VMware Aday Gizlilik Bildirimi | TR

Geçerlilik Tarihi: 1 Kasim 2021


ABD merkezli VMware, Inc. ve grup şirketleri ("VMware", "biz", "bize" ve "bizim") gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu Aday Gizlilik Bildirimi ("Bildirim"), çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak başvuru portallarımız, web sitelerimiz ya da diğer işe alım ortamlarımız (toplu olarak "Siteler") üzerinden VMware'deki istihdam, burs ve/veya staj olanakları için adayların ("siz" ve "sizin") kişisel bilgilerini ve diğer bilgileri bize sağlaması kaynaklı olarak adayların kişisel bilgilerini toplamamız, kullanmamız ve ifşa etmemiz ile bu bilgileri nasıl kullandığımız ve paylaştığımızla ilgili gizlilik uygulamalarını açıklar. VMware'e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür eder, bilgilerinizi sorumlu bir şekilde işlemek ve kullanmak için gerekli özeni gösterdiğimizi bilmenizi isteriz.

Bu bildirim hakkında sorularınız olursa, lütfen privacy@vmware.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda ("AEA") ikamet ediyorsanız sizin için geçerli olan ek bilgiler için lütfen aşağıdaki "Gizlilik Haklarınız" ve "AEA ve diğer belirli bölgeler için ek haklar"a göz atın.

 

BÖLÜM I: HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ VE BU BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?
 1. Sizden topladığımız bilgiler
  Başvurunuzu işleme almak için sizden kendiniz hakkında kişisel bilgileri vermenizi istiyoruz. Bilgilerin tümü gönüllülük esasına dayalı olarak verilir ve VMware'e vereceğiniz bilgilerin kapsamına kendiniz karar verirsiniz. Ancak başvurunuzun değerlendirilebilmesi için bazı bilgiler gerekli olabilir ve bu bilgiler verilmediğinde sizi bir aday olarak görme olanağımız kısıtlı olabilir.

  VMware'in işleyebileceği kişisel bilgi türlerine bazı örnekler:

  (i) Kişisel bilgiler
  VMware; eğitim ve istihdam geçmişi, iletişim bilgileri ve tercihleri, işin gerektirdiği nitelikler ve başvurmak istediğiniz işler ya da diğer kariyer imkanları da dahil olmak üzere belirli kişisel bilgileri talep eder. Ayrıca VMware'e CV, özgeçmiş ya da transkript; iş referansları ve ilgili bilgiler; ve ücret talepleri gibi ek bilgiler sağlamayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzla ilgili olduğunda örneğin bir geçmiş ya da istihdam kontrolü ve/veya bir istihdam referansı ile bağlantılı olarak VMware, bilgilerinizi yasal bir şekilde bizimle paylaşmaya yetkili olan üçüncü taraflardan bilgilerinizi toplayabilir.

  (ii) Hassas kişisel bilgiler
  Ayrıca hassas kişisel bilgiler olarak kabul edilen belirli kişisel bilgi türlerini toplayabiliriz. Hassas kişisel bilgiler arasında örneğin devlet tarafından düzenlenmiş kimlik numarası (örneğin sosyal güvenlik numarası gibi), bir kişinin ırk ya da etnik kökeniyle ilgili bilgiler, siyasi fikirler ya da dini inançlar, fiziksel ya da zihinsel sağlık veya durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği, genetik veriler ve bir bireyi benzersiz bir şekilde tespit etmek amacı doğrultusunda ilgili tüm yasal eylem veya biyometrik verilerin işlenmesi. Bir bireyin adli suçları ya da mahkumiyetleri hakkında bilgiler ve geçerli veri koruma yasaları tarafından hassas olarak kabul edilen diğer her türlü bilgiyi içerebilir. Yasalar tarafından izin verildiğinde ve izin verilen ölçüde, VMware'in ayrıca VMware'deki açık bir pozisyon ya da fırsat için uygunluğunuza karar vermek üzere geçmiş kontrolü ve/veya adli kontroller gerçekleştirmesi gerekebilir.

  VMware, yerel yasalar tarafından izin verilmediği ya da zorunlu kılınmadığı sürece işe alım süreciyle bağlantılı olarak hassas kişisel bilgileri talep etmez (örneğin eşit fırsat takibi için ya da çeşitlilik ve ayrımcılık karşıtlığıyla ilgili kurum içi politikalar için). Geçerli veri koruma ya da gizlilik yasaları tarafından zorunlu kılındığında hassas kişisel bilgilerinizi kullanmak üzere sizden onay alırız.

