Säkerhet

Sköt verksamheten med säkerhet i ryggen. Se allt vi gör för att skydda era data när de lagras eller överförs för driftsättning i molnet, i hybridmoln och lokalt.

Integritet

VMware bryr sig om integritet – det är inbyggt i vår kultur och i allt vi gör. Vårt omfattande integritetsprogram omfattar våra roller som företag och som leverantör av tjänster när vi levererar våra produkter och tjänster.

Vi följer policyer som gör att vi och våra kunder kan följa våra respektive integritetsförpliktelser.

Efterlevnad

Realisera omfattande efterlevnad i varje region. Se vår heltäckande lista med efterlevnadsstandarder och föreskrifter.

Resiliens

Håll dig informerad om dina lösningars status. Få en tydlig bild av den globala tillgängligheten för produkter och tjänster.

Varför välja VMware Cloud Security?

Molnet, hybridmoln eller lokalt – vi prioriterar din trygghet.
Omfattande erfarenhet av säkerhet

VMware har länge varit en pålitlig partner i de mesta känsliga miljöerna runtom i världen, från myndigheter och försvarsmakter till de största datacentren på jorden. Nu har vi utökat detta rykte till våra molnprodukter.

Inbyggd efterlevnad

VMware bygger in säkerhet i grunden i alla våra molnlösningar. Detta innebär att våra produkter överensstämmer med viktiga efterlevnadscertifieringar och upprätthåller standarder som följer den bästa praxisen i branschen.

Accelerera utan kompromisser

Oavsett om du migrerar till molnet, konstruerar moderna appar, skalanpassar ditt datacenter eller automatiserar multi-cloud-drift ska du kunna göra det smidigt och tryggt.

Hitta mer information om säkerhet som gäller enskilda VMware Cloud-tjänster

VMware deltar i Cloud Security Alliance (CSA) STAR Level 1 genom att lämna in CAIQ-enkäten (Consensus Assessments Initiative Questionnaire) för att dokumentera att vi följer Cloud Controls Matrix (CCM). Egenutvärderingar enligt STAR uppdateras årligen.

Du kan läsa CAIQ-dokumenten för VMware Cloud-tjänster här.

Säkerhetsfunktionerna i VMware Cloud

Mjukvarusäkerhet

Genom partnerskap i säkerhetsfrågor i världsklass och branschledande rutiner för säkerhetsutveckling under livscykeln garanterar VMware att kontroller för driften och säkerheten i molnet är avpassade till riktmärkena och det som anses vara bästa praxis i branschen.

Datasäkerhet

VMware upprätthåller strikta dataskyddsstandarder för att säkerställa lämplig hantering på alla klassificeringsnivåer, från bearbetning och lagring till överföring och destruering av data. Data i molnet är ett gemensamt ansvar, och vi definierar kontroller för att säkerställa att det är kunden som fortsatt äger och förvaltar kunders organisationsdata.Nätverkssäkerhet

VMware Cloud-lösningar bygger på den grundläggande nätverkssäkerhet som våra IaaS-partner tillhandahåller. Nätverksmiljöer är logiskt åtskilda och skyddade av brandväggar för att upprätthålla företagens säkerhetskrav och säkerställa lämpligt skydd och lämplig isolering.

Identitets- och åtkomsthantering

VMwares molnlösningar utgår från principen om minsta möjliga behörigheter och nyttjar kontroller för identitets- och åtkomsthantering, vilket säkerställer en lämplig åtkomstnivå för alla medarbetare för att hålla era data och system säkra.

Hantering av sårbarheter och korrigeringar

VMwares omfattande program för hantering av sårbarheter innefattar sårbarhetssökning och penetrationstester utförda av tredje man i alla skikt i nätverk, appar och lokala operativsystem. Detta hjälper er att ligga steget före nya och framväxande säkerhetsluckor.

Drifthantering

VMware Cloud-lösningar samlar in och övervakar löpande miljöloggar som är korrelerade med både offentliga och privata hotflöden i syfte att upptäcka suspekta och ovanliga aktiviteter. Detta stöds genom löpande kontakter med branschorgan, risk- och efterlevnadsorganisationer, lokala myndigheter och tillsynsorgan för att säkerställa att nya hot upptäcks snabbt.

