Populära funktioner

VMware Cloud on AWS tillhandahåller en djupt integrerad hybridmolnsmiljö för att driftsätta, skydda, migrera och modernisera dina stora arbetsbelastningar. Utforska nyckelfunktionerna och de viktigaste möjligheterna i VMware Cloud on AWS.

AWS-tjänster

Integrera viktiga program för företag med inbyggda AWS-tjänster.

Molnmigrering

Migrera hela datacentret eller enskilda appar utan driftavbrott.

Säkerhet och nätverk

Anslut och skydda arbetsbelastningar i privata moln och i VMware Cloud on AWS.

Katastrofåterställning

Konsistent och automatiserad drift lokalt och i molnet.

Funktioner och färdplan

Det finns färdiga nyckelfunktioner som används av hundratals företag, och fler utvecklas och testas. Fokusera på vad ditt företag behöver och botanisera bland utvecklingsmöjligheterna.
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.

Möjlighet för VMware att signera en HIPAA BAA för VMware Cloud on AWS.

 • Preview
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Gör att utvalda VMware Cloud on AWS-kunder kan ”aktivera” vRealize Operations Cloud från VMware Cloud-konsolen i avsnittet Tillägg i VMware Cloud-konsolens gränssnitt. När kunden ”aktiverar” vRealize Operations Cloud kommer alla nödvändiga integreringsuppgifter att utföras av ett program åt användaren i bakgrunden. Några exempel:

 • Automatiskt etablering av vRealize Operations Cloud-instanser
 • Automatisk mappning av vRealize Operations Cloud-instansen till rätt organisation
 • Automatiskt konfiguration av VMware Cloud on AWS-kontot
 • Starta vRealize Operations Cloud-gränssnittet, som visar en specialbyggd instrumentpanel för att visa värdet av integreringen mellan vRealize Operations Cloud och VMware Cloud on AWS

 • Preview
 • VMware Cloud Integration
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
Resurser

Den här funktionen gör att vRLIC-loggar från SDDC i VMware Cloud on AWS kan vidarebefordras till AWS-regionerna i antingen Europa (Frankfurt) eller Asien och Stillahavsområdet (Sydney) om SDDC:erna är utplacerade i de regionerna.

 • Preview
 • VMware Cloud Integration
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)

Automatiserar konfigurationen av VMware SDDC:et med Datacenter CLI-skript.

 • Preview
 • Developer Tools
 • All Regions

Gör att kunder kan välja en viss dag och tid i veckan för underhåll av SDDC i VMware Cloud on AWS.

 • Preview
 • Support & Maintenance
 • All Regions

VMware Cloud on AWS inför begränsat stöd för IPv6. Vissa kunder kan nu använda IPv6 för sina arbetsbelastningar och kommunicera via Direct Connect och VMware Transit Connect. Kunderna kan välja att aktivera Dual Stack (IPv4/IPv6) i sin SDDC och ta virtuella IPv6-maskiner i drift med privat adressutrymme på anpassade Tier 1-gatewayer. Virtuella maskiner med IPv6 kan kommunicera via Direct Connect och VMware Transit Connect/SDDC-grupper med lokala mål.

 • Preview
 • Network & Security
 • All Regions

Aktivera livemigrering (vMotion) till VMware Cloud on AWS genom att snappa upp migreringen med vSphere-replikering.

 • Preview
 • Cloud Migration
 • All Regions

VMware SDDC:er kan konsumeras på begäran eller via en prenumeration på ett eller tre år. Nu erbjuder vi möjligheten att även betala varje månad för ett- eller treåriga prenumerationer. Fortsätt att utnyttja fördelen med ett eller tre år långa prenumerationer utan förskottsbetalning. Observera att månatlig fakturering endast är tillgängligt för transaktioner med kvalificerade fakturabetalningar direkt via VMware eller köp från en MSP-partner (Managed Service Provider) inom ramen för VMware Cloud Provider Program. Kontakta din VMware-återförsäljare eller MSP-partner och hör om du har rätt till detta.

 • Preview
 • Core SDDC
 • All Regions

Ett nytt erbjudande för VMware Cloud on AWS med vilken VMware kommer att partitionera värdarna och tillhandahålla användbara mindre sektorer, vilket sänker priset och tar bort komplexiteten i ett SDDC. En sektor är en resurspool som består av dator, minne, nätverk och lagring. Du kommer att kunna köpa och konsumera flera sektorer enligt dina krav.

 • Preview
 • Consumption
 • All Regions

Automatiserar övervakning och rapportering av VMware SDDC-aktivitet med API för VMware Cloud on AWS-uppgifter.

 • Preview
 • Developer Tools
 • All Regions

Gör att du kan hantera användare, roller och behörigheter i VMware Cloud on AWS via RESTful API.

 • Preview
 • Developer Tools
 • All Regions

VMware Cloud on AWS stöder nu automatisk utrymmesåtervinning med TRIM och SCSI UNMAP för att återta tidigare tilldelad lagring som ledigt utrymme.

 • Preview
 • Storage
 • All Regions

VMware Site Recovery kan användas på begäran eller via en prenumeration på ett eller tre år. Nu erbjuder vi möjligheten att även avbetala för ett eller tre åt långa prenumerationer per månad. Fortsätt att utnyttja fördelen med ett eller tre år långa prenumerationer utan förskottsbetalning. Observera att månatlig fakturering endast är tillgängligt för transaktioner med kvalificerade fakturabetalningar direkt via VMware eller köp från en MSP-partner (Managed Service Provider) inom ramen för VMware Cloud Provider Program. Kontakta din VMware-återförsäljare eller MSP-partner och hör om du har rätt till detta.

 • Preview
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Snabbare redundanstider och återställning tidigare genom att de virtuella maskinerna återställs direkt på SCFS (Scale-out Cloud File System) utan lagringsmigrering till VMware Cloud on AWS. Lagringen för virtuella maskiner fortsätter att skötas av molnets filsystem.

 • Preview
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Dokumentation

Kostnader för servicenivån för VMware Cloud on AWS på SDDC-nivå fördelas till resursnivå, så att användarna kan redovisa till konsumentenheter och utnyttja perspektivkonstruktionen i CloudHealth. Denna detaljerade kostnadsmetod bör också innefatta avbetalningsprenumerationskostnader för ianspråktagna värdar

 • Planned
 • Consumption
 • All Regions

En marknad för plugin-program och integrering med Cloud Marketplace är tillgänglig i vSphere Client-gränssnittet, som visar tillgängliga plugin-program, livscykelhantering och aviseringar om tillgängliga uppdateringar.

 • Planned
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här om du vill veta mer om att utveckla plugin-program som är kompatibla med vSphere Client på VMC

Kunder kan tillhandahålla och skalanpassa filresurser jämte blockvolymer i vSAN-datalager på VMware Cloud on AWS.

 • Planned
 • Storage
 • All Regions

vRealize Automation Cloud minskar känsliga datas exponering genom att hålla dem krypterade i databasen. Användare får hjälp med att skapa och kryptera hemliga variabler för VMware Cloud on AWS och använda dem i VMware Cloud Templates eller utökade arbetsflöden (t.ex. med ABX eller vRealize Orchestrator).

 • Planned
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Använd offentliga RESTFUL API:er för att ställa in skydd, återställa arbetsbelastningar och hantera livscykeln för VMware Cloud DR-instanser.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda vSphere-arbetsbelastningar som körs på Azure VMware-lösningen. Arbetsbelastningarna återställs alltjämt till VMware Cloud on AWS.

 • Planned
 • All Regions

Använd Transit Connect för att överföra replikerings-, återställnings- och hanteringstrafik mellan den interna skyddade lagringsplatsen och VMware Cloud Disaster Recovery.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Europa (Madrid) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Planned
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Madrid)

Skydda vSphere-arbetsbelastningar som körs på VMware Cloud on AWS Outposts. Arbetsbelastningarna återställs alltjämt till VMware Cloud on AWS.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda dina viktigaste virtuella maskiner som körs på VMware Cloud on AWS tryggt med VMware Cloud Disaster Recovery genom att konfigurera skyddsscheman med ett återställningspunktmål som är så tätt som en gång i kvarten för att minimera dataförlusten på grund av oförutsedda katastrofåterställningshändelser.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Hyderabad) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Planned
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Hyderabad)

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Melbourne) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Planned
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Melbourne)

Visa beräknade månadsavgifter för VMware SDDC:er i VMware Cloud-konsolen.

 • Planned
 • Core SDDC
 • All Regions

Skydda vSphere-arbetsbelastningar som körs på VMware Cloud on Dell EMC. Arbetsbelastningarna återställs alltjämt till VMware Cloud on AWS

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Gör det enklare att skapa de nödvändiga brandväggsreglerna i VMware Cloud on AWS-konsolen för att tillåta kommunikation i lokala nätverk och SDDC-komponenter i VMware Cloud on AWS. Till exempel ger automatisk konfiguration av brandväggsreglerna tillgång till nödvändiga portar för vCenter, SRM och annan tjänstekommunikation för Hybrid Linked Mode- och VMware Site Recovery-användningsfall.

 • Planned
 • Network & Security
 • All Regions

Stöder autentisering med externa identitetsleverantörer för vCenter Server på VMware Cloud on AWS. Detta kommer också att möjliggöra enkel inloggning i VMware Cloud-konsolen och vCenter Server som körs på VMware Cloud på AWS.

 • Planned
 • Cloud Migration
 • All Regions

En belastningsbalanserare som drivs av VMware NSX krävs för driftsättning av skalbara program.

 • Planned
 • Network & Security
 • All Regions

Integrerat dataskydd för VMware Cloud on AWS-arbetsbelastningar med skyddspolicyer på VM-nivå.

 • Planned
 • Storage
 • All Regions

Plugin-program för vSphere Client går att använda med VMware Cloud on AWS, så att VMware Cloud Admin-kunder kan registrera plugin-program för VMware Cloud-certifierade vSphere Client på ett säkert sätt till de VMware Cloud-SDDC:er de hanterar.

 • Planned
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här om du vill veta mer om att utveckla plugin-program som är kompatibla med vSphere Client på VMC

Använda Active Directory som extern autentiseringsleverantör för konsolinloggning till VMware Cloud on AWS (console.cloud.vmware.com).

 • Planned
 • Network & Security
 • All Regions

Leverera guidade genomgångar i tjänsten för introduktion och vanliga konfigurationsuppgifter för att korta tiden till mervärde.

 • Planned
 • Support & Maintenance
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Europa (Zürich), så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Planned
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Zurich)

Dynamisk SDDC-skalning upp till ett stort SDDC.

 • Planned
 • Core SDDC
 • All Regions

Den befintliga äldre vyn fasas ut. Den nya instrumentpanelsvyn ger en sammanfattning av nätverksstatusen med förbättrade prestanda.

 • Planned
 • Network & Security
 • All Regions

Skydda vSphere-arbetsbelastningar som körs på Google Cloud VMware Engine. Arbetsbelastningarna återställs alltjämt till VMware Cloud on AWS.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skala upp och skydda arbetsbelastningarna i flera VMware Cloud-organisationer.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Mellanöstern (UAE) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Planned
 • Regional Availability
 • AWS Middle East (UAE)

Skydda och återställ dina virtuella vSphere-maskiner med VMware Cloud DR i ytterligare regioner.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • AWS Middle East Region (Bahrain)
 • AWS Asia Pacific (Melbourne)

Korta konfigurationstiden genom att spara VMware SDDC-nätverkskonfigurationen som en mall som kan användas för att driftsätta en ny VMware SDDC.

 • Planned
 • Support & Maintenance
 • All Regions

Gör att kunder kan migrera sina arbetsbelastningar från miljöer utanför VMware till VMware-miljöer

 • Developing
 • Cloud Migration
 • All Regions

Stöd för DFW IPFIX som ger tillgång till lösningen vRNI i VMware Cloud on AWS. vRNI-lösningen ger stöd för att operationalisera DFW-intervall för att planera rutinmässig övervakning och felsökning.

 • Developing
 • Network & Security
 • All Regions

Användare kommer att kunna välja vilka aviseringar de får och genom vilka stödda kanaler. Även om denna funktion tillhandahålls som ett API kommer den att finnas i VMC Console. Inställningarna styrs på användarnivå så att du kan bestämma vilka aviseringar du får. Detta minskar surret som ofta orsakas av olika händelser som äger rum i en miljö.

 • Developing
 • Core SDDC
 • All Regions

Ger tillgång till VMware Cloud on AWS-fakturor som går att ladda ned i ett CSV-format som är konsistent med fakturor från AWS via ett RESTful API.

 • Developing
 • Developer Tools
 • All Regions

VMware Cloud on AWS gör att virtuella maskiner i molnet i det utökade nätverket kan dirigera trafik optimalt genom gatewayen för det första hoppet i stället för att dirigera den genom källmiljöns router. Därför kan organisationer undvika att trafiken körs fram och tillbaka via policybaserad vidarebefordran på molnroutern.

 • Developing
 • Cloud Migration
 • All Regions

ISMAP (Information System Security Management and Assessment Program) är ett efterlevnadsprogram som de japanska myndigheterna kräver för att man ska få samarbeta med den offentliga sektorn i Japan.

 • Developing
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
Läs mer

Tre riktlinjer från tre ministerier är ett antal riktlinjer som rör säkerhet och efterlevnad och har publicerats av tre ministerier i Japan – ministeriet för hälsa, arbetsmarknad och välfärd, ministeriet för inrikesfrågor och kommunikation samt ministeriet för ekonomi, handel och industri. I Japan måste medicinska institutioner som lagrar medicinska uppgifter som patientjournaler och medicinska bilder i en extern anläggning som ett offentligt moln följa de krav som anges i dessa riktlinjer.

 • Developing
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)

IPv6 för arbetsbelastningskommunikation.

 • Developing
 • Network & Security
 • All Regions

SDDC-kapacitet för lagring och återställning som minskar konfigurationstiden genom att kunderna kan spara sina VMware Cloud on AWS SDDC-konfigurationer vid radering och vid behov ta ett SDDC i drift igen med dessa sparade konfigurationer.

 • Developing
 • Core SDDC
 • All Regions

Gör att kunder kan se en viss dag och tid i veckan för underhåll av SDDC:er med VMware Cloud on AWS.

 • Developing
 • Support & Maintenance
 • All Regions

Gör att kunder smidigt kan flytta arbetsbelastningar mellan moln

 • Developing
 • Cloud Migration
 • All Regions

DHCP Relay kan konfigureras inom VMware Cloud on AWS så att DHCP-förfrågningar kan vidarebefordras till en extern/tredje parts DHCP-server. Kunder kan använda de inbyggda NSX DHCP-funktionerna i VMware Cloud on AWS eller använda DHCP Relay för att utnyttja en avancerad extern/tredje parts DHCP-server.

 • Developing
 • Network & Security
 • All Regions

Få råd och läs om den bästa praxisen som gäller allt som rör säkerhet och är relaterat till nätverk, datakryptering, rollbaserad åtkomstkontroll, autentisering och annat.

 • Developing
 • Disaster Recovery
 • All Regions
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.
Nu finns det en

-funktion som kan användas av alla tillämpliga kund- och partnerorganisationer.

