VMware, kurumsal müşterilerinin güvenli bir şekilde kendi dijital altyapılarına bağlanmalarını, dijital altyapılarını yönetmelerini ve otomatikleştirmelerini sağlayan bulut bilgi işlem ve platform sanallaştırma hizmetleri sağlar. Aşağıdaki Gizlilik Bildirimleri, VMware'deki farklı ekipler tarafından depolanan kişisel bilgilerin nasıl toplanabileceğini, kullanılabileceğini, paylaşılabileceğini açıklamaktadır.

Bu bildirimde, hem işimizi hem de müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkinlik katılımcılarımız ile ilişkilerimizi yönetmek için topladığımız kişisel veriler açıklanmıştır.

Bu bildirim, web sitemiz ile etkileşim kurduğunuzda çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullandığımızı açıklar.

Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ediyorsanız, bu bildirim gizlilik haklarınızı ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Bu bildirim, işe alma çalışmalarımıza istinaden adaylar hakkında topladığımız kişisel verilere ait hususları içerir.

Bu bildirimde, müşterilerimizin ürünlerimiz ve hizmetlerimizin dağıtımıyla ilişkili olarak topladığımız ve kullandığımız bilgiler ele alınır.

Bu açıklamanın amacı, müşterilerin kullanıcılarından ve bu kullanıcıların aygıtlarından Workspace ONE UEM hizmeti tarafından toplanan bilgilerin türlerini açıklamaktır.

Yürürlük Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı

 

VMWARE KÜRESEL GİZLİLİK BİLDİRİMİ

VMware, Inc., merkezi ABD'dedir. ve grup şirketleri ("VMware", "biz", "bize" ve "bizim"), web sitesi ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, potansiyel müşteriler ve potansiyel müşteriler gibi bizimle etkileşime giren bireylerin gizliliğini korumayı taahhüt eder, pazarlama iletişimlerinin alıcıları, son kullanıcılar ve etkinlik katılımcıları ("siz" ve "sizin"). Bu Gizlilik Bildirimi, genel olarak VMware'in aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri toplamasının, kullanmanın ve paylaşmanın farklı yollarını açıklar: Bu Gizlilik Bildirimi, VMware'in şu durumlarda kişisel bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklar:

 • Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalarımız, VMware mobil uygulamalarımız (bu Gizlilik Bildirimi ile ilişkilendirilmişse), çevrimiçi reklamlarımız, pazarlama veya satış iletişimlerimizden (sahip olduğumuz "çevrimiçi Varlıklar") herhangi birini ziyaret ettiğinizde, bunlarla etkileşim kurduğunuzda veya bunları kullandığınızda;
 • Herhangi bir ofisimizi, etkinliğimizi veya satış, pazarlama ya da diğer çevrimdışı faaliyetimizi (sahip olduğumuz "çevrimdışı Varlıklar") ziyaret ettiğinizde, bunlarla etkileşim kurduğunuzda veya bunları kullandığınızda ve
 • İşvereniniz gibi bir ticari müşterimiz tarafından dağıtılan VMware ürün ve hizmetlerini (mobil uygulamalar da dahil) satın aldığınızda ve kullandığınızda (sahip olduğumuz "Hizmetler").

Yukarıdakilerin herhangi bir birleşimine atıfta bulunmak istediğimizde, "Varlıklar" terimini kullanırız.


Bu Bildirim, VMware Hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı şekilde otomatik olarak topladığımız kişisel bilgileri genel şekilde kapsamaz. VMware tarafından Hizmetlerin sağlanması ile bağlantılı olarak toplanan ve kullanılan bilgilerle ilgili daha fazla bilgi için VMware Ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bakın.


Belirli Varlıkların sağlanmasıyla bağlantılı olarak VMware; veri toplama, kullanma ve paylaşma yöntemleri hakkında ilave "son dakika" açıklamaları yapabilir veya ek bilgiler verebilir. Bu bildirimler, açıklanan durumlarda bu Gizlilik Bildirimi'ni tamamlayabilir ya da VMware gizlilik uygulamalarına açıklık getirebilir veya VMware'in, verilerinizi nasıl işlediği ile ilgili olarak size ek seçenekler sağlayabilir.

Bu Gizlilik Bildirimi hakkında sorularınız olursa, lütfen privacy@vmware.com adresine e-posta göndererek bize ulaşın.

