Enklare, snabbare och smartare säkerhet

Betrakta säkerhet som en inneboende och distribuerad del av det moderna företaget. Integrera kontinuerligt alla aspekter av teknikstacken för mer effektiv säkerhet med Zero Trust.

Säkerhet som en inbyggd, distribuerad tjänst

Skydda spridda resurser med säkerhetskontroller och konsekvent policyhantering i olika moln med minimala insatser – och minska antalet verktyg och agenter.

 

Täck in hela miljön genom att lägga pusslet samtidigt som du minskar komplexiteten och de blinda fläckarna.

Inför Zero Trust med få verktyg och separata system

Om du kopplar samman de fyra viktigaste Zero Trust-kontrollställena kan du utvärdera säkerhetsläget noga och täppa till säkerhetsluckor med förbättrad datadelning mellan säkerhets-, IT-, drift- och utvecklingsteamen.

 

Vidta åtgärder snabbare med högre effektivitet och lägg mindre tid på trivial administration med färre säkerhetsprodukter.

Skalanpassa tryggt, snabbt och noga er svarsförmåga

Få en auktoritativ bild av er miljö med pålitliga och nyttiga hotunderrättelser. Utvärdera sårbarheter, hitta luckor i försvaret och anpassa kontroller och policyer snabbt för att motverka angrepp. 

Säkerhetslösningar

Arbetsytor överallt (användare och enheter)

 •  Hantera multimodala medarbetarupplevelser
 •  Säkra den distribuerade randen
 • Automatisera arbetsytan

Nätverkssäkerhet

 • Förenkla brandväggens driftsättning och drift
 • Bli kvitt blinda fläckar
 • Erbjuder ”säkerhet som kod”
 • Skydda användare och spridda arbetsbelastningar

Slutpunktssäkerhet (enheter)

 

 • Analysera systemhändelser för att förstå vad som är normalt
 •  Hindra angripare från att missbruka legitima verktyg
 • Automatisera arbetsflödet vid utredningar för att kunna reagera effektivt

Molnsäkerhet

 • Smartare sammanhang för alla element
 • Upptäck felaktiga konfigurationer i moln och åtgärda dem utan att dela ut förhöjda skrivrättigheter
 • Pålitlig, optimal anslutning i kombination med insyn

Arbetsbelastningar och DevOps-säkerhet

 • Förenkla åtgärder i flera moln och leverera säker programvara snabbare.
 • Säkra hela livscykeln för moderna appar. 
 • Bibehåll farten hos DevOps med inbäddad säkerhet.

Relaterade resurser

Gå till VMwares säkerhetsråd

Säkerheten är standardiserad i alla aspekter av VMwares produkter och molntjänster. Se en lista med rapporterade sårbarheter eller registrera dig för att få upplysningar via e-post.

Granska VMware-certifieringar

Utforska våra listor över slutförda certifieringar och certifieringar vi arbetar på.

Security Connect

Security Connect 2021

Få reda på de insikter, goda metoder och viktiga rön om hot som du behöver för att optimera säkerhetsarbetet med över 60 sessioner som är tillgängliga nu.

Underrättelser från det globala cybersäkerhetslandskapet

Fler än 3 500 informationschefer, teknikchefer och informationssäkerhetschefer diskuterar de utmaningar globala företag ställs inför med eskalerande cyberattacker. Läs Global Security Insights Report 2021.

Forrester Wave™: Endpoint Security Software as Service, andra kvartalet 2021

Se varför VMware Carbon Black Cloud utsågs till ledare i Forrester Wave™: Endpoint Security Software As A Service, andra kvartalet 2021.

Utpressningstrojaner

Utpressningstrojaner: Försvar på djupet med VMware

Angreppen med utpressningstrojaner ökade med över 200 % 2020. Få reda på hur du skyddar, identifierar och reagerar på utpressningstrojaner för slutanvändare.

Vill du komma i gång?

Se hur du får enklare, snabbare och smartare säkerhet med VMware.