Kunder kan nu skydda upp till 4 000 virtuella maskiner per SDDC med VMware Site Recovery.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Övervaka Kubernetes-klusters hälsa, tillgänglighet, kapacitet och kostnad i VMC med vRealize Operations Cloud. Med förbättrade instrumentpaneler, rapporter och varningar kan du få full insyn i hela VMware Cloud-stacken, Kubernetes uppströms jämfört med SDDC och organisationer.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Tokyo) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)

Dra nytta av olika förbättringar och optimeringar i det utskalade molnfilsystemet i VMware Cloud DR och uppnå produktionsprestanda för de viktigaste virtuella maskinerna som återställs i Live Mount-datalagringen för VMware Cloud DR.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Funktionen Runtime SDDC Scale up gör att kunder kan öka storleken på sina SDDC:er till stora storlekar efter driftsättning.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Östra USA (Ohio) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS US East (Ohio)

Kunder kan nu se alla gamla aviseringar på fliken Aktivitetslogg. Exempel på aviseringar är underhållsaviseringar, aviseringar om tillägg av EDRS-värdar, detaljerade SDDC-uppgraderingsaviseringar, DRaaS-aviseringar osv. Med denna nya funktion kan kunder granska gamla aviseringar i användargränssnittet.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Sydamerika (São Paulo) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS South America (Sao Paulo)

VMware Transit Connect ger anslutning på nätverksnivå mellan SDDC-gruppmedlemmar. Det utnyttjar AWS Transit Gateway (TGW) för att ge tillgång till valfria anslutningar mellan SDDC-gruppmedlemmar i samma AWS-region. Det möjliggör också nätverksanslutningar till AWS VPC:er och lokala datacenter/samlokaliserade datacenter (via en Direct Connect-gateway).

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Västra USA (Oregon) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS US West (Oregon)

Det finns nu stöd för jumboramar (9 000 byte MTU) på AWS Direct Connect. Detta gör att kunder kan använda jumboramar för att förbättra sin Direct Connect-trafiks prestanda.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

VPN i lager 2 – förbättra genomströmningen med ett nytt transportprotokoll.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Europa (Frankfurt) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Frankfurt)
Spotlight
SDDC-grupp

SDDC-grupper gör att kunder kan samla SDDC:er och hantera dem som en logisk enhet. Den här funktionen utnyttjar VMware Transit Connect för att ansluta SDDC:er inom en grupp.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Förbättrad insyn i nätverksrelationer och mätvärden för att övervaka nätverkskomponenters hälsa och korrelera bättre med potentiella infrastrukturproblem.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Den här funktionen gör att VMware Cloud on AWS SDDC-grupper kan slå samman sina egna transitgatewayer med VMware Transit Connect och därigenom förenkla åtkomsten mellan VMware Cloud on AWS och AWS-resurser i olika konton och regioner, samtidigt som kontrollen över anslutningen i respektive miljö finns kvar.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Blogg

Utöka lokala Horizon-poddar för att hantera kapaciteten för virtuella skrivbord direkt i VMware Cloud on AWS genom att utnyttja Horizon Remote Agents. Du behöver inte skapa en separat Horizon-podd på VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Afrika (Kapstaden) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Africa (Cape Town)

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Mellanöstern (Bahrain) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Middle East Region (Bahrain)

En SKU-baserad transaktion på VMware Cloud on AWS gör att distributörer kan köpa på uppdrag av en utsedd återförsäljare och slutkund. Detta partnererbjudande i två nivåer för VMware Cloud on AWS gör att distributörer kan effektivisera köpet av VMware Cloud on AWS-värdar med en SKU utan att behöva köpa SPP-krediter i förväg eller teckna ett avtal. Den köpta prenumerationen aktiveras direkt efter e-postinbjudan till tjänsten. Obs! Slutkunder kan INTE köpa med självbetjäning utan måste be om ytterligare VMware Cloud on AWS-prenumerationer från återförsäljaren/distributören om de vill köpa dem.

 • Available
 • Commerce
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS US West (Oregon)

Återskapa kostnadseffektivt virtuella maskiner med stora lagringskapacitetsbehov med i3en.metal-kluster som återställningsmål.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Med VMware Cloud on AWS kan kunder nu välja ytterligare en värdinstanstyp, dvs. i3EN.metal-instansen.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Nu kan du välja att bevara repliker från flera tidpunkter.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Bli skyddad snabbare genom att utnyttja tidigare replikerade basdiskar från virtuella maskiner som utgångspunkt för den nya replikeringen.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Utöka lagringskapaciteten utan att lägga till värdar och effektivisera verksamheten med VMware Cloud Flex Storage. Vår molnlagringstjänst som levereras med enkel molnekonomi är en elastisk och integrerad lösning för VMware Cloud on AWS som helt hanteras av VMware. Och du behöver bara betala för de resurser du behöver med en enkel, konsumtionsbaserad prismodell.

 • Storage
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS LATAM (Sao Paulo)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Europe (Dublin)
 • AWS Europe (Milan)
 • AWS Europe (Stockholm)
 • AWS Africa (Cape Town)
 • Available

Skydda dina virtuella vSphere-maskiner tillförlitligt och kostnadseffektivt i molnet och återskapa dem snabbt till VMware Cloud on AWS med VMware Cloud Disaster Recovery, en lättanvänd lösning för katastrofåterställning på begäran som levereras som programvara som tjänst med molnekonomi. VMware Cloud Disaster Recovery sänker kostnaderna för katastrofåterställning genom att lagra säkerhetskopior i molnet på ett mycket effektivt sätt, och du betalar bara för återställningsvärdkapaciteten när du vill genomföra en katastrofåterställning eller göra en överflyttning. Snabb återställning är möjlig i stor skala på grund av kapaciteten till ”live-montering”. Den möjliggör snabb påslagning av de återställda virtuella maskinerna i VMware Cloud on AWS utan tidskrävande dataförflyttningar. En fullt utrustad SaaS-enkel instrumenterare för katastrofåterställning är inbyggd för att minimera behovet av manuella insatser under återställningen. Tjänsten är tätt integrerad med VMware Cloud on AWS för effektiv återställning och konsekventa driftupplevelser utan felbenägna konverteringar av VM-format. Heltäckande och dagliga kontroller av dataintegritet hos säkerhetskopiorna och kontinuerliga kontroller av katastrofåterställningstillståndet för katastrofåterställningsplanerna säkerställer hög tillförlitlighet och minimerar riskerna vid återställning. VMware Cloud Disaster Recovery har också länge kunnat erbjuda oföränderliga ögonblicksbilder för effektiv återställning efter angrepp med utpressningstrojaner – en snabbt växande orsak till katastrofåterställningsincidenter.

 • AWS Asia Pacific (Osaka)
 • Available
 • Disaster Recovery
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Asia Pacific (Mumbai)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Europe (Stockholm)
 • AWS Asia Pacific (Seoul)
 • AWS South America (Sao Paulo)
 • AWS Europe (Milan)
 • AWS Asia Pacific (Hong Kong)
 • AWS Africa (Cape Town)

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Seoul) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Seoul)

VMware Transit Connect stöder nu peering inom regionen med AWS Transit Gateway. Detta förenklar nätverksanslutningarna mellan SDDC:er och AWS VPC:er i samma region.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Blogg

Med ett klick aktiverar du övervakning nära nog i realtid med 20 sekunders intervall för att bättre kunna observera mätvärden och händelser i vRealize Operations Cloud. Bevara data i upp till tre dagar för att säkerställa historiska bevis och observera data genom instrumentpaneler och diagram nära nog i realtid.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Optimera resurshanteringen av ditt katastrofåterställningskluster genom att automatisera klusterskalning med Elastic DRS efter ett test av katastrofåterställning eller överflyttning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

APM-verktygsintegrering (Application Performance Monitoring) med AppDynamics, Datadog, Dynatrace och NewRelic för att observera prestanda, tillgänglighet, säkerhet och användarupplevelse av programvaror.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

FISC (The Centre for Financial Industry Information Systems) är en organisation som luder under Japans finansminister. FISC har utfärdat riktlinjer för implementering av säkerhet för finansinstitut i Japan. VMware Cloud on AWS uppfyller FISC-riktlinjerna.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)

Du kan aktivera nätverkskryptering av data för replikering av katastrofåterställningstrafik för nya och befintliga replikeringar för att förbättra dataöverföringssäkerheten. När nätverkskryptering är aktiverat för en replikering krypterar en agent på källan replikeringsdata på ESXi-källvärden och skickar den till vSphere Replication-enheten på målplatsen. vSphere Replication-servern dekrypterar data och skickar dem till måldatalagret.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Nätverkskryptering av replikeringstrafik

VMware Cloud Director Service är en molntjänst som gör VMware Cloud on AWS mer tillgängligt för flera sorters kunder. VMware Cloud Director Service gör att molnleverantörer och MSP:er kan stödja flera klientorganisationer i VMware Cloud on AWS, vilket gör att de kan tillhandahålla anpassade delar av VMware Cloud on AWS till kunderna. Den här molnbaserade lösningen hjälper molnleverantörer att skaffa fler kunder, expandera verksamheten snabbare och göra verksamheten mer flexibel. Instanser i VMware Cloud Director Service driftsätts i västra USA, Frankfurt och Tokyo och är tillgängliga för alla SDDC med 150 ms latens.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (London)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS Europe (Stockholm)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Seoul)
Webbplats: VMware Cloud Director Service

Ett fullständigt hanterat, prisvärt, högpresterande externt NFS-datalager som kan kopplas till VMware Cloud on AWS-värden. Det bygger på NetApps ONTAP-filsystem som ger VMware Cloud on AWS kunder upp till 192 TiB flash-kapacitet och 2 PiB datalagring beroende på hur effektiv lagringsbesparingen är.

 • Available
 • Storage
 • All Regions

Med vRealize Operations Cloud kan du bestämma hur många värdar som kommer att behövas och den potentiella kostnaden för en ny VMware Cloud on AWS-miljö baserat på befintliga virtuella maskiner i din miljö, eller för nya virtuella maskiner som kommer att tillhandahållas för första gången i VMware Cloud on AWS. Funktionen finns också i vRealize Operations.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Information om lösningen

Upplevelsen av migreringslösningen ger ett normativt, intuitivt och integrerat arbetsflöde som påskyndar storskaliga, datacenteromfattande migreringar till VMware Cloud on AWS. Kunder får hjälp att utvärdera, bygga och migrera arbetsbelastningar till VMware Cloud on AWS med relevanta verktyg som VMware vRealize Network Insight Cloud och VMware HCX och tillhörande dokumentation såsom introduktionshandböcker.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

Med AppVolumes är det enkelt att leverera, uppdatera, hantera och övervaka program och användare via virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI) och publicerade programmiljöer.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Ger tillgång till livemigrering (VMware vSphere vMotion) av arbetsbelastningar mellan interna moln och VMware Cloud on AWS. Detta kräver att kunden har installerat vSphere 6.0U3 eller senare lokalt, AWS Direct Connect (Privat VIF) och NSX L2VPN. Kunden kan utföra vMotion mellan det interna molnet och VMware Cloud on AWS via gränssnittet (vilket kräver att vCenter Hybrid Linked Mode är anslutet) eller med API:et och PowerCLI 2

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

Stödet för vRealize Automation för VMware Cloud on AWS gör arbetsbelastningen och driftsättningen automatiserad med enhetlig kontroll och hantering.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

VMware Transit Connect stöder SDDC-gruppanslutningar till Transit VPC. Kunder kan konfigurera rutter manuellt mot en VPC i samma region.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Läs mer

Möjliggör skalning av kapacitet genom att lägga till och ta bort värdar i VMware SDDC-kluster.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Tilläggstjänsten VMware Code Stream erbjuder automatisering av nya versioner och kontinuerlig leverans för att möjliggöra frekventa, pålitliga versioner av program och IT-kod för utvecklings- och driftteam.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

RAV använder en kombination av VMware-replikering och vMotion-teknologier för storskaliga, parallella migreringar utan tjänstavbrott med möjlighet att ange en övergångsperiod. Det betyder att du nu kan skapa ett migreringsschema för en stor uppsättning virtuella maskiner (200 just nu), som kan flyttas live (utan driftstopp) till VMware Cloud on AWS under den planerade migreringsperioden.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Nu är förbättrade VMware HCX-funktioner tillgängliga i VMware Cloud on AWS

Verktyg för att uppskatta VMware Cloud on AWS-miljöns storlek och den totala ägandekostnaden baserat på data från användare.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan skala kapacitet genom att lägga till ytterligare kluster till SDDC:et.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Insyn i katastrofåterställningsmiljöns allmänna tillstånd för att kunna bibehålla katastrofåterställningsfunktionen

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Förbättra programtillgänglighet och prestanda genom att migrera virtuella maskiner direkt mellan kluster i samma SDDC i VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

VMware Cloud Assembly är en deklarativ multi-cloud-lösning för instrumentering med mallar och automatisering som ger tillgång till infrastrukturkod för underlättad infrastrukturkonsumtion och programleverans, samtidigt som behovet av manuella insatser och molnspecifik kunskap minskar. Möjligheten att dela innehåll och driftsättningar mellan projektteam gynnar också samarbete och flexibilitet.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Maximera investeringen i VMware Cloud on AWS genom att använda en befintlig SDDC som har skapats i VMware Cloud-konsolen för återställning med VMware Cloud DR. Kluster och värdar som läggs till i VMware Cloud DR från VMware Cloud-konsolen känns igen automatiskt av VMware Cloud DR.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware Site Recovery erhöll den högsta PCI-certifieringsnivån (PCI DSS-leverantörsstatus, nivå 1). Genom att vara certifierad som PCI DSS-tjänstleverantör på nivå 1 körs VMware Site Recovery-tjänsten inom ramen för PCI DSS-kompatibla säkerhetsåtgärder och kontroller, vilket potentiellt tillgodoser behoven hos ett brett urval av kunder och arbetsbelastningar där man behöver lagra, bearbeta eller överföra kortinnehavares data eller andra känsliga autentiseringsdata

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda större miljöer genom att replikera upp till 2 500 virtuella maskiner till samma AWS-region i en VMware Cloud-organisation. Du kan behöva dela upp 2 500 virtuella maskiner på flera VMware Cloud DR-filsystem för att uppnå en större skala av skyddad kapacitet. Se verktyget VMware Configuration Maximum om du vill veta begränsningarna för den operativa skalan för VMware Cloud DR.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Webbplats

Arbetsbelastningsoptimering ger stöd för att flytta virtuella beräkningsresurser och deras filsystem dynamiskt i datalagringskluster. Genom att använda arbetsbelastningsoptimering kan du balansera om virtuella maskiner och lagring i kluster, minska kraven på ett överbelastat enskilt kluster och bibehålla eller förbättra klustrets prestanda. Funktionen finns också i vRealize Operations.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Information om lösningen

