Geçerlilik Tarihi: 3 Ocak 2018

VMware, Inc. ve şirketler grubu (“VMware”, "biz", "bize" ve “bizim”) olarak sizlerin kişisel gizliliğinizi korumayı taahhüt ederiz. Bu Aday Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”), bize iş, burs ve/veya VMware’de staj başvurusunda bulunan adaylardan topladığımız kişisel bilgileri (“siz” ve “sizin”) ve diğer iş bulma portallarına, web siteleri ve diğer iş bulma ortamlarına çevrimiçi olsun veya olmasın (“Siteler” diye adlandırılacaktır) yaptığınız müracaatlar sırasında sunduğunuz bilgilere uygulanan gizlilik uygulamalarını ve bu bilgileri nasıl kullanacağımızı ve paylaşacağımızı tanımlar. VMware’e olan ilginiz için teşekkür ederiz ve sizinle ilgili bilgileri işlerken veya kullanırken gerekli tedbirleri alacağız.

Bu Bildirim ile ilgili sorularınız olursa, lütfen privacy@vmware.com sitesinden bizimle temasa geçin.

BÖLÜM 1: TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER VE BU BİLGİLERİ KULLANMA ŞEKLİMİZ
 1. Sizlerden topladığımız bilgiler

  Müracaatınızı işleme koyabilmek için, sizden kişisel bilgiler vermenizi isteyebiliriz. Verilen tüm bilgiler gönüllülük esasına dayalı olup, VMware’e vereceğiniz bilgilerin kapsamını siz belirleyeceksiniz. Bununla beraber, sizin hakkınızdaki değerlendirmemizi tamamlayabilmemiz için birtakım bilgiler gerekebilir, bu bilgiler verilmediği takdirde, aday olarak kabul edilmeniz sınırlandırılabilir.

  VMware’in işleyebileceği kişisel bilgilerden bazı örnekler:

  (i) Kişisel Bilgiler
  VMware, öğrenim durumunuz ve iş geçmişiniz, iletişim bilgileri ve tercihleri ve müracaat etmek istediğiniz diğer iş veya kariyer fırsatları ile ilgili kişisel bilgilerinizi ister. VMware’e, özgeçmişinizi veya aldığınız not dökümünüzü, iş referanslarınızı ve ilgili bilgileri ve maaş taleplerinizi sunabilirsiniz. Ayrıca, başvurunuz ile ilgili olduğu hallerde, VMware, bilgilerinizi bizimle kanunen paylaşma yetkisi olan üçüncü taraflardan, geçmişiniz veya iş durumunuzun tetkiki ve/veya iş referansları kontrolü gibi bilgileri toplayacaktır.

  (ii) Hassas Kişisel Bilgiler
  Hakkınızda hassas sayılabilecek bazı bilgileri de toplayabiliriz. Hassas bilgiler, örneğin, devlet tarafından verilen kimlik numarası (sosyal güvenlik numarası gibi), kişinin ırkı veya etnik yapısı, politik görüşleri veya dini inançları, fiziki ve zihinsel sağlığı veya durumu, cinsel tercihleri veya sendika üyeliği, genetik verileriyle ilgili bilgileri ve kişinin kanuni takiplerini veya sizi benzersiz şekilde tanımlayabilecek biyometrik verileri içerir. Kişinin cezai suçları veya mahkumiyetleri ile birlikte uygulanabilecek veri koruma kanunları kapsamı altında diğer hassas bilgileri de içerebilir. Kanunen izin verildiği ve uygulanabildiği durumlarda, VMware, VMware’deki söz konusu pozisyon ve iş fırsatları için, uygunluğunuzu kesinleştirmek amacı ile geçmişinizi araştırabilir ve/veya sabıka kaydınızı sorgulayabilir.

