Använda containers och Kubernetes

Leverera utvecklarklara Kubernetes i datacentret eller molnet.

 • Appar
Ta till sig DevSecOps

Leverera moderna appar snabbt och säkert med en DevSecOps-metod.

 • Appar
Skapa appar och mikrotjänster

Se till att apputvecklingen och apparkitekturen fungerar i alla moln.

 • Appar
Modernisera befintliga appar

Uppdatera befintliga appar utan kostsam refaktorisering.

 • Appar
Migrera till molnet

Flytta appar till molnet snabbare utan att skriva om dem.

 • Multi-cloud
Skalanpassa kapaciteten vid behov

Optimera kapaciteten med en skalbar och smidig förlängning i molnet.

 • Multi-cloud
Modernisera datacentret

Utveckla datacentret för att arbeta smidigt med andra moln.

 • Multi-cloud
Använda multi-cloud

Hantera och sköta laster i olika moln och på olika plattformar.

 • Multi-cloud
Ge tillgång till hybridmoln

Skapa och verka i flera moln med konsekvent infrastruktur.

 • Multi-cloud
Hantera hybridmoln smidigare

Förenkla och optimera hanteringen av hybridinfrastrukturen.

 • Multi-cloud
Optimera multi-cloud-kostnader

Analysera och hantera kostnader och resursanvändning över flera moln.

 • Multi-cloud
Hantera multi-cloud-säkerhet och multi-cloud-efterlevnad

Hantera säkerhet och mildra risker i olika molnmiljöer.

 • Multi-cloud
Planera och modernisera molnmiljön

Få råd och bästa praxis för att bygga effektiva molnmiljöer.

 • Multi-cloud
Stöd affärskritiska appar

Konsekvent infrastruktur och drift för kritiska laster

 • Multi-cloud
5G

Använd on-demand-tjänster med ett enhetligt 5G-multi-cloud-nätverk

 • Telekommoln
Edge

Underblås innovation med en konsekvent plattform från kärna till edge.

 • Telekommoln
Programvarubaserad lagring 

Utveckla lagringsarkitekturer med en genomgripande hypervisor.

 • Software-Defined Data Center
Programvarubaserade nätverk

Tillhandahåll och hantera ett virtualiserat, hårdvaruoberoende nätverk.

 • Software-Defined Data Center
Design validerad av VMware

Skapa och sköt ett software-defined data center med detaljerade råd.

 • Software-Defined Data Center
Virtualisering av datacenter 

Skapa ett modernt, mycket skalbart och säkert datacenter.

 • Virtualisering
Virtualiseringshantering

Hantera och automatisera ditt virtuella datacenter konsekvent.

 • Virtualisering
Virtualisering av big data

Förenkla hanteringen av big data-infrastrukturen.

 • Virtualisering
 • Virtualisering
Koppla samman containrar och Kubernetes

Anslut och skydda appar och mikrotjänster i containrar.

 • Nätverk
Säkra det moderna nätverket

Leverera nätverkssäkerhet för användare, appar och data i alla moln.

 • Nätverk
Automatisera nätverket

Snabba upp driftsättningen av appar och hanteringen av nätverk och säkerhetstjänster.

 • Nätverk
Underlätta molnanvändning

Leverera samma nätverk och säkerhet i alla molnmiljöer.

 • Nätverk
Optimera WAN- och filialkontorsprestanda

Få tillförlitlig och säker åtkomst till moln, datacenter och appar överallt.

 • Nätverk
Leverera appar

Automatisera och leverera traditionella och moderna appar i alla moln.

 • Nätverk
Mikrosegmentering

Definiera och tillämpa nätverkssäkerhetspolicyer för alla moln.

 • Nätverk
Underlätta distansarbete

Anamma en strategi för distansarbete på företag som jobbar överallt.

 • Arbetsyta
Garantera upplevelser och produktivitet

Stöd lättrörliga distansarbetare med smidig och säker åtkomst.

 • Arbetsyta
Använda säkerhet baserad på nolltillit

Skydda och säkra din digitala arbetsyta på ett intelligent sätt

 • Arbetsyta
Underlätta modern administration

Hantera moderna operativsystem säkert från molnet utan väggar mellan data.

 • Arbetsyta
Hjälp kundnära medarbetare

Ge kundnära medarbetare tillgång till smidig enhets- och apphantering.

 • Arbetsyta
Horizon VDI och DaaS

Förenkla hanteringen av virtuella klientmiljöer.

 • Arbetsyta
Inför zero trust

Skydda data och appar med kontinuerlig verifiering.

 • Säkerhet
Främja SOC

Upptäck och reagera på hot snabbare med inbyggda säkerhetsåtgärder.

 • Säkerhet
Säkra datacentret

Distribuerad säkerhet med fullständig, konsekvent täckning av alla data.

 • Säkerhet
Säkra molnbelastningar

Förenkla skyddet av viktiga belastningar i alla miljöer.

 • Säkerhet
Kommunikationstjänstleverantörer

Digitala upplevelser som hjälper telekomnätverk att utvecklas.

 • Per bransch
Finansiella tjänster

Stärk digitaliseringsivrande banker som lockar till sig och behåller kunder.

 • Per bransch
Myndigheter – statliga

Uppfyll medborgarnas förväntningar på modern och kostnadseffektiv service.

 • Per bransch
Myndigheter – i län och lokalt

Förbättra medborgartjänsters kvalitet och effektivitet.

 • Per bransch
Vårdbetalande

Jobba för personanpassad vård för bättre upplevelser och resultat för medlemmarna.

 • Per bransch
Vårdgivare

Påskynda uppkopplad realtidssjukvård för att förbättra patientresultaten.

 • Per bransch
Högre utbildning

Stärk studenter och personal med ständigt säker åtkomst var som helst.

 • Per bransch
Grund- och gymnasieskola

Se till att varje elev har tillgång till utbildningsresurser från vilken enhet som helst.

 • Per bransch
Biovetenskap

Snabba upp digitaliseringen av biovetenskaper.

 • Per bransch
Tillverkning

Förbättra genomströmning och kvalitet med rationell drift.

 • Per bransch
Detaljhandeln

Få lojala kunder och väx med digitaliserade upplevelser i första hand.

 • Per bransch