Möjligheten att välja antalet fysiska kärnor per värd vid etableringen gör att kunden kan optimera sina miljöer för program som licensieras per fysisk kärna.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Affärskontinuitet för verksamhetskritisk arbetsbelastningar: Utöka och förenkla de befintliga katastrofåterställningsåtgärderna med platsskydd på begäran som bygger på beprövad VMware-teknik för instrumentering, automatisering och replikering och som levereras av tilläggstjänsten VMware Site Recovery. Detta grundas på branschledande automatiska återställningsplaner i för stora företag (VMware Site Recovery Manager) och inbyggda hypervisor-baserade replikeringsfunktioner (VMware vSphere® Replication) som tusentals kunder litar på. Detta stöder platsskydd mellan lokala moln och VMware Cloud on AWS eller mellan två VMware Cloud on AWS-miljöer som körs i separata AWS-tillgänglighetszoner eller i regioner med en flexibel arkitektur. Minska kostnaderna för sekundära platser, bli skyddad snabbare och förenkla katastrofåterställningsåtgärderna: – Sänk kapitalkostnaderna genom att undanröja behovet av en sekundär katastrofåterställningsplats och använda skydd på mer detaljerad nivå – Öka företagets resiliens genom att skydda program på nivå 1 samt kostnadseffektivt utöka skyddet till program i nivå 2/3 utan att programmens arkitektur behöver ändras – Bli skyddade snabbare genom att undanröja komplexiteter med samma driftmiljö både internt och i molnet – Stöd platsskydd mellan lokala moln och VMware Cloud on AWS eller mellan två VMware Cloud on AWS-miljöer som körs i separata AWS-tillgänglighetszoner eller regioner, med en flexibel arkitektur – Effektivisera verksamheten med automatiserad instrumentering och enkel redundans och återställning inbyggt i ett välbekant hanteringsverktyg som har förbättrats med ett HTML5-användargränssnitt – Öka förtroendet och katastrofberedskapen med icke-störande tester vid behov – Tillgängligt som en tilläggstjänst

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Lägg till cyberresiliens till din affärskontinuitetsplan genom att utnyttja VMware Ransomware Recovery för förutsägbar och säker återhämtning efter angrepp med en utpressningstrojan. Det här nya VMware Cloud DR-tillägget bygger på befintliga möjligheter till återställning efter angrepp med utpressningstrojaner och tillför ett särskilt arbetsflöde för återställning från angrepp med utpressningstrojaner, hjälp med val av återställningspunkter, färdiga och anpassade isoleringsnivåer för virtuella maskiner, ett inbäddat nästa generationens antivirusprogram med beteendeanalys samt sårbarhetssökning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware SDDC:er kan driftsättas och storleksändras varje timme. Långtidsbokning av värdar sparar upp till 50 % på värdarna jämfört med att använda värdar på begäran under motsvarande period. Värdbokningar är tillgängligt som ett- eller treåriga prenumerationer. Du betalar i förskott men sparar maximalt.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer
February 21, 2021

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Kanada (centralt) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Canada (Central)

Utvecklarcentret är inbyggt i VMware Cloud on AWS-tjänstkonsolen och ger automatiseringsexperter, DevOps-tekniker och utvecklare tillgång till en central portal där de hittar detaljerad API-information, SDK:er, kodexempel och kommandtolksgränssnitt. Det är nu lätt att lära sig och köra VMware Cloud on AWS-tjänstens RESTful API:er med den interaktiva API-utforskaren. Kunden kan snabbt integrera sina arbetsflöden och partnerlösningar med VMwares och användarskarans kodexempel för vanliga utvecklingsspråk – Programutvecklingskiten med öppen källkod och länkar till guider och dokumentation för att komma i gång ger utvecklarna en bättre uppfattning av VMware Cloud-funktionerna – Automatiseringsexperter och DevOps-tekniker kan smidigt knyta sina arbetsflöden till VMware Cloud med flera kommandotolksgränssnitt.

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions
Uppdateringar av utvecklarcentret i VMware Cloud on AWS

NSX Advanced Firewall introducerar NSX Distributed IDS/IPS för SDDC:er i VMware Cloud on AWS. NSX Distributed IDS/IPS underlättar för att upptäcka försök att utnyttja sårbarheter i program.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Läs mer

Återställ en specifik uppsättning filer eller mappar i en virtuell maskin från en replikerad ögonblicksbild och hämta den lokalt. Använd den återställda kopian till att manuellt återställa den virtuella källmaskinen på din skyddade lagringsplats.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Produktdokumentation

VMware User Environment Manager ger tillgång till personanpassning och dynamisk policykonfiguration i alla virtuella, fysiska och molnbaserade Windows-miljöer.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

VMware Cloud on AWS-tjänsten är nu tillgänglig i AWS i Europa (Stockholm) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Stockholm)

SOC-rapporter (system- och organisationskontroll) är granskningsrapporter från en oberoende tredje part som visar hur VMware Cloud DR uppnår viktiga efterlevnadskontroller och mål för att uppfylla SOC 2-krav av typ 2. Syftet med dessa rapporter är att visa utformningen och testerna av SOC 2-kontroller under en period.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware NSX Advanced Firewall garanterar säkerheten i lager 7 för SDDC:er. Brandväggen inför NSX Distributed IDS (Intrusion Detection System), Identity Firewall och Distributed Firewall med programidentitet i lager 7 och funktioner för filtrerings av fullständigt kvalificerade domännamn i VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Läs mer

Återställ virtuella maskiner kostnadseffektivt med i4i.metal-kluster som återställningsmål.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)

Användaren kan lämna in en servicebegäran som rör någon defekt eller för att få hjälp med ett specifikt användningsfall.

 • Available
 • Support & Maintenance
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Singapore) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Singapore)

Den nya PCI-kompatibla miljön på VMware Cloud on AWS kommer att tillhandahålla en standardiserad arkitektur baserad på PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) v3.2.1. PCI DSS på VMware Cloud on AWS gör att kunderna kan utnyttja denna säkra plattform för lagring, bearbetning och överföring av kreditkortsinformation.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS Europe (Milan)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Asia Pacific (Osaka)
 • AWS Asia Pacific (Mumbai)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)

G-Cloud är ett ramavtal publicerat av Storbritanniens CCS (Crown Commercial Service). VMware Cloud on AWS är listat på G-Clouds digitala marknad. I den digitala marknadsportalen nedan finns en detaljerad översikt av vår tjänst, support, relevanta prisdokument, villkor och försäljningskontakter.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Europe (London)
G-Cloud, digital marknadsportal

Nu kan företag dra fördel av möjligheten att köpa en mindre konfiguration till ett lågt, förutsägbart pris och snabbt och flexibelt kunna använda produktionsmiljöer. Organisationer har möjlighet att köpa en konfiguration med två värdar av VMware Cloud on AWS och använda en särskilt infrastruktur för endast en klientorganisation som levereras på den elastiska AWS EC2 Bare Metal-infrastrukturen.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Från och med Horizon version 2103 kan du använda en billig PostgreSQL-databas för att logga alla händelser. Med denna databas med öppen källkod kan kunderna sänka sin totala ägandekostnad för den virtuella skrivbordsinfrastrukturen

 • Available
 • Target Workloads
 • All Regions

Skydda dina virtuella maskiner igen betydligt snabbare efter en planerad återställning. Åtgärden för att förnya skyddet är särskilt snabb om den körs kort efter den planerade återställningen så att skillnaden mellan data på käll- och återställningsplatsen inte är så stor. VMware Site Recovery börjar nu automatiskt spåra ändringar på den återställda virtuella maskinen efter överflyttningen. Endast dessa ändringar replikeras sedan till den ursprungliga skyddade lagringsplatsen när skyddet införs igen, och ingen kontrollsumma behöver beräknas. Denna funktion kräver minst vSphere 7.0 Update 2 och vSphere Replication 8.4 på båda platserna.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Elastic DRS gör det möjligt för SDDC att skala ut ett kluster snabbare genom att lägga till värdar parallellt när processor- eller minneströskelvärden uppnås. Den senaste förbättringen gör att klustret skalas ut snabbare genom att du kan lägga till tolv värdar parallellt jämfört med som förut fyra.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Med mobilitetsgrupper kan du strukturera migreringsvågor utifrån företagets krav. Du kan samla en eller flera virtuella maskiner till logiska uppsättningar och genomföra och övervaka migreringar som grupp. När mobilitetsgrupper kombineras med vRealize Network Insight-integration (som är tillgängligt med en separat licens) får du flexibilitet nog att migrera uppsättningar av virtuella maskiner per program, nätverk, podd eller andra miljöaspekter.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Nu är förbättrade VMware HCX-funktioner tillgängliga i VMware Cloud on AWS

Skydda tryggt dina viktigaste virtuella maskiner som körs på VMware Cloud on AWS med VMware Cloud Disaster Recovery genom att konfigurera skyddsscheman med återställningspunktsmål som inträffar så ofta som en gång i halvtimmen för att minimera risken för dataförluster på grund av oförutsedda katastrofer.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

vCenter Cloud Gateway är en ny lokal virtuell enhet som ger tillgång till en logisk vy och hybridhantering av både lokala resurser och VMware Cloud on AWS-resurser. Den gör att kunder kan hantera VMware Cloud on AWS-resurser som funnes de i ett lokalt datacenter. Kunderna kan hantera både interna molnresurser och VMware Cloud on AWS-resurser med hjälp av vCenter Cloud Gateway. Förenklad konfiguration för förbättrade användarupplevelser med inbyggd konfiguration av vCenter Hybrid Linked Mode som del av Cloud Gateway-installationen. Med Cloud Gateway behöver kunderna inte konfigurera Active Directory (AD/LDAP) i vCenter-serverinstansen i molnet eller ange sina interna vCenter-administratörsuppgifter.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Europa (Irland) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Ireland)

OSPAR-rapporten visar att VMware Cloud on AWS efterlever riktlinjerna för outsourcing som föreskrivs av Association of Banks i Singapore.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Singapore)

Användaren kan driftsätta ett stort SDDC med stora instanser av NSX Edge och vCenter vid det första driftsättningstillfället.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Fylla i frågeformuläret CAIQ (Consensus Assessments Initiative Questionnaire) för CSA (Cloud Security Alliance). CAIQ tillhandahåller branschgodkända sätt att dokumentera vilka säkerhetskontroller som finns i IaaS-, PaaS- och SaaS-produkter.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Generera VMware Cloud on AWS-bedömningsrapporter och efterlevnadsrapporter med riktlinjerna för härdning av säkerheten i vSphere, PCI, HIPPA, FISMA, ISO (med flera) och andra riktmärken för att säkerställa att VMware-molninfrastrukturen från program till objekt efterlever reglerna för molninfrastrukturer för virtuella maskiner. Funktionen finns också i vRealize Operations.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Resurser

Automatisering av skalanpassning och resursoptimering av VMware SDDC-kluster utifrån användarkrav.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

ISO 27017 ger vägledning om cloud computingens informationssäkerhetsaspekter och rekommenderar införandet av molnspecifika informationssäkerhetskontroller som kompletterar råden i standarderna ISO 27002 och ISO 27001.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Utöka strategin för katastrofåterställningar till skydd av virtuella maskiner som körs i VMware Cloud on AWS utöver de som körs i det lokala datacentret. Migrera tryggt dina viktigaste virtuella maskiner till VMware Cloud on AWS med vetskap om att de enkelt kan skyddas i en annan AWS-tillgänglighetszon i samma region med hjälp av VMware Cloud Disaster Recovery.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Dokumentation

Tillhandahåller funktioner som begränsningsbaserade varningar och avsikter som rör nätverk, varningskategorier, varningstyper, inställning av maxgränser, aktuellt bruk, kritikalitet, beskrivningar, rekommendationer om rättningar och ”VMware Cloud on AWS Limit”-varningstyper.

Dessa varningar hjälper VMware Cloud on AWS-användare med SDDC-planering och felsökning.

De kommer att kunna skapa VMware Cloud on AWS-nätverksavsikter i vRealize Network Insight och designa och hantera VMware Cloud on AWS-nätverket på lämpligt vis.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)

Använd VMware Transit Connect för att få snabba och resilienta anslutningar mellan VMware Cloud on AWS SDDC:er i olika AWS-regioner för replikeringstrafik vid katastrofåterställning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Ger möjlighet att köpa en mindre konfiguration till ett lågt, förutsägbart pris för snabb och flexibel användning. Möjlighet att köpa en trevärdskonfiguration av VMware Cloud on AWS. En avsatt infrastruktur för en klientorganisation som levereras på den elastiska AWS EC2 Bare Metal-infrastrukturen.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Stödet för VMware Cloud on AWS i VMware Tanzu Observability gör att du kan visualisera, varna om och felsöka program som körs på VMware Cloud on AWS. Det tillhandahåller en öppen API-plattform som stöder över 80 integreringar och färdiga instrumentpaneler från alla delar av din stack. Det omfattar datakällor med öppen källkod samt kommersiella och anpassade datakällor.

 • Available
 • VMware Tanzu
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

VMware vRealize Network Insight Cloud är en SaaS-tjänst som kan hjälpa dig att hantera programsäkerhet och nätverk snabbare i privata moln, hybridmoln och offentliga moln. Det snabbar upp driftsättningen av mikrosegmentering, minimerar affärsriskerna vid programmigrering, ger insyn i virtuella och fysiska nätverk och tillhandahåller driftvyer för att hantera och skalanpassa driftsättningar av VMware NSX. Det är också tillgängligt som en evig lokal produkt, VMware vRealize Network Insight. Kunder använder vRealize Network Insight Cloud för att kartlägga programberoenden för planering av mikrosegmentering eller programmigrering. Kunder kan felsöka programanslutningsproblem i virtuella nätverksinfrastrukturer, fysiska nätverksinfrastrukturer och multi-cloud-nätverksinfrastrukturer. Stödet för VMware Cloud on AWS ger insyn i konfiguration och flöde, t.ex. alla IPFIX-flöden. Vägen mellan virtuella maskiner som körs i VMware Cloud on AWS, lokalt i vSphere eller med EC2-instanser som körs i AWS kan nu spåras. Dessutom ger detta fullständig insyn in överlägg/underlägg och stöd för Netflow och sFlow. Det omfattar integrering med ledande brandväggs- och nätverksleverantörer som F5, Palo Alto Networks, Cisco ASA, Cisco ACI och mer. Kunder kan förenkla NSX-driften med ett intuitivt användargränssnitt och sökningar på naturligt språk för att snabbt lokalisera problem, skalanpassa i flera NSX-hanterare, proaktivt identifiera konfigurationsfel och felsöka samt få rekommendationer om bästa praxis.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Europe (London)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
Läs mer

Skyddsgrupper stöder nu ögonblicksbilder i vila, vilket garanterar att en ögonblicksbild representerar ett konsistent tillstånd hos gästfilsystemens för virtuella maskiner i gruppen. Från en ögonblicksbild i vilka kan du återställa den virtuella maskinen och dess program till samma tillstånd som de var i när ögonblicksbilden togs. VMware Tools krävs. Stöds inte med högfrekventa ögonblicksbilder.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Produktdokumentation

Gör det möjligt att etablera ett SDDC i VMware Cloud on AWS via RESTful API.

