss på privacy@vmware.com.

DEL X: SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Vid frågor eller undringar gällande denna sekretesspolicy, kan du skriva till oss på privacy@vmware.com eller per post till: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.