Öka affärstillväxten med smartare katastrofåterställning

Flexibla driftsättningsalternativ

Välj det driftsättningsalternativ som fungerar bäst för dina behov. Ställ in redundanskapaciteten helt på begäran eller med minimalt avtryck.

Optimera kostnaderna

Utnyttja molnets elasticitet och tillförlitlighet för att väga av effektiv katastrofåterställningsdrift och optimerad IT-resursallokering för att sänka den totala ägandekostnaden med upp till 60 %.

Snabbare återställning efter angrepp med utpressningstrojaner

GigaOm utnämnde VMware till bättre presterande och ledande inom återställning efter angrepp med utpressningstrojaner på grund av företaget banbrytande, integrerade funktioner.

VMware Explore syns vid horisonten

Se vart nyfikenheten för dig. Fyra dagar. Hundratals sessioner. Massor med idéer.

Lyssna på Expert Deep Dive

Den här webbsändningen visar hur du kan skydda dig mot utpressningstrojaner och återställa snabbare med lösningar från VMware.

Produktdemonstrationer

Återställningsmål på 30 minuter

Uppfyll företagets servicenivåer bättre med kortare återställningsmål för VM-skyddsgrupper.

Konfigurera ett nytt SDDC

Driftsätt ett nytt SDDC för alla katastrofåterställningsbehov direkt från användargränssnittet i SaaS Orchestrator.

Skydda arbetsbelastningar på produktionsplatser

Skydda SDDC:er med VMware Cloud on AWS utöver lokala vCenter-/vSphere-baserade miljöer.

Skydda VCF-arbetsbelastningar

Skydda VCF-arbetsbelastningar för katastrofåterställning jämte normala SDCC:er med vSphere och VMware Cloud on AWS.

Återställningsmål på 30 minuter

Återställningsmål på 30 minuter

Uppfyll företagets servicenivåer bättre med kortare återställningsmål för VM-skyddsgrupper.

Konfigurera ett nytt SDDC

Konfigurera ett nytt SDDC

Driftsätt ett nytt SDDC för alla katastrofåterställningsbehov direkt från användargränssnittet i SaaS Orchestrator.

Skydda arbetsbelastningar på produktionsplatser

Skydda arbetsbelastningar på produktionsplatser

Skydda SDDC:er med VMware Cloud on AWS utöver lokala vCenter-/vSphere-baserade miljöer.

Skydda VCF-arbetsbelastningar

Skydda VCF-arbetsbelastningar

Skydda VCF-arbetsbelastningar för katastrofåterställning jämte normala SDCC:er med vSphere och VMware Cloud on AWS.

Funktioner i VMware Cloud Disaster Recovery

Pilot Light

I läget Pilot Light driftsätter DRaaS ett litet antal SDCC-värdar (Software-Defined Data Center) i förväg för att återställa viktiga appar med lägre krav på återhämtningstid (RTO).

Detaljerade katastrofåterställningsrapporter

Historikrapporter genereras automatiskt när du går igenom ett arbetsflöde. Dessa rapporter är ett bevis på att katastrofåterställningsplanerna testas och utförs korrekt.

Omedelbar start

Vid en katastrof slås lagrade repliker på omedelbart genom att SCFS (Scale-out Cloud File System) monteras direkt i SDDC.

Ändringsbaserad återställning

Instrumentera återställning av platser automatiskt med ett enda klick. Optimera utträdeskostnaderna för återställning till molnet och driftkostnader för katastrofåterställning genom att endast överföra de ändrade datablocken till produktionsplatsen.

Oföränderliga ögonblicksbilder

Med Live Mount kan värdar starta virtuella maskiner från ögonblicksbilder som lagras säkert i SCFS för förvaring på kort och lång sikt av oföränderliga, operativt åtskilda ögonblicksbilder.

Frekventa hälsokontroller av katastrofåterställning

Hälsokontroller av katastrofåterställningsfunktionen körs en gång i halvtimmen för ökad tillförlitlighet. Vid eventuella problem skickas e-postvarningar automatiskt till rätt personer.

Lös dina tuffaste problem

Återställning efter utpressningstrojaner

Säkerställ garanterad återställning efter angrepp med utpressningstrojaner med en plan som snabbt återställer viktiga appar och stödjer resiliens. Identifiera återställningspunkter effektivt för att snabbt kunna validera återställningspunkter.

Modernisering av katastrofåterställningsfunktionen

Öka molnanvändningen snabbare genom att modernisera infrastrukturen för katastrofåterställning. Återställ ännu snabbare efter katastrofer med redundanskapacitet som eliminerar behovet av att underhålla en andra katastrofåterställningsplats.

Affärstillväxt

Maximera avkastningen med en nivåbaserad strategi för katastrofåterställning. Genom att anpassa servicenivån och den totala ägandekostnaden efter appkraven kan du sänka kostnaderna för katastrofåterställning. Dra nytta av molnets ekonomiska fördelar utan hårdvaruinvesteringar eller livscykelhantering.

Utpressningstrojaner
Återställning efter utpressningstrojaner

Säkerställ garanterad återställning efter angrepp med utpressningstrojaner med en plan som snabbt återställer viktiga appar och stödjer resiliens. Identifiera återställningspunkter effektivt för att snabbt kunna validera återställningspunkter.

Modernisering av katastrofåterställningsfunktionen

Modernisering av katastrofåterställningsfunktionen

Öka molnanvändningen snabbare genom att modernisera infrastrukturen för katastrofåterställning. Återställ ännu snabbare efter katastrofer med redundanskapacitet som eliminerar behovet av att underhålla en andra katastrofåterställningsplats.

Affärstillväxt

Affärstillväxt

Maximera avkastningen med en nivåbaserad strategi för katastrofåterställning. Genom att anpassa servicenivån och den totala ägandekostnaden efter appkraven kan du sänka kostnaderna för katastrofåterställning. Dra nytta av molnets ekonomiska fördelar utan hårdvaruinvesteringar eller livscykelhantering.

Jämför-versioner och priser

Konfigurera och skalanpassa din katastrofåterställningsmiljö när du behöver det genom att välja det driftsättningsalternativ som bäst passar dina behov av återställning och resiliens.

Produktion

Köp VMware Cloud Disaster Recovery som en normal årsstandardprenumeration. Tillgängliga betalningsplaner:

  • På begäran
  • Ett års prenumeration
  • Tre års prenumeration

VMware Cloud on AWS: 60-dagarsalternativ för en värd

Rekommenderas för just-in-time-konfigurationer och utvärderingsändamål. SDDC:et måste återskapas efter 60-dagarsperioden.

  • En värd
  • Inte för produktionsändamål
  • Tillgänglig med på begäran-betalningsplan

Från 7 USD/värd och timme

VMware Cloud on AWS: Produktionsvärdalternativ

Rekommenderas för Pilot Light-konfigurationer för kortare återställningstider.

  • 2–3 värdar
  • Minst två värdar för i3.metal
  • Tillgänglig med en ett- eller treårig på begäran-betalningsplan

Studera, utvärdera, inför

Resurspool

Resurser

Utforska teknisk dokumentation, rapporter, testversioner, användargrupper och annat.

Vanliga frågor

Läs vanliga frågor och svar om VMware Cloud Disaster Recovery.

Vill du komma i gång?

Prata med en expert

Error! Internal error occured.