Företagslösningar 

Utnyttja affärsmobilitetens starka sidor oavsett vilken bransch du verkar inom. Våra lösningar erbjuder inbyggd säkerhet, omedelbar etablering av miljöer för slutanvändare, samt en enhetlig plattform i privata, offentliga och hanterade moln.

Affärsmobilitet

Affärsmobilitet är centralt för innovation av arbetsytan. Metoden utnyttjar framsteg inom mobilteknikens område och det mobila sättet att arbeta för att bygga upp en ny affärsmiljö där personalen kan vara mer effektiv.

Nätrisker och efterlevnad

VMwares lösningar för efterlevnad och nätrisker består av en kombination av VMwares och våra partners tekniker. De är inriktade på efterlevnadsfrågor i hårt reglerade miljöer såsom PCI, FedRAMP/FISMA, CJIS och HIPAA/HITECH.

Sakernas internet

Distributionen, hanteringen, skyddet och skötseln av sakernas internet är ett komplicerat åtagande både för drift- och IT-avdelningen. VMware erbjuder företagen en heltäckande drifthanteringslösning som överbryggar gapet mellan driften och IT och som ger fullständig kontroll över sakernas internet på företaget, från nätverkets rand till molnet.

IT-resultat

IT-resultat är viktiga initiativ i hela företaget. De omfattar allt mellan virtualisering av datacentret till säkerhetskontroller och ger snabbt och kostnadseffektivt mycket goda resultat för företaget med bevarade valmöjligheter och bibehållen säkerhet och kontroll.

VMwares Cross-Cloud Architecture

Din IT-organisation kan få hjälp med att driva företagets digitala agenda: VMwares Cross-Cloud Architecture™ är ett enkelt sätt att köra, hantera, ansluta och skydda appar oavsett moln och enhet i en gemensam operativmiljö.

Tillit och tillförsikt

VMware har en proaktiv metod för att öka kundernas insyn: VMware Trust and Assurance Framework, som omfattar de fyra byggstenarna tillförlitlighet, integritet, säkerhet och engagemang.

VMware Cloud Providers

VMware Cloud Providers är ett ekosystem med över 4 000 tjänsteleverantörer i fler än 100 länder som erbjuder VMware-baserade molntjänster. Lokala leverantörer garanterar kontrollen över data och kan samtidigt erbjuda ett brett utbud av molntjänster och expertkunskaper om vertikala marknader genom specialiserad efterlevnad och certifieringar.

Tekniska lösningar 

Utöka virtualiseringens goda effekter till nätverket och lagringen. Våra ”one cloud-lösningar”, som bygger på mjukvarubaserade datacentertekniker, ger dig tillgång till nya säkerhetsmodeller, omedelbar distribution och kompletta administrationsmöjligheter.

Affärstillgänglighet och katastrofåterställning

IT-organisationerna måste ständigt skydda verksamhetskritiska applikationer och data mot olika orsaker till oplanerade avbrott. VMware levererar en mångsidig, integrerad portfölj med lösningar för affärstillgänglighet och katastrofåterställning som ger hög tillgänglighet, dataskydd och katastrofåterställning.

Cloud computing

Med VMwares cloud computing-tjänster kan du köra båda nya och gamla applikationer i molnet. Du kan plocka russinen ur kakan: utnyttja befintliga investeringar och ändå dra nytta av det offentliga molnets smidighet och låga kostnad.

Cloud Management Platform

Hantera den kompletta livscykeln hos tjänster som levereras i hybridmolnmiljö på ett effektivt sätt.

Mjukvarubaserat datacenter

VMwares arkitektur för det mjukvarubaserade datacentret sammanför det bästa som erbjuds inom beräkning, lagring, nätverksvirtualisering och hantering.

Virtualisering

Virtualisering är en beprövad teknik som gör det möjligt att köra flera operativsystem och applikationer på samma server samtidigt. Den håller på att förvandla IT-landskapet och ändra det sätt som folk använder teknik i grunden.

Virtualiseringshantering

Förenkla och automatisera datacentret med konsekvent hantering, smart drift och inbyggd automatisering.

Virtualisering av verksamhetskritiska applikationer

Viktiga applikationer som virtualiseras på vSphere fungerar bättre och blir lättare att administrera.

Information för 

Läs mer om den nya smidiga IT-modellen och vår arkitektur ”one cloud, any application, any device” för företag av alla storlekar.

Applikationsutvecklare

Läs mer om vår infrastrukturteknik som uppfyller öppna, gemensamma standarder och som gör infrastrukturen lätt och säker att använda med bibehållna prestanda från programutvecklarnas datorer till produktionen.

Företagsledning

Få tillgång till de senaste ledarskapsstrategierna, nyheterna, forskningen, trenderna och branschspecifika insikterna för informationschefer i alla branscher.

Tjänsteleverantörer

Läs mer om VMware Cloud Providers-programmet för företag som erbjuder hostingtjänster till tredje part, t.ex. Iaas- (Infrastructure as a Service), molntjänst-, applikationstjänst-, internet- och PaaS-leverantörer (Platform as a Service).

Små och medelstora företag

Se hur VMware kan förenkla och göra IT mer tillförlitligt och billigare för små och medelstora företag.

Branschlösningar 

En virtuell infrastruktur kan hjälpa dig att optimera IT-resurserna och leverera hög tillgänglighet. Vi erbjuder dig bättre än fysisk säkerhet, prestanda och hantering från de enskilda datorerna till datacentret och molnet.

Bilindustrin

Lansera nya tjänster, affärsmodeller och ökad säkerhet i eran med uppkopplade bilar.

Utbildning

Ta reda på hur våra virtualiserings- och cloud computing-tekniker hjälper akademiska institutioner att sänka kostnaderna och förbättra utbildningen och samarbetet mellan personalen.

Finanssektorn

Finansiella tjänstföretag har nytta av VMwares virtualisering och cloud computing genom datahantering i realtid och stöd för fjärr- och filialkontor.

Myndigheter

Myndigheter kan minska sina kostnader för IT-infrastruktur och drift och samtidigt förbättra applikationernas tillgänglighet och leverans med VMwares virtualiserings-, mobilitets- och molnlösningar.

Vårdsektorn

Öka patientvårdens kvalitet och räckvidd genom ständig tillgång till elektroniska, skyddade patientuppgifter.

Tillverkning

Tillverkare kan bli maximalt produktiva genom att aldrig ha några avbrott och kunna leverera data och applikationer säkert över hela världen med våra lösningar för server- och klientenhetsvirtualisering.

Detaljhandeln

Förbättra köpupplevelsen i butikerna med VMwares realtidssamverkan med kunderna.

Telekommunikation

Kommunikationstjänsteleverantörer kan sänka sina kostnader, skaffa flexibel drift och bli snabba på distribution genom molnbaserad nätverksdistribution med vCloud NFV.