Vad är SASE?

SASE sammanför molnnätverk med säkerhet och ger enkelhet, skalbarhet, flexibilitet och genomgripande säkerhet. Genom att kombinera nätverkssäkerhetsfunktioner med WAN-kapacitet levererar SASE säker, optimal och automatiserad åtkomst till appar och arbetsbelastningar i molnet. Oavsett var användarna och apparna är ger SASE säker åtkomst från samma hanteringsplattform.

Färdplan för SASE-konvergens

SASE har aldrig varit mer relevant. Den allt snabbare och oförminskade övergången till hybridarbete har gjort konvergerade molnnätverk och molnsäkerhet nödvändiga.

Fördelar med SASE

SASE säkrar de numera utspridda medarbetarna och nätverksranden så att människor, appar och enheter kan kommunicera överallt. Fördelen med VMware SASE är att den är en enhetlig rand- och molntjänstmodell där företagets policyer, konfiguration och övervakning sker centralt.

Smidigt för stora företag

VMwares molnbaserade lösning möjliggör snabb, pålitlig och säker leverans av appar överallt och ger organisationen tillgång till flexibel drift för att den ska kunna anpassa sig till förändringar.

Minska säkerhetsrisker

Införliva medvetenhet om sammanhanget i åtkomstbeslut och skydda aktiviteter från intrångs- och efterlevnadsrisker.

Förbättra digitala upplevelser

Säkerställ användarnas åtkomst och en optimerad upplevelse för verksamhetskritiska appar även med bara en enda länk och försämrade nätverksförhållanden.

Lägre total ägandekostnad

Med självläkning och ett enda hanteringsplan hjälper VMware SASE kunderna att korta tiden de lägger på hanteringen av nätverks- och säkerhetsdriften med 50 %*.

Hjälp hybridmedarbetarna

SASE-komponenter

Allt i SASE-arkitekturen är en strävan mot att kunna erbjuda en molnmetod, kvalitetssäkring av appar, inbyggd säkerhet och enkel drift. Några av komponenterna i SASE är ett mjukvarudefinierat globalt nätverk (SD-WAN), nätverksåtkomst baserad på nolltillit (ZTNA), molnwebbsäkerhet (CWS) och artificiell intelligens för IT-drift (AIOps).

SD-WAN

Detta frikopplar nätverkstjänsterna från de bakomliggande nätverken, vilket gör att apptrafik kan transporteras oberoende av de underliggande fysiska komponenterna eller transportkomponenterna.

AIOPs

Minska felsökningen och optimeringen av nätverk och förbättra för slutanvändarna genom nätverksanalys, problemisolering och avhjälpningsåtgärder som möjliggörs av AI/ML.

Nätverksåtkomst baserad på nolltillit

Ett skifte från nätverkscentrerad säkerhet till en metod som bygger på identitet, plats och sammanhang där man inte litar på någon och ger tillgång till auktoriserade resurser på begäran.

Cloud Web Security

Tillhandahåller ett antal molnbaserade säkerhetstjänster som omfattar en säker webbgateway (SWG), en säkerhetsmäklare för molnåtkomst (CASB), förebyggande av dataförluster (DLP) och isolering av distansbläddring (RBI).

VMware-produkter för SASE

Utforska enkla, heltäckande säkerhets- och nätverkstjänster som möjliggör en enhetlig rand- och molntjänstmodell med en central plats för hantering av företagets policyer, konfiguration och övervakning.

VMware SD-WAN

En plattform för att koppla användare var som helst till appar var som helst med garanterad pålitlighet och prestanda

VMware Edge Network Intelligence

Automatiserade insikter med åtgärder som rör nätverkshälsa och appleverans

Workspace ONE

Plattform för den digitala arbetsytan som möjliggör nolltillit

VMware Secure Access

Aktivera säker åtkomst med höga prestanda för fjärranvändare och mobila användare

VMware Cloud Web Security

Molnbaserad säkerhet för skydd mot webbhot, efterlevnad och SaaS-kontroll

Relaterade resurser

Nätverk och säkerhet konvergerar i molnet

I denna rapport diskuterar Frost & Sullivan marknads- och tekniktrender som driver på behovet av SASE liksom hur kraftfullt SD-WAN och säkerhet är tillsammans.