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Osaka) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Osaka)

VMware SD-WAN by VeloCloud gör att kunder kan upprätta en IPSec-tunnel från VeloCloud SD-WAN-gatewayen till SDDC i VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

VMware Cloud on AWS stöder VMware vRealize Code Stream.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Automatiserar konfigurationen av ditt VMware SDDC med PowerCLI-skript

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions

Utöka den befintliga strategin för lokal katastrofåterställning till molnet genom att skydda vissa lokala arbetsbelastningar med VMware Cloud on AWS genom VMware Site Recovery samtidigt som du skyddar andra arbetsbelastningar som hanteras av samma interna vCenter-server med en sekundär intern katastrofåterställningsplats.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Cloud Zone Insights hjälper till med insynen i förbrukningen och kapaciteten i VMware Cloud on AWS för de molnzoner som användarna har definierat. Genom att kombinera styrkan hos vRealize Operations Cloud med vRealize Automation Cloud ger Cloud Zone Insights användarna den information de behöver och kunskap om de åtgärder de behöver vidta i samma plattform för att strama upp hybridmolnsdriften.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Gör att kunder kan fördröja AWS-kontolänkning för SDDC:er med en värd.

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

Med stöd för Tanzu Application Service på VMware Cloud on AWS kan du nu smidigt migrera befintliga driftsättningar med Tanzu Application Service till VMware Cloud on AWS. Du kan använda dina befintliga interna Tanzu Application Service-licenser när du kör Tanzu Application Service på VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • VMware Tanzu
 • All Regions

Få tillgång till fler REST API:er för att övervaka katastrofåterställningen, konfigurera skyddet samt återställa arbetsbelastningar och automatisera kapaciteten. Konfigurera och hantera på så vis katastrofåterställning i stor skala.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware Transit Connect tillhandahåller nu nätverksanslutning mellan SDDC Group-medlemmar i flera AWS-regioner.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Läs mer

Uppskjuten AWS-kontoanslutning för SDDC:er med en värd, vilket möjliggör att SDDC:er med en värd kan användas utan att anslutas till ett AWS-konto i upp till 14 dagar.

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

Molnintegrerad lagring (Cloud Native Storage) används nu i VMware Cloud on AWS med Tanzu Kubernetes Grid Plus.

 • Available
 • VMware Tanzu
 • All Regions

Utsträckta kluster stöder nu en konfiguration med två värdar i flera tillgänglighetszoner. En kund som vill ha en konfiguration med två värdar kan välja att driftsätta den i flera tillgänglighetszoner.

 • Available
 • Resiliency
 • All Regions

vRealize Orchestrator stöder VMware Cloud on AWS, vilket förenklar automatisering av komplexa IT-uppgifter.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

VMware vRealize Operations Cloud är en molntjänst som gör att kundens infrastrukturs- och driftteam kan hantera företagets VMware Cloud-miljö, vare sig det är i kundens egna interna software-defined data center (”SDDC”) eller i den offentliga molnmiljön, som VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
Information om lösningen Läs mer

Skydda större miljöer genom att replikera mer än 6 000 virtuella maskiner till en enda AWS-region i en VMware Cloud-organisation.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Snabbare installation och mer konsistens med användbarhetsförbättringar för IPSec VPN-installation i skikt 3 genom en lättanvänd konfigurationsmall.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Horizon Instant Clone Support är tillgängligt för VMware Cloud on AWS. Kunder kan skapa kloner från en grundavbildning på några sekunder och snabbt skalanpassa driftsättningen av virtuella skrivbord och program.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Värdar i en VMware SDDC som har kraschat upptäcks automatiskt av VMware och ersätts med friska värdar.

 • Available
 • Resiliency
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Kunder kan använda befintliga VMware-inköpsmetoder – SPP- (Subscription Purchasing Program) och HPP-krediter (Hybrid Purchasing Program) – för att betala för VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Utsträckta kluster stöder nu en konfiguration med fyra värdar i flera tillgänglighetszoner. En kund som vill ha en konfiguration med fyra värdar kan välja att driftsätta den i flera tillgänglighetszoner.

 • Available
 • Resiliency
 • All Regions

Hög tillgänglighet med noll som återställningsmål är nu tillgängligt för företagsprogram som virtualiserats på vSphere i AWS-tillgänglighetszoner som utnyttjar utsträckta kluster med flera tillgänglighetszoner. Detta gör att du kan – förbättra programmets tillgänglighet avsevärt utan att behöva bygga in det i programmet – sträcka ut ett SDDC-kluster i två AWS-tillgänglighetszoner inom en region, så om en tillgänglighetszon blir otillgänglig behandlas detta som en vSphere HA-händelse och den virtuella maskinen startas om i den andra tillgänglighetszonen – 99,99 % infrastrukturtillgänglighet tillhandahålls av utsträckta kluster.

 • Available
 • Resiliency
 • All Regions

Löpande export av en logg över användaråtgärder, replikerings/återställningshändelser och webbplatsens hälsa till olika logganalys- och övervakningslösningar via vRealize Log Insight Cloud.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Implementera katastrofåterställningsfunktionen snabbare med detaljerad vägledning, relevanta verktyg och många resurser från VMware Cloud Launchpad. Klicka på Läs mer under Katastrofåterställning för att komma i gång med katastrofåterställning. Gränssnittet är tillgängligt för alla utan inloggning till VMware Cloud.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Webbplats

ECMP (Equal Cost Multi Pathing) gör att kunder kan skalanpassa bandbredden över flera länkar. I den här versionen kan flera flödesbaserade IPSEC VPN-tunnlar användas med ECMP för att ge ytterligare bandbredds och resilienta anslutningar till det lokala systemet, AWS VPC:er och AWS TGW.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Kunder kan nu se alla gamla aviseringar och aktiviteter i sin vRealize Log Insight Cloud-instans. Med andra ord är alla gamla händelser som du ser på fliken Aktivitetslogg också tillgängliga via vRealize Log Insight Cloud.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan nu utnyttja en mer flexibel behörighetsmodell med vCenter Server i VMware Cloud on AWS. Funktionen gör att molnadministratörer kan skapa anpassade roller och dela ut mer detaljerade behörigheter till användare och grupper. Dessa behörigheter kan tilldelas användare och grupper globalt eller för specifika vCenter-objekt.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Flödesbaserad programidentifiering med maskininlärning i förbättrad skala för flera virtuella maskiner och den programskala som stöds

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Europe (London)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)

VMware Tanzu Mission Control förenklar driftsättning och drift av Kubernetes och centraliserar hanteringen och styrningen av många kluster och team i flera miljöer. Med Tanzu Kubernetes Grid integrerat med Tanzu Mission Control på VMware Cloud on AWS kan kunden enkelt driftsätta och köra Kubernetes på VMware Cloud on AWS med konsekvent drift och hantering i alla kluster och program för att stödja deras infrastruktur och appmodernisering.

 • Available
 • VMware Tanzu
 • All Regions
Webbplats

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Västra USA (N. Kalifornien), så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS US West (N. California)

Nu kan du automatisera inställningar av VM-lagringspolicyer för VMware Cloud on AWS-kluster så att servicenivåkrav för VMware Cloud on AWS uppfylls.

 • Available
 • Storage
 • All Regions

Utnyttja avsevärt rabatterade priser för tilläggsprogrammet VMware Site Recovery genom att teckna ett- eller treåriga prenumerationer.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

I VMware Cloud on AWS-instrumentpaneler kan du spåra kapacitet, kostnad och lageröversikter för VMware SDDC:er. Du kan också spåra övervakningen av virtuella maskiner samt användning och prestanda för dessa SDDC:er. Funktionen finns också i vRealize Operations.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Information om lösningen

Enkel tillgång till automatiseringsskript som upptäcker lokala VM-mallar och laddar upp dem till SDDC:en.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

VMware vRealize Automation Cloud är en molntjänst som möjliggör självbetjäning i molnmiljöer. vRealize Automation Cloud kan göra kunder smidigare, mer produktiva och effektiva genom automatisk självbetjäning, genom att IT-miljön blir mindre komplex, IT-processerna blir mer effektiva och genom att levererar en DevOps-färdig automatiseringsplattform. För att möjliggöra friktionsfri introduktion av vRealize Automation Cloud kan VMware Cloud on AWS-kunder nu använda en testversion av vRealize Automation Cloud direkt från VMware Cloud on AWS-konsolen. Testversionen kan aktiveras från vilket SDDC med VMware Cloud on AWS som helst på fliken med SDDC-tillägg. Kunden kan klicka på Aktivera på fliken Tillägg. Då inleds en 45-dagars kostnadsfri provperiod med vRealize Automation Cloud-tjänsten. Efter aktivering kommer alla vRA Cloud-tjänstens funktioner och funktioner att aktiveras från vRA Cloud-konsolen.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Canada (Central)
Klicka här för att läsa mer

Automatisera konfigurationen av VMware SDDC-nätverk och säkerhet med RESTful API via offentliga och privata slutpunkter.

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Mumbai) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Mumbai)

Med VMware Cloud on AWS kan kunder kan lägga till en vTPM-enhet (Virtual Trusted Platform Module) på virtuella maskiner som kör Windows-server 2008 eller senare, Windows 7 eller senare eller Linux. I SDDC:er som har skapats med version 1.19 eller senare ingår vSphere Native Key Provider automatiskt i vCenter för att stödja nya vTPM-enheter.

 • Available
 • Target Workloads
 • All Regions

VMware SDDC:er driftsätts med särskilda i4i Bare Metal-värdar för en klientorganisation. Varje värd har tredje generationens Intel® Xeon® Ice Lake-processorer med upp till 128 vCPU:er och 1 024 GiB minne samt upp till 30 TB lokal AWS Nitro SSD-lagring. Den erbjuder höga I/O-prestanda, låg latens, minimal latensvariabilitet och bättre säkerhet med ständig kryptering.

 • Available
 • Core SDDC
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Asia Pacific (Hong Kong)
 • AWS LATAM (Sao Paulo)
 • AWS Asia Pacific (Seoul)

Minsta klusterstorlek är två värdar. Kunder kan lägga till kapacitet på upp till 16 värdar per kluster. En avsatt infrastruktur för en klientorganisation på AWS i3 EC2 elastisk Bare Metal-infrastruktur.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Aktivera automatiserad driftsättning av VMware SDDC:er i VMware Cloud on AWS med AWS CloudFormation-mallar

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

vCenter-servrar inom en SDDC-grupp kan nu länkas samman för att hantera alla resurser från ett enda vSphere-klientgränssnitt. Det går att utföra operationer och migreringar med virtuella maskiner på resurser som hanteras över alla vCenter-servrar. Dessutom synkroniseras taggar som skapas på ett vCenter i gruppen automatiskt med gruppens övriga vCenter.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware Cloud on AWS har blivit godkänt i IRAP-bedömningen av molnsäkerhet. IRAP-bedömningen av molnsäkerhet visar att vi uppfyller Australian Information Security Manual (ISM) och Protective Security Policy Framework (PSPF) samt att VMware Cloud on AWS är godkänt att hantera australiska myndigheters data

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
Läs mer

Stöd för DNS-zoner inom VMware Cloud on AWS. Gör att kunden kan mappa olika lokala domäner, AWS-domäner och offentliga domäner till olika DNS-servrar.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Som en inbyggd lösning för vRealize Operations Cloud, använder AWS-hanteringspaketet AWS Cloudwatch för att samla in driftdata om AWS-tjänster som EC2, EBS, ASG, EMG och andra för att tillhandahålla färdigkonfigurerade instrumentpaneler, varningar och rapporter. Funktionen finns också i vRealize Operations.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Kunder kan ansluta till interna/samlokaliserade datacenter via sin AWS Direct Connect Gateway. VMware Transit Connect gör att kunder kan centralisera anslutningarna för SDDC-grupper till Direct Connect Gateway.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

VMware Cloud Partner Navigator stöder vRealize Network Insight Cloud så att MSP-partner kan använda en version för flera klientorganisationer för nätverkssynlighet med VMware Cloud on AWS. VMware vRealize Network Insight Cloud, som nu är tillgängligt via VMware Cloud Partner Navigator, är en flexibel och modulär SaaS-metod för nätverkssynlighet och analys. Detta gör att partner kan hjälpa till att optimera och säkra klientorganisationens nätverksinfrastruktur i hybridmolnsmiljö och multi-cloud-miljö. Den molnbaserade lösningen är en snabb väg mot att tjäna pengar på nya professionella tjänsteerbjudanden i stor skala – som bedömningar av säkerhet, nätverk och program – och nya löpande tjänster, som kvartalsbedömningar av säkerhet eller självbetjäningsutvärderingar, vilket kortar ledtiden.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS US West (Oregon)
Läs mer

Detaljerad nätverksstatistik, data och telemetri för VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Network & Security
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Europe (London)
 • AWS US West (Oregon)
Läs mer

Telco Cloud Platform för offentliga moln är en ny plattform som vänder sig direkt till distributörer av telekommunikationstjänster. Den här plattformen bygger på befintliga plattformar av telekomklass som VMware Cloud on AWS, Telco Cloud Platform och Telco Cloud Infrastructure och uppfyller telekomkrav. VMware Telco Cloud Platform – Public Cloud är en molnsmart lösning, tätt integrerad med VMware Cloud. Den gemensamma lösningen gör att våra kunder kan utöka sina interna telekommoln som är konstruerade med VMware Telco Cloud Platform. Denna första version är tillgänglig på VMware Cloud on AWS, SDDC-version 16.2.

 • Available
 • Target Workloads
 • All Regions

Övervaka tillstånd och prestanda för virtuella Horizon-skrivbord som körs på VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Driftsätt och hantera flera instanser av VMware Cloud DR effektivt och enkelt i samma VMware Cloud-organisation och molnregion samtidigt som du fortsätter att använda en enda enkel molnbaserad SaaS-hanteringskonsol för att administrera och konfigurera alla dessa instanser. Återställ till flera VMware Cloud on AWS SDDC:er i organisationen för högre skalnings- och prestandafördelar.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Ännu lägre katastrofåterställningskostnader med ett SDDC-kluster med två värdar som en ”kontrollampa” med VMware Cloud DR. Återställ mindre uppsättningar av virtuella maskiner kostnadseffektivt genom att bara skapa en SDDC med två värdar.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Köp VMware Cloud DR genom den leverantör av hanterade tjänster som du föredrar i fråga om VMware Cloud on AWS och dra nytta av den befintliga relationen med leverantören och de unika hanterade mervärdestjänsterna i kombination med VMware Cloud DR och VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • All Regions

Aktivera återställningsregioner genom att driftsätta instrumenteringsinstanser och hantera prenumerationer via en enkel global katastrofåterställningskonsol.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Produktdokumentation

Transportera VMware Site Recovery-replikeringstrafik över AWS Direct Connect Private VIF.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Med stöd för Tanzu Kubernetes Grid kan kunder övervaka Kubernetes-kluster i VMware vRealize Operations Cloud med VMware vRealize Operations-hanteringspaketet för behållarövervakning. Denna funktion är också tillgänglig i vRealize Operations där kunderna behöver gå till marknaden och hämta och konfigurera hanteringspaketet därifrån

 • Available
 • VMware Tanzu
 • All Regions
Information om lösningen

Uppfyll PCI DSS-efterlevnadskrav för att skydda virtuella maskiner genom att använda VMware Cloud DR enligt en modell med delat ansvar för maximal flexibilitet och kontroll. Dra nytta av förbättrade säkerhetskontroller och operativa processer som genomförs av VMware för att göra VMware Cloud DR till en PCI DSS 3.2.1-tjänstleverantör på nivå 1, den högsta möjliga bedömningsnivån. Stärk efterlevnaden med VMware Cloud DR:s heltäckande och dagliga dataintegritetskontroller, löpande tillståndskontroller för katastrofåterställning och granskningsfärdiga, detaljerade katastrofåterställningsrapporter. I händelse av en katastrofåterställningsincident kan de skyddade virtuella maskinerna återställas till en PCI-kompatibel miljö i VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Gör att leverantörer av hanterade tjänster kan serva sina kunder.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Hantera dina VMware Cloud on AWS-instanser i vRealize Operations Cloud med hjälp av CSP API-token för auktorisering och kommunikation. Funktionen finns också i vRealize Operations.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Information om lösningen

VMware SDDC:er kan tillhandahållas i en specifik AWS-region och tillgänglighetszon.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

CloudHealth-tillägget ger tillgång till en kortfattad instrumentpanel med utgifterna för och inventarierna i VMware Cloud on AWS så att du kan få koll på allt som rör VMware Cloud on AWS-utgifterna under de senaste 13 månaderna med olika parametrar och intervall. Användningsrapporter ger detaljerad insyn i servicenivåanvändningen av värdar, elastisk IP och dataöverföringar.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

Stöder aktiva/passiva SQL-kluster med delad diskkonfiguration via SCSI 3 PR. Detta gör att kunder kan kapa SQL Server-licensieringskostnaderna genom att endast betala för aktiva SQL-noder.