CONTENTS

"Kişisel bilgiler", bir bireyin kimliğini tanımlayan ya da kimliği tanımlanabilir bir bireyle ilişkili bilgilerdir. VMware ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kişisel bilgileri ve diğer bilgileri genellikle, aşağıdaki kategorilerden birine giren çeşitli kaynaklardan toplar:

 • Bizimle girdiğiniz etkileşimler ve Varlıkları kullanımınız yoluyla bize sağladığınız bilgiler
 • Çevrimiçi Varlıkları kullanımınızla bağlantılı olarak sizden otomatik şekilde topladığımız bilgiler (Hizmetlerle bağlantılı olarak otomatik şekilde topladığımız bilgiler için VMware Ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bakın)
 • Üçüncü taraf kaynaklardan ve bağlı şirketlerden alınan bilgiler

Bu Gizlilik Bildiriminde ileri sürülen amaçlar doğrultusunda bu farklı kaynaklardan toplanan bilgileri birleştirebiliriz.

 1. Sizden topladığımız bilgiler

 2. Kişisel bilgilerinizi bize (bizim adımıza kişisel bilgileri toplayan hizmet sağlayıcılarımız ya da diğer taraflar da dahil olmak üzere) gönüllü bir şekilde sağladığınız takdirde toplarız. Kişisel bilgilerinizi örneğin sipariş verdiğiniz, kaydolduğunuz (ya da kullanmak için kaydolduğunuz) veya VMware ürünleri, hizmetleri ya da uygulamaları hakkında bilgi istediğiniz veya pazarlama iletişimlerine abone olduğunuz, destek istediğiniz, anketler doldurduğunuz, ürünler hakkında geri bildirim verdiğiniz veya bir VMware etkinliği ya da web semineri için üye olduğunuz zaman toplarız. Kişisel bilgilerinizi ayrıca, etkinliklerimizden birine katıldığınızda, satış temsilcilerimizle yapılan telefon görüşmeleri sırasında veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçtiğinizde de toplayabiliriz.

  Topladığımız kişisel bilgiler; iletişim bilgilerinizi (adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi), mesleki bilgilerinizi (işvereninizin adı, adresi, iş unvanınız, departmanınız ya da iş rolünüz gibi), kullanıcı kimlikleriniz ile parolalarınızı, güvenlik amaçlı fotoğraflarınızı ve iletişim tercihlerinizi içerebilir. Ayrıca, bilgi talep ederken ya da bilgi formlarında "serbest metin" kutularını (örneğin bir etkinliğe katılmak, ürün geri bilgisi vermek veya anketlere katılım) doldurarak bize vermeyi tercih ettiğiniz bilgileri ya da talebinizin veya iletişimin niteliğini de toplarız. Buna ek olarak mesaj panolarında, sohbet özelliklerinde, web günlüklerinde, bilgi ve materyal göndermenize olanak tanıyan diğer hizmetlerde ya da platformlarda (üçüncü taraf hizmetler ve platformlar da dahil olmak üzere) tarafınızca sağlanan kişisel bilgileri toplayabiliriz. Ayrıca, sizinle olan telefon görüşmelerimizi ve diğer iletişimlerimizi geçerli yasalar tarafından izin verildiği ölçüde kaydedebiliriz.

  VMware'den ürün veya hizmet satın alırken, fatura bilgilerinizi ve yapılan işlemlerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz.

 3. Otomatik olarak topladığımız bilgiler

 4. VMware, çevrimiçi Varlıkları ile bağlantılı olarak çerezler, piksel etiketleri, widget'lar, gömülü URL'ler, elektronik iletişim protokolleri, düğmeler ve araçlar gibi teknolojilerin kullanılmasına ilişkin bilgi toplar. Teknoloji geliştikçe VMware tarafından kullanılan teknoloji türleri değişebilir. Bu Gizlilik Bildirimi ve Çerez Bildirimimiz, çerezler ve benzeri takip teknolojilerini kullanımımız hakkında bilgi verir.


  Çevrimiçi Varlıklar:
  Çevrimiçi reklamlarımız ya da pazarlama iletişimlerimiz de dahil olmak üzere çevrimiçi Varlıklarımızı kullandığınızda, eriştiğinizde ya da etkileşim kurduğunuzda belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler kimliğinizi doğrudan açık etmez, ancak benzersiz kimlik numaraları ve donanım modeli, işletim sistemi sürümü, web tarayıcı yazılımı (örneğin Firefox, Safari ya da Internet Explorer), İnternet Protokolü (IP) adresiniz/MAC adresiniz/aygıt tanımlayıcınız, aygıt etkinlik bilgileri (örneğin çökmeler, sistem etkinliği ve donanım ayarları, tarayıcı dili, talebinizin tarihi ve saati ile yönlendirme URL'si gibi), geniş coğrafi konum (ör. ülke ya da şehir düzeyinde konum) ve tarayıcınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan diğer teknik veriler gibi kullandığınız belirli bir aygıt hakkındaki diğer bilgileri içerebilir. Aygıtınızın, erişilen sayfalar ve diğer istatistiksel bilgiler gibi, çevrimiçi Varlıklarımızla nasıl etkileşim kurduğu hakkında da bilgi toplayabiliriz.


