Bulut bilişim EMEA Bölgesi’nde hızla gelişiyor

VMware’in gerçekleştirdiği Küresel CIO Bilgiişlem Araştırması 2012, bulut bilişimin dünyada olduğu gibi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde de son dönemin hızla büyüyen trendi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

VMware, Şubat – Mart 2012 döneminde bulut bilişimin dünyadaki gelişimi, kurulumu, kurumların gördüğü faydalar ve bu alandaki zorlukları incelemek amacıyla dünya çapında “Küresel CIO Bilgiişlem Araştırması 2012” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. VMware adına IDG Research tarafından gerçekleştirilen araştırma  kapsamında Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Asya Pasifik (APAC)  Bölgesi’nde toplam 1128 IT karar verici ile online görüşme gerçekleştirildi. VMware’in araştırması, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nde Kurumsal IT harcamalarının 3’te 1’inin (yüzde 26’nın üzerinde) bulut üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde iş-kritik uygulamaların yayılması nedeniyle buluta hızlı bir geçiş süreci yaşanıyor. Sanallaştırma bulut için önemli bir adım ve bulutun temeli olarak görülmeye devam ediyor. Yine de veri ve güvenliğin kontrolü halen kaygı duyulan konular ve gelişmiş yönetim çözümlerine halen ciddi bir ihtiyaç bulunuyor. Kurumların buluta tam anlamıyla geçebilmesi için kültürel bir değişim gerekiyor.

Araştırmaya katılan ülkeler:

 • Kuzey Amerika

423

 • Latin Amerika

50

 • İngiltere

100

 • Almanya

100

 • Fransa

100

 • Hollanda

49

 • İtalya

28

 • İsveç   

28

 • Rusya

50

 • Çin      

73

 • Japonya

77

 • Avustralya

50

 

Araştırma, bulut bilişim için önemli bütçeler ayrıldığını ve bu bütçelerin her geçen gün arttığını gösteriyor. EMEA Bölgesi’nde her üç kurumdan birinin (yüzde 31) gelecek 18 ay içinde bulut bilişim için bütçe ayıracağı görülüyor. 2010 yılında yapılan araştırmada bu oran yüzde 26 olmuştu. Araştırma geneline bakıldığında bu rakam yüzde 33’e çıkıyor. Bu rakamlar bulut bilişimin kurumların stratejik önceliği olarak büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

Kritik iş uygulamaları bulutu büyütüyor

VMware’in araştırması, kritik iş uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte buluta geçişin de hız kazandığını ortaya koyuyor. EMEA Bölgesi’ndeki kurumların yüzde 84’ü bulut bilişimin bir öncelik olduğunu, yüzde 56’sı da gelecek 18 ay içinde kritik/yüksek önceliğe sahip olacağını ifade ediyor. Yine bu bölgedeki kurumların yüzde 44’ü kritik iş uygulamalarını bulut üzerinden kullandığını ya da işlerini dönüştürmek için bulutu kullandıklarını belirtiyor. Araştırma genelinde de bu oranın yüzde 44 olduğu görülüyor. Bu da EMEA Bölgesi’ndeki kurumların sanallaştırma kurulumunun ikinci aşamasına geçtiklerini, artık maliyet tasarrufu ve altyapı verimliliğinin de ötesinde sanallaştırma ve uygulamaların buluta taşınmasının işlerini nasıl değiştirdiğini ve işlerine değer kattığını görmeye başladıklarını gösteriyor.

Sanallaştırma: bulut bilişimin temeli

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç, sanallaştırmanın halen bulut bilişim için temel olarak görülmesi. Araştırmaya katılan kurumların yüzde 70’i sanallaştırmayı buluta geçiş için çok önemli görüyor. EMEA Bölgesi’nde de bu oran yüzde 64. Daha fazla bulut deneyimine sahip olan kurumlar, bulut kurulumu için sanallaştırmayı daha önemli görüyor. Buluta henüz geçmemiş kurumların yüzde 68’i sanallaştırmayı önemli görürken, buluta geçmiş kurumlarda bu oran yüzde 81’e çıkıyor. Sanallaştırma deneyimi olan kurumlar, işlerindeki dönüşümün getirdiği fırsatları görerek buluta diğerlerine oranla daha fazla öncelik veriyor.

