Strömmas nu: Multi-cloud-genomgång i juli

Ett nytt sätt att se på företagssäkerhet i en multi-cloud-värld

Godkänt av FedRAMP: High

VMware Carbon Black Cloud fick beteckningen FedRAMP High av Federal Risk and Authorization Management Program.

Hantera kundernas problem

Modernisera säkerhetsåtgärdscentret (SOC)

Team i säkerhetsåtgärdscenter (Security Operations Center, SOC) försöker hålla jämna steg med sina motståndare i den distribuerade världen när varningar från helt separata system saknar sammanhang och sinkar lösningar.

VMware levererar trygg drift med den bästa plattformen i klassen så att du kan skalanpassa insatserna med tillförlit, noggrannhet och snabba lösningar.

Säkra multi-cloud-lasterna

Eftersom appar och data är fördelade i multi-cloud-miljöer hotar en allt större angreppsyta och längre gräns mot omvärlden att minska fördelarna med multi-cloud.

VMware sammankopplar dina viktiga kontrollpunkter och ger full insyn och friktionsfri drift så att dina appar och data är säkrare med VMware, i alla miljöer.

Säkra moderna appar

En webbapp i tre lager består nu av 3 000 lager, och API:er är de nya slutpunkterna. Säkringen av moderna appar kräver insyn och sammanhangsberoende information om hur appar skapas (CI/CD) och hur de kommunicerar (API:er).

VMware säkrar hela applivscykeln i DevOps-takt genom att erbjuda kontinuerlig insyn, säkerhet och efterlevnad, från kod till produktion.

Säkra hybridmedarbetarna

Hybridarbete har blivit norm. Gamla säkerhetsmodeller som utgick från gränsen till omvärlden kan inte skalanpassas till hot som utnyttjar de allt fler angreppsvägarna.

VMware kombinerar slutpunktsskydd och slutpunktshantering med säkerhet vid nätverkets gräns till en holistisk lösning. Detta gör att du kan optimera upplevelserna för andra och minska riskerna för alla anslutna kontrollpunkter genom automatisering och instrumentering.

Hur VMwares IT nyttjar Zero Trust i datacentret

Zero Trust utlovar högre säkerhet genom att bara lita på nätverkstrafik som en säkerhetspolicy specifikt tillåter. Organisationer med en detaljerad metod kan lyckas.

Processen som VMwares IT (VMIT) följer för att göra Zero Trust till vardag för alla appar i datacentret kan utgöra mall för andra organisationer.

Besök den tekniska zonen för Carbon Black

Upptäck den snabbaste vägen till att förstå, utvärdera och ta Carbon Black Cloud Platform i drift.

Kunde du inte delta i VMware Explore?

Se vad som avslöjades, fyll på dina kunskaper och börja utveckla företaget i dag.

Läs den tekniska hotrapporten

Hämta den senaste hotrapporten och upptäck de unika egenskaperna hos skadliga program på Linux-system och få råd om hur du kan hålla dig undan förödande angrepp.

*

Vill du komma i gång?