  VMware Hizmetleri:
  Kuruluşunuzun belirli Hizmetleri dağıtmasıyla bağlantılı olarak VMware, Hizmetleri kullanımınızla ilgili bilgileri otomatik olarak toplayabilir. VMware'in Hizmetleri sağlamasıyla bağlantılı olarak toplanan ve kullanılan veri türleri hakkında daha fazla bilgi için VMware Ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

  VMware Hizmetlerinin bireysel kullanıcısı iseniz ve şirketinizin dağıttığı Hizmetler için veri toplama yöntemleri konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketinizin BT yöneticisiyle iletişime geçin.

 5. Üçüncü taraf kaynaklardan ve bağlı şirketlerden alınan bilgiler

 6. Geçerli yasalarca yasaklanmadığı sürece sizinle ilgili bilgileri; herkese açık veritabanları, aracılar ve kanal ortakları, pazarlama ortakları, sosyal medya platformları, etkinlik organizatörleri veya kamuya açık diğer bilgiler gibi üçüncü taraf kaynaklardan edinebiliriz. 

  Diğer kaynaklardan alabileceğimiz bilgiler arasında ad, adres, telefon numarası, ofis konumu, yaklaşık konum (ters IP aramasına göre), hesap bilgileri, iş rolü ve kamuya açık istihdam profili, hizmet ve destek bilgileri, ürün veya hizmetlerle ilgili ilgi alanlarınız ya da tercihleriniz hakkında bilgiler, tarayıcı kullanım alışkanlıkları, ortak markalı hizmetler veya ortak teklifler sunduğumuz bazı iş ortaklarından alınan sayfa görüntüleme bilgileri ve kredi kuruluşlarından alınan kredi geçmişi gibi bilgiler bulunur. Bu bilgileri, örneğin kayıtlarımızın doğruluğunu geliştirmek, sizi ve tercihlerinizi daha iyi anlamak, ilgili pazarlama ile destek sağlamak ve dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek gibi bu Gizlilik Bildiriminde belirlenmiş olan amaçlar doğrultusunda kişisel bilgileriniz, profesyonel bilgileriniz ve VMware işlem geçmişinizle birlikte kullanabiliriz.

VMware, topladığı kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanır (yürürlükte olan yasalar tarafından kısıtlanmadığı sürece). Kişisel bilgilerin VMware tarafından nasıl paylaşıldığına dair bilgi için bkz. Bölüm III.

İletişim Kurma, Taleplere Yanıt Verme ve İşlemlerle İlgilenme/İşlemleri Gerçekleştirme: VMware, kişisel bilgileri sizinle iletişim kurmak, taleplerinize yanıt vermek ya da sizin tarafınızdan talep edilen bilgileri sağlamak üzere kullanabilir. VMware, kişisel bilgileri finansal bilgiler, kredi kartı ve ödeme bilgileri de dahil olmak üzere işlemlerinizi gerçekleştirmek için de kullanabilir.

Hizmet Sunmayı ve Hesap Yönetimini Kolaylaştırma: VMware, kişisel bilgileri size Hizmetler sunmak, hesabınızı yönetmek ve Hizmetlerimizi kullanımınız hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanabilir. Bu hem ürün indirmelerinin, güncellemelerinin ve düzeltmelerinin yönetilmesini hem de sürüm notları dahil olmak üzere diğer idari ya da hesapla ilgili iletişimlerin gönderilmesini içerebilir. VMware, kişisel bilgileri Hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak için de kullanır. Buna, yetkilendirmelerin izlenmesi, uygunluğun doğrulanması, Hizmete erişimin kontrol edilmesi ve hem VMware BT altyapısının hem de Hizmetlerimizin güvenlik ve operasyonel bütünlüğünün korunması dahil olabilir. VMware'in, Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak ve Hizmeti işletmek için topladığı bilgilerle ilgili ayrıntılar için VMware Ürün ve Hizmet Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

Çevrimiçi Varlıkların Kullanımını Kolaylaştırma ve Değerlendirme: VMware, kişisel bilgileri size çevrimiçi Varlıkları sağlamak, çevrimiçi Varlıkları kullanımınızı kolaylaştırmak (örneğin gezinme ve oturum açma sürecine olanak tanımak, oturumlar arasında bilgileri korumak ve güvenliği artırmak), kaliteyi artırmak, sayfa yanıt hızlarını değerlendirmek, içeriği kişiselleştirmek ve belirlemek için kullanabilir.

