Security Connect: en ny syn på säkerhet tillsammans

Anslut dig till oss den 3 juni och omvärdera ditt sätt att gripa dig an säkerhet för appar, arbetsbelastningar, moln och enheter.

Inbyggd, enhetlig och sammanhangscentrerad säkerhet

Inbyggd säkerhet är inte en produkt, ett verktyg eller ett paket. Det är en strategi för att i realtid utnyttja infrastrukturen och kontrollpunkterna på nya sätt i alla appar, moln och enheter så att ni kan övergå från att reagera till att arbeta från en stark ställning. Lär dig använda det du har på nya sätt så att du kan hjälpa till att ena säkerhets- och IT-teamen och snabba upp deras metod för att identifiera risker samt sätta stopp för, upptäcka och reagera på hot med rätt sammanhangsinformation och insikter.

Säkerhet ska vara inbyggd, inte påklistrad

I stället för att du ska förlita dig på en fristående produkt för varje funktion kan du maximera den inbyggda säkerheten med kontrollerna som finns i själva infrastrukturen. Genom att utnyttja det virtuella lagret kan du använda den befintliga infrastrukturen på nya sätt för att skydda slutpunkter och arbetsbelastningar, nätverk, arbetsytor och moln. Samtidigt får du mer insyn och kontroll över policyer som skyddar företaget.

Sammahangscentrerat – inte hotcentrerat

Inbyggd säkerhet bör ge god information om sammanhanget inte bara kring hot utan om vad du skyddar – slutpunkter och arbetsbelastningar, nätverk, arbetsytor och moln.

 

Sammanhangscentrerad säkerhet innebär att du känner till beteenden och avsedda åtgärder hos appar, data, användare, åtkomstpunkter och konfigurationer. Det förser dig med goda kunskaper som i kombination med de senaste hotunderrättelserna gör att du kan agera snabbare för att förhindra och reagera på nya hot.

Enhetligt, inte åtskilt

Säkerhetsteam brukar jobba helt avskilda från IT- och driftteamen, vilket gör det svårare att få en komplett och tydlig bild av säkerhetsläget. Väljer man inbyggd säkerhet sammanförs verktyg och personal genom att säkerhetspersonalen kan använda data och händelser från IT- och driftteamet för att få bättre koll på hot och policyer. Med detta enhetliga tillvägagångssätt utnyttjas moln, appar och enhetsinfrastrukturen för att få bättre insikter om säkerhetsmiljön.

 

Genom att ena team och teknik kan ni samarbeta effektivare och bli smidigare på att reagera på nya sårbarheter och hot.

Från sårbara punkter till kontrollpunkter

Strategin bakom inbyggd säkerhet är att bygga in säkerheten i infrastrukturen och förvandla sårbara punkter till punkter för säkerhetskontroll. På så vis kan du få insikt om alla appar, moln och enheter och förenkla och stärka säkerhetsarbetet samt hålla framväxande hot stången.

 

Kontrollpunkterna som är avgörande för strategin med inbyggd säkerhet är nätverk, arbetsbelastningar, slutpunkter, identitet och moln.

Gör om företagets säkerhetslösningar

Segmentera nätverk och inspektera trafik

Virtualisera nätverkets säkerhetsstack och skaffa skydd som är inbyggt i infrastrukturen. Minska riskerna, säkerställ efterlevnad och sänk kostnaderna samtidigt som den operativa modellen för brandväggar, IDS/IPS och nätverksåtkomst i datacenter och moln förenklas markant.

Konsolidera skyddet av slutpunkter och arbetsbelastningar

Konsolidera flera säkerhetsfunktioner som nästa generations antivirusprogram, EDR (detektering och respons på slutpunkter) och skydd av arbetsbelastningar i molnet. Med hjälp av plattformsmoduler kan du identifiera risker, förhindra, upptäcka och reagera på de senaste och mest komplexa angreppen samt leta efter onormal aktivitet med hjälp av hotunderrättelser.