Araştırmaya göre IT bölümlerinin verimliliğindeki artış, iş çevikliği, kapasite/uygunluk artışı, bulut bilişim için halen en önemli etkenler. Kurumlar artık maliyet avantajının ötesinde bulutun verimlilik, iş çevikliği ve sürekliliği gibi işi dönüştüren yönlerini keşfetmiş durumdalar. VMware’in araştırmasına göre kurumlar için buluta geçişte en önemli 5 etken şöyle:

 

EMEA Bölgesi

Araştırma geneli

1

IT verimliliğindeki artış: yüzde 41

İş çevikliğindeki artış: yüzde 49

2

İş çevikliğindeki artış: yüzde 36

IT verimliliğindeki artış: yüzde 48

3

Kapasite/uygunluk artışı (veri merkezi, depolama vb): yüzde 35

IT altyapı yatırımlarının azalması: yüzde 44

 

4

IT yönetimi ve bakım kaynaklarının düşürülmesi, IT’nin kontrolünün artması: yüzde 34

Kapasite/uygunluk artışı (veri merkezi, depolama vb): yüzde 44

5

IT altyapı yatırımlarının azalması: yüzde 33

IT yönetimi ve bakım kaynaklarının düşürülmesi: yüzde 41

 

Güvenlik hala en büyük engel olarak görülüyor

VMware’in araştırmasına göre tüm dünyada kurumların bulut bilişime geçişte gördükleri en büyük engel güvenlik. Araştırmaya katılan kurumların yüzde 51’i bu konuyu en önemli tehlike olarak görürken EMEA Bölgesi’ndeki kurumlar arasında bu oran yüzde 52. Kurumlara göre bulut bilişim için en büyük 5 engel şöyle:

 

EMEA Bölgesi

Araştırma geneli

1

Güvenlik endişeleri: yüzde 52

Güvenlik endişeleri: yüzde 51

2

Veri üzerindeki kontrolün kaybedilmesi: yüzde 41

Veri üzerindeki kontrolün kaybedilmesi: yüzde 36

3

Performans/güvenilirlik endişeleri: yüzde 25

Performans/güvenilirlik endişeleri: yüzde 30

4

Uyumsuz teknolojiler: yüzde 23

Uyumsuz teknolojiler: yüzde 23

5

Harici bulut yükleri üzerindeki kontrol eksikliği: yüzde 19

Uyum/regülasyonlara bağlı endişeler: yüzde 22


Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da birçok bulut verisinin kurumların kendi özel bulutlarında barındırılıyor olması. Araştırma genelinde kurumların yüzde 51’i kendi özel bulutunu, yüzde 29’u servis sağlayıcı bulutlarını, yüzde 19’u ise melez bulut kullanıyor. EMEA Bölgesi’nde ise kurumların yüzde 54’ü kendi bulutunu kullanırken yüzde 24’ü servis sağlayıcı bulutu, yüzde 22’si ise melez bulut kullanıyor. Gelecek 18 ay boyunca bulut servis veya uygulamalarının yüzde 22’sinin melez bulutta barındırılacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve verinin kontrolü kurumlar için her zaman önemli konuların başında yer alıyor. Exchange, Oracle ve SAP gibi kritik iş uygulamalarının bulut ortamında çalışmasına yönelik artan talep nedeniyle veri güvenliği önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacak. Bu nedenle CIO’ların donanım/cihaz odaklı güvenliğe daha az odaklanarak asıl bu cihazlara getirilen verinin güvenliğini sağlamaya odaklanmaları gerekiyor. IT bölümleri işlerini dönüştürmek ve rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duydukları verimlilik, kontrol ve uyumu ancak bu yeni yaklaşımla sağlayabilecek.

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuca göre de dünyada olduğu gibi EMEA Bölgesi’nde de bulut için en kritik 3 yönetim özelliği kurumlara göre servis seviye yönetimi, maliyet görünürlüğü ve finansal yönetim ve otomatikleştirilmiş felaket yönetimi:

 

 

Dünya geneli

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

1

Servis seviye yönetimi

Yüzde 51

Yüzde 42

2

Maliyet görünürlüğü ve finansal yönetim

Yüzde 47

Yüzde 36

3

Otomatikleştirilmiş felaket yönetimi

Yüzde 42

Yüzde 30

 

VMware hakkında:

VMware, bilgiişlem bölümlerinin her ölçekten kurumlara güç katmasını sağlayan sanallaştırma ve bulut bilişim altyapı çözümleri sağlıyor. Sektörün lideri sanallaştırma platformu VMware vSphere™ ile kurumlar, sermaye ve işletme giderlerini azaltma, hızı artırma, iş sürekliliğini sağlama, güvenliği güçlendirme ve çevreyi koruma konusunda VMware’e güveniyor. 2011 yılında 3,77 milyar dolar geliri, 350 bini aşkın müşterisi ve 50 bin iş ortağıyla VMware, CIO’lar arasında her zaman en önemli konu olan sanallaştırma konusunda liderdir. Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan VMware ilgili detaylı bilgiye www.wmware.com/tr adresinden ulaşılabilir.