Varlıklarımızı Geliştirme: VMware, kişisel bilgileri ve VMware tarafından sizden toplanan diğer verileri; müşterilerimizi, kullanıcılarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi ve bu kişilerin, kullanıcı deneyimleri de dahil olmak üzere Varlıklarımızı kullanma ve Varlıklarımızla etkileşim kurma şeklini daha iyi anlamak için kullanır. VMware bu bilgileri kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak, talep ettiğiniz tercihleri hayata geçirmek, kalite ve güvenilirliği geliştirmek, Varlıklar ve ilgili kullanıcı deneyimleriyle ilgili sorunları tanılamak ve bunları geliştirmek ile tavsiyelerde bulunmak üzere kullanır.

Kayıtlarımızın Doğruluğunu Geliştirme: Sizden ya da üçüncü taraflardan topladığımız kişisel bilgileri sizi daha iyi anlamak ve/veya sizin hakkınızda tuttuğumuz kayıtların doğruluğunu arttırmak için kullanabiliriz.

Destek Sağlama: VMware, Varlıklarımız ile ilgili olarak size destek sağlamak için, sahip olabileceğimiz diğer verilerle birlikte VMware'in sizden topladığı kişisel bilgileri ve diğer verileri kullanır.

Referansları Kaydetme: VMware kişisel bilgileri, Çevrimiçi Varlıklarında referansları kaydetmek üzere kullanabilir. Bir referansı kaydetmeden önce, adınızı ve referansı kullanmak üzere onayınızı alırız. Adınız, referans konumu ve iletişim bilgilerini içeren bir talep göndererek dilediğiniz anda referansınızın güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

Pazarlama: VMware; sizden, VMware ile zaman içinde Varlıklar üzerinden gerçekleştirdiğiniz etkileşimlerden ve üçüncü taraf kaynaklardan topladığı bilgileri, pazarlama ve tanıtım amacıyla sizinle iletişim kurmak, hedeflenmiş ilgili reklamlar ve pazarlama içerikleri sunmak, pazarlama ve tanıtım kampanyalarımızın etki düzeyini tespit etmek, hem sizi hem de tercihlerinizi daha iyi anlamak ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi açıklayıp tanıtmak için kullanır. Pazarlama çalışmalarımız, reklam/pazarlama tercihlerinizle uyumlu olarak ve ilgili yasalar tarafından izin verildiği şekilde gerçekleştirilir.

Güvenlik: VMware, dolandırıcılığı takip etme, önleme ve tespit etme konularında yardım sunmak, güvenliği iyileştirmek, kimliklerin ya da erişimlerin takibini yapıp bunları doğrulamak ve istenmeyen iletiler, diğer kötü amaçlı yazılımlar veya güvenlik riskleriyle mücadele etmek üzere kişisel bilgileri kullanılabilir.

Kalite Kontrolü ve Eğitim: VMware, Varlıklarla ilgili kalite kontrol ve çalışan eğitimi amaçları doğrultusunda kişisel bilgileri kullanabilir ya da bu bilgilere erişebilir.

Üçüncü Taraf Sosyal Ağlar: VMware, üçüncü taraf sosyal ağlarda sizinle etkileşime geçmek için kişisel bilgileri kullanabilir. (Bu kullanım, söz konusu ağın kullanım koşullarına tabidir.)

Konferanslar ve Etkinlikler: VMware ve iş ortaklarımız, etkinliklerimiz ya da iş ortaklarımızın etkinlikleriyle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek üzere kişisel bilgileri kullanabilir. Etkinlikten sonra VMware; etkinlik, ilgili ürün ve hizmetler hakkında sizinle iletişime geçebilir ve yasal olarak yapılmasına izin veriliyorsa şirketiniz, konferans sponsorlarımız ve ortaklarımız ile katılımınız hakkında bilgi paylaşabilir. Bir iş ortağı ya da konferans sponsoru, konferans stantları ya da sunumlarında kişisel bilgilerinizi doğrudan talep ederse, bilgileriniz bu tarafların gizlilik uygulamalarına uygun şekilde işlenecektir. Bu tür ortakların ve sponsorların gizlilik uygulamalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

Çevrimiçi Topluluklar ve Web Günlükleri Sağlama: Mesaj panolarımız, sohbet özelliklerimiz ve web günlüklerimizin yanı sıra bilgi ve materyal göndermenize olanak tanıyan diğer hizmetler veya platformlarda tarafınızca verilen kişisel bilgileri ve diğer bilgileri, size ve müşterilerimize VMware Varlıklarının tartışılabileceği bir forum sağlamak, talebinize yanıt vermek, size destek sunmak ve Varlıklarımızı geliştirmek amacıyla ya da bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilmiş diğer amaçlarla kullanabiliriz. Bu tür forumlarda sunulan bilgiler, halka açık bilgiler haline gelip arama motorları veya diğer halka açık platformlar yoluyla halka açık kanallarda görünebilir ve üçüncü taraflarca "gezilebilir" ya da aranabilir. Söz konusu bilgiler başka kullanıcılar tarafından okunabilir, toplanabilir veya size istenmeyen mesajlar göndermek amacıyla kullanılabilir. Herkese açık olmasını istemiyorsanız bilgilerinizi paylaşmayın.

