Genel

VMware, Inc. ve bağlı kuruluşlarının (topluca “VMware” olarak adlandırılır) web sitelerini kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını (“Koşullar”) dikkatlice okuyun. Bu web sitelerine erişerek, göz atarak veya siteleri kullanarak, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu Koşullara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi ve ABD ihracat ve yeniden ihracat denetimi yasaları ve yönetmelikleri dahil olmak üzere ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere uymayı kabul ettiğinizi bildirmiş olursunuz, ABD ihracat yasalarına ters düşen farklı davranışlar yasaklanmıştır. Bu Koşulları kabul etmezseniz, bu web sitelerini kullanma yetkiniz olmaz. Web sitelerini, VMware'in web siteleri aracılığıyla kullanıma sunabileceği herhangi bir içeriği (metin, veri, bilgi, yazılım, grafik veya fotoğraf gibi) (topluca “Materyaller” olarak adlandırılır) ve VMware'in web siteleri yoluyla sağlayabileceği herhangi bir hizmeti (topluca “Hizmetler” olarak adlandırılır) kullanımınız bu Koşullara tabidir. Web siteleri, Materyaller ve Hizmetler bu Koşullarda topluca “VMware Web Siteleri” olarak adlandırılır.

 

VMware, bu Koşullarda değişiklik yapma, VMware Web Sitelerinde yer alan özellikleri değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. VMware Web Siteleri aracılığıyla sunulan belirli materyaller, bilgiler, ürünler, yazılımlar veya hizmetler için ek veya farklı Koşullar, şartlar ve uyarılar geçerli olabilir. Bu Koşullarda yapılan her türlü materyal değişikliğini e-posta göndererek veya VMware Web Sitelerinde değişiklikle ilgili bildirim yayımlayarak size bildireceğiz. Herhangi bir materyalde değişiklik yaparsak, size ilgili e-postayı gönderdikten veya bildirim yayımlandıktan sonraki 30 gün içinde bu sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Değişikliğin yapıldığı tarihi takiben VMware Web Sitelerini kullanmaya devam etmeniz halinde, değişen Koşulları veya sözleşmeyi, yürürlükteki haliyle kabul ettiğiniz varsayılır. VMware Web Siteleri aracılığıyla sunulan belirli materyaller, bilgiler, ürünler, yazılımlar veya hizmetler için ek veya farklı Koşullar, şartlar ve uyarılar geçerli olabilir. Herhangi bir uzlaşmazlık olması durumunda, bu tür ek veya farklı koşullar, şartlar ve uyarılar bu Koşulların yerini alacaktır. Lütfen ilgili sözleşme veya uyarıya bakın.

 

Bu Koşullar Topluluk Katılımı Kullanım Koşullarını içerir ve Topluluk Katılımı Kullanım Koşullarında belirtilen şart ve koşullara burada referansta bulunularak yer verilmektedir. Bu Koşullar, VMware Web Sitelerinin belirli öğelerini kullanırken kabul ettiğiniz ek koşullarla birlikte, sizinle VMware arasında işbu belgenin konusu bakımından yapılan sözleşmenin tüm, tek ve nihai içeriğini oluşturur ve bu haliyle sözleşmenin bu belgenin konusu bakımından sizinle VMware arasında daha önce yapılmış olabilecek herhangi bir sözleşmenin veya görüşmenin yerini alır. Bu Koşullar ve sizinle VMware arasındaki ilişki, Kaliforniya'da yaşayanlar tarafından tümüyle Kaliforniya'da yapılan, imzalanan ve uygulanan sözleşmeler için söz konusu olduğu gibi, gerçekte yaşadığınız yerin neresi olduğuna bakılmaksızın, Kaliforniya eyaletinin yasalarına tabi olacaktır. Bu Koşullardan veya VMware Web Sitelerini kullanmanızdan kaynaklanan veya bu kullanımla ilişkili olarak açılan tüm davalar Kaliforniya'nın Santa Clara Vilayeti'nde bulunan Federal veya Eyalet mahkemelerine taşınacaktır ve siz de işbu belgeyle söz konusu mahkemelerin bu amaçla kullanacağı kişisel münhasır yargılama hakkına itaat etmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. VMware'in bu Koşullarda belirtilen herhangi bir hakkı veya hükmü yerine getirmemesi veya uygulamaması, bu tür bir hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz kabul edilmesi durumunda, siz yine de mahkemenin VMware'in ve sizin hükümde yansıtılan maksadınızı yürürlüğe koymak için çaba göstermesini ve bu Koşulların diğer hükümlerinin tam olarak yürürlükte kalacağını kabul edersiniz. VMware Web Sitelerini kullanmayı herhangi bir şekilde sona erdirmenize bakılmaksızın, bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullar, size veya VMware'e karşı veya ikinizin lehine herhangi bir kısıtlı yorumda bulunmaksızın yorumlanacaktır. Bu Koşullar ve işbu belgede sağlanan herhangi bir hak sizin tarafınızdan aktarılamaz veya başkasına atanamaz, ancak kısıtlama olmaksızın VMware tarafından başkasına atanabilir.