  VMware, işe alma ile ilgili veya yerel kanunlar (örneğin fırsat eşitliği kontrol veya farklılık ve ayrım karşıtı ile ilgili dahili politikalar) tarafından istenmediği durumlarda sizlerden hassas kişisel bilgilerinizi istemez, ancak, adaylardan hassas gizli bilgileri istememekle beraber, bize bu bilgileri verdiğiniz takdirde, işe alma ve seçme sürecinde bu bilgiler görünmez.

  Geçerli veri koruması veya gizlilik hukukunca gerekli görülen hallerde, hassas kişisel bilgilerinizi kullanırken onayınızı alacağız.


 2. Otomatik olarak topladığımız bilgiler
  “Çerezler” ve diğer benzeri teknolojileri kullanan sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bilgilerinizi otomatik olarak toplarız. Daha fazla bilgi için VMware Çerez Bildirimi sitesine başvurun.

 3. Üçüncü taraf kaynaklarından toplanan bilgiler
  Diğer kaynaklardan, geçerli olan kanunların izin verdiği ölçülerde, VMware ile ilgili etkileşiminiz de dahil, bizimle olan temasınız veya istihdam araştırma firmaları, kimlik doğrulama hizmetleri ve İnternetteki diğer web siteleri (üçüncü tarafın gizlilik politikalarına uygun olarak) gibi üçüncü taraflardan bilgi alabiliriz. Örneğin, üçüncü taraflarca saklanan sosyal medya sitelerindeki (örneğin, LinkedIn) hesaplarınızdaki bazı bilgilere erişmemize izin verebilirsiniz. VMware’in bu gibi bilgilere erişebilmesine izin vererek, VMware’in bu Bildirim kapsamında, ilgili bilgileri toplamasını, depolamasını ve kullanmasını onaylamış oluyorsunuz.

 4. Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?
  Verdiğiniz bilgiler şu şekillerde kullanılabilir: (i) müracaatınızı işleme sokmak ve değerlendirmek ve işe alımlar üzerinde karar vermek; (ii) mevcut ve gelecek kariyer ve burs fırsatları konularında sizleri haberdar (bize bu amaçla bilgilerinizi tutmamızı istemeniz halinde) etmek; (iii) VMware’in işe alım yöntemlerini yönetmek ve geliştirmek; (iv) referans ve geçmiş tetkiklerin yapılması gereken ve/veya yerel kanunların müsaade ettiği durumlarda ve (v) kurumsal yönetim ve kanuni ve düzenleyici koşullar ile uyumluluk için. İşe alındığınız takdirde, bilgileriniz işe alım ve şirket yönetimiyle bağlantılı olarak kullanılacaktır (örneğin, iş kayıtları oluşturmak için).
BÖLÜM II: BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

VMware, müracaatınız ile ilgili bilgileri pazarlama amacı ile bağlı olmayan üçüncü taraflara satmayacaktır. Kişisel bilgilerinize, sadece görevlerini ve işlerini yerine getirmek için ihtiyaçları olan kişilerin ve bu bilgilere erişmek için gerçek bir sebebi olan üçüncü tarafların ulaşmasını sağlama konusunda dikkatli olacağız. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla aşağıdaki şartlarda paylaşacağız:

 • Satıcılar, danışmanlar ve diğer hizmet sağlayıcıları: Bilgilerinizi, şirket içinde ve hizmet sağlayıcıları, temsilciler ve diğer üçüncü taraflarla (örneğin, işe alım uzmanları, danışmanlar, avukatlar ve işe alımlarla , tüzel kuruluşlar, satın alımlar nedeniyle  gerekecek geçmiş tetkik hizmetleri) ve kanuni veya düzenleyici ihtiyaçlara göre paylaşacağız.

 • VMware bağlı şirketleri ve Dell Ailesi: VMware; Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks ve VirtuStream (“Dell Ailesi”) gibi şirketleri de bünyesinde barındıran Dell Technologies şirketine bağlı şirketlerden biridir. Bilgilerinizi, ana şirketlerimizle, bağlı şirketlerimizle ve/veya Dell Ailesi şirketleriyle paylaşabiliriz. Bu bilgiler, sadece bu Bildirimde tanımlanan işe alım yöntemleri ile ilgili olarak paylaşılacaktır. Bize bağlı şirketlerimizden hakkınızda bilgi toplayabiliriz.

