Plattform för arbetsbelastningar på stora företag för traditionella och nästa generations appar

Få molnets fördelar i lokala arbetsbelastningar

Omvandla den lokala infrastrukturen genom molnintegration. Öka produktiviteten med central hantering, globala insikter och automatisering. Ladda med extra molntjänster.

Dunderladda arbetsbelastningarnas prestanda

Tillgodose genomströmnings- och latensbehoven för distribuerade arbetsbelastningar genom att snabba upp nätverksfunktionerna på DPU:n. Frigör GPU-resurser för snabbare träning av AI/ML-modeller och modeller med större komplexitet.

Förbättra den operativa effektiviteten

Placera arbetsbelastningar optimalt genom att ta hänsyn till DRAM- och PMEM-bandbredden och latenskrav. Korta IT-underhållsarbetet genom att utföra ESXi-uppgraderingar på flera värdar samtidigt.

Snabba på innovationsarbetet för DevOps

Nyttja tjänster för utvecklare enkelt via en molnkonsol. Öka resiliensen hos arbetslaster i behållare och driftsätt mer flexibelt med anpassade avbildningar och Pinniped-baserad autentisering.

Vi presenterar: VMware Cloud Packs

VMware Cloud-paket hjälper er att modernisera i egen takt genom att erbjuda fördelarna med molnet men med lokala arbetsbelastningar. Hitta ditt.

vSphere+ tar molnet till vSphere

Nyttja molnets fördelar lokalt genom att införa verkligt användbara molntjänster och enkelt bygga, köra, hantera och säkra traditionella och innovativa appar.

Produktdemonstrationer

vSphere-konfigurationsprofiler

Identifiera värdkonfigurationsdrift och åtgärda det på klusternivå.

Livscykelhantering med vCenter

Uppgradera enkelt era vCenter med minimala arbetsinsatser.

Cloud Consumption Interface

Konfigurera snabbt en infrastruktur för självbetjäning för utvecklare, och automatisera tilldelning av arbetsbelastningar.

Cloud Console

Se en vCenter-inventering, CPU:er, minnesanvändning och uppgraderingsrättigheter från eviga till förbrukning.

AI/ML-lösning

Kolla NVSwitches med 8 sammankopplade GPU:er och låt användaren välja grupper om 2, 4 eller 8 GPU:er till sin virtuella maskin.

vSphere-konfigurationsprofiler

vSphere-konfigurationsprofiler

Identifiera värdkonfigurationsdrift och åtgärda det på klusternivå.

Livscykelhantering med vCenter

Livscykelhantering med vCenter

Uppgradera enkelt era vCenter med minimala arbetsinsatser.

Cloud Consumption Interface

Cloud Consumption Interface

Konfigurera snabbt en infrastruktur för självbetjäning för utvecklare, och automatisera tilldelning av arbetsbelastningar.

Cloud Console

Cloud Console

Se en vCenter-inventering, CPU:er, minnesanvändning och uppgraderingsrättigheter från eviga till förbrukning.

AI/ML-lösning

AI/ML-lösning

Kolla NVSwitches med 8 sammankopplade GPU:er och låt användaren välja grupper om 2, 4 eller 8 GPU:er till sin virtuella maskin.

Funktioner i vSphere

Centralized Cloud Console

Se till att IT-administratörer kan konsolidera hanteringen av alla vSphere-installationer med vSphere+ Cloud Console.

Integration av Tanzu Kubernetes Grid

Kör tjänsten Tanzu Kubernetes Grid direkt i vSphere för att förenkla lokal drift av Kubernetes.

vSphere+ på DPU:er

Ge prestandan en skjuts genom att avlasta säkerhets- och nätverksfunktionerna från huvudprocessorerna till DPU:erna.

Livscykelhantering

Hantera enkelt värdkonfigurationen på klusternivå med vSphere Configuration-profiler. Identifiera och lös konfigurationsdrift av vCenter-instanser enkelt.

Cloud Consumption Interface (CCI)

Utnyttja intuitiva användargränssnitt och utvecklarvänliga API:er för enklare IaaS-tjänster inom hela vSphere-området av DevOps-team från Cloud Consumption Interface.

Öka prestanda för stora AI-/ML-arbetsbelastningar

Förbättra prestanda för stora AI-/ML-arbetsbelastningar med stöd för upp till 8 vGPU:er per virtuell maskin, 32 genomströmningsenheter per virtuell maskin och införande av NVLink- och NVSwitch-teknik.

Insyn i kapaciteten

Optimera, välj korrekt storlek och automatisera kapaciteten som behövs för att köra arbetsbelastningar i hela miljön. Planera kapacitet för framtida krav på infrastruktur och arbetsbelastningar.

Det viktigaste i Tanzu Mission Control

Utnyttja detta centrala nav för förenklad självbetjäning av Kubernetes-kluster i flera moln. Korta driftsättningstiden och gör DevOps snabbare.

Miljömått för vSphere

Håll reda på den effekt som förbrukas på värd- och VM-nivå. Upptäck möjligheter att optimera förbrukningen och bidra till organisationens hållbarhetsmål.

Lös problem för traditionella och innovativa appar

Artificiell intelligens och maskininlärning

Skaffa den infrastruktur i datacentret, i molnet och vid edge som storföretagen har och som ni behöver för avancerade AI/ML-tjänster och dataprocessningsuppgifter.

DPU-baserad infrastruktursacceleration

Modernisera den virtuella infrastrukturen genom att använda DPU:er för att accelerera nätverksfunktioner och säkra arbetsbelastningar. Kör utspridda arbetsbelastningar, såsom händelseströmningstjänster, med lägre latens och bättre genomströmning.