Yazılımın Kullanımı

VMware'in özgün VMware yazılımlarının (“Yazılım”) veya açık kaynak yazılımlarının VMware'in Web Sitelerinden indirilmesine olanak sağladığı kadarıyla, bu tür Yazılımlar VMware'in veya üçüncü taraf lisans verenin ilgili telif hakkı, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunur. Yazılımların kullanımı, ilgili son kullanıcı veya açık kaynak lisans sözleşmesi koşullarına tabidir.

 

Değerlendirme amaçlı tüm yazılımlar, yalnızca değerlendirme ve dahili kullanım için “OLDUĞU GİBİ” sağlanır. Değerlendirme amaçlı Yazılımları ticari, geliştirme veya üretim amacıyla kullanamazsınız. Ek olarak, değerlendirme amaçlı Yazılımlar zamana bağlı olarak devre dışı kalacak şekilde ayarlanmış olabilir ve bir süre sonra çalışmayı durdurabilir.

Ticari Markalar

VMware, ticari markaları, hizmet markaları ve logolarıyla ilgili tüm haklarını saklı tutar ve bunlar VMware'in bağlı kuruluşlarının ticari markaları, hizmet markaları ve logolarıyla birlikte topluca “VMware Markaları” olarak adlandırılacaktır.

 

Resmi bir yazılı sözleşmeyle lisanslama yapılmadığı sürece, hiçbir VMware çalışanı veya diğer temsilcileri VMware Markalarının kullanımına izin vermeye veya kullanımlarıyla ilgili rehberlik hizmeti sağlamaya yetkili değildir. Bu nedenle, resmi bir yazılı sözleşme olmadan, bir VMware çalışanının VMware Markaları ile ilgili herhangi bir taahhüdüne veya başka bir beyanına güvenilemez.

 

VMware Markaları yüksek değerli fikri mülkiyet niteliğindedir ve bu nedenle VMware, zihin karıştırıcı şekilde VMware Markalarına benzeyen veya VMware Markaları ile karışıklığa neden olabilecek üçüncü taraf markalarının kullanımına ve kendi markalarını zayıflatmalarına karşı korunmak için gerekli önlemleri alacaktır.

 

Resmi bir yazılı sözleşme ile bir veya birden fazla VMware Markası lisanslanırsa, sözleşme başka yetkiler sağlamadığı sürece, kullanım şu adreste yayınlanan kurallara göre olacaktır:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware, VMware ürünlerine özel olarak referansta bulunmak için VMware Markalarının (logolar hariç) kullanılmasına itiraz etmez. Ancak, VMware Markalarının yalnızca referans amaçlı kullanımı veya yalın olarak adil bir şekilde kullanımı düz metin biçiminde olmalıdır. Referans amaçlı kullanımı hak ihlaline neden olacak kullanımdan ayırt etmek için nitelikli bir hukuk danışmanına danışılmalıdır.

