Skalanpassa stationära datorer och håll koll på kostnaderna

Lägre infrastrukturkostnader

En ny arkitektur med ”tunn rand” minskar infrastrukturens fotavtryck och ger upp till 78 % lägre driftkostnader, högre stabilitet och minskat underhåll.

Skalanpassa snabbt efter behov

En modern, molnbaserad arkitektur ökar VDI-miljöns skalbarhet tiofalt. Hantera en global miljö för virtualisering av skrivbord och appar samt skala kapaciteten upp eller ned enkelt efter behov för att tillgodose organisationens krav.

Förenkla hanteringen

VMware-hanterade Horizon Control Plane Services förenklar den dagliga driften och ger den insyn som behövs för att få insikter i och felsöka miljöer.

Få ut det mesta av Microsoft Azure

Levererar virtuella skrivbord och appar enligt storföretags önskemål från Microsoft Azure och tillför ett otroligt värde långt utöver Azure Virtual Desktop.

Nästa generations funktioner i Horizon Cloud

Horizon Edge

En tunn randarkitektur (edge) som driftsätts med Horizon Edge minskar avtrycket av Horizon-infrastrukturen genom att ersätta poddar men en enda Edge Gateway.

Avancerad automatisering

API-driven arkitektur som ger möjlighet att integrera ytterligare verktyg, tjänster och arbetsflöden och ger tillgång till automatisering till stöd för miljöer.

Förenkla multi-cloud-hanteringen

Ett molnbaserat hanteringsgränssnitt för all driftsättning gör administrationen enhetlig och mer rationell i Horizon-miljö.

Stabil miljö

Eftersom fler hanteringskomponenter har flyttats in i Horizon Control Planer, finns det färre komponenter att hantera, vilket ger hög stabilitet.

Kortare tid till mervärde

En nyckelfärdig, poddfri arkitektur gör DaaS lättare att ta i drift, vilket leder snabbare till mervärde.

Driftsättningsalternativ

En arkitektur i molnskala för flera klientorganisationer gör att du kan välja var virtuella skrivbord och appar ska finnas – lokalt, i hybridmoln eller i multi-cloud.

Användarfall

Hybridarbete

Utöka enkelt kapaciteten till virtualisering av skrivbord till en VMware-hanterad DaaS-plattform som erbjuder farten, flexibiliteten och funktionerna för att hålla användarna produktiva samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Hantering av hybridmoln och samlokalisering av appar

Leverera virtuella skrivbord och appar från den plats som verkar vettigast och hantera på samma gång alla miljöer centralt.

Säkerställ driftkontinuiteten

Allt detta är lutat mot en smidig molnbas som ger den flexibilitet och resiliens som krävs för att kunna tillgodose förändrade affärskrav eller tackla omvälvande händelser som påverkar driftkontinuiteten.

Hybridarbete

Hybridarbete

Utöka enkelt kapaciteten till virtualisering av skrivbord till en VMware-hanterad DaaS-plattform som erbjuder farten, flexibiliteten och funktionerna för att hålla användarna produktiva samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Hybridmoln

Hantering av hybridmoln och samlokalisering av appar

Leverera virtuella skrivbord och appar från den plats som verkar vettigast och hantera på samma gång alla miljöer centralt.

Företagskontinuitet

Säkerställ driftkontinuiteten

Allt detta är lutat mot en smidig molnbas som ger den flexibilitet och resiliens som krävs för att kunna tillgodose förändrade affärskrav eller tackla omvälvande händelser som påverkar driftkontinuiteten.

Jämför versioner av och priser på Horizon SaaS

Horizon Apps Standard

Från 4,67 USD per användare och månad

Enkel appleverans med grundläggande molnhanteringstjänster för lokal drift eller molndrift.

 • Leverans av virtuella program för Windows och Linux
 • Standardhanteringsfunktioner
 • Viktiga funktioner för säkerhet och användarupplevelse
 • Distribuera ett enda moln på ett offentligt eller privat moln
 • Stöd för funktioner i Microsoft Azure Virtual Desktop

Horizon Apps Universal

Från 6,00 USD per användare och månad

Kraftfull appleverans med en komplett uppsättning molnhanteringstjänster för hybridmolndrift.

 • Leverans av virtuella program för Windows och Linux
 • Avancerad uppsättning säkerhets- och användarupplevelsefunktioner
 • Flexibilitet att distribuera på ett lokalt privat moln och/eller i det offentliga molnet
 • Stöd för funktioner i Microsoft Azure Virtual Desktop med driftsättning av hybridappar

Horizon Universal

Från 12,50 USD per användare och månad

Premiumleverans av skrivbordsenheter och program med en komplett uppsättning Cloud Management-tjänster för implementeringar av flera moln.

 • Windows och Linux VDI- och appleverans
 • Avancerade funktioner för säkerhet och användarupplevelse
 • Rätt till vSAN
 • Flexibilitet att distribuera på ett lokalt privat moln och/eller i det offentliga molnet
 • Stöd för funktioner i Microsoft Azure Virtual Desktop med driftsättning av hybrid-VDI och hybridappar

Fallstudier

Lära, utvärdera, implementera

Resurser

Utforska teknisk dokumentation, rapporter, testperioder, gemenskaper och mer.

Vanliga frågor

Läs vanliga frågor och svar om Horizon Cloud.

Horizon Cloud Service på Tech Zone

Förstå, utvärdera och driftsätta VMware End User Computing-produkter.

Slutanvändares användning och hantering av förändringar

Få ut hela värdet av investeringarna i Workspace ONE och Horizon genom att få slutanvändarna att nyttja tekniken.

Övergå till nästa generations DaaS-leverans

Utforska nästa generation av Horizon Cloud och leverera klientenheter och appar på ett helt nytt sätt.

Prata med en expert

Error! Internal error occured.