Närhelst VMware, i sin roll som databehandlare, delar personuppgifter med härkomst från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet("EES"), görs detta på basis av den irländska dataskyddsmyndigheten och expertgranskade bindande bolagsregler, benämnda VMwares bindande bolagsregler ("VMwares BBR"), vilka stipulerar om adekvat skydd för sådana personuppgifter och är lagligt bindande för VMware Group.

VMwares BBR godkändes av de europeiska dataskyddsmyndigheterna den 23 maj 2018. Du kan granska bekräftelsen på att denna granskning är slutförd här. För att komma åt VMwares BBR, se VMwares bindande bolagsregler för databehandlare, som gäller när VMware behandlar personuppgifter på uppdrag av sina kunder. För att se en lista på VMware-partner som har undertecknat ett koncerninternt avtal för VMwares BBR, klicka här. För ytterligare information, klicka här.