Eğitim ve Öğretim: Bir VMware sertifikasyon kursu ya da semineri için üye olursanız, VMware, bu tür bir kurs ya da seminerin sağlanmasına olanak tanımak üzere kişisel bilgilerinizi kullanır. Sertifikasyon kursu ya da semineriniz için kuruluşunuz tarafından yapılan ödeme kapsamında VMware, size bildirdikten sonra kurs ya da seminerinizin durumunu kurumunuzla paylaşabilir.

Çalışanlarımızı ve Tesislerimizi Koruma: VMware, çalışanlarımızla ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği ile tesislerimizi, varlıklarımızı ve diğer haklarımızı korumak amacıyla kişisel bilgileri gereken şekilde kullanabilir. Sitelerimizden birini ziyaret ediyorsanız, ilgili sitelerin güvenliğinin sağlanmasının bir parçası olarak fotoğrafınız ya da videonuz çekilebilir.

Diğer Meşru İş Amaçları: VMware'in gizli ve tescilli bilgilerinin korunması gibi diğer meşru amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizin, sadece kendi işlerini ve görevlerini yerine getirebilmek üzere bu bilgilere erişmesi gereken kişilerle ve erişim için meşru bir sebebi olan üçüncü taraflarla paylaşılmasına özen gösteririz. Aşağıdaki gibi durumlarda, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

 • Hizmet sağlayıcıları: Bilgilerinizi, bizim adımıza çalışan satıcılar, danışmanlar, temsilciler ve diğer hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz. Örnekler arasında, pazarlama, faturalama, kredi kartı ödemelerini işleme, veri analizleri ve bilgileri, barındırma, teknik destek ve müşteri hizmetleri desteği veren satıcı ve hizmet sağlayıcıları vardır. Bu Gizlilik Bildiriminde veya diğer gizlilik bildirimlerimizden birinde açıklanmadıkça, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla kendi tanıtım girişimleri için paylaşmayız, satmayız, başkalarına kiralamayız veya takas etmeyiz.

 • İş ortakları: Bilgilerinizi; ürün ve bilgi taleplerini karşılamak, etkili şekilde birleştirilmiş destek sağlamak, VMware, ürünleri ve hizmetleri hakkında müşterilerimize ve potansiyel müşterilere bilgi sağlamak amacıyla distribütörler veya aracılar gibi kanal ortaklarımızla ya da diğer iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Zaman zaman VMware, seçilmiş iş ortakları ile müşterek satış veya ürün tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilir. Müşterek sağlanan bir ürün, tanıtım veya hizmeti satın almanız ya da bununla ilgilendiğinizi belirtmeniz halinde, ilgili kişisel bilgilerinizi söz konusu ortaklarımızla paylaşabiliriz.

  VMware'in, söz konusu bilgilerin ticari ortaklarımız tarafından ne şekilde kullanıldığını denetlemediğini dikkate almalısınız. Bu durumlarda, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandıkları hakkında size bilgi sağlamak da dahil olmak üzere toplanan kişisel bilgilerin kendileri tarafından kullanımının yönetiminden iş ortaklarımız sorumludur. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığını öğrenmek için, ilgili ortağın gizlilik politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

 • VMware bağlı şirketleri: Bilgilerinizi ana kuruluşlarımızla, alt kuruluşlarımızla ve/veya bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. Bu bilgiler, hizmet ve destek sağlamak, ürünleri optimize etmek ve hizmet kullanımlarında öneriler sağlamak, müşterilere ve potansiyel müşterilere mevcut ürün gamları ve hizmetler hakkında bilgi vermek için ve bu Gizlilik Bildirimi kapsamında belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

 • Hayati çıkarlar: Herhangi bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgileri herhangi bir tarafa açıklayabiliriz.

 • Yasalar ya da herhangi bir yetkili yasa uygulayıcı kurum, düzenleyici kurum, kamu kurumu, mahkeme ya da üçüncü taraf ile uyum: Kamuoyunu aydınlatmanın gerektiğine inandığımız durumlarda veya (i) hukuki süreçler veya resmi talepler (ulusal güvenlik veya kanuni yaptırım gereği yetkililere yanıt verme) veya (ii) kendi kanuni haklarımızı koruma ile ilgili durumlarda bilgilerinizi açıklayabiliriz.