 • Available
 • Storage
 • All Regions

Möjlighet att sprida en specifik grupp av virtuella maskiner över flera värdar för att förhindra att de virtuella maskinerna inte fungerar samtidigt, om det skulle hända att en värd kraschar.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Anslut extern lagring till ett SDDC som hanteras av leverantören av hanterade tjänster. SDDC har tre NFS-datalager som backas upp av molnlagringen som leverantören av hanterade tjänster erbjuder. Denna funktion erbjuds för närvarande genom Faction som leverantör av hanterade tjänster.

 • Available
 • Storage
 • All Regions

VMware Cloud on AWS är nu en RedHat-certifierad molntjänstleverantör för RedHat Enterprise Linux. Denna certifiering gör att kunder kan ta med sina befintliga RHEL-licenser till VMware Cloud on AWS med RedHat-stöd. Certifieringen gäller endast RHEL och är inte tillämplig på OpenShift. För att aktivera de befintliga RHEL-licenserna för VMware Cloud on AWS följer du instruktionerna [här] (https://access.redhat.com/public-cloud) och aktiverar prenumerationer under Bring Your Own Golden Image.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
RedHat-ekosystemkatalog

Möjliggör livemigrering (vMotion) av virtuella maskiner mellan SDDC:er som driftsätts i olika regioner med VMware HCX.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

Gör att leverantörer av hanterade tjänster kan hämta användningsstatistik för sina hanterade VMware SDDC:er.

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions

Denna funktion hjälper till med migrering av arbetsbelastningar som inte kommer från VMware (KVM och Hyper-V) till VMware Cloud on AWS

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Läs mer

Köp VMware Cloud Disaster Recovery direkt med ett kreditkort.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Köp webbsida online

VMware Cloud on AWS-kunder kan använda NSX Traceflow för att inspektera vägen ett paket tar från källa till mål i SDDC. Traceflow ger också insyn i extern kommunikation via VMware Transit Connect.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

I den här tjänsten justeras segmentstorleken under TCP-anslutningens handskakning dynamiskt mellan slutpunkter i det utökade nätverket, vilket optimerar den genomsnittliga paketstorleken så att fragmenteringen minskas och den totala pakethastigheten sänks.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Nu är förbättrade VMware HCX-funktioner tillgängliga i VMware Cloud on AWS

Kom i gång med en rivstart med VMware Cloud on AWS-hybridmolnet med en tidsbegränsad konfiguration för en värd som kostar mindre än hälften än VMware Cloud on AWS för två värdar. Detta nya förbrukningsalternativ är avsett för kunder som vill testa värdet av VMware Cloud on AWS i sin miljö innan de bygger ut till produktionsmiljön. Köp önskad kapacitet per timme och betala med kreditkort utfärdade i USA eller via VMware-kreditmedel. Skala upp smidigt när som helst: När det tidsbegränsade 60-dagarserbjudandet är över återställs ditt SDDC med en värd. Du kan dock enkelt skala upp till minimikravet på två värdar och fortsätta expansionen till molnet utan att förlora några data innan perioden är över. Dra nytta av kapacitet som inte kräver flera värdar inom ditt SDDC med VMware Cloud on AWS, t.ex. molnmigrering, utvärdering av tillägget Disaster Recovery As a Service och Hybrid Linked Mode.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Få bättre koll på servicenivån för katastrofåterställningar genom att ta emot e-postmeddelanden om eventuella problem med servicenivån, t.ex. om återhämtningstid och återställningspunkt.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Med vRealize Operations Cloud och vRealize Operations kan VMware Cloud on AWS-kunder nu mäta, varna och rapportera om maximum för viktiga konfigurationer för att få mer förutsägbara uppskattningar av kostnaderna för sina SDDC-miljöer. vRealize Operations Cloud erbjuder en massa maxmätvärden av konfigurationer med gränser (både absoluta och relativa), beräknar de etablerade resurserna och varnar om några av gränserna för viktiga konfigurationer överträds. Det viktigaste konfigurationsområdenas maximivärden som denna funktion hanterar är – organisationsmaxima – SDDC-maxima – vCenter-maxima – vSAN-maxima.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Utöka strategin för katastrofåterställningar till skydd av virtuella maskiner som körs i VMware Cloud on AWS utöver de som körs i det lokala datacentret. Migrera med tillförsikt de viktigaste virtuella maskinerna till VMware Cloud on AWS och var säker på att de enkelt kan skyddas till en annan AWS-region med VMware Cloud Disaster Recovery.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware Cloud-tjänsten skalar automatiskt upp alla utsträckta kluster vid fel på tillgänglighetszonen. Denna funktion läggs till kostnadsfritt och försöker upprätthålla beräkningsresurserna i händelse av ett fel på en tillgänglighetszon genom att lägga till icke fakturerbara värdar till den tillgänglighetszon som återstår tills det ursprungliga antalet värdar har återkommit till klustret. Vid återställningen av tillgänglighetszonen skalas klustret in automatiskt så snart som den extra kapaciteten inte längre behövs. Denna funktion är beroende av ledig kapacitet och kan därför inte garanteras.
Skyddet täcker även partiella fel. Skulle en instans krascha i ett utsträckt kluster och det inte går att återställa eller ersätta värden med automatisk sanering. Tjänsten lägger till instansen i den andra tillgänglighetszonen tills en ny värd kan återställas i den ursprungliga tillgänglighetszonen. Denna funktion läggs till kostnadsfritt och försöker upprätthålla beräkningsresurserna i händelse av ett partiellt fel på en tillgänglighetszon genom att lägga till icke fakturerbara värdar till den tillgänglighetszon som återstår tills det ursprungliga antalet värdar har återkommit till klustret.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

De nya granskningshändelserna för VMware Cloud Services instrumentpanel och innehållspaket i vRealize Log Insight Cloud gör att alla som äger VMware Cloud on AWS-organisationer kan övervaka granskningshändelser i VMware Cloud Services som utlöses av aktivitet med användarinloggningar, användarhantering, API-token och OAuth-tillämpningar.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) skyddar EU-medlemmars grundläggande rätt till integritet och personuppgifter. Den ställer robusta krav som kommer att höja och harmonisera standarder för dataskydd, säkerhet och efterlevnad.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Driftsätt Cloud File System för replikering och återställning med en självbetjäningsguide i VMware Cloud Disaster Recoverys gränssnittet.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Dokumentation

VMware Horizon erbjuder nu fullständigt klonstöd för VMware Cloud on AWS. Kunder kan nu snabbt skalanpassa Horizon-datorer och program till VMware Cloud on AWS. VMware Horizon för VMware Cloud on AWS utgör ett smidigt, integrerat hybridmoln för virtuella skrivbord och program. Det kombinerar företagskapaciteten hos VMware Cloud on AWS med den marknadsledande kapaciteten hos VMware Horizon – en enkel, säker och skalbar lösning. Nu kan kunder enkelt utöka skrivbordstjänster och åtgärda kapaciteten när de vill samt skydda arbetsbelastningar på sina datorer och i AWS-molnets samlokalisering för latenskänsliga program utan att behöva betala för ytterligare datacenterresurser.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Kunder kan nu använda Application Transformer for VMware Tanzu via VMC Console, där de kan hämta och själva driftsätta Application Transformer-enheten i sitt VMware Cloud SDDC. När Application Transformer har driftsatta och konfigurerats kan administratörer använda det för att fokusera och påskynda arbetet med programmodernisering och korta tiden för planering och utförande genom att nyttja viktiga arbetsflöden som undanröjer behovet av att manuellt upptäcka och analysera varje arbetsbelastning, skapa programtopologier med alla inkluderade programberoenden och i slutänden korta tiden som krävs för planering och verkställande. Efter att ha upptäckt och analyserat programmen i miljön gör Application Transformer det också möjligt att samla en mängd processer och program i behållare, generera OCI-kompatibla avbildningar och driftsättningsbara Kubernetes YAML-manifest, vilket ger administratörer de verktyg som behövs för att hjälpa organisationen att börja göra om traditionella program för andra plattformar.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Läs mer

Kapacitet till SDDC med flera kanter gör att kunder kan lägga till nätverkskapacitet för transversal nätverkstrafik. Kunden kan skalanpassa bandbredden linjärt för migrerings- och arbetsbelastningskommunikation via VMware Transit Connect.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Komplett insyn i MPLS-vägen mellan virtuella maskiner för VMware Cloud on AWS Direct Connect med vRealize Network Insight

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Europe (London)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
Läs mer

Sammanhangsberoende hjälp ger en sidkänslig hjälpmeny på tjänsten med en sökbar lista med frågor.

 • Available
 • Support & Maintenance
 • All Regions

vRealize Network Insight hjälper dig att snabba upp programsäkerhet och nätverk i privata moln, hybridmoln och offentliga moln. Det snabbar upp driftsättningen av mikrosegmentering, minimerar affärsriskerna vid programmigrering, ger insyn i virtuella och fysiska nätverk och tillhandahåller driftvyer för att hantera och skalanpassa driftsättningar av VMware NSX. Den här produkten är också tillgänglig som SaaS-tjänsten VMware vRealize Network Insight. Kunderna kan använda Network Insight för att kartlägga programberoenden för planering av mikrosegmentering eller programmigrering. Kunderna kan också felsöka anslutningsproblem som program har i virtuella nätverksinfrastrukturer, fysiska nätverksinfrastrukturer och multi-cloud-nätverksinfrastrukturer. Med stöd för VMware Cloud on AWS får kunderna insyn i konfiguration och flöden, t.ex. alla IPFIX-flöden. Vägen mellan virtuella maskiner som körs i VMware Cloud on AWS, lokalt i vSphere eller med EC2-instanser som körs i AWS kan nu spåras. Dessutom ger detta fullständig insyn in överlägg/underlägg och stöd för Netflow och sFlow. Kunder kan förenkla NSX-driften med ett intuitivt användargränssnitt och sökningar på naturligt språk för att snabbt lokalisera problem, skalanpassa i flera NSX-hanterare, proaktivt identifiera konfigurationsfel och felsöka samt få rekommendationer om bästa praxis.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

VMware Cloud on AWS har utökat den anpassade CPU-kärnkapaciteten så att kunderna kan välja olika antal fysiska kärnor per värd beroende på värdinstanstypen. Specifikt kan en kund aktivera fler kärnor på en värdinstanstyp med ett större antal fysiska kärnor.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Varje värd har självkrypterande NVMe-diskansluten lagring.

 • Available
 • Storage
 • All Regions

Du kan nu nyttja uppdaterat innehåll som ger en översikt av de VMware Tanzu-tjänster du kan använda med VMware Cloud i dag. Dessa tjänster omfattar vSphere 7 with Tanzu (i förhandsversion), Tanzu Kubernetes Grid och Tanzu Mission Control. Kunder som delar i betatestningen av vSphere 7 with Tanzu på VMware Cloud kan aktivera en hanterad Kubernetes-tjänst via Launchpad. Kunder som genomför programmoderniseringar kan dra fördel av VMware App Navigator-innehåll under Resurser.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

VMware Site Recovery är kompatibelt med flera versioner av vCenter Server, vilket gör att du kan skydda webbplatser som kör vCenter Server-versionerna 6.7, 6.5 och 6.0U3.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Traditionella Horizon Instant Clone underhåller interna virtuella maskiner, som kallas överordnade virtuella maskiner, för enkel drift. Dessa överordnade virtuella maskiner tar upp tidigare minne på varje värd, vilket ökar driftkostnaden. Genom smart etablering kan Horizon nu intelligent välja att etablera omedelbara kloner med eller utan överordnade virtuella maskiner beroende på situationen. Administratörer kan även välja att tillhandahålla alla omedelbara kloner utan överordnade virtuella maskiner.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Tillgänglighet för VMware Cloud on AWS-tjänster i AWS i Europa (London). Gör att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Europe (London)

Med företagsfederering kan företag använda sina företagsidentiteter och inloggningsuppgifter och länka sina VMware ID-konton (My VMware) och logga in i VMware Cloud Services och hantera åtkomsten till tjänster/organisationer/funktioner inom VMware Cloud Services. Med denna förbättring kan kunderna själva konfigurera företagsfederering utan att behöva blanda in VMware.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Konfigurera företagsfederering med VMware Cloud Services Guide

Testa VMware Cloud Disaster Recovery som ett ”pilotprogram” innan du bestämmer dig för en tidsbestämd prenumeration. Pilotdriftsättningar debiteras ett fast timpris och omfattar 5 TiB skyddad kapacitet och 25 skyddade virtuella maskiner. Allt bruk utöver detta medför avgifter enligt det aktuella priset per TiB för extra användning och on demand-priset per virtuell maskin. När du är klar med utvärderingen kan du skaffa en ett- eller treårig prenumeration och smidigt övergå till en standarddriftsättning och fortsätta använda tjänsten.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Priser

Arbetsbelastningar för virtuella maskiner kan också använda Amazon Elastic File System (EFS), en fullständigt hanterad filtjänst, för att skalanpassa den filbaserade lagringen automatiskt till petabyteskala med hög tillgänglighet och hållbarhet i flera tillgänglighetszoner.

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

SOC-rapporter (system- och organisationskontroll) är granskningsrapporter från en oberoende tredje part som visar hur VMware Cloud DR uppnår viktiga efterlevnadskontroller och mål för att uppfylla SOC 2-krav av typ 1. Syftet med dessa rapporter är att hjälpa dig och dem som granskar dig att förstå de kontroller som har upprättats för att stödja verksamheten och efterlevnaden.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Betala för VMware Cloud on AWS-användning med kreditkort.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Undvik integreringskostnader och säkerställ driftkonsekvens med externa verktyg. VMware Cloud on AWS har ett allt mer omfattande ekosystem med oberoende programvaruutvecklare som hjälper till med kategorier inom dataskydd, DevOps, molnmigrering, säkerhet och mer. Teknikpartner validerar att deras lösningar fungerar med VMware Cloud on AWS. En komplett lista över teknikpartner som har validerat att deras lösning fungerar med VMware Cloud on AWS finns på [VMware Solution Exchange](https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/featured?product=3450,3429)

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

I utvecklarcentret kan användare nu bläddra i NSX-T API:er genom API Explorer.