SASE-färdig WAN Edge när alla jobbar överallt

Dell’Oro Group diskuterar trenden med att arbeta överallt och varför traditionella globala nätverk (WAN) och virtuella privata nätverk (VPN) inte längre fungerar.

Lösningsöversikt av VMware SASE

Upptäck hur organisationer kan ta steget till det nya normalläget med att arbeta överallt med VMware SASE.

Vanliga frågor

SASE står för Secure Access Service Edge.

En idealisk SASE-lösning ger konsekvent och säker åtkomst överallt, men alla leverantörer klarar inte denna utmaning. Leta efter en SASE-leverantör som förmår leverera integrerade nätverks- och säkerhetsfunktioner för att göra driften mindre komplex. En SASE-lösning bör också ge molnet företräde, ha robusta, inbyggda säkerhetsfunktioner som nätverksåtkomst baserad på nolltillit (ZTNA) samt skalbar nätverkskapacitet som molnbaserad SD-WAN.

SASE ger fördelar som bättre apprestanda och datasäkerhet, vilket ger tillgång till konsekvent optimerad nätverksåtkomst överallt. Dessutom levererar de bästa SASE-lösningarna enkel drift och sätter molnet i främsta rummet.

SASE löser många problem, t.ex. komplex drift och sämre cybersäkerhet. Men eftersom SASE kombinerar nätverk och säkerhet kan det vara besvärligt att genomdriva om teamen är avskilda från varandra. Att välja leverantör kan också vara ett problem, särskilt om det behövs flera produkter eller leverantörer.

Företag flyttar ut appar i molnet samtidigt som de tillåter användarna att ansluta till dem på distans. På samma gång måste företagen skydda sig mot säkerhetshot som ständigt utvecklas. Med SASE kan IT-avdelningen stå bakom sådana förändringar genom att erbjuda samma upplevelse oavsett om användarna är på eller utanför kontoret. SASE kombinerar nätverks- och säkerhetstjänster för att ge tillgång till en enhetlig rand- och molntjänstmodell.

Om du är redo att införa SASE måste du se till att IT-teamen är förberedda. Eftersom SASE kombinerar nätverks- och säkerhetsfunktioner lägger avskilda nätverks- och säkerhetsteam hinder i vägen. Det är också viktigt att hitta en leverantör som erbjuder flexibilitet och helst hålla sig till en eller två leverantörer för att minska komplexiteten.

Detta är något av vad SASE kan erbjuda:

  • En molnbaserad plattform för flera klientorganisationer som en påfart till offentliga och privata moln.
  • Enhetlig, säker åtkomst för filialanvändare, campusanvändare och mobila användare.
  • Sammanhangsberoende åtkomst som bygger på användaridentitet, enhetens placering och säkerhetsstatusen.
  • Styrning av webb- och säkerhetspolicyer.

SASE levereras som en molntjänst med en arkitektur för flera klientorganisationer. Direkt molnåtkomst erbjuds genom globalt distribuerade ”points of presence” (närvaropunkter, PoP).

SASE är molnlevererade nätverksfunktioner med säkerhet. SASE-komponenterna omfattar ett mjukvarudefinierat globalt nätverk (SD-WAN), Secure Access, Cloud Web Security och Cloud Firewall.

Security Services Edge (SSE) är en del av en SASE som bara omfattar säkerhetskomponenterna. En komplett SASE-lösning kräver både nätverks- och säkerhetsfunktioner för att koppla samman spridda användare med spridda appar säkert, snabbt och tillförlitligt.

Vill du komma i gång?