Professional ServicesSortiment

Professional ServicesSortiment

Multi-cloud

Anlita de människor och utnyttja de processer och den teknik som krävs för att leverera upplevelsen av ett offentligt moln effektivt i en miljö med ett privat moln, ett hybridmoln eller flera moln.

 

 • Designa, driftsätt, integrera och konfigurera miljön
 • Automatisera leveransen av IT-tjänster
 • Implementera molndrift och molnhanteringskapacitet
 • Migrera arbetsbelastningar
 • Driv på konsumtionen

Virtuella molnnätverk

Designa, inför och automatisera programvarudefinierade nätverk, implementera virtuell drift och hantering samt säkra appar och data.

 • Designa, driftsätt och integrera en virtuell nätverksmiljö
 • Designa appsäkerhet och appisolering
 • Automatisera nätverksetablering
 • Designa virtualisering av nätverksfunktioner
 • Designa, driftsätt och integrera ett SD-WAN
 • Inför kapacitet till nätverksdrift och nätverkshantering

Digital arbetsyta

Erbjud användarna bättre upplevelser med möjlighet att arbeta överallt med vilken enhet som helst med tillgång till rätt appar.

 

 • Låt medarbetarna jobba personabaserat
 • Designa och driftsätt en virtuell digital miljö
 • Designa och driftsätt en användarcentrerad digital arbetsmiljö
 • Inför drift och hantering av arbetsytor och enheter  

Appmodernisering

Snabba upp leveransen av programvara och modernisera gamla appar – och minska samtidigt driftkostnaderna och riskerna.

 

 • Designa, inför, hantera och styr VMware Tanzu eller en annan Kubernetes-plattform
 • Modernisera eller skapa molnprogramvara från grunden
 • Skapa eller anpassa befintliga CI-/CD-kanaler
 • Optimera vägen mot produktion och förbättra hanteringen av appars livscykel

Inbyggd säkerhet

Designa och implementera en säker miljö, fatta snabba beslut i realtid och hantera hot proaktivt.

 

 • Designa, inför och konfigurera ett system för att identifiera, förebygga och reagera på hot för att skydda slutpunkter
 • Integrera en säkerhetsmiljö med rapport- och driftsystem, rutiner och arbetsflöden
 • Optimera ett befintligt system och se till att det används allmänt

Kundberättelser

West Bend Mutual Insurance stärker sin säkerhetsstatus

”VMware Professional Services hjälpte oss att få fart och bli klara inom de snäva tidsramar vi hade satt upp … Deras kunskaper gjorde att vi undvek en massa fallgropar och kunde se till att den färdiga lösningen inte bara fungerar nu utan går att skalanpassa och växa i.”

 

– Brandon Hahn, lösningsarkitekt på West Bend Mutual Insurance

Nebraska Medicine når moln-, säkerhets- och mobilitetsmål

”Vi var tvungna att utnyttja VMwares kunnande. Vi behövde lära oss hur andra organisationer i alla branscher automatiserar sin infrastruktur och vad som är bästa praxis. Det enda sättet vi kunde göra det var med hjälp av Professional Services från VMware.”

 

– Brian Lancaster, ansvarig för informationsteknik på Nebraska Medicine

Inget hindrar Zebras framfart

”Vi hade inte råd att göra misstag. Allt var tvunget att fungera direkt. Annars var vi förlorade. VMware Professional Services stod bakom framgången – och att vi lyckades igen inom ett år.”

 

– Dr. Kelly Jones, konsult på Zebra

Insikter

VMware är er betrodda partner för transformation av datacentret

VMware har utsetts till ledare i IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Transformation Consulting and Integration Services for Infrastructure 2020 Vendor Assessment. Läs mer om IDC:s viktigaste resultat och se varför vi menar att VMware har unika möjligheter att hjälpa er att uppnå affärsmålen.

VMware Professional Services-bloggar

Skaffa dig värdefulla insikter, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att utnyttja VMwares kraftfulla teknik och leverera affärsresultat.

Samarbeta med tillförlitliga rådgivare

De nya VMware Master Services-kompetenserna ger din organisation tillgång till betrodda och certifierade partner med de resurser, den kunskap, de färdigheter och de verktyg som krävs för att leverera bra tjänster.

Vill du komma i gång?