 • Hayati çıkarlar: Herhangi bir kişinin hayati çıkarlarını korumak amacı ile bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

 • Kanunlara veya kanunları uygulayan kanuni bir kuruluş, düzenleme organı, devlet kuruluşu, mahkeme ve üçüncü taraflara uygunluk: İfşanın gerektiğine inandığımız durumlarda veya (i) hukuki süreçler veya devlet isteklerine uymak (ulusal güvenlik veya kanuni yaptırım gereği yetkililere yanıt verme dahil) veya (ii) kendi kanuni haklarımızı kullanma veya koruma ilgili durumlarda bilgilerinizi açıklayabiliriz.

 • Ticari devirler: Bilgilerinizi, birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansman, satın alma, tasfiye etme, kurumsal yeniden örgütlenme veya benzeri etkinliklere bağlı olarak veya müzakereler esnasında paylaşabilir veya transfer edebiliriz. Satın alıcıyı, bilgilerinizin sadece bu Gizlilik Bildirimi kapsamı içinde kullanılabileceği hakkında uyaracağız.

 • Onay vermeniz kaydıyla: Kişisel bilgilerinizi, onayınız alınmak şartı ile herhangi bir nedenden ötürü açıklayabiliriz.

 • Diğer meşru ticari nedenler: VMware’in, gerektiğinde, gizli ve tescilli bilgilerini korumak veya size karşılık vermek amacı ile kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz.
BÖLÜM III: KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI TRANSFERİ

 

Kişisel bilgileriniz, Amerika Birleşik Devletleri dışında ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (”AEA”) veya İsviçre’de toplanan kişisel bilgilerle beraber kişisel bilgilerinizin, tarafımızdan ve Birleşik Devletler ve veri koruma kanunlarının ülkenizin veri koruma kanunlarından farklı olabileceği diğer ülkelerdeki üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından transfer edilebileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini unutmayın. Bununla beraber, kişisel bilgilerinizi, işlenirken bu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde koruyacağız. İlgili kişisel bilgileri kanunların öngördüğü şekilde korumak için sözleşmeye dayalı veya diğer gerekli adımları atacağız. Bu adımlar, kişisel bilgilerin transferini, Avrupa Ekonomik Alanı’nda bulunan grup şirketlerimizden diğer grup şirketlerimize, Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine uygun olarak yapılmasını da içerir. Standart Sözleşme Maddelerimiz isteğiniz üzere size verilebilir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımızlar benzeri koruma tedbirlerini aldık.

BÖLÜM IV: GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Bu Bildirim’de aksi belirtilmedikçe veya hukuki ve düzenleyici kurumlar gerektirmedikçe VMware, kişisel bilgilerinizi gizli kabul eder. VMware (ve hizmet sağlayıcılarının da tatbik etmesini istediği), işlemiş olduğumuz kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliğini korumak amacı ile gerekli kurumsal ve teknik önlemleri alır. Örneğin, VMware, bilginin niteliğine ve işlemlerin kapsamına göre fiziki giriş kontrollerini, şifrelemeyi, İnternet güvenlik duvarlarını, izinsiz giriş algılamayı ve ağ izlemeyi kullanır. Kişisel bilgilere ulaşabilen VMware çalışanları, bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Bununla beraber, güvenlik yöntemlerinin veya protokollerin güvenliği %100 garanti edemeyeceği için, sizlerin kişisel bilgilerinizi çevrimiçi verirken, İnternet güvenlik duvarları, virüsten koruma veya casus yazılım önleme ve benzeri teknolojileri kullanmanızı öneririz. Bizimle iletişiminizin güvenli olmadığına kanaat getirirseniz (örneğin kişisel bilgilerinizin haberiniz olamadan sızdığından şüpheleniyorsanız) hemen bizimle “Bizimle Nasıl Temas Kurabilirsiniz?” bölümüne göre temasa geçebilirsiniz.