 2. Otomatik olarak topladığımız bilgiler
  "Çerezler" veya diğer benzer teknolojiler yardımıyla Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde hakkınızda bazı bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen VMware Çerez Bildirimine göz atın.

 3. Diğer üçüncü taraf kaynaklardan bilgiler
  Örneğin bizimle yaptığınız sözleşme üzerinden, VMware ile etkileşimleriniz de dahil olmak üzere ya da istihdam araştırma şirketleri, kimlik doğrulama hizmetleri ve internet üzerindeki diğer web siteleri gibi üçüncü taraflardan (ilgili üçüncü şahsın gizlilik politikalarına tabi olarak) geçerli yasalar tarafından izin verilen ölçüde diğer kaynaklardan hakkınızda bilgi edinebiliriz. Örneğin sosyal medya siteleri (örneğin LinkedIn) gibi üçüncü taraflarca tutulan belirli kişisel bilgilerinize erişim sağlamamıza olanak tanımayı tercih edebilirsiniz. VMware'i bu bilgilere erişmek üzere yetkilendirerek bu Bildiri uyarınca bu bilgilerin VMware tarafından toplanmasını, depolanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

 4. Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?
  Bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir: (i) başvurunuzu işleme alarak değerlendirmek ve işe alma kararlarını gerçekleştirmek; (ii) sizinle iletişime geçerek mevcut ve gelecekteki kariyer ya da burs fırsatları hakkında sizi bilgilendirmek (bilgilerinizi bu gibi amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere saklamamızı istemediğinizi belirtmediğiniz sürece); (iii) VMware'in işe alım süreçlerini yönetmek ve geliştirmek için; (iv) geçerli yerel yasalar tarafından gerekli olduğunda ve/veya izin verildiğinde referans ve geçmiş kontrolleri gerçekleştirmek için; ve (v) kurumsal yönetim ile yasal ve düzenleyici koşullara uyum sağlamak için. İşe alınmanız durumunda bilgiler istihdam ve kurumsal yönetim ile bağlantılı olarak kullanılabilir (örneğin temel istihdam kaydını oluşturmak için).

 5. Kişisel bilgilerin işlenmesinin yasal dayanağı (sadece AEA)
  Avrupa Ekonomik Alanı'ndan bir adaysanız, yukarıda açıklanmış olan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması için yasal dayanağımız, ilgili kişisel bilgilere ve bu bilgileri topladığımız ilgili bağlama bağlıdır. Zaman zaman bu bilginin toplandığı anda bu yasal dayanak hakkında size ek bilgiler sağlayabiliriz.

  Ancak normal olarak sizden sadece onayınız olduğunda, başvurunuzu işleme almak, bir aday olarak uygunluğunuzu değerlendirmek, VMware'in tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uyumu sağlamak üzere kişisel bilgilerinize ihtiyacımız olduğunda ya da işlemenin yasal çıkarlarımıza ya da bir üçüncü şahsın yasal çıkarlarına hizmet ettiği (ve sizin veri koruma çıkarlarınız ya da temel hak ve özgürlükleriniz tarafından bu çıkarların iptal edilmediği) durumlarda kişisel bilgilerinizi toplarız. Bazı durumlarda sizden kişisel bilgilerinizi toplama konusunda yasal bir yükümlülüğümüz söz konusu olabilir ya da diğer durumlarda sizin ya da başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak üzere kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyabiliriz.

  Bir yasal koşula uymak üzere sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi istersek bunu ilgili anda anlaşılır kılacak ve kişisel bilgilerinizi vermenizin zorunlu olup olmadığı konusunda (ayrıca kişisel bilgileri vermemenizin olası sonuçları hakkında) bilgi vereceğiz.

  Benzer şekilde yasal çıkarlarımıza (ya da herhangi bir üçüncü şahsın çıkarlarına) dayalı olarak kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanırsak bu durumu ilgili anda anlaşılır kılacağız ya da talep edilmesi halinde bu yasal çıkarların neler oldukları hakkında bilgi vereceğiz.

  Kişisel bilgilerinizi toplamamızın ya da kullanmamızın yasal dayanağıyla ilgili olarak herhangi bir sorunuz varsa ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki Bölüm VII ile sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.
BÖLÜM II: BİLGİLERİNİZİ NASIL PAYLAŞIYORUZ?