 • Ticari transferler: Bilgilerinizi, birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansman, satın alma, tasfiye etme, kurumsal yeniden örgütlenme veya benzeri etkinliklere bağlı olarak veya müzakereler esnasında paylaşabiliriz veya transfer edebiliriz. Satın alıcıyı, bilgilerinizin sadece bu Gizlilik Bildirimi kapsamında kullanılabileceği hakkında bilgilendiririz.

 • Onayınızı alma: Kişisel bilgilerinizi, onayınızı almak şartıyla başka herhangi bir nedenle açıklayabiliriz.

Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") veya İsviçre'de toplanan bilgilerin de dahil olduğu kişisel bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada, Filipinler, Singapur, Hindistan, Avustralya ve İsrail gibi, ülkenizin kanunlarından farklı koruma kanunlarına sahip olabilecek diğer ülkelerde bulunan hizmet sağlayıcılarımız, ortaklarımız, bağlı şirketlerimiz tarafından ve bizim tarafımızdan aktarılabilir, saklanabilir ve işlenebilir. Bazı ülkeler Avrupa Komisyonu tarafından "yeterli" olarak kabul edilmemektedir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi sırasında, bilgilerinizi bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak koruyacağız ve ilgili kişisel bilgileri geçerli yasalara uygun şekilde korumak için gerekli, sözleşmeye dayalı adımları atacağız. Bu adımlar, AEA'da bulunan grup şirketlerimizden diğer bölgelerdeki grup şirketlerimize kişisel bilgi aktarımının, Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine uygun olarak yapılmasını da içerir. Standart Sözleşme Maddelerimiz isteğiniz üzerine size açıklanabilir. Hizmet sağlayıcılarımız, ortaklarımız ve bağlı şirketlerimizinkilere benzer koruma tedbirlerini almış bulunuyoruz. VMware'in müşteri içeriklerinin işleyicisi görevine istinaden, tüm kişisel veri aktarımları ile ilgili olarak Bağlayıcı Kurumsal Kurallarımız geçerlidir. İştirakimiz olan Lastline, Inc. şu anda AB-ABD ve AB-İsviçre Gizlilik Kalkanı çerçevelerinin katılımcısıdır.

VMware, işlediğimiz tüm kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini korumak amacı ile tasarlanmış olan uygun kurumsal ve teknik önlemleri bünyesinde bulundurur (ve hizmet sağlayıcılarının da aynısını yapmasını gerekli kılar). Örneğin, VMware, bilginin niteliğine ve işlemlerin kapsamına göre fiziki giriş kontrollerini, şifrelemeyi, İnternet güvenlik duvarlarını, izinsiz giriş algılamayı ve ağ izlemeyi kullanır. Kişisel bilgilere ulaşabilen VMware çalışanları, bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bununla beraber, güvenlik yöntemlerinin veya protokollerin güvenliği %100 garanti edilemeyeceğinden, kişisel bilgilerinizi çevrimiçi olarak açıklarken dikkatli olmanızı ve kendinizi çevrimiçi ortamlarda korumak için internet güvenlik duvarları, virüsten koruma veya casus yazılım önleme yazılımları ve benzeri teknolojiler gibi hazır bulunan araçlar kullanmanızı öneririz.

Bilgilerinizi Düzeltme ya da Güncelleme Hakkı: Bize sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizi düzeltmek ya da güncellemek isterseniz, lütfen myvmware.com sitesinde oturum açın ve profilinizi güncelleyin.

 

Pazarlama İletişimleri: VMware'den pazarlama iletişimleri almak istemiyorsanız, VMware Abonelik Merkezi'ne giderek abonelikten çıkabilirsiniz. Carbon Black'ten pazarlama iletişimleri almak istemiyorsanız Carbon Black Preference Center'a giderek abonelikten çıkabilirsiniz.

 

Ayrıca, size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarındaki "abonelikten çık" düğmesine tıklayarak veya Gizlilik İletişim Formu'nu doldurarak abonelikten çıkabilirsiniz.

 

Belirli Bölgelere İlişkin Ek Haklar: Belirli bölgelerde (Avrupa Ekonomik Alanı gibi) yaşıyorsanız, yürürlükte olan yasalar kapsamında size tanınan belirli gizlilik haklarını kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. İsteklerinizi veri koruma kanunları çerçevesinde işleme koyacağız. Kişisel bilgilerde herhangi bir silme işlemine başlamadan önce başlamış olduğunuz işlemleri tamamlamak ve/veya kayıt tutma amaçlı olarak bazı bilgileri kayıt altına almamız gerekebilir.

