Hantera kundernas problem

Modernisera SOC

Team i säkerhetsåtgärdscenter (Security Operations Center, SOC) försöker hålla jämna steg med sina motståndare i den distribuerade världen när varningar från helt separata system saknar sammanhang och sinkar lösningar.

VMware levererar trygg drift med den bästa plattformen i klassen så att du kan skalanpassa insatserna med tillförlit, noggrannhet och snabba lösningar.

Säkra multi-cloud-lasterna

Eftersom appar och data är fördelade i multi-cloud-miljöer hotar en allt större angreppsyta och längre gräns mot omvärlden att minska fördelarna med multi-cloud.

VMware sammankopplar dina viktiga kontrollpunkter och ger full insyn och friktionsfri drift så att dina appar och data är säkrare med VMware, i alla miljöer.

Säkra moderna appar

En webbapp i tre lager består nu av 3 000 lager, och API:er är de nya slutpunkterna. Säkringen av moderna appar kräver insyn och sammanhangsberoende information om hur appar skapas (CI/CD) och hur de kommunicerar (API:er).

VMware säkrar hela applivscykeln i DevOps-takt genom att erbjuda kontinuerlig insyn, säkerhet och efterlevnad, från kod till produktion.

Säkra hybridmedarbetarna

Säkra hybridmedarbetarna

Hybridarbete har blivit det nya normala. Gamla säkerhetsmodeller som utgick från gränsen till omvärlden kan inte skalanpassas till hot som utnyttjar de allt fler angreppsvägarna.

VMware kombinerar slutpunktsskydd och slutpunktshantering med säkerhet vid nätverkets gräns till en holistisk lösning. Detta gör att du kan optimera upplevelserna för andra och minska riskerna för alla anslutna kontrollpunkter genom automatisering och instrumentering. 

Hur VMwares IT nyttjar säkerhet baserad på nolltillit i datacentret

Säkerhet baserad på nolltillit ger löfte om att uppnå högre säkerhet genom att bara lita på nätverkstrafik som en säkerhetspolicy tillåter specifikt. Organisationer med en detaljerad metod kan lyckas.

Processen som VMwares IT (VMIT) följer för att göra säkerhet baserad på nolltillit till vardag för alla appar i datacentret kan utgöra mall för andra organisationer.

Besök den tekniska zonen för Carbon Black

Upptäck den snabbaste vägen till att förstå, utvärdera och ta Carbon Black Cloud Platform i drift.

Registreringen är nu öppen för VMware Explore

Hitta till centret av multi-cloud-universumet 29 augusti till 1 september.

Läs den tekniska hotrapporten

Hämta den senaste hotrapporten och upptäck de unika egenskaperna hos skadliga program på Linux-system och få råd om hur du kan hålla dig undan förödande angrepp.

Vill du komma i gång?