Apparnas framtid avslöjad

Vill du veta hur vSphere 7 och Kubernetes tillsammans revolutionerar moderna appar?

Titta nu

Appmodernisering 

Skapa nya molnappar, modernisera befintliga appar och hantera infrastrukturen som levererar dem i alla moln. Besök sidan Lösningar för appmodernisering om du vill veta mer.

Tanzu Mission Control

Ett enda ställe för att tillhandahålla och använda policyer för Kubernetes i olika moln

Tanzu Build Service

Alstrande, hantering och styrning av programbehållare i stor skala

Tanzu Kubernetes Grid

Kubernetes-körmiljö som är inbäddad i vSphere och går att använda i offentliga moln och edge-nätverk.

Tanzu Application Catalog

Noga utvald och anpassad katalog över appar och komponenter som finns tillgängliga i din privata databas

Pivotal GemFire

En distribuerad datahanteringsplattform som är särskilt användbar för stora, latenskänsliga, affärskritiska transaktionssystem

Pivotal RabbitMQ

Ett protokollbaserat, mycket skalbart kösystem som är enkelt att driftsätta och som gör hanteringen av meddelandetrafik i princip problemfri

Tanzu Application Service

Appkörmiljö som är optimerad för Spring och Spring Boot med färdiga mikrotjänster, drift och säkerhet

Tanzu Observability från Wavefront

Observerbarhet för stora företag som ger mätningar och insikter från infrastruktur till appar

Tanzu Service Mesh

Företagsklassad service mesh-teknik för anslutning och skydd av mikrotjänster på Kubernetes med flera kluster

VMware Pivotal Labs

Molnexperter påskyndar leveransen av programvara och moderniserar dina appar och minskar driftkostnaderna och riskerna på samma gång.

Pivotal tc Server

Pivotal tc Server är en resurssnål Java-programserver som utökar Apache Tomcat för användning i storskaliga, affärskritiska miljöer

Pivotal App Suite

Plattform för mellanprogram som används av programutvecklare och driftpersonal för att skapa och köra anpassade appar i molnskala

Privat moln och hybridmoln 

Skapa en gemensam driftmiljö som sträcker sig från datacentret till moln och vidare till randen. Besök sidan Hybridmolnslösningar för att utforska fallstudier och få mer information.

VMware Cloud Foundation

Integrerade molninfrastrukturs- och hanteringstjänster för privata och offentliga moln

VMware Cloud on AWS

Konsistent vSphere-baserad infrastruktur levererad på AWS

Affärskritiska appar

Konsekvent infrastruktur och drift för dina kritiska laster, däribland Microsoft SQL Server, Oracle och SAP

VMware Cloud Provider Platform

Ett sortiment med tjänster för privata moln och hybridmoln som levereras av VMwares partner

VMware Cloud Director Availability

Molnbaserade katastrofsåterställningstjänster som VMware Cloud-leverantörer kan erbjuda sina kunder

Cloud Partner Navigator

Enhetlig partnerplattform för leverans i flera moln och enklare affärs- och kunddrift.

VMware Cloud on Dell EMC

Fullt hanterad VMware Cloud-upplevelse på en Dell EMC VxRail-enhet

VMware Cloud on AWS Outposts

Fullständigt hanterad VMware Cloud-upplevelse i ditt datacenter

Molnverifierade partner

Molnleverantörer som levererar VMware Cloud-infrastrukturens fullständiga kraft

VMware Cloud Director

Ledande plattform för leverans av molntjänster för säkra, differentierade och elastiska hybridmolntjänster

VMware Cloud Director Service

VMware Cloud Director Service (CDS) är en SaaS-implementering av VMware Cloud Director som gör att flera klientorganisationer kan använda VMware Cloud on AWS, vilket ger tillgång till geografisk utvidgning och resurssnåla användningsfall för VMware Cloud-leverantörer.

Hyperkonvergerad infrastruktur 

Integrera beräkningar, lagring och nätverk på samma enkla, lätthanterliga och programvarudefinierade plattform. Besök sidan Hyperkonvergerad infrastruktur och läs mer om vad det är och hur det fungerar. Du kan även läsa Varför du ska välja VMware HCI och se hur vår lösning skiljer sig från andras och varför fler organisationer i hela världen använder den.

