Vanliga frågor

VMware NSX är en plattform för nätverksvirtualisering och säkerhet som ligger bakom det virtuella molnnätverket, en mjukvarudefinierad nätverksmetod som är oberoende av datacenter, moln och appramverk.

VMware NSX finns för licensiering i flera versioner: Professional, Advanced, Enterprise Plus samt Remote Office/Branch Office. Produkterna är tillgängliga i samma avbildning. Det som krävs är en licensnyckel för att aktivera varje versions specifika funktion. Mer information finns i databladet, men du kan även hämta en kostnadsfri testversion.

VMware NSX reproducerar hela nätverksmodellen i mjukvara så att vilken nätverkstopologi som helst – från enkla till komplexa nätverk i flera skikt – går att skapa och erbjuda på några sekunder, oberoende av den bakomliggande hårdvaran. Det för nätverket och säkerheten närmare appen, var den än körs.

Detta är några användningsfall för VMware NSX:

  • Säkerhet baserad på nolltillit
  • Multi-cloud-nätverk
  • Nätverksautomatisering
  • Nätverksdrift med behållare
  • Avancerad belastningsutjämning
  • Behållarinträde

VMware NSX utgör en komplett plattform för nätverks- och säkerhetsvirtualisering i skikt 2–7. Med den kan du hantera hela nätverket som ett och samma objekt centralt, upprätthålla konsekventa nätverks- och säkerhetspolicyer samt automatisera och anpassa nätverket efter dina behov.

Vill du komma i gång?

Leverera en komplett plattform för nätverks- och säkerhetsvirtualisering i skikt 2–7 med branschledaren inom virtualisering.

Prata med en expert

Error! Internal error occured.