VMware pazarlama amacıyla başvurunuzla ilgili kişisel bilgilerinizi herhangi bir bağı olmayan üçüncü taraflara satmayacaktır. Kişisel bilgilerinize, sadece, kendi işlerini ve görevlerini yerine getirebilmek için erişim ihtiyacı duyan kişilerin ve meşru bir sebebi olan üçüncü tarafların erişmesini sağlamak üzere özen gösteririz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla aşağıdaki şartlarda paylaşabiliriz:

 • Satıcılar, danışmanlar ve diğer hizmet sağlayıcıları: Kişisel bilgilerinizi işe alım, istihdam, kurumsal yönetim, satın almalar ve yasal ya da düzenleyici koşullara bağlı olarak gerekli olduğu şekilde kurum içinde ve hizmet sağlayıcılar, temsilciler ve diğer üçüncü taraflarla (örneğin işe alım görevlileri, danışmanlar, avukatlar ve geçmiş kontrol hizmetleri) paylaşabiliriz.

 • VMware yan kuruluşları: Bilgilerinizi ana şirketlerimiz, yan kuruluşlarımız ve/veya bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz. VMware yan kuruluşları: Bilgilerinizi ana şirketlerimiz, yan kuruluşlarımız ve/veya bağlı şirketlerimizle paylaşabiliriz.

 • Hayati çıkarlar: Herhangi bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgileri açıklayabiliriz.

 • Yasalar ya da herhangi bir yetkili yasa uygulayıcı kurum, düzenleyici kurum, kamu kurumu, mahkeme ya da üçüncü taraf ile uyum: Kamuoyunu aydınlatmanın gerektiğine inandığımız durumlarda veya (i) hukuki süreçler veya resmî talepler (eşit fırsat yasaları, ulusal güvenlik veya kanuni yaptırım gereği yetkililere yanıt verme) veya (ii) kendi kanuni haklarımızı koruma ile ilgili durumlarda bilgilerinizi açıklayabiliriz.

 • Ticari transferler: Bilgilerinizi, birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansman, satın alma, tasfiye etme, kurumsal yeniden örgütlenme veya benzeri etkinliklere bağlı olarak veya müzakereler esnasında paylaşabiliriz veya transfer edebiliriz. Satın alıcıyı, bilgilerinizin sadece bu Bildirim kapsamında kullanılabileceği hakkında bilgilendiririz.

 • Onayınızla: Kişisel bilgilerinizi, onayınız alınmak şartı ile herhangi bir nedenden ötürü açıklayabiliriz.
BÖLÜM III: KİŞİSEL BİLGİLERİN ULUSLARARASI TRANSFERİ

Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") veya İsviçre’de toplanan bilgileriniz dahil kişisel bilgileriniz, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada, Filipinler, Singapur, Hindistan, Avustralya ve İsrail gibi ülkeniz kanunlarından farklı koruma kanunlarına sahip diğer ülkelerde bulunan şirketimiz ve hizmet sağlayıcılarımız, ortaklarımız ve bağlı şirketlerimiz tarafından transfer edilebilir, saklanabilir ve işleme tabi tutulabilir. Bazı ülkeler Avrupa Komisyonu tarafından "yeterli" olarak kabul edilmemektedir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesi sırasında bilgilerinizi bu Bildirim çerçevesinde koruyacağız ve ilgili kişisel bilgileri kanunların öngördüğü şekilde korumak için gerekli sözleşmeye dayalı adımları atacağız. Bu adımlar, kişisel bilgilerin transferinin, AEA’da bulunan grubumuz şirketlerinden yine grubumuzda bulunan fakat farklı ülkelerdeki şirketlerimize, Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine uygun olarak yapılmasını da içerir. Standart Sözleşme Maddelerimiz isteğiniz üzerine size açıklanabilir. Hizmet sağlayıcılarımız, ortaklarımız ve bağlı şirketlerimizle benzeri koruma tedbirlerini aldık.