VMware Cloud Foundation

Integrerade molninfrastrukturs- och hanteringstjänster för privata och offentliga moln

NSX Data Center

Plattform för nätverks- och säkerhetsvirtualisering

vRealize Suite

Plattform för styrning av molnsystem

Dell EMC VxRail

Färdig hyperkonvergerad infrastruktursenhet med fullständig VMware-integrering

vSAN

Flash-optimerad vSphere-lagring för privata och offentliga moln

vSphere

Effektiv och säker datorvirtualisering

vCenter Server

Central plattform för att styra vSphere-miljöer

Cloud Management 

Hantera hybridmiljöer och kör allt från traditionella laster till programbehållarlaster med en enhetlig plattform.

vRealize Cloud Management

Lösning för hybridmolnshantering som gör att du kan driftsätta och använda appar, infrastruktur och plattformstjänster konsekvent

vRealize Cloud Universal

SaaS management suite som kombinerar automatisering, operationer och logganalys i en och samma licens

vRealize Suite

Oumbärlig lösning för hybridmolnshantering som kombinerar automatisering och verksamheter med livscykelshantering

vRealize Operations

Enhetlig hanteringsplattform för planering och skalanpassning av SDDC och infrastrukturer i flera moln

vRealize Operations Cloud

Självgående funktioner för enkel och problemfri hybridmolnshantering

vRealize True Visibility Suite

En familj med hanteringspaket som hjälper dig att övervaka heterogena miljöer i vRealize Operations

vRealize AI Cloud

Plattform för det självkörande datacentret som använder förstärkningsinlärning för att optimera infrastrukturen kontinuerligt

Integrated OpenStack

Distribution som kör OpenStack i storföretagsklass på VMwares infrastruktur

vRealize Automation

Programvara som skyndar på leveransen av IT-tjänster med automatisering och fördefinierade policyer

CloudHealth

Optimera och styr hanteringen av ekonomin, driften och säkerheten i en miljö med flera moln

vRealize Code Stream

Verktyg för automatiserad programvaruleverans och felsökning med releasekanaler och analyser

vRealize Log Insight

Intelligent verktyg för logghantering och logganalys

Multimolnstjänster 

Hantera och styr miljön konsekvent i offentliga moln, privata moln och hybridmoln. Besök sidan Lösningar för flera moln om du vill veta mer.

CloudHealth

Optimera och styr ekonomisk hantering, operativ hantering och säkerhetshantering

VMware HCX

Appmobilitet och hybridisering av infrastrukturer mellan vilka vSphere-miljöer som helst

vRealize Network Insight Cloud

Appcentrerad säkerhet och nätverksinblick levererat som tjänst

VMware Site Recovery

Katastrofåterställning som tjänst på begäran (DRaaS)

SecureState

Insikter i realtid för proaktiv hantering av molnsäkerhets- och efterlevnadsrisker

vRealize Automation Cloud

Smidig automatisering och styrning av flera moln

vRealize Log Insight Cloud

Realtidsinblick i infrastrukturen och apploggar i olika moln

VMware Cloud Marketplace

Ett stort ekosystem med lösningar och tjänster från externa parter som är designade och testade för att köras i VMware-moln.

Virtuella molnnätverk 

Säkra och använd appar och data överallt med konsekventa och genomgripande anslutningar. Besök sidan Virtuella molnnätverk om du vill veta mer om grunden som kan driva på ditt företag.

NSX Cloud

Hybridmolnnätverk och säkerhet

NSX Distributed IDS/IPS

Specialkonstruerad, avancerad hotdetekteringsmotor som upptäcker laterala hot i nätverkstrafiken mellan öst och väst

Tanzu Service Mesh

Service mesh-teknik för stora företag för att ansluta och skydda dina mikrotjänster i Kubernetes i flera kluster

VMware SD-WAN by VeloCloud

En plattform för åtkomst till molntjänster, privata datacenter och SaaS-baserade appar

Tjänstdefinierad brandvägg

Intern brandvägg som skyddar både laster och trafik mellan öst och väst

NSX Data Center

L2-L7-plattform för nätverks- och säkerhetsvirtualisering

NSX Advanced Load Balancer

Belastningsutjämning i flera moln, brandvägg för webbappar och appanalys

vRealize Network Insight

Appcentrerad säkerhet och nätverksinblick

Inbyggd säkerhet 

Förenkla säkerheten genom att utnyttja infrastrukturen för att skydda appar och data från slutpunkt till moln. Besök sidan Lösningar för inneboende säkerhet och ta reda på hur det går till.

