Produkter

Få tillgång till friheten och kontrollen som molnet ger och uppnå sann affärsmobilitet.

Med VMware Cross-Cloud Architecture™ och VMwares lösningar för datacentret, mobilitet och säkerhet ger VMware företagen möjlighet att anlägga en mjukvarudefinierad approach på sin verksamhet och på IT.

Har du hört talas om våra praktiska labb?

Se hur du kan testköra VMwares produkter utan kostnad.

Hämta infografiken

Uppgradering till vSphere 6.5

Se de 10 bästa anledningarna till varför du bör uppgradera till vSphere 6.5

Läs nu

Mjukvarudefinierad datacenterplattform 

SDDC-plattformen (Software-Defined Data Center, det mjukvarudefinierade datacentret) stöder alla enheter, appar och moln. Den sammanför VMwares teknik för virtualisering av beräkningar, lagring och nätverk till en harmonisk helhet, och den levererar en molnbaserad infrastruktur till företag som är gemensam både för privata och offentliga moln.

VMware Cloud Foundation

Cloud Foundation är vår nya, enhetliga SDDC-plattform. Förenkla IT-driften och hanteringen av privata moln och hybridmoln, och gör det samtidigt enklare för utvecklarna att använda dem. Cloud Foundation är – tillsammans med vRealize Suite och Cross-Cloud-tjänsterna som VMware är i färd med att utveckla – den tjänst om levererar VMware Cross-Cloud Architecture.

Prova Hands-on Lab 

Datacentervirtualisering och molnbaserad infrastruktur 

Använd servervirtualisering och -konsolidering för att omvandla ditt datacenter till en flexibel molnbaserad infrastruktur. Läs mer

Förenkla och automatisera datacentret med konsekvent hantering, smart drift och inbyggd automatisering.  Läs mer om virtualiseringshantering

 

vSphere

vSphere är den marknadsledande plattformen för servervirtualisering och utgör den idealiska grunden i alla molnmiljöer.

Testa nu  Prova Hands-on Lab  Köp nu 

vCloud Availability för vCloud Director

vCloud Availability för vCloud Director ger alla som levererar VMware Cloud Providers-tjänster möjlighet att erbjuda enkla, kostnadseffektiva och molnbaserade katastrofåterställningstjänster.

Cloud Provider PoD

VMware Cloud Provider Pod är en automatiserad och beprövad produkt för molnleverantörer inom mjukvarubaserade datacenter. Den gör det möjligt att implementera och konfigurera privata och offentliga moln med en knapptryckning.

vCenter Server

vCenter Server utgör en centraliserad plattform för hantering av VMware vSphere-miljöer.

Köp nu 

vCloud Director

vCloud Director är till för tjänstleverantörer som vill bygga upp mångsidiga molntjänster med inbyggd hybridmedvetenhet.

Nätverk och säkerhet 

Koppla nätverks- och säkerhetstjänster till policystyrda virtuella maskiner och hantera det fysiska nätverket som en transportkapacitetspool med NSX.

NSX Data Center

NSX Data Center är nätverksvirtualiseringsplattformen för det mjukvarubaserade datacentret (SDDC).

Prova Hands-on Lab 

NSX Cloud

NSX Cloud levererar tillförlitlig och operativt skalbar mikrosegmenterad säkerhet för applikationer som körs direkt i offentliga moln.

Prova Hands-on Lab 

NSX SD-WAN by VeloCloud

NSX SD-WAN by VeloCloud möjliggör enkla, flexibla och säkra grennätverk med bred räckvidd på kontoret.

NSX Hybrid Connect

VMware NSX Hybrid Connect möjliggör appmobilitet och infrastrukturhybriditet mellan alla vSphere-miljöer.

vRealize Network Insight

vRealize Network Insight levererar smart drift av mjukvarudefinierade nätverk och mjukvarudefinierad säkerhet.

Prova Hands-on Lab 

AppDefense

VMware AppDefense är en ny klientsäkerhetslösning för datacenter som bäddar in upptäckt och hantering av hot i virtualiseringslagret där dina applikationer och data är baserade.

Prova Hands-on Lab 

Lagring och tillgänglighet 

Med mjukvarudefinierad lagring omfattas även lagringslösningar av fördelarna med virtualisering. Det blir möjligt att upprätta lagringstjänster per applikation och en gemensam policystyrd administrationsarkitektur både vad gäller traditionell och hyperkonvergerad lagring.Läs mer

vSAN

vSAN är en extremt enkel högkapacitetslösning för gemensam lagring som möjliggör en hyperkonvergerad infrastruktur, optimerad för dagens blixtsnabba prestanda.

Prova Hands-on Lab 

Site Recovery Manager

Site Recovery Manager är en automatiseringsmjukvara för katastrofåterställning som tillhandahåller policybaserad hantering, störningsfri testning och automatiserad administration.

Testa nu  Köp nu 

Hyperkonvergerad infrastruktur 

Vår hypervisorcentrerade arkitektur smälter samman maskin- och mjukvarustacken och ger en helt konvergerad infrastruktur från en maskinvaruplattform som bygger på branschstandardiserade x86-servrar. Läs mer

vSAN ReadyNode

vSan ReadyNode är hyperkonvergerade partnermaskinvarulösningar som har konfigurerats på förhand för att köra vSAN. De säljs av servertillverkare.