 

 • Onay vermeme ya da onayı geri alma hakkı: Bazı kişisel bilgileri işleyebilmek için onayınızı almak isteyebiliriz. Böyle bir faaliyete gerek duyarsak onay vermeme hakkınız veya onayı geri çekme hakkınız her zaman bulunmaktadır. Bu, onay çekilmeden önceki işlemlerin kanuna uygunluğunu etkilemez.
 • Erişim ve/veya taşınabilirlik hakkı: Sizinle ilgili olarak tuttuğumuz kişisel bilgilere erişme hakkına ve bazı sınırlı şartlar altında bu verilerin size sunulmasını sağlayarak bunları başka bir sağlayıcıya sunma ya da "taşıma" hakkına sahip olabilirsiniz.
 • Silme hakkı: Bazı şartlar altında, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz kişisel bilgileri silme hakkınız bulunur (örneğin bu bilgiler, esas toplama amacı için artık gerekli değilse).
 • İşlemeye itiraz etme hakkı: VMware'in kişisel bilgilerinizi işlemesini ve/veya pazarlama iletişimlerini durdurmayı isteme hakkına sahip olabilirsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Bizden, kişisel bilgilerinizdeki yanlışlıkların düzeltilmesini veya eksik bilgilerin tamamlanmasını isteme hakkınız vardır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı durumlarda, bizden kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteme hakkınız olabilir (örneğin elimizdeki size ait bilgilerin doğru olmadığını veya yasalara uygun şekilde tutulmadığını düşünüyorsanız).
 • Yerel Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkı: Ulusal Veri Koruma Kurumu ya da eş değer bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız olabilir.

 

Yukarıda bahsi geçen haklardan birini kullanmak isterseniz, talebinizi geçerli yasalar uyarınca değerlendirmeye alabilmemiz için lütfen Gizlilik İletişim Formu'nu doldurun Kişisel gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyabilmek için, talebiniz doğrultusunda hareket etmeden önce kimliğinizi doğrulamak amacıyla bazı tedbirler alabiliriz.

 

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız gizlilikle ilgili ek haklarınız olabilir. Daha fazla bilgi için "Kaliforniya Gizlilik Haklarınız" bildirimimize bakın.

 

VMware'in İşleyici Olarak Hareket Ettiği Durumlara İlişkin Haklar ve Seçenekler: Belirli VMware Hizmetleri, müşterilerimiz tarafından sizinle ilgili kişisel bilgiler toplamak için kullanılabilir. Bu tür durumlarda, kişisel bilgileri tamamen müşterilerimiz adına işleriz; ancak haklarını kullanmayı isteyen kişilerin, sorularını önce müşterimize (kontrolör) yöneltmesi gerekir.

Yukarıda açıklanmış olan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması için yasal dayanağımız, ilgili kişisel bilgilere ve bu bilgileri topladığımız ilgili bağlam ve kullanım amaçlarımıza bağlıdır.

 

Ancak, normal şartlarda kişisel bilgileri yalnızca, sizinle aramızda bir sözleşme yapmak üzere kişisel bilgilerinize ihtiyacımız olduğu durumlarda, kişisel verileri işlemenin yasal çıkarlarımıza hizmet ettiği ve veri koruma çıkarlarınızın veya temel hak ve özgürlüklerinizin üstün gelmediği durumlarda ya da kişisel bilgilerinizi toplamamıza ilişkin onayınızın olması halinde toplarız. Çok nadir olarak söz konusu olan bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi toplamamız yasal olarak zorunlu olabilir ya da sizin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak üzere kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyabiliriz.

 

Bir yasal gerekliliğe uymak ya da sizinle bir sözleşme yapmak üzere sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi istersek, bunu o anda açıkça yaparız ve kişisel bilgilerinizi vermenizin zorunlu olup olmadığı konusunda (ayrıca kişisel bilgileri vermemenizin olası sonuçları hakkında) bilgi veririz.

 

Benzer şekilde yasal çıkarlarımıza (ya da herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarına) dayalı olarak kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanırsak, bunu o anda açıkça yaparız ya da talep etmeniz halinde bu yasal çıkarların neler oldukları hakkında bilgi veririz.

 

Kişisel bilgilerinizi toplamamızın ya da kullanmamızın yasal dayanağıyla ilgili olarak herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?" başlığı altında sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.

 

Bilgilerinizin Saklanma Süresi: Sizden topladığımız kişisel bilgilerinizi, kanunen (vergi, hukuk, muhasebe veya diğer amaçlar doğrultusunda) daha uzun bir süre için saklanması gerekli görülmediği sürece, makbul mazerete dayanan ticari amaçlarımız için gerektiği yerlerde ve/veya bu Gizlilik Bildiriminde yer verilen amaçlar doğrultusunda, ihtiyaç duyulduğu süre boyunca saklarız. Kişisel bilgilerinizin silinmesini istediğiniz zaman talep edebilirsiniz (daha fazla bilgi için bkz. "Gizlilik Haklarınız ve Seçenekleriniz") ve bu isteğiniz, yürürlükte olan yasalar kapsamında dikkate alınır.