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions
Uppdateringar av utvecklarcentret i VMware Cloud on AWS

Nya direkta instrumentpaneler för att täcka sju viktiga operativa användningsfall: tillgänglighet, prestanda, efterlevnad, kapacitet, kostnad, konfiguration och lager.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för outsourcing föreskriver styrningsramverket och riktlinjerna för finansiella institutioner inom ramen för dess mandat vid outsourcing av interna funktioner till tjänsteleverantörer (t.ex. molnoutsourcing).

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Europe (Stockholm)

Starta din vRealize Cloud Management-resa från VMware Cloud Launchpad. Utnyttja det för att upptäcka och läsa mer om vRealize Cloud Management-tjänsterna.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

Denna funktion ger förutsägelser i realtid av massmigreringar. Med HCX 4.1-versionen kommer kunderna att få en mer exakt uppskattning för massmigreringar på utkaststadiet innan allt sätts i gång.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Blogg

Kunder kan nu köra sin företagskritiska verksamhet på VMware Cloud on AWS. Detta innebär att det är mycket viktigt med högvärdig teknisk support för att erbjuda drifteffektivitet, riskminskning och affärskontinuitet. VMwares nya inbyggda produktsupport ger kunderna en helt unik och enkel supportupplevelse för att tillgodose det digitala företagets dynamiska behov. VMwares inbyggda produktsupport ger tillgång till supportkanaler och resurser som **Intelligent sökning:** Visar populärt innehåll baserat på användarens plats och kontextuella användning av produkten. Kraftfull sökning efter relevant innehåll i VMware Knowledge Base-artiklar, produktdokument och användarinlägg för att besvara frågor utan att kontakta supporten. **Chattar med VMwares support:** Snabba svar på frågor eller problem från kompetenta VMware-supporttekniker och kundtjänstmedarbetare. Fortsätt att söka och interagera med produktgränssnittet medan du chattar med supporten. **Supportfrågor:** För situationer som kräver mer än en chatt kan kunden skapa och hantera supportfrågor eller så kan våra supporttekniker skapa supportärenden för deras räkning via chatt utan att lämna produkten. **Fråga användarna:** Prata med och ställ frågor till aktiva användare med stöd från engagerade VMware-supporttekniker och VMware-experter i hela världen. **Tjänstens tillstånd:** Granska statusen för VMware Cloud Services och få viktiga tjänstaviseringar.

 • Available
 • Support & Maintenance
 • All Regions

VMware Service Broker Add-on Service samlar tjänster från flera molnplattformar och utgör en åtkomstpunkt för förbrukning (katalog) med skydd för en rad tjänster, t.ex. Cloud Assembly, Kubernetes Helm-diagram, AWS Cloud Formation och vRealize Orchestrator-arbetsflöden.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions

Ännu mer flexibilitet när du köper VMware Cloud Disaster Recovery med prenumerationsperioder för virtuella maskiner. Du kan prenumerera på virtuella maskiner när som helst med hjälp av Global DR Console i ett eller tre år.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware SDDC:er driftsätts med särskilda AWS EC2 I3.metal bare metal-värdar för en klientorganisation. Varje värd har två Intel Xeon E5 2686 v4 processorer med frekvensen 2,3 GHz, 36 kärnor, 512 GiB RAM och ungefär 14 NVMe-ansluten flashlagringar (3,6 TB cache plus 10,7 TB råkapacitet). AWS-infrastrukturen bygger på den senaste generationens Storage Optimized High I/O-instanser och har NVMe-baserade (Non-Volatile Memory Express) SSD:er med låg latens.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Automatiserar konfigurationen av ditt VMware SDDC med PowerCLI 10-skript

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions

Minska katastrofåterställningskostnader och driftkomplexitet med stöd för Fan-In och andra topologier för flera platser för att para ihop ett VMware Cloud on AWS SDDC med flera interna webbplatser och/eller andra SDDC:er med VMware Cloud on AWS för katastrofåterställning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Kunder kan skalanpassa kapaciteten genom att lägga till ytterligare utsträckta kluster till ett SDDC med utsträckta kluster som driftsätts på i3.metal-instanser (endast på begäran). Alla kluster i SDDC:t måste vara utsträckta kluster.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Utöka stödet för Hybrid Linked Mode för interna vCenter Server-versioner: 6.0u3 eller senare.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

VMware Cloud Marketplace gör att kunder kan upptäcka och driftsätta validerade externa lösningar på VMware Cloud on AWS

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

ISO 27018 är en praxis som är fokuserad på skydd av personuppgifter i molnet. Den baseras på informationssäkerhetsstandarden ISO 27002 och ger implementeringsråd om ISO 27002-kontroller som är tillämpliga på personligt identifierbar information (PII) i offentliga moln. Den tillhandahåller också flera andra kontroller och tillhörande råd för att täcka skyddskrav för i offentliga moln som inte ingår i den befintliga ISO 27002-kontrolluppsättningen.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

ISO/IEC 27001:2013 anger kraven för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett hanteringssystem för informationssäkerhet inom organisationen.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Flexibel prenumeration är en ny prenumerationstyp för VMware Cloud on AWS. Den kan lösas in i VMware Cloud Console under köpflödet för prenumerationer. Fördelen med flexibla prenumerationer är att kunderna kan byta ut sin flexibla VMware Cloud on AWS-prenumeration mot en ny tidsbestämd VMware Cloud on AWS-prenumeration. Om du begär detta kommer restvärdet av den flexibla VMware Cloud on AWS-prenumerationen att användas för att köpa en ny VMware Cloud on AWS-prenumeration för hela perioden. Flexibel prenumeration är tillgängligt för i3en.metal-instanstypen i alla regioner. Kunden kan byta ut en instanstyp, region eller varaktigheten för sin flexibla prenumeration. Flexibla prenumerationer innebär att kunden kan förbinda sig till VMware Cloud on AWS men vara flexibel när företagets behov förändras.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions
Resurser

Genom att VMware Horizon stöder VMware Cloud on AWS kan kunderna – enkelt lägga till och utöka interna skrivbordstjänster utan att köpa ytterligare maskinvara – samlokalisera virtuella skrivbord eller publicerade programvärdar (fjärrskrivbordssessioner) nära latenskänsliga program i molnet – utnyttja elastisk kapacitet som ett kostnadseffektivt sätt att skydda lokala Horizon-driftsättningar eller tillfälliga behov.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Nyheter i Horizon

Använda system med tvåfaktorsautentisering för att logga in på VMware Cloud on AWS-konsolen (console.cloud.vmware.com).

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Europa (Milano) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Milan)

VMware Cloud on AWS-kunder kan nu migrera en befintlig RedHat OpenShift-prenumeration till sina SDDC:er med VMware Cloud on AWS, version 1.12 eller senare. Från och med RedHat OpenShift 4.6 kan kunder aktivera sina befintliga OpenShift-prenumerationer med stöd för VMware Cloud on AWS och utnyttja OpenShift på driftsättningsguiden för VMware Cloud on AWS och skapa en OpenShift 4.6-miljö. Se aktiveringslänken för prenumeration och länken till driftsättningsguiden nedan under Resurser.

 • Available
 • Resiliency
 • All Regions
Aktivera prenumerationer för molnåtkomst Driftsättningsguide

Gör att kunder kan skapa fler än en SDDC i en organisation. Varje SDDC måste vara ansluten till ett AWS-konto.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Med VMware Carbon Black Workloads stöd för VMware Cloud on AWS kan kunder skydda arbetsbelastningar, t.ex. virtuella datorer, behållare och program som körs på VMware Cloud on AWS

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Resurser

vRealize Operations – stöd för VMware Cloud on AWS gör att organisationer kan planera, hantera och skalanpassa VMware SDDC i privata moln och VMware Cloud on AWS med intelligent drift operationer, från program till infrastruktur.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Den här tjänsten skapar flera tunnelflöden för trafiken både i sammankopplade och utvidgare nätverk så att den kan flöda längs flera vägar i nätverkets infrastruktur från källan till målets datacenter. Tjänsten vidarebefordrar sedan på ett intelligent sätt trafiken den optimala vägen och växlar dynamiskt mellan tunnlar beroende på trafikförhållandena.

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions
Nu är förbättrade VMware HCX-funktioner tillgängliga i VMware Cloud on AWS

Replikeringsprestanda har optimerats så att replikeringens dataflöde är upp till tre gånger högre vid hög bandbredd och anslutningar med låg latens mellan skyddade lagringsplatser och återställningsplatser. Funktionen kräver minst vSphere 7.0 Update 2 och vSphere Replication 8.4 på återställningsplatsen.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Europa (Paris) så att VMware SDDC:er kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Europe (Paris)

Kunder kan ge betyg och kommentarer om arbetsflöden och funktioner i realtid så att värdefull återkoppling kan påverka produktens framtida inriktning

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

NSX Identify Firewall med Active Directory möjliggör skydd för VDI/Horizon-arbetsbelastningar.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions
Blogg

Importera och/eller exportera konfigurationsdata för replikeringar som skapats i vSphere Replication för användningsområden som att migrera vSphere Replication-konfigurationen till en annan värd.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Använd AWS Direct Connect med offentliga virtuella gränssnitt för att överföra replikerings-, återställnings- och hanteringstrafik mellan din skyddade interna lagringsplats och VMware Cloud Disaster Recovery över en nätverksanslutning med hög bandbredd och låg latens.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Dokumentation

Gör att kunder kan få snabba svar på vilka frågor som helst, produkthjälp, logga defekter eller få hjälp med användningsfall.

 • Available
 • Support & Maintenance
 • All Regions

Upptäck och läs om den virtuella skrivbordslösningen via VMware Cloud Launchpad. Översikts-, res- och resurssidan ger dig den information du behöver för att starta VMware Horizon-resan.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

Kunder kan nu aktivera Tanzu-tjänster på befintliga SDDC:er med VMware Cloud on AWS som uppgraderats till version 1.16 och senare. Det finns inte längre ett behov av att skapa nya SDDC:er eller nya kluster, vilket gör att kunderna kan utnyttja sina befintliga miljöer.

 • Available
 • VMware Tanzu
 • All Regions

VMware Site Recovery stöder nu smidig storleksändring av virtuella diskar på skyddade virtuella maskiner utan att störa de pågående replikeringarna.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

SOC-rapporter (System & Organization Control) är oberoende externa granskningsrapporter som visar hur VMware Cloud on AWS uppnår viktiga efterlevnadskontroller och mål för att uppfylla SOC 2-krav av typ 2. Syftet med dessa rapporter är att visa utformningen och testerna av SOC 2-kontroller under en period.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Förenklar hybridresurshanteringen med en enda lagervy för det lokala systemet och VMware Cloud on AWS genom vCenter Hybrid Linked Mode. En förbättrad logisk vy och hybridhantering av resurser genom att utöka Hybrid Linked Mode för att ansluta en VMware Cloud on AWS-miljö med flera länkade lokala vCenter Server-instanser (extern PSC-topologi).

 • Available
 • Cloud Migration
 • All Regions

Tjänsten VMware Cloud on AWS är tillgänglig i AWS i Asien och stillahavsområdet (Sydney) så att SDDC:er från VMware kan tillhandahållas i den regionen.

 • Available
 • Regional Availability
 • AWS Asia Pacific (Sydney)

Detta gör att kunden kan använda en Direct Connect-länk med VPN som vänteläge. För att använda detta kan Direct Connect till privata virtuella gränssnitt konfigureras med IPSEC VPN som vänteläge för trafik som inte sker via ESXi och vMotion.

 • Available
 • Network & Security
 • All Regions

Cyber Essentials är ett branschstött system uppbackat av brittiska myndigheter för att hjälpa organisationer att skydda sig mot vanliga onlinehot. Certifiering av Cyber Essentials kommer att visa vårt engagemang för att förebygga och skydda mot de allra flesta vanliga cyberattacker.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Läs mer

Gör att hanterade tjänsteleverantörer kan hämta fakturor i ett AWS-konsistent CSV-format för sina hanterade SDDC:er via API.

 • Available
 • Developer Tools
 • All Regions

CMA (Cloud Management Assessment) är nästa generations bedömning som erbjuds av vRealize Operations Cloud. CMA anpassar sig till VMware Cloud on AWS och hjälper kunder att förbereda sig på en övergång till VMware Cloud on AWS samt guidar dem till hur de bäst kan hantera VMware Cloud on AWS. En bedömning sker även av kapacitetsbehov, prestandaoptimering och avkastning.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Tilläggstjänsten VMware vRealize Log Insight Cloud ger enhetlig insyn i infrastruktur och programloggar i VMware Cloud on AWS, AWS och lokala SDDC.

 • Available
 • VMware Cloud Integration
 • All Regions
Läs mer

Virtuella vSphere-maskiner på en värd som inte fungerar startas om automatiskt på en annan värd inom VMware SDDC-klustret.

 • Available
 • Resiliency
 • All Regions

Möjlighet att hindra DRS-initierad vMotion för att balansera belastningarna. Används till vMotion-känslig tillämpning som stora transaktionsdatabaser, program för transaktionsbearbetning i realtid osv.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Ytterligare betalningsflexibilitet med en ny möjlighet att betala 1- eller 3-årsprenumerationer per månad istället för att betala allt i förskott.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Webbplats
We couldn't find a match for given <KEYWORD>, please try again.

Möjlighet för VMware att signera en HIPAA BAA för VMware Cloud on AWS.

 • Preview
 • Industry & Compliance
 • All Regions

FISC (The Centre for Financial Industry Information Systems) är en organisation som luder under Japans finansminister. FISC har utfärdat riktlinjer för implementering av säkerhet för finansinstitut i Japan. VMware Cloud on AWS uppfyller FISC-riktlinjerna.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)

Den nya PCI-kompatibla miljön på VMware Cloud on AWS kommer att tillhandahålla en standardiserad arkitektur baserad på PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) v3.2.1. PCI DSS på VMware Cloud on AWS gör att kunderna kan utnyttja denna säkra plattform för lagring, bearbetning och överföring av kreditkortsinformation.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS Europe (Milan)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Asia Pacific (Osaka)
 • AWS Asia Pacific (Mumbai)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)

G-Cloud är ett ramavtal publicerat av Storbritanniens CCS (Crown Commercial Service). VMware Cloud on AWS är listat på G-Clouds digitala marknad. I den digitala marknadsportalen nedan finns en detaljerad översikt av vår tjänst, support, relevanta prisdokument, villkor och försäljningskontakter.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Europe (London)
G-Cloud, digital marknadsportal

OSPAR-rapporten visar att VMware Cloud on AWS efterlever riktlinjerna för outsourcing som föreskrivs av Association of Banks i Singapore.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Singapore)

Fylla i frågeformuläret CAIQ (Consensus Assessments Initiative Questionnaire) för CSA (Cloud Security Alliance). CAIQ tillhandahåller branschgodkända sätt att dokumentera vilka säkerhetskontroller som finns i IaaS-, PaaS- och SaaS-produkter.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

ISMAP (Information System Security Management and Assessment Program) är ett efterlevnadsprogram som de japanska myndigheterna kräver för att man ska få samarbeta med den offentliga sektorn i Japan.

