Back

Virtualisering från VMware

Förenkla din IT-infrastruktur med beprövade virtualiseringslösningar på branschens ledande virtualiserings- och molnhanteringsplattform VMware® vSphere with Operations Management™.

Minska kapitalkostnader genom serverkonsolidering och få bättre ekonomi genom automatisering med virtualisering från VMware. Samtidigt kan du slippa minskade intäkter genom färre planerade och oplanerade driftsavbrott.

Varför du ska välja VMware för virtualisering?

VMwares virtualiseringslösningar bygger på VMware vSphere, den beprövade, robusta och tillförlitliga virtualiseringsplattformen – som har valts av mer än 500 000 kunder inklusive alla Fortune Global 100-företag. Vi har uppmärksammats av strategiska marknadsundersökningsföretag som Gartner Inc, som placerat oss i sin ledarkvadrant för vår innovation och expertis. Magic Quadrant för servervirtualiseringsinfrastruktur på x86-datorer

Servervirtualisering

Arkitekturen i dagens x86-servrar gör att de bara kan köras med ett operativsystem i taget. Med servervirtualisering tas begränsningen i den traditionella en-till-en-arkitekturen på x86-servrarna bort genom abstraktion av operativsystemet och programmen från den fysiska maskinvaran. Resultatet blir en mer kostnadseffektiv, flexibel och lätthanterlig servermiljö. Med servervirtualisering kan du köra flera operativsystem på en och samma fysiska server som virtuella datorer, som alla har åtkomst till den underliggande serverns datorresurser.

Servervirtualiseringen utnyttjar hela kraften på dagens kraftfulla x86-servrar. De flesta servrar drivs med mindre än 15 procent av sin kapacitet. Det är inte bara ineffektivt, utan medför också serverspridning och onödig komplexitet.

VMware vSphere erbjuder en komplett servervirtualiseringsplattform som levererar:

  • 80 procent mer utnyttjande av serverresurserna
  • Upp till 50 procent besparingar av kapital- och driftskostnader
  • 10:1 eller bättre serverkonsolideringsgrad

Servervirtualisering med VMware

Nätverksvirtualisering

Nätverksvirtualisering är en fullständig reproduktion av ett fysiskt nätverk i en programvara. Virtuella nätverk har samma funktioner och garantier som ett fysiskt nätverk men ger dessutom driftsfördelar och oberoende från maskinvaror tack vare virtualiseringen – snabb respons, störningsfri distribution, automatiskt underhåll och stöd för både gamla och nya program.

Nätverksvirtualiseringen introducerar logiska nätverksenheter och tjänster – logiska portar, switchar, routrar, brandväggar, belastningsfördelning, VPN:er och mycket mer – för de anslutna användarna. Programmen körs på det virtuella nätverket på exakt samma sätt som i ett fysiskt nätverk.

Du kan skapa ett extremt skalbart nätverkssystem som ger högre nivåer av driftseffekt och flexibilitet, snabbare respons, felsökningsfunktioner och kloning, med övervakning, QoS och säkerhet. Allt backas upp av VMwares programvara med nätverksvirtualisering.

VMware NSX kommer att bli världens ledande nätverks- och säkerhetsvirtualiseringsplattform som erbjuder ett programbaserat och mobilt virtuellt fullservicenätverk för virtuella datorer och används på valfri IP-nätverksmaskinvara.

 

VMware NSX-plattformen kombinerar det bästa från Nicira NVP och VMware vCloud Network and Security (vCNS) i en och samma plattform. VMware NSX presenterar en komplett serie av lätthanterliga logiska nätverkselement och tjänster, inklusive logiska switchar, routrar, brandväggar, belastningsfördelning, VPN, QoS, övervakning och säkerhet.

Klientvirtualisering

Distributionen av klientenheter som en hanterad tjänst ger dig möjlighet att svara snabbare på föränderliga behov och affärsmöjligheter. Du kan minska kostnader och öka servicen med snabb och enkel leverans av virtualiserade klientenheter och program till avdelningskontor, utlokaliserade anställda, personal som arbetar utomlands och mobil personal på iPad- och Android-surfplattor.

VMwares klientlösningar är skalbara, konsekventa, helt säkra och extremt tillgängliga för att ge maximal drifttid och produktivitet.

Virtualisering av applikation

Företagen virtualiserar allt fler av sina affärskritiska program och plattformar på nivå 1, som databaser, ERP, CRM, e-post, samarbetsfunktioner Java-mellanprogram, affärsintelligens och mycket mer.

För att kunna upprätthålla de nivåer som krävs av QoS och SLA i dessa affärsprogram på nivå 1 i de virtuella miljöerna måste IT-företagen fokusera lika mycket på virtualiseringsdelarna av projektet, den robusta hanteringen och på övervakningen av virtualiserade affärsprogram som på att följa företagets riktlinjer för företagets tillgänglighet och katastrofåterställning.

Dessa virtualiserade program körs helt enkelt bättre, med mer tillgänglighet, katastrofåterställning, hastighet och flexibilitet såväl som molnkapacitet. Med VMwares virtualiseringslösningar för program på nivå 1, som bygger på VMware vCloud Suite, kan du förbättre kvaliteten på de IT-tjänster som levereras samtidigt som du underlättar infrastrukturen, maximerar effektiviteten och eliminierar dyra överetableringar.

Lagringsvirtualisering

Minnesvirtualisering är en del av det programvarudefinierade minneslagret som ska ge förbättringar av prestanda och utrymmeseffektivitet, utan krav på köp av ytterligare maskinvara för minneshanteringen.

Snabb leverans är ett krav, så att prestanda och utrymme maximeras så mycket som möjligt i dag med VM. Det krävs en VM-central minneshanteringsmodell som är intuitiv för virtuella administratörer, som tar sig an allt mer av minneshanteringsuppgifterna i de virtuella miljöerna. Detta måste också kunna integreras med hypervisorplattformen för att ge lättigenkända lokala arbetsflöden.

VMware minnesvirtualisering är en kombination av funktioner som ger ett abstrakt lager, där fysiska lagringsresurser adresseras, hanteras och optimeras vid virtualisering.

Minnesvirtualiseringstekniken ger en mycket bättre metod för hantering av minnesresurser för din virtuella infrastruktur och ger företaget följande alternativ:

  • Avsevärt bättre minnesresursutnyttjande och flexibilitet
  • Förenklad OS-felkorrigering och lösning av drivrutinsbehov, oavsett minnestopologi
  • Ökad drifttid på programmen och förenklade rutinuppgifter
  • Utnyttja och komplettera din befintliga minnesinfrastruktur

15 % rabatt på vSphere with Operations Management

Skaffa dig de prisbelönta funktionerna med världens ledande virtualiseringsplattform.

Läs mer

Hitta en strategisk partner

Utnyttja VMwares globala partner och få största möjliga avkastning på din virtualisering.

Ta mig dit

Använd räknaren för total ägandekostnad

Ta reda på hur virtualisering kan ge besparingar på din totala kapital- och driftskostnad.

Ta mig dit