Skydda din digitala arbetsyta

Ge användare, appar och slutpunkter tillgång till förutsägbar och automatiserad säkerhet på hela den digitala arbetsytan med en modern molnsäkerhetsplattform för företag.

Mildra säkerhetsriskerna med offentliga moln

Få inblick i realtid i molnresurser, felkonfigurationer, hot och förändringsaktivitet. Visualisera resursförhållanden och undersök problem grafiskt. Prioritera resultat utifrån risker, åtgärda problem automatiskt och samarbeta med utvecklare.

VMware-produkter för inbyggd säkerhet

Carbon Black Cloud

Gör om säkerheten med slutpunktsskydd i molnet som anpassar sig efter era behov.

Workspace ONE

Leverera och hantera alla appar på alla enheter säkert med VMware Workspace ONE, en underrättelsestyrd digital arbetsytsplattform.

NSX Service-defined Firewall

Förlita er på en distribuerad, utskalbar intern brandvägg som bygger på NSX för att säkra trafik mellan öster och väster i multi-cloud-miljö.

VMware Secure State

Minska riskerna och skydda miljontals molnresurser genom att åtgärda säkerhetsöverträdelser och skalanpassa de bästa metoderna i molnets hastighet. 

Relaterade resurser

Gå till VMwares säkerhetsråd

Säkerheten är standardiserad i alla aspekter av VMwares produkter och molntjänster. Se en lista med rapporterade sårbarheter eller registrera dig för att få upplysningar via e-post.

Granska VMware-certifieringar

Utforska våra listor över slutförda certifieringar och certifieringar vi arbetar på.

Upptäck VMware Security Development Lifecycle (SDL)

Gå igenom vår metod för att utveckla säker programvara.

Vanliga frågor om VMwares inbyggda säkerhet

Nej, inbyggd säkerhet är inte en produkt eller ett verktyg eller ett paket med en artikelkod. Det är ett väsensskilt sätt att säkra verksamheten. Det är en strategi för att i realtid utnyttja infrastrukturen och kontrollpunkterna på nya sätt i alla appar, moln och enheter så att ni kan övergå från att reagera till att arbeta från en stark ställning.

I grunden har inbyggd säkerhet tre huvudsakliga egenskaper. För det första är den inbyggd. Säkerhetskapaciteten är inbakad i infrastrukturens kontrollpunkter. För det andra är det en metod som samlar verktyg och team så att de arbetar och löser säkerhetsproblem bättre tillsammans. Och för det tredje används kontrollpunkter för att få inblick i appar och IT-sammanhang samt hot. Dessa tre områden hjälper organisationer att övergå från att reagera till att skaffa sig en stark säkerhetsställning.

Inbyggd säkerhet hjälper organisationen att minska riskerna via tre huvudsakliga attribut. Inbyggd säkerhet innebär färre produkter, agenter och komplexitet, vilket minskar risken för felaktig konfiguration och sårbarheter. Genom att slå samman verktyg och team för säkerhet, IT och drift förbättras den totala inblicken och möjligheten att identifiera hot. Att vi utnyttjar infrastrukturen för att få ett realtidssammanhang och kontrollpunkter innebär att vi hjälper organisationerna att upptäcka och reagera bättre på hot.

Inbyggd säkerhet använder teknik i nätverket, slutpunkter, arbetsbelastningar, arbetsytor och moln för att lösa de svåraste cybersäkerhetsproblemen företaget har. På det här viset kan organisationen skydda sina appar, användare och moln från befintliga och nya hot, identifiera och mildra risker, uppfylla kraven i föreskrifter och göra allt detta med mindre komplexitet i hela säkerhetssortimentet.

VMwares strategi är att bädda in säkerhet i allt vi gör, så nästan alla produkter i vårt sortiment har inbyggda säkerhetsfunktioner. Men de primära säkerhetsproduktområden som vi fokuserar på är Carbon Black Cloud för slutpunkts- och arbetsbelastningssäkerhet, NSX och VeloCloud för nätverkssäkerhet, Workspace ONE för arbetsytesäkerhet och VMware Secure State för säkerhet i offentligt moln.

Vill du komma i gång?