 

Bilgilerinizi işlemek için makbul bir ticari mazeretimiz yoksa bu bilgileri siler veya anonimleştiririz; eğer bu mümkün değilse (örneğin kişisel bilgilerinizin yedekleme arşivlerinde saklanıyor olması nedeniyle), kişisel bilgilerinizi güvenli şekilde saklarız ve silineceği zamana kadar tüm işlemlerden muaf tutarız.

 

Çocuklar: Varlıklarımız, 16 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. Bu yaşlardaki kişilerden, bilerek kişisel bilgiler toplamayız. Bir çocuğun bize kişisel bilgilerini verdiğinin farkına varırsanız, bizimle iletişime geçmek için lütfen privacy@vmware.com adresine e-posta gönderin. 14 yaşın altında olan bir çocuğun bize kişisel bilgilerini verdiğini öğrendiğimiz takdirde, çocuğun bilgilerinin silinmesi için gerekli adımları atarız.

 

Otomatik Karar Verme: İlke olarak, sizi kanunen ya da benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen otomatik kararlar (fişleme dahil) alınmasına neden olan otomatik karar verme süreçlerini, tek başına kullanmayız. Otomatik kararlar, sizinle ilgili bir kararın insan tarafından incelenmeden otomatik olarak bilgisayar tarafından (yazılım algoritmaları kullanılarak) tespit edilmesi anlamına gelir. Otomatik karar vermeye tabi olursanız, hemen sizi bu durumla ilgili bilgilendiririz ve karara itiraz etme, kendi görüş açınızı ifade etme ve karar için bir insan incelemesi talep etme hakkınız olur.

 

Dış Bağlantılar ve Sosyal Medya Özellikleri: Varlıklarımız, üçüncü taraflara ait web sitelerine, hizmetlere, sosyal ağlara, uygulamalara ya da "Paylaş" veya "Beğen" düğmeleri gibi sosyal medya özelliklerine bağlantı veya bağlanma olanağı sağlayabilir. Bu sitelerin ziyaret edilmesi ya da bu bağlantılara tıklanması, üçüncü tarafın sizin hakkınızda bilgi toplamasına ve kullanmasına izin verebilir. Ayrıca bu üçüncü taraflara vermeyi tercih ettiğiniz kişisel bilgiler bu Gizlilik Bildirimi kapsamında değildir. Bu tür üçüncü taraflarla etkileşim kurmadan ya da onlara kişisel bilgilerinizi vermeden önce, bilgilerinizin nasıl toplandığını ve kullanıldığını anlamak amacıyla bu üçüncü taraflara ait gizlilik bildirimlerini ve kullanım koşullarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. VMware, bu tür üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını kontrol etmemekte ve bu tür üçüncü taraf web siteleri, hizmetler, sosyal ağlar ya da uygulamalar hakkında herhangi bir teşvik ya da taahhütte bulunmamaktadır.

 

Do Not Track (İzleme): Internet Explorer, Firefox ve Safari gibi internet tarayıcıları "Do Not Track" veya "DNT" sinyallerini gönderme olanağına sahiptir. "DNT" sinyalleri için tek tip standartlar benimsenmediğinden, çevrimiçi Varlıklarımız şu anda "DNT" sinyallerini dikkate almamakta veya bunlara yanıt vermemektedir. VMware gizlilik ve anlamlı seçimleri ciddiye alır ve DNT tarayıcı teknolojisi ve standartların uygulanması konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmektedir. "DNT" hakkında daha fazla bilgi için lütfen "All About Do Not Track" sayfasını ziyaret edin.

 

Bu Gizlilik Bildirimi'nde Yapılan Değişiklikler: VMware, bu Gizlilik Bildirimi'ni değişen hukuki, teknik ve ticari gelişmelere istinaden düzenli olarak gözden geçirip günceller. Bu Gizlilik Bildirimi güncellendiğinde, en son revizyon tarihi yukarıda belirtilir. Bu Gizlilik Bildiriminde önemli değişiklikler yaparsak, değişikliklerin ehemmiyetine bağlı olarak sizi haberdar edebilmek için gerekli tedbirleri alacağız ve bu işlemin kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlayacağız. Diğer web sitelerinde, hizmetlerde ve uygulamalarda vereceğiniz kişisel bilgilerin nasıl toplanacağını ve kullanılacağını öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa privacy@vmware.com üzerinden veya posta yoluyla Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, ABD adresinden bize yazabilirsiniz.