Relaterade resurser

Säkerhetsåtgärder i VMware Tanzu Mission Control

Upptäck synen på säkerhet och implementeringen av säkerhetsåtgärder i VMware Tanzu Mission Control.

Översikt av molnsäkerheten i Horizon Service

Läs mer om säkerhetskontrollerna som har implementeras i de molnanslutna komponenterna i Horizon Service.

VMwares säkerhetsblogg

Säkra företaget med de senaste trenderna, tipsen och metoderna från VMwares säkerhetsledare och experter.

Hantering av informationssäkerhet på VMware

Upptäck nyckelinslagen i VMwares informationssäkerhetspolicyer

Attestering av informationssäkerhetspolicyer

Upptäck mer om vilka branschstandarder våra policyer för informationssäkerhet överensstämmer med samt vårt schema för policygranskningar.

Hur vi skyddar data vi behandlar som företag

Insyn i hur vi samlar in, använder, redovisar, överför och lagrar personuppgifter.

Hur vi skyddar data vi behandlar som företag

Insyn i hur vi samlar in, använder, redovisar, överför och lagrar personuppgifter.

Meddelande om produkter och tjänster

Detta gäller de personuppgifter VMware samlar in och använder i samband med ditt bruk av VMwares produkter och tjänster, däribland

  • cookies och liknande spårningstekniker som vi kan använda när vi tillhandahåller produkterna eller tjänsterna
  • data vi samlar in för att förbättra våra produkter och tjänster och din kundupplevelse.

Detaljer som rör VMwares program för att förbättra kundupplevelsen och analyser som är relaterade till VMwares produkter och tjänster finns här.

Sekretessmeddelande

Avser de personuppgifter vi samlar in när du

  • besöker, interagerar med eller använder någon av våra webbplatser, sidor i sociala medier, mobilappar (om de länkar till sekretesspolicyn), annonser på nätet och marknadskommunikation
  • besöker, interagerar med eller använder någon av våra event-, försäljnings-, marknadsförings- och andra offline-aktiviteter
  • köper produkter eller tjänster från VMware och lämnar kontorelaterade personuppgifter.

Cookie-meddelande

Tar upp hur VMware använder cookies och liknande spårningstekniker när du använder och interagerar med våra webbplatser och egendomar online.

Ytterligare meddelanden

VMware kan ha ytterligare sekretessmeddelanden som rör specifika webbplatser, event och mobilappar, däribland akuta redovisningar och integritetsmeddelanden i produkter. Sådana meddelanden kan komplettera eller klargöra VMwares integritetspraxis eller ge dig ytterligare valmöjligheter i fråga om hur VMware behandlar dina data.

Hur vi skyddar data som tjänsteleverantör

Gör det möjligt för dig att följa dataskydds- och integritetskrav.

Bearbetning av Kundinnehåll

VMware bearbetar, lagrar och är värd för innehåll som du eller dina slutanvändare har lagt upp i VMware-tjänster som ”Kundinnehåll” (enligt definitionen i VMwares användningsvillkor eller ett annat relevant avtal). VMware behandlar personuppgifter i Kundinnehåll som en ”tjänsteleverantör” eller ett ”personuppgiftsbiträde” som lyder dina anvisningar. Läs svaren på vanliga frågor om du vill veta mer.

Tillägg om databehandling

VMwares skyldigheter och åtaganden som personuppgiftsbiträde anges i VMwares tillägg om databehandling (DPA). Vår översikt om tillägget om databehandling innehåller mer information och beskriver när tillägget är tillämpbart. VMware behandlar personuppgifter i Kundinnehåll enligt detta tillägg och de aktuella avtalen. Standardavtalet för varje produkt och tjänst finns i våra användningsvillkor för slutanvändare.

Bindande företagsbestämmelser

VMware har kommit fram till bindande företagsbestämmelser (BF) som personuppgiftsbiträde och meddelar att vi har uppfyllt standarderna i EU:s allmänna dataskyddsförordning för internationell överföring av personuppgifter i Kundinnehåll.

