Vad är autonoma arbetsplatser?

Se hur VMware hjälper företag med deras försök att tillåta arbete överallt.

Underlätta för personal överallt

Anywhere Workspace stödjer framtida hybridarbete genom att se till att slutanvändarmiljöer kan bli autonoma arbetsplatser som konfigurerar, läker och säkrar sig själva. För detta ändamål används maskininlärning och datalogi, och slutpunktshantering, säkerheten och slutanvändarupplevelsen automatiseras.

Kundnära medarbetare

Optimera kundnära medarbetares erfarenheter, öka effektiviteten och tillgodose de unika kraven från driftsättningen av uppdragskritiska enheter i stor skala.

Hybridmedarbetare

Garantera medarbetarna konsekventa och högkvalitativa upplevelser var de än är, på valfria enheter, via ZTNA med support på distans, enkel inloggning i appar och annat.

Distansarbetare

Utnyttja en modern plattform för skalbar, säker leverans av virtuella klientenheter och appar i offentliga och privata moln.

Hybridarbete är vardag numera

Moderna arbetstagare ställs inför svåra utmaningar som fragmenterad säkerhet, komplex drift och undermåliga upplevelser. Dessa problem kräver att man omprövar hur man möjliggör smidiga arbetsytor utan begränsningar. Medarbetarna måste komma först – allt från kundnära medarbetare till hybrid- och distansarbetare – med redan integrerade Anywhere Workspace-lösningar som ger säkra, smidiga upplevelser och kapades kostnader och driftarbete.

Hantera hybridarbetandes upplevelser

Ändra hur IT-avdelningen levererar slutanvändartjänster och tillhandahåll förbättrade användarupplevelser som ger kundnära medarbetare, hybrid- och distansarbetare samma prestanda oavsett plats och enhet.

Erbjud kompromisslösa prestanda och god drifttid, leverera smidiga upplevelser och ge upphov till en anda av flexibilitet och valfrihet. Skörda frukterna av att ge medarbetarna chansen att jobba smartare och bättre.

Optimera säkerheten på arbetsytan

Förenkla övergången till Zero Trust med lägesunderrättelser och självsäkrande, automatiserade åtgärder. Utnyttja kontinuerlig maskininlärning för att proaktivt mäta, åtgärda och säkra miljön.

Uppnå bredare och mer effektiv säkerhet som möjliggör åtkomst till vilken app som helst från vilken enhet som helst.

Påskynda IT-moderniseringen

Snabba upp IT-moderniseringsinsatserna genom att förenkla rutiner och optimera arbetsflöden. Automatisera driften för att hantera resultat – inte uppgifter – med intelligent efterlevnad, instrumentering och resultathantering.

Med driftanalys och konsoliderad hantering i molnet går det att öka IT-avdelningens svarsförmåga och effektivitet och samtidigt riva barriärer, minska IT-komplexiteten och sänka den totala ägandekostnaden.

VMware Anywhere Workspace-lösningar

Upptäck en sammanhållen, förintegrerad plattform som erbjuder en rad tjänster och möjliggör smidiga upplevelser, samt levererar effektiv säkerhet och automatisering.

Enhetlig slutpunktshantering

Hantering av slutpunkter och appar på flera plattformar

Digital personalupplevelse

Stöd lättrörliga distansarbetare med smidig och säker åtkomst

Säkra arbetsytor

Bredare säkerhet och insyn i allt som är driftsatt

Virtuella klientmiljöer och appar

Säker VDI- och applattform

Hjälp kundnära medarbetare

Ge kundnära medarbetare tillgång till smidig enhets- och apphantering.

Försvar mot hot mot mobila enheter

Skydda mobila enheter från nätfiske och hot som kommer från appar, enheter och osäkra nätverk

Spotlight på partner

Wetcom maximerar kundvärdet med VMware Anywhere Workspace

CDW utvecklar VMware-lösningar för våra hjältar inom vården

TeraSky hjälper kunder att skapa digitala arbetsytor

Skapa förtroende för den nya distribuerade arbetsstyrkan

Beröringsfri IT

Leverera smärtfria upplevelser, från första samtalet med nyanställda till proaktiv och omedelbar support – var och när som helst.

Anslutna kontrollpunkter

Arbetslasts-, nätverks-, enhets- och åtkomstkontroller ansluter och anpassas till de appar och data som skyddas.

Valfrihet

Stöd kunskap och kundnära medarbetare som arbetar överallt med vilken enhet eller vilket operativsystem som helst för både egna enheter och företagsenheter.

Situationsberoende underrättelser

Få reda på det auktoritativa sammanhanget i miljön och hotunderrättelser som är pålitliga, åtgärdbara och lättillgängliga.

Kompromisslös drifttid

Säkerställ konsekventa appupplevelser med ökad drifttid, oavsett om medarbetarna jobbar på kontoret, på distans eller kundnära.

Snabba och enkla arbetsflöden

Skapa och driftsätt enkelt komplexa arbetsflöden med flexibel dra-och-släpp-funktion, vilket sparar tid och arbete.

Vanliga frågor

VMware Anywhere Workspace är en integrerad plattform som sätter personalen i främsta rummet för att leverera säkra, friktionsfria upplevelser. Med hjälp av branschledande slutanvändarteknik ökar Anywhere Workspace medarbetarnas engagemang, ger bredare och mer effektiv säkerhet och minskar kostnader och arbetet för att upprätthålla driften.

  • Enhetlig hantering av slutpunkter – Workspace ONE UEM
  • Virtualisering av klientenheter och appar – VMware Workspace ONE och VMware Horizon
  • Säkra arbetsytor – VMware Workspace ONE Tunnel/UAG
  • Mobil säkerhet – VMware Workspace ONE Mobile Threat Defense

Anywhere Workspace levererar heltäckande säkerhet som omfattar användaråtkomst och appsäkerhet. Genom att införa åtkomstkontroller på detaljnivå som är enkla att konfigurera och lätta att skalanpassa, kan responsiva säkerhets- och hanteringspolicyer snabbt råda bot på hoten. Den intelligenta plattformen utnyttjar AI och maskininlärning för att ge sammanhangsberoende åtkomst, regelbundet utvärdera säkerhetsstatusen och snabbt skjuta hot i sank.

Genom att utnyttja hotunderrättelser om enhetsstatusen och användaridentiteten från Workspace ONE och Mobile Threat Defense kan Anywhere Workspace-lösningar mäta både erfarenhet och risk för alla anslutna kontrollpunkter och sedan föra fram detta för automatiserad sanering.

Det är en integrerad plattform som nyttjar marknadsledande Unified Endpoint Management-, Virtual Apps & Desktops-, Workspace Security- och Digital Employee Experience-teknik. Den kombinerar Workspace ONE och Horizon med säker åtkomst, försvar mot mobilhot och utökade förbättrade lösningar för användarupplevelsen.

Anywhere Workspace stödjer hybridarbetets framtid genom att göra det möjligt för slutanvändares datormiljöer att bli autonoma arbetsytor som konfigurerar, läker och säkrar sig själva. Den är alltid medveten om sammanhanget, nyttjar maskininlärning och datalogi och automatiserar proaktivt.

Relaterade resurser

Remote Work Best Practices: New Rules for a New Era of Work

I den här globala rapporten analyseras hybridarbete och hur det medför nya regler och roller för olika organisationer.

The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete

I den här globala rapporten får du se hur organisationer kan införa nya system och tänkesätt för att öka samarbetet och innovationerna.

Anywhere Workspace for Dummies

Välj ett nytt sätt att se på hybridarbete för ökad lönsamhet, produktivitet och tillväxt.

Vill du komma i gång?