BÖLÜM V: GİZLİLİK HAKLARINIZ

Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi: Bize verdiğiniz kişisel bilgilerinizi güncellemek istiyorsanız myvmware.com sitesine girip profilinizi güncelleyin.

E-posta iletişimleri: Aynı zamanda privacy@vmware.com adresine e-posta göndererek veya pazarlama maksadı ile size gönderdiğimiz e-postalarda “aboneliği iptal et” düğmesine tıklayarak pazarlama iletişimlerini durdurabilirsiniz (talebinizde Aday Bildirimi’ni belirtin).

AEA ve Diğer Bölgeler için Ek Haklar: Eğer belirli bölgelerde yaşıyorsanız (Avrupa Ekonomik Alanı gibi), kanunların sizlere tanıdığı gizlilik hakları çerçevesinde haklarınızı kullanabilirsiniz. İsteklerinizi veri koruma kanunları çerçevesinde işleme koyacağız. Kişisel bilgilerde herhangi bir silme işlemine başlamadan önce başlamış olduğunuz işlemleri tamamlamak ve/veya kayıt tutma amaçlı olarak bazı bilgileri kayıtlı tutmamız gerekebilir.

 • Vazgeçme veya onayı geri alma: Bazı kişisel bilgileri işleyebilmek için onayınız gerekebilir. Eğer böyle bir faaliyete gerek duyarsak onay vermeme hakkınız veya onayınızı geri çekme hakkınız her zaman bulunmaktadır. Böyle bir onayı verip vermemeyi düşünürken, müracaatınızı, onay vermemeniz halinde daha ileriye götürmek mümkün olmayabilir. Bu, onay çekilmeden önceki işlemlerin kanuna uygunluğunu etkilemez.

 • Erişim hakkı: Sizinle ilgili kişisel bilgilere erişim hakkınız bulunmaktadır.

 • Silme hakkı: Bazı şartlar altında, sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri silme hakkınız vardır (örneğin, bu bilgilerin toplanmasına esas taşıyan sebeplerin artık gerekli olmaması gibi).

 • İşlem yapılmasına itiraz hakkı: VMware’in kişisel bilgilerinizi işlemesini ve/veya pazarlama İletişimlerini durdurmayı her zaman isteme hakkınız vardır.

 • Düzeltme hakkı: Bizden, kişisel bilgilerinizdeki yanlışları düzeltme veya eksik bilgileri tamamlamayı isteme hakkınız vardır.

 • Kısıtlı işleme zorlama hakkı: Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını bizden isteme hakkınız vardır (örneğin, size ait barındırdığımız bilgilerin doğru veya hukuksal olmadığı hallerde).

Yukarıda belirttiğimiz hakların herhangi birini uygulamak isterseniz privacy@vmware.com temasa geçin, sizin müracaatınızı ilgili kanunlar çerçevesinde değerlendirelim. Gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyabilmek amacı ile, isteğinizi kabul etmeden önce kimliğinizi tespit edebilmek amacı ile bazı tedbirler alabiliriz.