 

ABD'de, kayıtlı VMware Markaları “®” simgesiyle, kayıtlı olmayan VMware Markaları ise “™” ifadesiyle belirtilmelidir. VMware Markalarının isim veya fiil olarak kullanılması yerine, sıfat olarak kullanılması tercih edilmelidir.

VMware Web Sitelerine Bağlantı Verme

VMware Web Sitelerine bağlantı verilmesi (VMware Web Sitelerinin bir parçasını oluşturan herhangi bir web sitesinin bir dahili veya tamamlayıcı sayfası dahil), web sitesine köprü oluşturmak için sınırlı ve geri alınabilir bir hakkın köprünün yer aldığı web sitesi için aşağıdaki koşulların geçerli olması durumunda verilmesi hariç, VMware tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır:

 

1.      bir VMware Web Sitesinin içeriğini kullanmamaktadır;
2.
      bir VMware logosu kullanmamaktadır;
3.
      bir VMware Web Sitesini çerçeve olarak kullanmamaktadır;
4.
      VMware ile bir bağlantı veya başka türlü bir ilişkiyi hatalı bir şekilde temsil etmemektedir;
5.
      VMware tarafından verilmiş olabilecek herhangi bir onayı yanlış bir şekilde beyan etmemektedir;
6.
      yasa dışı, nahoş, saldırgan veya tartışmalı olduğu düşünülebilecek herhangi bir içerik içermemektedir ve
7.
      VMware tarafından istenmesi durumunda köprünün silinmesi için kısa sürede değişiklik yapılabilmektedir.


Telif Hakkı

Aksi belirtilmedikçe, VMware Web Sitelerinin içeriği için telif hakkı (c) 1998-2011 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD geçerlidir. Tüm hakları saklıdır.

 

VMware Web Sitelerinin içeriği ABD ve yabancı telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. VMware Web Sitelerini görüntülemek için gerekli olması dışında, VMware Web Sitelerinin herhangi bir bölümünü kopyalayamaz veya dağıtamazsınız.

 

Varsa, sorularınızı veya yorumlarınızı lütfen VMware'e gönderin.

Üçüncü Taraf Sitelerine Bağlantılar

VMware Web Sitelerinde üçüncü taraf web sitelerinin bağlantıları yalnızca size kolaylık sağlamak için verilmektedir. Bu bağlantılara erişirseniz, VMware Web Sitelerinden ayrılırsınız. VMware bu tür üçüncü taraf web sitelerini onaylamaz veya kendileriyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz ve VMware bu web sitelerinde yayınlanan herhangi bir bilgi, veri, düşünce, tavsiye veya beyanın doğruluğundan veya güvenilirliğinden sorumlu değildir. VMware bu web sitelerini denetlemez ve VMware herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinden, üçüncü taraf web sitelerinde yer alan herhangi bir bağlantıdan veya üçüncü taraf web sitelerinde yapılan güncellemelerden sorumlu değildir.

Korsanlık Karşıtlığı/Lisans Uygunluğu

VMware teknolojisini tedbirli bir şekilde korumaktadır ve başkaları tarafından lisans sözleşmeleri yoluyla kullanılmasına izin vermektedir. VMware yazılımlarının VMware'den izin alınmadan kullanılması veya dağıtılması yazılım korsanlığıdır. VMware ürününü tüm dünyada kurulu bir dağıtıcılar ve yetkili satıcılar ağı kanalı yoluyla dağıtmakta ve satmaktadır. VMware, ürününü müzayedeler, eşler arası ağ veya anahtar veya seri numarası üreticisi sunan yasa dışı indirme siteleri gibi yetkisiz kanallar yoluyla dağıtmamakta veya satmamaktadır. Bu kanallardan biri aracılığıyla VMware yazılımı edinmeyi düşünüyorsanız veya edindiyseniz, korsan yazılım edinmiş olma olasılığı vardır. Kendinizin veya başkalarının VMware yazılımlarını yetkisiz şekilde kullanmasıyla ilgili yardım almak için lütfen buradan VMware ile iletişime geçin.