 • Developing
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
Läs mer

ISO 27017 ger vägledning om cloud computingens informationssäkerhetsaspekter och rekommenderar införandet av molnspecifika informationssäkerhetskontroller som kompletterar råden i standarderna ISO 27002 och ISO 27001.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Tre riktlinjer från tre ministerier är ett antal riktlinjer som rör säkerhet och efterlevnad och har publicerats av tre ministerier i Japan – ministeriet för hälsa, arbetsmarknad och välfärd, ministeriet för inrikesfrågor och kommunikation samt ministeriet för ekonomi, handel och industri. I Japan måste medicinska institutioner som lagrar medicinska uppgifter som patientjournaler och medicinska bilder i en extern anläggning som ett offentligt moln följa de krav som anges i dessa riktlinjer.

 • Developing
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)

VMware Cloud on AWS har blivit godkänt i IRAP-bedömningen av molnsäkerhet. IRAP-bedömningen av molnsäkerhet visar att vi uppfyller Australian Information Security Manual (ISM) och Protective Security Policy Framework (PSPF) samt att VMware Cloud on AWS är godkänt att hantera australiska myndigheters data

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
Läs mer

Efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) skyddar EU-medlemmars grundläggande rätt till integritet och personuppgifter. Den ställer robusta krav som kommer att höja och harmonisera standarder för dataskydd, säkerhet och efterlevnad.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för outsourcing föreskriver styrningsramverket och riktlinjerna för finansiella institutioner inom ramen för dess mandat vid outsourcing av interna funktioner till tjänsteleverantörer (t.ex. molnoutsourcing).

 • Available
 • Industry & Compliance
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Europe (Stockholm)

ISO 27018 är en praxis som är fokuserad på skydd av personuppgifter i molnet. Den baseras på informationssäkerhetsstandarden ISO 27002 och ger implementeringsråd om ISO 27002-kontroller som är tillämpliga på personligt identifierbar information (PII) i offentliga moln. Den tillhandahåller också flera andra kontroller och tillhörande råd för att täcka skyddskrav för i offentliga moln som inte ingår i den befintliga ISO 27002-kontrolluppsättningen.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

ISO/IEC 27001:2013 anger kraven för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett hanteringssystem för informationssäkerhet inom organisationen.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

SOC-rapporter (System & Organization Control) är oberoende externa granskningsrapporter som visar hur VMware Cloud on AWS uppnår viktiga efterlevnadskontroller och mål för att uppfylla SOC 2-krav av typ 2. Syftet med dessa rapporter är att visa utformningen och testerna av SOC 2-kontroller under en period.

 • Available
 • Industry & Compliance
 • All Regions

Funktionen Runtime SDDC Scale up gör att kunder kan öka storleken på sina SDDC:er till stora storlekar efter driftsättning.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan nu se alla gamla aviseringar på fliken Aktivitetslogg. Exempel på aviseringar är underhållsaviseringar, aviseringar om tillägg av EDRS-värdar, detaljerade SDDC-uppgraderingsaviseringar, DRaaS-aviseringar osv. Med denna nya funktion kan kunder granska gamla aviseringar i användargränssnittet.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMwares SDDC:er driftsätta med särskilda i3en Bare Metal-värdar för en klientorganisation. Varje värd har Intel® Xeon® Cascadelake-processorer som körs i 2,5 GHz, 48 kärnor, 96 logiska kärnor med hypertrådning aktiverat, 768 GiB RAM, 8 x 7 500 NVMe SSD och inbyggd kryptering på nätverkskortsnivå för lateral trafik inom SDDC-gränserna. Komprimering är aktiverat som standard för att ge lagringseffektivitet på i3en Bare Metal-värdar.

 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (London)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS Europe (Stockholm)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Asia Pacific (Mumbai)
 • AWS South America (Sao Paulo)
 • AWS Asia Pacific (Seoul)
 • Core SDDC
Spotlight
SDDC-grupp

SDDC-grupper gör att kunder kan samla SDDC:er och hantera dem som en logisk enhet. Den här funktionen utnyttjar VMware Transit Connect för att ansluta SDDC:er inom en grupp.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Användare kommer att kunna välja vilka aviseringar de får och genom vilka stödda kanaler. Även om denna funktion tillhandahålls som ett API kommer den att finnas i VMC Console. Inställningarna styrs på användarnivå så att du kan bestämma vilka aviseringar du får. Detta minskar surret som ofta orsakas av olika händelser som äger rum i en miljö.

 • Developing
 • Core SDDC
 • All Regions

Med VMware Cloud on AWS kan kunder nu välja ytterligare en värdinstanstyp, dvs. i3EN.metal-instansen.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Möjliggör skalning av kapacitet genom att lägga till och ta bort värdar i VMware SDDC-kluster.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Verktyg för att uppskatta VMware Cloud on AWS-miljöns storlek och den totala ägandekostnaden baserat på data från användare.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan skala kapacitet genom att lägga till ytterligare kluster till SDDC:et.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Möjligheten att välja antalet fysiska kärnor per värd vid etableringen gör att kunden kan optimera sina miljöer för program som licensieras per fysisk kärna.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware SDDC:er kan driftsättas och storleksändras varje timme. Långtidsbokning av värdar sparar upp till 50 % på värdarna jämfört med att använda värdar på begäran under motsvarande period. Värdbokningar är tillgängligt som ett- eller treåriga prenumerationer. Du betalar i förskott men sparar maximalt.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Nu kan företag dra fördel av möjligheten att köpa en mindre konfiguration till ett lågt, förutsägbart pris och snabbt och flexibelt kunna använda produktionsmiljöer. Organisationer har möjlighet att köpa en konfiguration med två värdar av VMware Cloud on AWS och använda en särskilt infrastruktur för endast en klientorganisation som levereras på den elastiska AWS EC2 Bare Metal-infrastrukturen.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Elastic DRS gör det möjligt för SDDC att skala ut ett kluster snabbare genom att lägga till värdar parallellt när processor- eller minneströskelvärden uppnås. Den senaste förbättringen gör att klustret skalas ut snabbare genom att du kan lägga till tolv värdar parallellt jämfört med som förut fyra.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Användaren kan driftsätta ett stort SDDC med stora instanser av NSX Edge och vCenter vid det första driftsättningstillfället.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Automatisering av skalanpassning och resursoptimering av VMware SDDC-kluster utifrån användarkrav.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Ger möjlighet att köpa en mindre konfiguration till ett lågt, förutsägbart pris för snabb och flexibel användning. Möjlighet att köpa en trevärdskonfiguration av VMware Cloud on AWS. En avsatt infrastruktur för en klientorganisation som levereras på den elastiska AWS EC2 Bare Metal-infrastrukturen.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Visa beräknade månadsavgifter för VMware SDDC:er i VMware Cloud-konsolen.

 • Planned
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan använda befintliga VMware-inköpsmetoder – SPP- (Subscription Purchasing Program) och HPP-krediter (Hybrid Purchasing Program) – för att betala för VMware Cloud on AWS.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

VMware SDDC:er kan konsumeras på begäran eller via en prenumeration på ett eller tre år. Nu erbjuder vi möjligheten att även betala varje månad för ett- eller treåriga prenumerationer. Fortsätt att utnyttja fördelen med ett eller tre år långa prenumerationer utan förskottsbetalning. Observera att månatlig fakturering endast är tillgängligt för transaktioner med kvalificerade fakturabetalningar direkt via VMware eller köp från en MSP-partner (Managed Service Provider) inom ramen för VMware Cloud Provider Program. Kontakta din VMware-återförsäljare eller MSP-partner och hör om du har rätt till detta.

 • Preview
 • Core SDDC
 • All Regions

SDDC-kapacitet för lagring och återställning som minskar konfigurationstiden genom att kunderna kan spara sina VMware Cloud on AWS SDDC-konfigurationer vid radering och vid behov ta ett SDDC i drift igen med dessa sparade konfigurationer.

 • Developing
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan nu se alla gamla aviseringar och aktiviteter i sin vRealize Log Insight Cloud-instans. Med andra ord är alla gamla händelser som du ser på fliken Aktivitetslogg också tillgängliga via vRealize Log Insight Cloud.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan nu utnyttja en mer flexibel behörighetsmodell med vCenter Server i VMware Cloud on AWS. Funktionen gör att molnadministratörer kan skapa anpassade roller och dela ut mer detaljerade behörigheter till användare och grupper. Dessa behörigheter kan tilldelas användare och grupper globalt eller för specifika vCenter-objekt.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware SDDC:er driftsätts med särskilda i4i Bare Metal-värdar för en klientorganisation. Varje värd har tredje generationens Intel® Xeon® Ice Lake-processorer med upp till 128 vCPU:er och 1 024 GiB minne samt upp till 30 TB lokal AWS Nitro SSD-lagring. Den erbjuder höga I/O-prestanda, låg latens, minimal latensvariabilitet och bättre säkerhet med ständig kryptering.

 • Available
 • Core SDDC
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Asia Pacific (Hong Kong)
 • AWS LATAM (Sao Paulo)
 • AWS Asia Pacific (Seoul)

Minsta klusterstorlek är två värdar. Kunder kan lägga till kapacitet på upp till 16 värdar per kluster. En avsatt infrastruktur för en klientorganisation på AWS i3 EC2 elastisk Bare Metal-infrastruktur.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

vCenter-servrar inom en SDDC-grupp kan nu länkas samman för att hantera alla resurser från ett enda vSphere-klientgränssnitt. Det går att utföra operationer och migreringar med virtuella maskiner på resurser som hanteras över alla vCenter-servrar. Dessutom synkroniseras taggar som skapas på ett vCenter i gruppen automatiskt med gruppens övriga vCenter.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Dynamisk SDDC-skalning upp till ett stort SDDC.

 • Planned
 • Core SDDC
 • All Regions

Gör att leverantörer av hanterade tjänster kan serva sina kunder.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware SDDC:er kan tillhandahållas i en specifik AWS-region och tillgänglighetszon.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Möjlighet att sprida en specifik grupp av virtuella maskiner över flera värdar för att förhindra att de virtuella maskinerna inte fungerar samtidigt, om det skulle hända att en värd kraschar.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kom i gång med en rivstart med VMware Cloud on AWS-hybridmolnet med en tidsbegränsad konfiguration för en värd som kostar mindre än hälften än VMware Cloud on AWS för två värdar. Detta nya förbrukningsalternativ är avsett för kunder som vill testa värdet av VMware Cloud on AWS i sin miljö innan de bygger ut till produktionsmiljön. Köp önskad kapacitet per timme och betala med kreditkort utfärdade i USA eller via VMware-kreditmedel. Skala upp smidigt när som helst: När det tidsbegränsade 60-dagarserbjudandet är över återställs ditt SDDC med en värd. Du kan dock enkelt skala upp till minimikravet på två värdar och fortsätta expansionen till molnet utan att förlora några data innan perioden är över. Dra nytta av kapacitet som inte kräver flera värdar inom ditt SDDC med VMware Cloud on AWS, t.ex. molnmigrering, utvärdering av tillägget Disaster Recovery As a Service och Hybrid Linked Mode.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware Cloud-tjänsten skalar automatiskt upp alla utsträckta kluster vid fel på tillgänglighetszonen. Denna funktion läggs till kostnadsfritt och försöker upprätthålla beräkningsresurserna i händelse av ett fel på en tillgänglighetszon genom att lägga till icke fakturerbara värdar till den tillgänglighetszon som återstår tills det ursprungliga antalet värdar har återkommit till klustret. Vid återställningen av tillgänglighetszonen skalas klustret in automatiskt så snart som den extra kapaciteten inte längre behövs. Denna funktion är beroende av ledig kapacitet och kan därför inte garanteras.
Skyddet täcker även partiella fel. Skulle en instans krascha i ett utsträckt kluster och det inte går att återställa eller ersätta värden med automatisk sanering. Tjänsten lägger till instansen i den andra tillgänglighetszonen tills en ny värd kan återställas i den ursprungliga tillgänglighetszonen. Denna funktion läggs till kostnadsfritt och försöker upprätthålla beräkningsresurserna i händelse av ett partiellt fel på en tillgänglighetszon genom att lägga till icke fakturerbara värdar till den tillgänglighetszon som återstår tills det ursprungliga antalet värdar har återkommit till klustret.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware Cloud on AWS har utökat den anpassade CPU-kärnkapaciteten så att kunderna kan välja olika antal fysiska kärnor per värd beroende på värdinstanstypen. Specifikt kan en kund aktivera fler kärnor på en värdinstanstyp med ett större antal fysiska kärnor.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Betala för VMware Cloud on AWS-användning med kreditkort.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

VMware SDDC:er driftsätts med särskilda AWS EC2 I3.metal bare metal-värdar för en klientorganisation. Varje värd har två Intel Xeon E5 2686 v4 processorer med frekvensen 2,3 GHz, 36 kärnor, 512 GiB RAM och ungefär 14 NVMe-ansluten flashlagringar (3,6 TB cache plus 10,7 TB råkapacitet). AWS-infrastrukturen bygger på den senaste generationens Storage Optimized High I/O-instanser och har NVMe-baserade (Non-Volatile Memory Express) SSD:er med låg latens.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kunder kan skalanpassa kapaciteten genom att lägga till ytterligare utsträckta kluster till ett SDDC med utsträckta kluster som driftsätts på i3.metal-instanser (endast på begäran). Alla kluster i SDDC:t måste vara utsträckta kluster.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Flexibel prenumeration är en ny prenumerationstyp för VMware Cloud on AWS. Den kan lösas in i VMware Cloud Console under köpflödet för prenumerationer. Fördelen med flexibla prenumerationer är att kunderna kan byta ut sin flexibla VMware Cloud on AWS-prenumeration mot en ny tidsbestämd VMware Cloud on AWS-prenumeration. Om du begär detta kommer restvärdet av den flexibla VMware Cloud on AWS-prenumerationen att användas för att köpa en ny VMware Cloud on AWS-prenumeration för hela perioden. Flexibel prenumeration är tillgängligt för i3en.metal-instanstypen i alla regioner. Kunden kan byta ut en instanstyp, region eller varaktigheten för sin flexibla prenumeration. Flexibla prenumerationer innebär att kunden kan förbinda sig till VMware Cloud on AWS men vara flexibel när företagets behov förändras.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions
Resurser

Gör att kunder kan skapa fler än en SDDC i en organisation. Varje SDDC måste vara ansluten till ett AWS-konto.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Möjlighet att hindra DRS-initierad vMotion för att balansera belastningarna. Används till vMotion-känslig tillämpning som stora transaktionsdatabaser, program för transaktionsbearbetning i realtid osv.

 • Available
 • Core SDDC
 • All Regions

Kostnader för servicenivån för VMware Cloud on AWS på SDDC-nivå fördelas till resursnivå, så att användarna kan redovisa till konsumentenheter och utnyttja perspektivkonstruktionen i CloudHealth. Denna detaljerade kostnadsmetod bör också innefatta avbetalningsprenumerationskostnader för ianspråktagna värdar

 • Planned
 • Consumption
 • All Regions

Ett nytt erbjudande för VMware Cloud on AWS med vilken VMware kommer att partitionera värdarna och tillhandahålla användbara mindre sektorer, vilket sänker priset och tar bort komplexiteten i ett SDDC. En sektor är en resurspool som består av dator, minne, nätverk och lagring. Du kommer att kunna köpa och konsumera flera sektorer enligt dina krav.