Cloud Consumption Interface (CCI)

Få tillgång till ett moln där utvecklare, DevOps-tekniker, plattformsoperatörer, SRE:er, affärsområdesspecialister och andra användare kan tillhandahålla infrastrukturtjänster på egen hand, inom gränser som IT-administratörerna bestämmer.

Big data och moderna dataapplikationer

Förenkla hanteringen av big data-infrastrukturen och minimera stilleståndstiden med ett kostnadseffektivt, enhetligt redundansskydd. Prioritera och dela enkelt datacenterresurser för intelligenta beslut.

High Performance Computing (HPC)

Få insikter snabbare med infrastruktur on demand, centralstyrning och datahantering, inklusive kontroll av känsliga data. Alternativet vSphere HPC är specialkonstruerat för att gå att skalanpassa med HPC-arbetsbelastningar.

Kontor på andra platser och filialkontor (ROBO)

Hantera filialkontor och kontor på andra platser med minsta möjliga lokala IT-personal – kanske ingen alls. Möjliggör snabb etablering av servrar, minimera värdkonfigurationers avvikelser och få insyn i hur regelefterlevnaden ser ut i olika delar av nätverket.

AI/ML

Artificiell intelligens och maskininlärning

Skaffa den infrastruktur i datacentret, i molnet och vid edge som storföretagen har och som ni behöver för avancerade AI/ML-tjänster och dataprocessningsuppgifter.

DPU-baserad acceleration

DPU-baserad infrastruktursacceleration

Modernisera den virtuella infrastrukturen genom att använda DPU:er för att accelerera nätverksfunktioner och säkra arbetsbelastningar. Kör utspridda arbetsbelastningar, såsom händelseströmningstjänster, med lägre latens och bättre genomströmning.

Cloud Consumption Interface

Cloud Consumption Interface (CCI)

Få tillgång till ett moln där utvecklare, DevOps-tekniker, plattformsoperatörer, SRE:er, affärsområdesspecialister och andra användare kan tillhandahålla infrastrukturtjänster på egen hand, inom gränser som IT-administratörerna bestämmer.

Big data

Big data och moderna dataapplikationer

Förenkla hanteringen av big data-infrastrukturen och minimera stilleståndstiden med ett kostnadseffektivt, enhetligt redundansskydd. Prioritera och dela enkelt datacenterresurser för intelligenta beslut.

High Performance Computing

High Performance Computing (HPC)

Få insikter snabbare med infrastruktur on demand, centralstyrning och datahantering, inklusive kontroll av känsliga data. Alternativet vSphere HPC är specialkonstruerat för att gå att skalanpassa med HPC-arbetsbelastningar.

Fjärrplacerade kontor

Kontor på andra platser och filialkontor (ROBO)

Hantera filialkontor och kontor på andra platser med minsta möjliga lokala IT-personal – kanske ingen alls. Möjliggör snabb etablering av servrar, minimera värdkonfigurationers avvikelser och få insyn i hur regelefterlevnaden ser ut i olika delar av nätverket.

Jämför vSphere-versioner

Jämför vSphere-versioner

vSphere Standard


Alla funktioner i vSphere Standard (Perpetual) i en molnfri modell med en giltig licens.

 • vCenter Server
 • vCenter Server Update Planner
 • vCenter Standard
 • Per-VM Enhanced vMotion Compatibility
 • Konsistent Storage Policy-Based Management

vSphere Enterprise Plus


Alla funktioner i vSphere Enterprise Plus (Perpetual) i en molnfri modell med en giltig licens.

 • VM-tjänst
 • Tillgänglighetszoner för arbetsbelastning
 • Anpassningsbara bas OS-bilder
 • Tanzu Kubernetes Grid Service
 • Tanzu Data Services

vSphere Standard

cloud Icon

Alla funktioner i vSphere Standard (Perpetual) och få molnanslutning för lokalt.

 • Cloud Console
 • AWS-tjänster
 • Capacity Visibility Service
 • VM Provisioning Service
 • Global Inventory Service
 • vCenter Säkerhetskopiering och återställning

vSphere+

cloud Icon

Alla funktioner i vSphere Enterprise Plus (Perpetual) och få molnanslutning för lokalt. Inkluderar:

 • Cloud Console
 • AWS-tjänster
 • AWS-tjänster
 • Tanzu Kubernetes Grid
 • Cloud Consumption Interface

vSphere Standard


Lösning på ingångsnivå som ger tillgång till funktionerna i vSphere med en evig licens. Inkluderar:

 • vSphere Hypervisor (ESXi)
 • vMotion
 • Hög tillgänglighet
 • vSphere-konfigurationsprofiler
 • Miljömått för vSphere

vSphere Enterprise Plus


Alla funktioner för att göra om datacenter till förenklade molninfrastrukturer. Omfattar alla funktioner i vSphere Standard och

 • vSphere Distributed
  Resursschemaläggare (DRS)
 • vSphere Distributed Switch
 • vSphere Trust Authority
 • VM-kryptering
 • vSphere+ på DPU:er

Lära, utvärdera, implementera

Resurser

Utforska teknisk dokumentation, rapporter, testversioner, användargrupper och annat.

Vanliga frågor

Läs vanliga frågor och svar om vSphere.

Vill du komma i gång?

Få tillgång till molnets fördelar i lokala arbetsbelastningar. Testkör vSphere 8 nu genom en praktisk laboration kostnadsfritt och utan installation.

Prata med en expert

Error! Internal error occured.