Prova Hands-on Lab 

Dell EMC VxRail

Dell EMC VxRail, som drivs av VMware vSAN, är den första och enda utrustningen med fullständig VMware-integrering för mjukvarubaserade datacenter.

Prova Hands-on Lab  Köp nu 

VMware HCI Software

VMware HCI Software består av vSphere, vSAN och vCenter Server i en tätt integrerad mjukvarustack.

Prova Hands-on Lab 

Cloud Management Platform 

Hantera effektivt hela livscykeln hos tjänster som levereras i hybridmolnmiljö. Läs mer

vRealize Suite

vRealize Suite omfattar vRealize Automation, vRealize Operations, vRealize Log Insight och vRealize Business for Cloud.

Prova Hands-on Lab  Prova Hands-on Lab 

vRealize Suite Lifecycle Manager

vRealize Suite Lifecycle Manager levererar kompletta livscykelshanteringslösningar för programvaruprodukter i vRealize Suite. Den hjälper kunden att snabbare omsätta systemet i värde genom att automatisera implementering, konfiguration och uppgraderingar av produktsviten.

vCloud Suite

vCloud Suite omfattar VMwares branschledande vSphere Hypervisor och hanteringsplattformen VMware vRealize Suite för hybridmoln från flera leverantörer.

Prova Hands-on Lab 

vRealize Operations

Med vRealize Operations kan du automatisera IT-drifthanteringen, hantera prestanda och få inblick i den fysiska och virtuella infrastrukturen.

Testa nu  Prova Hands-on Lab 

vRealize Automation

vRealize Automation automatiserar leveransen av personlig infrastruktur, applikationer och anpassade IT-tjänster.

Prova Hands-on Lab 

vRealize Business for Cloud

vRealize Business for Cloud automatiserar molnkostnader, användningsanalyser och jämförelser.

Prova Hands-on Lab 

Wavefront by VMware

Wavefront by VMware är en Saas-baserad plattform för statistikövervakning och analys som klarar av att hantera de höga krav som ställs av moderna molnbaserade applikationer.

VMware Integrated OpenStack

Med Integrated OpenStack kan du snabbt och enkelt distribuera och hantera en produktionsklar OpenStack ovanpå VMware-infrastrukturen.

Prova Hands-on Lab  Hämta gratis 

vRealize Log Insight

vRealize Log Insight ger en heterogen och mycket skalbar logghantering med intuitiva, lätthanterliga instrumentpaneler, raffinerade analyser och goda utbyggnadsmöjligheter genom tredje part.

Testa nu 

vRealize Code Stream

vRealize Code Stream möjliggör automatiserad utgivning och kontinuerlig distribution för att du ska kunna tillhandahålla täta och tillförlitliga programuppdateringar samtidigt som de operativa riskerna reduceras.

Testa nu 

vRealize Orchestrator

vRealize Orchestrator gör det möjligt för dig att utveckla komplexa automatiseringsuppgifter och sedan komma åt och starta arbetsflöden från VMware vSphere-klienten, diverse komponenter inom VMware vCloud Suite eller via andra triggermekanismer.

Prova Hands-on Lab 

Digital Workspace 

Leverera tids- och platsobunden åtkomst till alla applikationer, tjänster och resurser på alla enheter.

Workspace ONE

Leverera och hantera alla appar på alla enheter med vår uppgiftsdrivna plattform för den digitala arbetsplatsen, som integrerar åtkomstkontroll, applikationshantering och enhetlig slutpunktshantering (UEM) baserat på AirWatch-teknologi.

Workspace ONE Unified Endpoint Management Powered by AirWatch

Hantera alla enheter och alla typer av användning samt trygga säkerheten i alla lager med Workspace ONE UEM baserat på branschledande AirWatch-teknologi.

RELATERADE LÖSNINGAR 

Klientenhets- och applikationsvirtualisering 

Leverera Windows-klientplattformar, applikationer och onlinetjänster enkelt och säkert till slutanvändare på alla datacenter, virtuella maskiner och fysiska enheter. Läs mer

Horizon 7

Med Horizon 7 kan du leverera, hantera och skydda virtuella klientenheter (VDI) och appar via samma plattform.

Testa nu  Prova Hands-on Lab  Köp nu 

Horizon Cloud

Horizon Cloud gör det möjligt att leverera molnbaserade eller lokala virtuella klientenheter och appar till valfria enheter var som helst från samma molnstyrplan.

Horizon Apps

Horizon Apps publicerar affärskritiska Windows-appar i datacentret och levererar dem på samma digitala arbetsyta som SaaS-appar och mobilappar.

Testa nu  Prova Hands-on Lab 

Horizon Flex

Horizon Flex levererar, hanterar och säkrar lokala virtuella Windows-klienter på Mac-datorer och stationära datorer samtidigt som säkerhet, kontroll och efterlevnad säkerställs.

