Exponera Emotets cyberkriminella försörjningskedja 

Skaffa vår senaste hotrapport som exponerar taktiken och utvecklingslivscykeln för två nya epoker av Emotet-angrepp och se hur du kan upprätta ett pansarförsvar.

Godkänt av FedRAMP: High

VMware Carbon Black Cloud fick beteckningen FedRAMP High av Federal Risk and Authorization Management Program.

Hantera kundernas problem

Ha ett starkt skydd mot utpressningstrojaner

Skydda dina arbetsbelastningar och kasta ut hotaktörer innan de gör allvarlig skada med säkerhet som är inbyggd direkt i virtualiseringslagret.

VMwares laterala säkerhet förstår hur dina appar jobbar internt, så att du kan se alla kopplingar och samtal, upptäcka avvikande beteende, stoppa och kasta ut hotaktörer – även sådana som använder legitima portar och protokoll – och återhämta systemen snabbt genom att återställa affärskritiska appar.

Säkra multi-cloud-arbetslasterna

Arbetsbelastningar är säkrare i VMwares moln. Vi inför molndriftmodellen på säkerhetsområdet – och levererar utskalade, programvarudefinierade nätverk och säkerhet som möjliggör automatisering och konsistent säkerhet mellan moln.

När säkerheten införs i virtualiseringsplattformen ser du mer, så att du kan stoppa mer. VMware fick branschens första AAA-betyg för nätverksidentifiering och åtgärder av SE Labs, vilket ger komplett skydd i multi-cloud-miljöer från avancerade och bestående hot samtidigt och inga falska positiva resultat.

Utökad registrering och respons (XDR)

När multi-cloud-miljöer blir mer komplexa, får säkerhetsteamet problem med de allt mer raffinerade och storskaliga angreppen. De kan inte längre förlita sig på olikartade säkerhetsmetoder som inte täcker in allt.

Modernisera ditt säkerhetsdriftcenter och uppnå nya resultat genom att gå bortom slutpunkterna och se och stoppa mer med säkerhet från VMware. Leta proaktivt efter ovanlig nätverks- och användaraktivitet med hotinformation och anpassningsbara upptäckter. Ta identifierat hotbeteende och gör om det till en förebyggande policy så att du inte behöver jaga efter samma hot två gånger.

Säkra moderna appar

En webbapp i tre lager består nu av 3 000 lager, och API:er är de nya slutpunkterna. Säkringen av moderna appar kräver insyn och sammanhangsberoende information om hur appar skapas (CI/CD) och hur de kommunicerar (API:er).

VMware säkrar hela applivscykeln i DevOps-takt genom att erbjuda kontinuerlig insyn, säkerhet och efterlevnad, från kod till produktion.

Säkra hybridmedarbetarna

Hybridarbete har blivit norm. Gamla säkerhetsmodeller som utgick från gränsen till omvärlden kan inte skalanpassas till hot som utnyttjar de allt fler angreppsvägarna.

VMware kombinerar slutpunktsskydd och slutpunktshantering med säkerhet vid nätverkets gräns till en holistisk lösning. Detta gör att du kan optimera upplevelserna för andra och minska riskerna för alla anslutna kontrollpunkter genom automatisering och instrumentering.

Hur VMwares IT nyttjar Zero Trust i datacentret

Zero Trust utlovar högre säkerhet genom att bara lita på nätverkstrafik som en säkerhetspolicy specifikt tillåter. Organisationer med en detaljerad metod kan lyckas.

Processen som VMwares IT (VMIT) följer för att göra Zero Trust till vardag för alla appar i datacentret kan utgöra mall för andra organisationer.

Besök den tekniska zonen för Carbon Black

Upptäck den snabbaste vägen till att förstå, utvärdera och ta Carbon Black Cloud Platform i drift.

Förstå hot i Linux

Upptäck de unika egenskaperna hos skadliga program på Linux-system och få råd om hur du kan hålla dig undan förödande angrepp.

Vill du komma i gång?