Underordnade personuppgiftsbiträden

VMware kan anlita andra företag som tillhandahåller vissa tjänster för VMwares räkning. Externa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i Kundinnehåll (underordnade personuppgiftsbiträden) har skriftliga avtal och dataöverföringsmekanismer för att skydda personuppgifter på det sätt som anges i tillägget om databehandling.

Säkerheten i VMware Cloud

VMware har program, policyer och rutiner för att säkerställa att personuppgifter i Kundinnehåll är tillräckligt skyddade (däribland regelbunden utbildning av och sekretessavtal för medarbetare som hanterar data), och för att hjälpa till att identifiera, förebygga och lösa säkerhetsbrister i våra produkter och tjänster. Dessa program granskas och uppdateras löpande.

Enhetlig slutpunktshantering

VMware erbjuder lösningar som gör att du kan skydda organisationens information och system – som nås och görs tillgängliga via enheter som företaget eller enskilda äger – genom hanteringskontroller. Visa information om Workspace ONE:s integritets- och säkerhetsprogram och redovisning av de uppgifter som samlas in och används av tjänsten.

Relaterade resurser

Integritet och VMware Cloud on AWS

Läs mer om vem som är ansvarig för personuppgifter i VMware Cloud on AWS SDDC:er och hur VMware skyddar alla data på sin domän.

Integritet och VMware Cloud Disaster Recovery

Upptäck hur VMware behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med tjänsten VMware Cloud Disaster Recovery

Integritet och VMware Cloud Web Security

Läs mer om vilka typer av personuppgifter som samlas in av denna säkra webbgateway och hur VMware behandlar och skyddar dem.

Integritet och CloudHealth by VMware

Upptäck hur VMware behandlar och skyddar personuppgifter på den betrodda plattformen för att optimera multi-cloud-miljöer.

Integritet och VMware Carbon Black Cloud

Läs mer om de typer av personuppgifter som samlas in av denna molnbaserade säkerhetslösning och hur VMware bearbetar och skyddar dem.

Integritet och VMware SD-WAN

Läs mer om de typer av personuppgifter som samlas in av denna nätverksöverlagringslösning och VMwares roll för att skydda dem.

Integritet och VMware Workspace ONE

Läs mer om vilka typer av personuppgifter som samlas in av denna digitala arbetsplatsplattform och hur VMware behandlar och skyddar dem.

VMware Tanzu Mission Control

Upptäck hur VMware behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med produkten VMware Tanzu Mission Control.

VMware Secure Access

Upptäck hur VMware behandlar och skyddar personuppgifter i produkten Secure Access.

Integritet och VMware Horizon

Upptäck hur VMware behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med VMware Horizon Service.

Integritet och VMware Tanzu Service Mesh

Läs om hur VMware behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med VMware Tanzu Service Mesh.

Upprätthålla efterlevnaden tillsammans

VMware övervakar löpande befintliga och framväxande säkerhetsstandarder och krav och integrerar tillämpliga krav i efterlevnadsprogrammen för vår molntjänst. Eftersom VMware samarbetar med dig för att se till att du efterlever regler, måste du som kund säkerställa att tjänsten som erbjuds uppfyller dina skyldigheter till efterlevnad och att följa föreskrifter.

Om du har frågor om efterlevnad får du gärna diskutera dina affärsmål och målsättningar med din VMware-säljare.

Befintliga program för molnefterlevnad

Ständigt uppdaterad information om de efterlevnadsprogram som är mest relevanta för dig.
Här finns det mer information om VMwares produkters efterlevnad.
Filter by
Filter by

Ytterligare information om efterlevnad

Tack för ditt intresse för efterlevnaden hos VMware.

Kontakta din VMware-säljare om du behöver mer information om våra efterlevnadsprogram. Säljaren kan också hjälpa dig att få fram efterlevnadsrapporter som inte går att hämta direkt.

Service Status

Service Location

Service Status

Vanliga frågor

Vill du ha mer information om VMware Cloud Trust Center rekommenderar vi att du kontaktar din VMware-säljare. Denna representant kommer att kunna få fram den information som du har mest nytta av.

Kom gärna hit.

Vill du komma i gång?