Komplett lateral säkerhet för nolltillit

Utpressningstrojaner och hot som rör sig lateralt är det nya slagfältet. NSX Distributed Firewall erbjuder en mjukvarulevererad, distribuerad arkitektur och sätter stopp för avancerade hot. Det möjliggör säkerhet baserad på nolltillit som är lätt att ta i drift, automatiserar policyarbetet och sänker totalkostnaden.

Genomströmning i hyperskala

Få fullständig täckning med en brandvägg på upp till 20 Tbit/s per SDDC.

Säker åtkomst till arbetsbelastningar

Säker åtkomst till arbetsbelastningar på färden mot nolltillit.

Upp till 73 % lägre driftkostnad

Lägre driftkostnader utan nätverksändringar och automatiserade policyer.

Fördelar med NSX Distributed Firewall

Inga nätverksändringar

Installera och ta brandväggar i drift betydligt enklare genom att ersätta fysisk hårdvara, slippa förändringar i nätverket och undvika hårnålning av trafik.

Bli kvitt blinda fläckar

Skaffa dig insyn och ett sammanhang för arbetsbelastningarna för att identifiera och stoppa hot hopp för hopp, samtidigt som du är isolerad från angreppspunkten.

Säkerhet som kod

En API-driven, objektbaserad policymodell levererar policyrekommendationer, automatiserar policymobilitet och säkerställer att nya arbetsbelastningar automatiskt tilldelas lämpliga säkerhetspolicyer.

Nolltillit med bättre säkerhet

Operationalisera nolltillitsarkitekturen i infrastrukturen i flera moln med en modern mjukvarubaserad metod som är lätt att operationalisera och skalanpassa.

Relaterade resurser

Interna brandväggar för dumskallar

Organisationer kan inte längre förlita sig på enbart brandväggar ute vid randen (edge). Se hur interna brandväggar ger bättre säkerhet för moderna, komplexa datacenter.

Datablad om NSX Distributed Firewall

NSX Distributed Firewall skyddar all lateral trafik med säkerhet som är inbyggd i infrastrukturen, vilket förenklar implementeringsmodellen för säkerhet radikalt.

Det bästa sättet att skydda lateral trafik

Pålagda säkerhetslösningar är inte så skalbara, flexibla och kostnadseffektiva som behövs nu för tiden. Förstå varför inbyggd säkerhet är så viktigt.

Vanliga frågor

NSX Distributed Firewall är en mjukvarudefinierad brandvägg i skikt 7 som är på i varje arbetsbelastning för att segmentera lateral trafik och hindra hot från att förflytta sig sidledes. Dess avancerade hotförebyggande funktioner inkluderar distribuerad IDS/IPS, begränsat nätverksläge, nätverkstrafikanalys och nätverksdetektering och -respons.

NSX Distributed Firewall har en mjukvarubaserad metod för att erbjuda säkerhet som är inbyggd i hypervisorn och levereras i varje arbetsbelastning. Detta gör att den kan upprätthålla åtkomstkontroller och inspektera varje flöde för att hitta hot utan hårnålning av trafik. Den omfattar en tillståndsstyrd brandvägg i skikt 7, ett system för detektering/förebyggande av intrång (IDS/IPS), begränsat nätverksläge och beteendebaserad nätverkstrafikanalys och nätverksdetektering och -respons.

Detta är de viktigaste särskiljande dragen för NSX Distributed Firewall:

 • Distribuerad arkitektur
 • Överlägsen arbetsbelastningskontext
 • Inga teståtkomstpunkter för nätverkstrafikanalys
 • Elastisk genomströmning
 • Operativt enkelt

Alla funktioner beskrivs i databladet.

Detta är några användningsfall för NSX Distributed Firewall:

 • Nätverkssegmentering
 • Nolltillit i molnet
 • Virtuell korrigering av alla arbetsbelastningar
 • Hindra hot från att röra sig lateralt

Detta är några av fördelarna med NSX Distributed Firewall:

 • Bättre säkerhet
 • Inga nätverksändringar
 • Bli kvitt blinda fläckar
 • Säkerhet som kod
 • Driftmässig enkelhet
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.

Varför ska man välja VMwares interna brandvägg?

Stoppa spridningen av laterala hot i nätverket utan några nätverksförändringar.