Professional Services-sortimentet

Professional Services-sortimentet

Multi-cloud

Anlita de människor och utnyttja de processer och den teknik som krävs för att leverera upplevelsen av ett offentligt moln effektivt i en miljö med ett privat moln, ett hybridmoln eller multi-cloud.

 

 • Designa, distribuera, integrera och konfigurera miljön
 • Automatisera leveransen av IT-tjänster
 • Implementera molndrift och molnhanteringskapacitet
 • Migrera arbetsbelastningar
 • Driv på konsumtionen

Nätverk

Designa, inför och automatisera programvarudefinierade nätverk, implementera virtuell drift och hantering samt säkra appar och data.

 • Designa, distribuera och integrera en virtuell nätverksmiljö
 • Designa säkerhet och isolering för appar
 • Automatisera nätverksetablering
 • Designa virtualisering av nätverksfunktioner
 • Designa, distribuera och integrera ett SD-WAN
 • Inför kapacitet till nätverksdrift och nätverkshantering

Anywhere Workspace

Leverera Anywhere Workspace-lösningar som ger säkra och friktionsfria medarbetarupplevelser från registreringen och framåt.

 • Planera, designa, skapa och integrera en Anywhere Workspace-lösning inriktad på personer
 • Utveckla IT-processer för att skala upp verksamheten
 • Förbered medarbetarna på den nya miljön och driv på övergången
 • Effektivisera med hjälp av bättre övervakning och analys så att du löpande kan förbättra medarbetarnas upplevelse

Appmodernisering

Snabba upp leveransen av programvara och modernisera gamla appar – och minska samtidigt driftkostnaderna och riskerna.

 

 • Designa, inför, hantera och styr VMware Tanzu eller en annan Kubernetes-plattform
 • Modernisera eller skapa molnprogramvara från grunden
 • Skapa eller anpassa befintliga CI-/CD-kanaler
 • Optimera vägen mot produktion och förbättra hanteringen av appars livscykel

Säkerhet

Designa och implementera en säker miljö, fatta snabba beslut i realtid och hantera hot proaktivt.

 

 • Designa, inför och konfigurera ett system för att identifiera, förebygga och reagera på hot för att skydda slutpunkter
 • Integrera en säkerhetsmiljö med rapport- och driftsystem, rutiner och arbetsflöden
 • Optimera ett befintligt system och se till att det används allmänt

Kundberättelser

Peel Regional Police

Peel Regional Police

”Vi insåg vikten av att använda VMware Professional Services för att vägleda oss kring tekniken och lansera den framgångsrikt.”

– Tony Ventura, Director of IT Services, Peel Regional Police

Essens universitetssjukhus

Essens universitetssjukhus

”VMware Professional Services hjälpte oss att snabbt gå över från vår lokala miljö till programvara som tjänst. Nu kan vi säkert hantera mobila enheter och appar, erbjuda fjärråtkomst, distribuera nya enheter och hantera hela lösningen.”

– Armin de Greiff, Technical Director, Universitätsmedizin Essen, Central IT Department

Inget hindrar Zebras framfart

”Vi hade inte råd att göra misstag. Allt var tvunget att fungera direkt. Annars var vi förlorade. VMware Professional Services stod bakom framgången – och att vi lyckades igen inom ett år.”

– Dr. Kelly Jones, konsult på Zebra

Insikter

VMware Professional Services-bloggar

Skaffa dig värdefulla insikter, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att utnyttja VMwares kraftfulla teknik och leverera affärsresultat.

Samarbeta med tillförlitliga rådgivare

De nya VMware Master Services-kompetenserna ger din organisation tillgång till betrodda och certifierade partner med de resurser, den kunskap, de färdigheter och de verktyg som krävs för att leverera bra tjänster.

Vill du komma i gång?