 

VMware ayrıca bazı müşterilerin yazılım lisanslarını yönetmek konusunda güçlüklerle karşılaşabileceklerini bilmektedir. Bu durumlarda, VMware’in Lisans Uyumluluğu ekibi dağıtım kayıtlarını inceleyip VMware’in dahili yetkilendirme kayıtları ile uzlaştırarak yardımcı olabilir. Bu programı amacı VMware’in müşterilerini VMware lisanslarının koşulları konusunda eğitmek ve yetkilendirme kayıtlarını kullanımla uyumlu hale getirmektir. Şirketinizin kullanımıyla ilgili sorular veya sorunlar için lütfen licensecompliance@vmware.com adresi aracılığıyla VMware’in Lisans Uygunluğu ekibiyle iletişime geçin.

Zararların Tazmini

VMware'in, üst kuruluşlarının, yan kuruluşlarının ve diğer bağlı şirketlerinin (ve bu tür tüm tüzel kişiliklerin ilgili görevlilerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya aracılarının) sizin (veya hesabınızı, bilgisayarınızı veya yazılımınızı kullanan herhangi bir kişinin) VMware Web Sitelerini kullanmanız veya bu Koşulları ihlal etmeniz sonucunda maruz kalabilecekleri tüm iddialar, yükümlülükler, zararlar, kayıplar, maliyetler, giderler ve ücretlerden (makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) muaf tutacağınızı ve bunlara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmelerini engellemeyi kabul edersiniz. VMware, aksi takdirde zararını sizin tazmin etmenize tabi olan herhangi bir sorunla ilgili olarak tek başına savunma yapma ve ilgili sürecin kontrolünü eline alma hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda bu tür bir iddiaya karşı savunmasında VMware ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz ve VMware'i etkileyen hiçbir sözleşmeyi VMware’in yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde kabul edemezsiniz.

Elektronik İletişim

VMware Web Sitelerini ziyaret ettiğinizde veya VMware'ye e-posta gönderdiğinizde, VMware ile elektronik yoldan iletişim kurmuş olursunuz. Size e-posta yoluyla veya VMware Web Sitelerinde bildirimde bulunarak yanıt verebiliriz. VMware'in size elektronik yoldan sağladığı bu tür tüm bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olmasıyla ilgili tüm yasal gereksinimleri karşıladığını kabul edersiniz.

Birleşik Devletler Hükümetinin Hakları

Tüm VMware ürünleri ve yayınları ticari olma özelliğine sahiptir. VMware Web Sitelerinde kullanıma sunulan yazılımların, yayınların ve yazılım belgelerinin, 48 C.F.R.§2,101'de tanımlandığı haliyle "Ticari Öğe" olduğu ve bu tür terimlerin duruma göre 48 C.F.R §252,227-7014(a)(1) ve 48 C.F.R. §252,227-7014(a)(5)'te tanımlandığı ve 48 C.F.R. §12,211, 48 C.F.R. §12,212 ve 48 C.F.R. §227,7202'de kullanıldığı haliyle “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri” içerdiği kabul edilir. 48 C.F.R. §12,211, 48 C.F.R. §12,212, 48 C.F.R.§252,227-7015, 48 C.F.R. §227,7202 - 227,7202-4, 48 C.F.R. §52,227-19 ve Federal Yönetmelikler Yasası'nın diğer ilgili bölümleri uyarınca, VMware’in yayınları, ticari bilgisayar yazılımları ve ticari bilgisayar yazılımı belgeleri ABD Hükümeti son kullanıcılarına yalnızca diğer tüm kullanıcılara sağlanan haklarla ve ürünler ve yazılım belgeleriyle birlikte düzenlenen lisans sözleşmelerinde yer alan kayıt ve koşullara ve işbu belgede yer alan kayıt ve koşullara göre sağlanır.