BÖLÜM VI: DİĞER BİLGİLER

Bilgilerinizin saklanma süresi
Sizden almakta olduğumuz kişisel bilgilerinizi, kanunen (vergi, hukuk, muhasebe veya diğer amaçlarla) daha uzun bir süre için saklanması gerek görülmediği sürece, makul karşılanabilir ticari amaçlarımız için gerektiği yerlerde ve/veya işbu Gizlilik Bildirimi’nde yer verilen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulduğu süre boyunca saklayacağız. Bilgilerinizi gelecekteki fırsatlar için değerlendirmemizi istemiyorsanız, VMware, kanunlar çerçevesinde bilgilerinizi saklayabilir. Bilgilerinizi bize verdiğiniz sırada bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, sizden bu durumu bize bildirmenizi istiyoruz. VMware kanunlar çerçevesinde, verilerinizi her an silebilir, dolayısıyla bize verdiğiniz bilgilerin bir kopyasını saklayın. Kişisel bilgilerinizin silinmesini her zaman isteyebilirsiniz (ilave bilgiler için “Gizlilik Haklarınız” adlı bölüme bakın), isteğiniz mevcut kanunların kapsamında dikkate alınacaktır.

Eğer işletmemizde bilgilerinizi işlememizi gerektirecek bir ihtiyaç yoksa bu bilgiler silinir veya isimsiz kılınır, eğer bu mümkün değil ise (örneğin kişisel bilgileriniz arşivlerde konuşlanmış olabilir), bu durumda kişisel bilgileriniz güvenli olarak saklanır ve silineceği zamana kadar herhangi bir işlemden muaf tutulur.

Dış Bağlantılar
Web sitemiz ve hizmetlerimiz ya doğrudan ya da “paylaş” veya “Beğen” düğmeleri gibi uygulamalarla, sizlere, diğer sitelere bağlantı sağlayabilir. Diğer web siteleri VMware web sitesine bağlantılar içerebilir (örneğin iş arama sitesi). VMware, Gizlilik Bildirimi’nden farklılık gösteren, bu üçüncü taraf siteleri ve gizlilik uygulamalarını denetlemez. Üçüncü tarafların web sitelerini onaylamaz veya onlar hakkında sunumlar yapmayız. Bağlantısı olmayan taraflara verdiğiniz kişisel bilgiler bu Gizlilik Bildirimi’ne dahil değildir. Diğer web sitelerinde, hizmetlerde ve uygulamalarda vereceğiniz kişisel bilgilerin nasıl toplanacağını ve kullanılacağını anlamınızı tavsiye ederiz.

Bu Gizlilik Bildirimi’ne Yapılan Değişiklikler.
VMware bu Gizlilik Bildirimi’ni, günden güne değişen hukuki, teknik, ve iş geliştirmelerini gözden geçirip güncelleştirebilir. Biz bu Gizlilik Bildirimi’ni güncellediğimizde, en son revizyon tarihini yukarıda vereceğiz. Eğer bu Gizlilik Bildirimi’ne büyük ölçüde değişiklik yaparsak, değişiklilerin ehemmiyetine bağlı olarak sizi haberdar edebilmek için gerekli tedbirleri alacağız. Diğer web sitelerinde, hizmetlerde ve uygulamalarda vereceğiniz kişisel bilgilerin nasıl toplanacağını ve kullanılacağını anlamınızı tavsiye ederiz.

Sorumluluklarınız.
VMware’e verdiğiniz veya sunduğunuz bilgilerin sorumluluğu size ait olup, dürüst, gerçek, doğru ve yanıltıcı olmamasına dikkat edin. Verdiğiniz bilgilerin, ahlaki, suçlamayan veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyecek şekilde olması ve kötü niyetli yazılım ve hakkında hukuki bir işleme müsaade edecek şekilde olmamalarını sağlamalısınız. Eğer kişilerle ilgili bir bilgi verirseniz, örneğin referans (“referans veren”) olarak verdiğiniz kişiler için, referansların VMware tarafından bu Bildirim dahilinde toplanacak ve kullanılacak kişisel bilgileri için gerekli uyarıları ve müsaadeleri almakla sorumlusunuz.

BÖLÜM VII: BİZİMLE NASIL TEMAS KURABİLİRSİNİZ?

Bu Bildirim hakkında sorularınız olursa, lütfen privacy@vmware.com sitesinden bizimle temasa geçin: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, ABD. Lütfen yazışmalarınızda bu Aday Bildirimi’ne bakın.