 • Preview
 • Consumption
 • All Regions

CloudHealth-tillägget ger tillgång till en kortfattad instrumentpanel med utgifterna för och inventarierna i VMware Cloud on AWS så att du kan få koll på allt som rör VMware Cloud on AWS-utgifterna under de senaste 13 månaderna med olika parametrar och intervall. Användningsrapporter ger detaljerad insyn i servicenivåanvändningen av värdar, elastisk IP och dataöverföringar.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

Du kan nu nyttja uppdaterat innehåll som ger en översikt av de VMware Tanzu-tjänster du kan använda med VMware Cloud i dag. Dessa tjänster omfattar vSphere 7 with Tanzu (i förhandsversion), Tanzu Kubernetes Grid och Tanzu Mission Control. Kunder som delar i betatestningen av vSphere 7 with Tanzu på VMware Cloud kan aktivera en hanterad Kubernetes-tjänst via Launchpad. Kunder som genomför programmoderniseringar kan dra fördel av VMware App Navigator-innehåll under Resurser.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

Starta din vRealize Cloud Management-resa från VMware Cloud Launchpad. Utnyttja det för att upptäcka och läsa mer om vRealize Cloud Management-tjänsterna.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

Upptäck och läs om den virtuella skrivbordslösningen via VMware Cloud Launchpad. Översikts-, res- och resurssidan ger dig den information du behöver för att starta VMware Horizon-resan.

 • Available
 • Consumption
 • All Regions

En SKU-baserad transaktion på VMware Cloud on AWS gör att distributörer kan köpa på uppdrag av en utsedd återförsäljare och slutkund. Detta partnererbjudande i två nivåer för VMware Cloud on AWS gör att distributörer kan effektivisera köpet av VMware Cloud on AWS-värdar med en SKU utan att behöva köpa SPP-krediter i förväg eller teckna ett avtal. Den köpta prenumerationen aktiveras direkt efter e-postinbjudan till tjänsten. Obs! Slutkunder kan INTE köpa med självbetjäning utan måste be om ytterligare VMware Cloud on AWS-prenumerationer från återförsäljaren/distributören om de vill köpa dem.

 • Available
 • Commerce
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS US West (Oregon)

Gör att kunder kan fördröja AWS-kontolänkning för SDDC:er med en värd.

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

Uppskjuten AWS-kontoanslutning för SDDC:er med en värd, vilket möjliggör att SDDC:er med en värd kan användas utan att anslutas till ett AWS-konto i upp till 14 dagar.

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

Aktivera automatiserad driftsättning av VMware SDDC:er i VMware Cloud on AWS med AWS CloudFormation-mallar

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

Arbetsbelastningar för virtuella maskiner kan också använda Amazon Elastic File System (EFS), en fullständigt hanterad filtjänst, för att skalanpassa den filbaserade lagringen automatiskt till petabyteskala med hög tillgänglighet och hållbarhet i flera tillgänglighetszoner.

 • Available
 • AWS Services Integration
 • All Regions

Kunder kan nu skydda upp till 4 000 virtuella maskiner per SDDC med VMware Site Recovery.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Dra nytta av olika förbättringar och optimeringar i det utskalade molnfilsystemet i VMware Cloud DR och uppnå produktionsprestanda för de viktigaste virtuella maskinerna som återställs i Live Mount-datalagringen för VMware Cloud DR.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Cyber Essentials är ett branschstött system uppbackat av brittiska myndigheter för att hjälpa organisationer att skydda sig mot vanliga onlinehot. Certifiering av Cyber Essentials visar att vi vill förebygga och skydda mot de flesta vanliga cyberangreppen.

 • Disaster Recovery
 • All Regions

Återskapa kostnadseffektivt virtuella maskiner med stora lagringskapacitetsbehov med i3en.metal-kluster som återställningsmål.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Nu kan du välja att bevara repliker från flera tidpunkter.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Bli skyddad snabbare genom att utnyttja tidigare replikerade basdiskar från virtuella maskiner som utgångspunkt för den nya replikeringen.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda dina virtuella vSphere-maskiner tillförlitligt och kostnadseffektivt i molnet och återskapa dem snabbt till VMware Cloud on AWS med VMware Cloud Disaster Recovery, en lättanvänd lösning för katastrofåterställning på begäran som levereras som programvara som tjänst med molnekonomi. VMware Cloud Disaster Recovery sänker kostnaderna för katastrofåterställning genom att lagra säkerhetskopior i molnet på ett mycket effektivt sätt, och du betalar bara för återställningsvärdkapaciteten när du vill genomföra en katastrofåterställning eller göra en överflyttning. Snabb återställning är möjlig i stor skala på grund av kapaciteten till ”live-montering”. Den möjliggör snabb påslagning av de återställda virtuella maskinerna i VMware Cloud on AWS utan tidskrävande dataförflyttningar. En fullt utrustad SaaS-enkel instrumenterare för katastrofåterställning är inbyggd för att minimera behovet av manuella insatser under återställningen. Tjänsten är tätt integrerad med VMware Cloud on AWS för effektiv återställning och konsekventa driftupplevelser utan felbenägna konverteringar av VM-format. Heltäckande och dagliga kontroller av dataintegritet hos säkerhetskopiorna och kontinuerliga kontroller av katastrofåterställningstillståndet för katastrofåterställningsplanerna säkerställer hög tillförlitlighet och minimerar riskerna vid återställning. VMware Cloud Disaster Recovery har också länge kunnat erbjuda oföränderliga ögonblicksbilder för effektiv återställning efter angrepp med utpressningstrojaner – en snabbt växande orsak till katastrofåterställningsincidenter.

 • AWS Asia Pacific (Osaka)
 • Available
 • Disaster Recovery
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Asia Pacific (Mumbai)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS Europe (Stockholm)
 • AWS Asia Pacific (Seoul)
 • AWS South America (Sao Paulo)
 • AWS Europe (Milan)
 • AWS Asia Pacific (Hong Kong)
 • AWS Africa (Cape Town)

Optimera resurshanteringen av ditt katastrofåterställningskluster genom att automatisera klusterskalning med Elastic DRS efter ett test av katastrofåterställning eller överflyttning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Du kan aktivera nätverkskryptering av data för replikering av katastrofåterställningstrafik för nya och befintliga replikeringar för att förbättra dataöverföringssäkerheten. När nätverkskryptering är aktiverat för en replikering krypterar en agent på källan replikeringsdata på ESXi-källvärden och skickar den till vSphere Replication-enheten på målplatsen. vSphere Replication-servern dekrypterar data och skickar dem till måldatalagret.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Nätverkskryptering av replikeringstrafik

Insyn i katastrofåterställningsmiljöns allmänna tillstånd för att kunna bibehålla katastrofåterställningsfunktionen

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Maximera investeringen i VMware Cloud on AWS genom att använda en befintlig SDDC som har skapats i VMware Cloud-konsolen för återställning med VMware Cloud DR. Kluster och värdar som läggs till i VMware Cloud DR från VMware Cloud-konsolen känns igen automatiskt av VMware Cloud DR.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

VMware Site Recovery erhöll den högsta PCI-certifieringsnivån (PCI DSS-leverantörsstatus, nivå 1). Genom att vara certifierad som PCI DSS-tjänstleverantör på nivå 1 körs VMware Site Recovery-tjänsten inom ramen för PCI DSS-kompatibla säkerhetsåtgärder och kontroller, vilket potentiellt tillgodoser behoven hos ett brett urval av kunder och arbetsbelastningar där man behöver lagra, bearbeta eller överföra kortinnehavares data eller andra känsliga autentiseringsdata

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda större miljöer genom att replikera upp till 2 500 virtuella maskiner till samma AWS-region i en VMware Cloud-organisation. Du kan behöva dela upp 2 500 virtuella maskiner på flera VMware Cloud DR-filsystem för att uppnå en större skala av skyddad kapacitet. Se verktyget VMware Configuration Maximum om du vill veta begränsningarna för den operativa skalan för VMware Cloud DR.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Webbplats

Affärskontinuitet för verksamhetskritisk arbetsbelastningar: Utöka och förenkla de befintliga katastrofåterställningsåtgärderna med platsskydd på begäran som bygger på beprövad VMware-teknik för instrumentering, automatisering och replikering och som levereras av tilläggstjänsten VMware Site Recovery. Detta grundas på branschledande automatiska återställningsplaner i för stora företag (VMware Site Recovery Manager) och inbyggda hypervisor-baserade replikeringsfunktioner (VMware vSphere® Replication) som tusentals kunder litar på. Detta stöder platsskydd mellan lokala moln och VMware Cloud on AWS eller mellan två VMware Cloud on AWS-miljöer som körs i separata AWS-tillgänglighetszoner eller i regioner med en flexibel arkitektur. Minska kostnaderna för sekundära platser, bli skyddad snabbare och förenkla katastrofåterställningsåtgärderna: – Sänk kapitalkostnaderna genom att undanröja behovet av en sekundär katastrofåterställningsplats och använda skydd på mer detaljerad nivå – Öka företagets resiliens genom att skydda program på nivå 1 samt kostnadseffektivt utöka skyddet till program i nivå 2/3 utan att programmens arkitektur behöver ändras – Bli skyddade snabbare genom att undanröja komplexiteter med samma driftmiljö både internt och i molnet – Stöd platsskydd mellan lokala moln och VMware Cloud on AWS eller mellan två VMware Cloud on AWS-miljöer som körs i separata AWS-tillgänglighetszoner eller regioner, med en flexibel arkitektur – Effektivisera verksamheten med automatiserad instrumentering och enkel redundans och återställning inbyggt i ett välbekant hanteringsverktyg som har förbättrats med ett HTML5-användargränssnitt – Öka förtroendet och katastrofberedskapen med icke-störande tester vid behov – Tillgängligt som en tilläggstjänst

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Klicka här för att läsa mer

Lägg till cyberresiliens till din affärskontinuitetsplan genom att utnyttja VMware Ransomware Recovery för förutsägbar och säker återhämtning efter angrepp med en utpressningstrojan. Det här nya VMware Cloud DR-tillägget bygger på befintliga möjligheter till återställning efter angrepp med utpressningstrojaner och tillför ett särskilt arbetsflöde för återställning från angrepp med utpressningstrojaner, hjälp med val av återställningspunkter, färdiga och anpassade isoleringsnivåer för virtuella maskiner, ett inbäddat nästa generationens antivirusprogram med beteendeanalys samt sårbarhetssökning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Återställ en specifik uppsättning filer eller mappar i en virtuell maskin från en replikerad ögonblicksbild och hämta den lokalt. Använd den återställda kopian till att manuellt återställa den virtuella källmaskinen på din skyddade lagringsplats.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Produktdokumentation

Använd offentliga RESTFUL API:er för att ställa in skydd, återställa arbetsbelastningar och hantera livscykeln för VMware Cloud DR-instanser.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

SOC-rapporter (system- och organisationskontroll) är granskningsrapporter från en oberoende tredje part som visar hur VMware Cloud DR uppnår viktiga efterlevnadskontroller och mål för att uppfylla SOC 2-krav av typ 2. Syftet med dessa rapporter är att visa utformningen och testerna av SOC 2-kontroller under en period.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Återställ virtuella maskiner kostnadseffektivt med i4i.metal-kluster som återställningsmål.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • AWS US East (N. Virginia)
 • AWS US East (Ohio)
 • AWS US West (Oregon)
 • AWS Canada (Central)
 • AWS Europe (Frankfurt)
 • AWS Asia Pacific (Singapore)
 • AWS Europe (Ireland)
 • AWS Europe (Paris)
 • AWS Asia Pacific (Tokyo)
 • AWS US West (N. California)
 • AWS Europe (London)
 • AWS Asia Pacific (Sydney)

Använd Transit Connect för att överföra replikerings-, återställnings- och hanteringstrafik mellan den interna skyddade lagringsplatsen och VMware Cloud Disaster Recovery.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda dina virtuella maskiner igen betydligt snabbare efter en planerad återställning. Åtgärden för att förnya skyddet är särskilt snabb om den körs kort efter den planerade återställningen så att skillnaden mellan data på käll- och återställningsplatsen inte är så stor. VMware Site Recovery börjar nu automatiskt spåra ändringar på den återställda virtuella maskinen efter överflyttningen. Endast dessa ändringar replikeras sedan till den ursprungliga skyddade lagringsplatsen när skyddet införs igen, och ingen kontrollsumma behöver beräknas. Denna funktion kräver minst vSphere 7.0 Update 2 och vSphere Replication 8.4 på båda platserna.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda vSphere-arbetsbelastningar som körs på VMware Cloud on AWS Outposts. Arbetsbelastningarna återställs alltjämt till VMware Cloud on AWS.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda tryggt dina viktigaste virtuella maskiner som körs på VMware Cloud on AWS med VMware Cloud Disaster Recovery genom att konfigurera skyddsscheman med återställningspunktsmål som inträffar så ofta som en gång i halvtimmen för att minimera risken för dataförluster på grund av oförutsedda katastrofer.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skydda dina viktigaste virtuella maskiner som körs på VMware Cloud on AWS tryggt med VMware Cloud Disaster Recovery genom att konfigurera skyddsscheman med ett återställningspunktmål som är så tätt som en gång i kvarten för att minimera dataförlusten på grund av oförutsedda katastrofåterställningshändelser.

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Utöka strategin för katastrofåterställningar till skydd av virtuella maskiner som körs i VMware Cloud on AWS utöver de som körs i det lokala datacentret. Migrera tryggt dina viktigaste virtuella maskiner till VMware Cloud on AWS med vetskap om att de enkelt kan skyddas i en annan AWS-tillgänglighetszon i samma region med hjälp av VMware Cloud Disaster Recovery.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Dokumentation

Använd VMware Transit Connect för att få snabba och resilienta anslutningar mellan VMware Cloud on AWS SDDC:er i olika AWS-regioner för replikeringstrafik vid katastrofåterställning.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Skyddsgrupper stöder nu ögonblicksbilder i vila, vilket garanterar att en ögonblicksbild representerar ett konsistent tillstånd hos gästfilsystemens för virtuella maskiner i gruppen. Från en ögonblicksbild i vilka kan du återställa den virtuella maskinen och dess program till samma tillstånd som de var i när ögonblicksbilden togs. VMware Tools krävs. Stöds inte med högfrekventa ögonblicksbilder.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions
Produktdokumentation

Skydda vSphere-arbetsbelastningar som körs på VMware Cloud on Dell EMC. Arbetsbelastningarna återställs alltjämt till VMware Cloud on AWS

 • Planned
 • Disaster Recovery
 • All Regions

Utöka den befintliga strategin för lokal katastrofåterställning till molnet genom att skydda vissa lokala arbetsbelastningar med VMware Cloud on AWS genom VMware Site Recovery samtidigt som du skyddar andra arbetsbelastningar som hanteras av samma interna vCenter-server med en sekundär intern katastrofåterställningsplats.

 • Available
 • Disaster Recovery
 • All Regions