Carbon Black-last

Avancerad säkerhet som är avpassad för laster som krymper angreppsytan och skyddar viktiga tillgångar

NSX Intelligence

Distribuerad analysmotor som tillhandahåller automatiska rekommendationer om och granskning av säkerhetspolicyer

Workspace ONE

Plattform för den digitala arbetsytan som möjliggör Zero Trust

VMware Carbon Black EDR

Lokal klientdetektering och respons (EDR) för jakt efter hot och reaktioner på incidenter

Utökad detektering och respons (XDR)

Identifierings, undersöknings- och svarsplattformen i molnet för kontinuerliga, uppkopplade och automatiserade säkerhetsåtgärder.

NSX Distributed IDS/IPS

Specialkonstruerad, avancerad hotdetekteringsmotor som upptäcker laterala hot i nätverkstrafiken mellan öst och väst

SecureState

Insikter i realtid för proaktiv hantering av molnsäkerhets- och efterlevnadsrisker

VMware Carbon Black Cloud

Molnbaserad klientskyddsplattform som hjälper till att förebygga, upptäcka och svara på cyberattacker

VMware Carbon Black App Control

Lokal appkontroll och skydd av viktig infrastruktur

Digital arbetsyta 

Gör det enkelt för medarbetarna att arbeta var och när som helst och på valfria enheter utan att offra säkerheten. Besök sidan Lösningar för digitala arbetsplatser och se hur du kan prioritera medarbetarna.

Workspace ONE

En underrättelsedriven plattform för den digitala arbetsplatsen som levererar och hanterar alla appar på alla enheter

Workspace ONE Intelligence

Insikter, appanalys och automatisering för hela den digitala arbetsplatsen

Workspace ONE Assist

Digitalisera medarbetarnas upplevelse med stöd på distans

Workspace ONE Intelligent Hub

Håll er uppkopplade och var produktiva överallt på alla enheter

Workspace ONE UEM Powered by AirWatch

UEM-teknik (enhetlig slutpunktshantering) som står bakom Workspace ONE

Workspace ONE Intelligence for Consumer Apps

Öka dina mobilappars prestanda och förbättra deras användarupplevelse.

Workspace ONE Access

Snabbare och säkrare användarupplevelse på den digitala arbetsplatsen

Produktivitetsappar i Workspace ONE

Leverera säkra produktivitetsappar till företag som är lika enkla att använda som konsumentappar

Dator- och appvirtualisering 

Leverera, säkra och hantera klientenheter och appar mer effektivt. Besök sidan Datorvirtualisering och se hur VMware Horizon stöder mobilitet på arbetsplatsen.

Horizon

Ledande plattform för hantering av virtuella klientenheter (VDI), appar och onlinetjänster

Horizon Cloud

Flexibel molnplattform som agerar värd för virtuella datorer och appar

NSX for Horizon

VDI-nätverkslösning (Virtual desktop infrastructure) med policyer som följer klientenheterna dynamiskt

vRealize Operations for Horizon

Övervaknings- och rapportverktyg som hanterar Horizon- och XenDesktop-/XenApp-miljöer

Horizon Apps

Enhetlig arbetsyta för publicerade appar, SaaS-appar och mobilappar

App Volumes

Programvara för appleverans i realtid med livscykelhantering

vSAN for Horizon

VDI-lagringslösning med ett antal färdiga enheter som är optimerade för Horizon, däribland vSAN ReadyNodes och Dell EMC VxRail

Dynamic Environment Manager

Program för att hantera enhetliga klientmiljöer på virtuella, fysiska och molnbaserade datorer

Virtualisering av beräkningar 

Bygg upp en kraftfull, flexibel och säker digital grund med ett helt virtualiserat software-defined data center. Läs mer om virtualisering och software-defined data center.

vSphere

Effektiv och säker datorvirtualiseringsplattform för hybridmoln

vSphere Hypervisor

Hypervisor utan operativsystem som virtualiserar servrar

vCenter Server

Central plattform för att styra vSphere-miljöer

vCenter Converter

Programvara som omvandlar Windows- och Linux-baserade fysiska maskiner till virtuella