Sorumluluk Redleri

VMware Web Sitelerindeki bilgilerin doğru, hatasız veya eksiksiz olması vaat veya garanti edilmez ve VMware Web Siteleri teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. VMware, bilgilerin güncelliğini korumak veya yayınlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için VMware Web Sitelerinin güncellenmesi konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez (ve sorumluluğu açıkça reddeder). Dolayısıyla, VMware Web Sitelerinde açıklanan herhangi bir hizmet, ürün veya diğer konularla ilişkili herhangi bir karar almadan önce, yayınlanan tüm bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini sizin doğrulamanız gerekir. VMware, bir sorunu ele almak amacıyla bilgi sağlamayı seçse bile, raporlanan herhangi bir sorunun VMware tarafından çözümleneceğini garanti etmez.

 

VMWARE WEB SİTELERİNDE SAĞLANAN TÜM BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER, HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ VEYA TEMİNAT VERİLMEKSİZİN, “OLDUĞU GİBİ” VE “TÜM HATALARLA BİRLİKTE” SAĞLANIR. VMWARE, TİCARİ OLARAK ALINIP SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR KULLANIMA VEYA AMACA UYGUNLUK, SAHİPLİK VEYA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ GEÇERLİ OLMASI VEYA İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK, ÖRTÜLÜ, YASA GEREĞİ OLAN VEYA DİĞER GARANTİLERİ, TEMİNATLARI VE BEYANLARI VE BİR İLGİLENME, KULLANIM VEYA TİCARİ UYGULAMADAN KAYNAKLANACAK GARANTİLERİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE AÇIKÇA REDDEDER. VMWARE, YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, VMWARE WEB SİTELERİNİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA VMWARE WEB SİTELERİNİN KESİNTİSİZ, GECİKMESİZ, GÜVENLİKLİ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

VMWARE, (A) HERHANGİ BİR DOLAYSIZ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK OLUŞAN, KAZA SONUCU OLUŞAN, CEZAİ VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN ZARARLARDAN VEYA (B) KAZANÇ, GELİR VEYA TASARRUF KAYIPLARI, VERİ KAYBI VEYA VERİLERİN ZARAR GÖRMESİ YA DA İŞ KESİNTİSİ VEYA VMWARE WEB SİTELERİNİN, BU WEB SİTELERİNDE VEYA BU WEB SİTELERİ YOLUYLA ERİŞİLEN BİLGİLERİN, ÜRÜNLERİN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE VE BU ZARARLAR GARANTİYE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, MEVZUATA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ TEORİYE DAYALI OLSUN VEYA OLMASIN VE VMWARE BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ (VEYA OLABİLECEĞİNİ BİLİYOR) OLSUN VEYA OLMASIN, 100.00 ABD DOLARINI AŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İstisnalar ve Sınırlamalar

 

Bazı hukuk sistemleri belirli garantilerin hariç tutulmasına veya belirli zararlara ilişkin yükümlülüklerin sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermez. Dolayısıyla, yukarıdaki sorumluluk redlerinin ve yükümlülük sınırlamalarının bazıları sizin için geçerli olmayabilir. İlgili yasalar uyarınca VMware'in örtülü herhangi bir garantiyi reddedemeyeceği veya yükümlülüklerini sınırlayamayacağı kadarıyla, bu tür garantinin kapsamı veya süresi ve VMware’in yükümlülüğünün kapsamı bu tür ilgili yasaların izin verdiği minimum miktarda olacaktır.

 

Gizlilik İlkesi 

İhracat Denetimi İlkesi 

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri 

Topluluk Katılımı Kullanım Koşulları