Testa nu  Köp nu 

RELATERADE LÖSNINGAR 

Hantering av klientenhets- och applikationsvirtualisering 

Dra fördel av VMwares verktyg för hantering av klient- och applikationsvirtualisering för att rationalisera hanteringen, konsolidera kontrollen, automatisera leveransen av och skydda användarnas dataresurser. VMwares klient- och applikationshanteringslösningar kan användas för att stödja virtuella klienter och publicerade applikationer från VMware och Citrix.

App Volumes

App Volumes är en portfölj med integrerade applikations- och användarhanteringslösningar för Horizon, Citrix XenApp och XenDesktop samt virtuella RDSH-miljöer.

Testa nu  Prova Hands-on Lab 

Mirage

Mirage tillhandahåller administration av klientavbildningar för fysiska datorer och POS-enheter i distribuerade miljöer.

Testa nu  Köp nu 

NSX for Horizon

NSX for Horizon är en nätverkslösning för virtuell klientinfrastruktur (VDI) med policyer som följer klientenheter dynamiskt.

Testa nu  Prova Hands-on Lab 

vSAN for Horizon

Med VMware vSAN kan kunderna sänka startkostnaderna och dra nytta av ett antal på förhand konfigurerade enheter som är optimerade för Horizon, däribland vSAN ReadyNode-enheter och EVO SDDC-infrastruktur.

Testa nu 

vRealize Operations for Horizon

vRealize Operations for Horizon är ett övervaknings- och rapporteringsverktyg för att hantera dina Horizon- och XenDesktop/XenApp-miljöer.

Testa nu 

ThinApp

VMware ThinApp är en applikationsvirtualiseringslösning utan agenter som isolerar program från sina underliggande operativsystem för att eliminera programkonflikter och göra leverans och hantering smidigare.

Testa nu 

User Environment Manager

User Environment Manager erbjuder högkapacitetshantering av användarkonton och därmed en personlig slutanvändarupplevelse mellan olika enheter och platser.

Testa nu 

RELATERADE LÖSNINGAR 

Personlig klientenhet 

Virtualiseringslösningarna VMware Workstation och VMware Fusion ger IT-proffs, utvecklare och företag ett smidigt sätt att leverera, skydda och hantera sina Windows-, Linux- eller Mac-datorer och -applikationer såväl lokalt som i molnet. Läs mer

Fusion för Mac

Med VMware Fusion Pro och VMware Fusion kan vem som helst köra Windows och hundratals andra operativsystem på Mac utan att starta om datorn.

Testa nu  Köp nu 

Workstation Pro

VMware Workstation Pro och VMware Workstation Player är standard i branschen för att köra flera operativsystem som virtuella maskiner på samma dator.

Testa nu  Köp nu 

Workstation Player

VMware Workstation Player är standard i branschen för att köra flera operativsystem som virtuella maskiner på samma Linux-dator.

Testa nu  Köp nu 

RELATERADE LÖSNINGAR 

Applikationer och dataplattform 

Utnyttja effektiviteten hos en virtualiserad infrastruktur som är optimerad för att utveckla och distribuera moderna applikationer. Dra nytta av fördelarna med låg belastning som möjliggör större konsolideringsgrader och ökat utnyttjande.

Pivotal App Suite

Pivotal App Suite är Pivotals mellanprogramplattform som används av utvecklare och operatörer för att bygga och köra skräddarsydda applikationer i molnskala.

Testa nu 

Pivotal GemFire

Pivotal GemFire är en hanteringsplattform för distribuerade data och är särskilt användbar för stora, svarstidskänsliga, affärskritiska transaktionssystem.

Testa nu  Köp nu 

Pivotal RabbitMQ

Pivotal RabbitMQ är ett protokollbaserat, mycket skalbart kösystem som är enkelt att distribuera och som gör hanteringen av meddelandetrafik i princip problemfri.

Testa nu 

Pivotal tc Server

Pivotal tc Server är en resurssnål Java-programserver som utökar Apache Tomcat för användning i storskaliga och affärskritiska miljöer.

Testa nu  Köp nu 

Virtualisering av nätverksfunktioner 

Omvandla era trådbundna och trådlösa nätverk till NFV (Network Functions Virtualization) med en NFV-infrastruktursplattform som levererar virtuella beräknings-, lagrings- och nätverksresurser kopplat till en flexibel VIM (Virtual Infrastructure Manager) och en robust och smart lösning för drifthantering.

Kostnadsfria produkter 

Spara pengar genom att virtualisera servrar med branschens bästa hypervisor. Testa ny mjukvara riskfritt i isolerade virtuella maskiner på din dator. Konvertera snabbt fysiska maskiner till virtuella helt utan kostnad.

vSphere Hypervisor

vSphere Hypervisor är en kostnadsfri hypervisor i maskinvaruformat som virtualiserar servrar så att du kan konsolidera applikationerna med mindre maskinvara.

Hämta gratis 

vCenter Converter

vCenter Converter omvandlar dina Windows- och Linux-baserade fysiska maskiner och externa avbildningsformat till virtuella VMware-maskiner.

Hämta gratis