Lagring och tillgänglighet 

Förbättra och förenkla er lagringsarkitektur med programvarudefinierade lagringstekniker. Besök sidan Programvarudefinierad lagring om du vill veta mer.

vSAN

Flash-optimerad vSphere-lagring för privata och offentliga moln

Site Recovery Manager

Snabb och pålitlig programvara för katastrofåterställning

VMware Site Recovery

Katastrofåterställning som tjänst på begäran (DRaaS)

Virtual Volumes

Branschomfattande ramverk som effektiviserar lagringen och ger valfrihet

Edge 

Skaffa en enhetlig digital grund för att kunna utnyttja IoT och edge-data. Besök sidan IoT- och edge-beräkningslösningar om du vill veta mer.

Pulse IoT Center

Hantering av edge-infrastrukturen och IoT-enheter

VMware SD-WAN by VeloCloud

En plattform för åtkomst till molntjänster, privata datacenter och SaaS-baserade appar

VMware Cloud on Dell EMC

Fullt hanterad VMware Cloud-upplevelse på en Dell EMC VxRail-enhet

Telco Cloud 

Skapa och skalanpassa virtuella nätverksfunktioner på begäran i realtid med en programvarudefinierad nätverksinfrastruktur. Besök mikrowebbplatsen Telco Cloud om du vill veta mer. 

Telco Cloud Infrastructure

Plattform för multiklientorganisationer med beräknings-, lagrings-, nätverks-, hanterings- och driftfunktioner

Uhana by VMware

AI-baserad RAN-analys för mobiloperatörer

Telco Cloud Platform

Ta nätverksfunktioner i drift överallt i dina 5G-nätverk utan störningar.

Telco Cloud Operations

Automatiserad driftförsäkran för hantering av fysiska och virtuella nätverk

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

OpenStack-lösning i operatörsklass med kortast ledtid till en fullt fungerande miljö

Telco Cloud Automation

Arrangera och automatisera hanteringen av alla nätverksfunktioner och nätverkstjänster i alla nätverk och alla moln

Desktop Hypervisor 

Kör flera operativsystem på en PC eller Mac. Besök sidan Desktop Hypervisor om du vill veta mer.

Fusion för Mac

App för att köra flera operativsystem på en Mac.

Ladda ner en kostnadsfri testversion  Köp online  

Workstation Player

Enkelt verktyg för körning av ett sekundärt operativsystem på datorer med Windows eller Linux, kostnadsfritt för privat bruk.

Ladda ner en kostnadsfri testversion  Köp online  

Workstation Pro

App för att köra flera operativsystem i Windows och Linux.

Ladda ner en kostnadsfri testversion  Köp online  

Nya tekniker 

Få konkurrensfördelar genom att utnyttja de senaste tekniska innovationerna.

Big data

Virtualisera big data-projekt för att förenkla hanteringen och komma runt hinder

VMware Blockchain

Decentraliserad förtroendeplattform med stöd för ledande exekveringsramverk

High Performance Computing

Virtualisera HPC-laster för ökad produktivitet

VMware Learning Platform

En SaaS-plattform med praktiska virtuella IT-labbar till alla på planeten i molnskala.

Kostnadsfria produkter 

Testa ny programvara säkert i isolerade virtuella maskiner på din dator och omvandla fysiska maskiner till virtuella snabbt – helt kostnadsfritt.

vSphere Hypervisor

Kostnadsfri hypervisor som virtualiserar servrar så att ni kan konsolidera apparna med mindre maskinvara.

Hämta kostnadsfritt 

vCenter Converter

Programvara som omvandlar Windows- och Linux-baserade fysiska maskiner till virtuella maskiner.

Hämta kostnadsfritt 

Testa VMwares produkter kostnadsfritt med praktiska labbar

Har du hört talas om våra praktiska labbar?

Se vad de är, hur de fungerar och varför 91 procent av kunderna är nöjda.

Se infografiken 

Testa VMwares praktiska labbar

Välj mellan fler än 20 produktlabbar och kom i gång med en kostnadsfri testversion på ett par minuter.

Testa kostnadsfritt 

Det bästa sättet att fördriva en halvtimme

Superkorta praktiska labbar ger en snabbtitt på VMwares produkter. Du behöver inte installera något.

Kom i gång