BÖLÜM IV: GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Bu Bildirimde aksi ifade edilmediği ya da yasal veya düzenleyici amaçlar doğrultusunda aksi gerekli olmadığı sürece VMware kişisel bilgilerinizi gizli tutar. VMware (ve hizmet sağlayıcılarının ve temsilcilerinin de uygulamasını istediği), kişisel bilgilerinizin güvenliği ve gizliliğini korumak amacı ile gerekli kurumsal ve teknik önlemleri alır. Örneğin, VMware, verilerin niteliğine ve işlemlerin kapsamına göre fiziki giriş kontrollerini, şifrelemeyi, İnternet güvenlik duvarlarını, izinsiz giriş algılamayı ve ağ izlemeyi kullanır. Kişisel bilgilere ulaşabilen VMware çalışanları, bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Bununla beraber, güvenlik yöntemlerinin veya protokollerin güvenliği %100 garanti edemeyeceği için, sizlerin kişisel bilgilerinizi çevrimiçi verirken, İnternet güvenlik duvarları, virüsten koruma veya casus yazılım önleme ve benzeri teknolojileri kullanmanızı öneririz. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için herhangi bir nedeniniz varsa (örneğin kişisel bilgilerinizin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız) lütfen aşağıdaki "Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?" bölümüne uygun şekilde derhal bizi bilgilendirin.

BÖLÜM V: GİZLİLİK HAKLARINIZ

Bilgilerinizi Düzeltme ya da Güncelleme Hakkı: Bize verdiğiniz kişisel bilgilerinizi düzeltmek ya da güncellemek istiyorsanız myvmware.com sitesine girip profilinizi güncelleyin.

Pazarlama iletişimleri: VMware’den pazarlama iletişimlerini almak istemiyorsanız o zaman https://www.vmware.com/learn/subscription2.html adresindeki VMware abonelik merkezine giderek abonelikten çıkabilirsiniz. Aynı zamanda, size gönderdiğimiz bütün e-postalarda yer alan "aboneliği iptal et" düğmesine tıklayarak veya privacy@vmware.com adresine e-posta göndererek abonelikten çıkabilirsiniz (lütfen talebinizde bu Aday Bildirimini referans olarak belirtin).

AEA ve belirli diğer bölgeler için ek haklar: Belirli bölgelerde (Avrupa Ekonomik Alanı gibi) yaşıyorsanız, kanunların sizlere tanıdığı gizlilik hakları çerçevesinde haklarınızı kullanabilirsiniz. İsteklerinizi veri koruma kanunları çerçevesinde işleme koyacağız. Kişisel bilgilerde herhangi bir silme işlemine başlamadan önce başlamış olduğunuz işlemleri tamamlamak ve/veya kayıt tutma amaçlı olarak bazı bilgileri kayıt altına almamız gerekebilir.

 • Onay vermeme ya da onayı reddetme hakkı: Bazı kişisel bilgileri işleyebilmek için onayınız gerekebilir. Böyle bir gereksinim söz konusuysa onay vermeme hakkınız veya onayı reddetme hakkınız her zaman bulunmaktadır. Onayınızla ilgili olarak karar verirken, onayınızı vermemeniz durumunda örneğin başvurunuzu işleme alamayacağımız gibi unsurları dikkate almanız gereklidir. Bu durumun onay çekilmeden önceki işlemlerin kanuna uygunluğunu etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.
 • Erişim ve/veya taşınabilirlik hakkı: Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişme hakkına ve bazı sınırlı şartlar altında bu verileri size sağlayarak bu verilerin başka bir sağlayıcıya sağlanmasına ya da "taşınmasına" olanak tanınması hakkına sahip olabilirsiniz.
 • Silme hakkı: Bazı şartlar altında, sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel bilgileri silme hakkınız bulunmaktadır (örneğin, bu bilgilerin toplanması konusunda söz konusu sebeplerin artık gerekli olmaması gibi).
 • İşlemeye itiraz etme hakkı: VMware’in kişisel bilgilerinizi işlemesini ve/veya e-posta iletişimlerini durdurmayı her zaman isteme hakkınız vardır.
 • Düzeltme hakkı: Bizden, kişisel bilgilerinizdeki yanlışları düzeltmek veya eksik bilgileri tamamlamayı isteme hakkınız vardır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin işletilmesinin kısıtlanmasını bizden isteme hakkınız vardır (örneğin, size ait barındırdığımız bilgilerin doğru veya hukuksal olmadığı hallerde).
 • Yerel Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkı: Ulusal Veri Koruma Kurumu ya da eşdeğer bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız söz konusu olabilir.

Yukarıda bahsi geçen haklardan birisini uygulamak isterseniz, lütfen privacy@vmware.com temasa geçin ki, bu müracaatınızı uygulanması gereken kanun nezdinde takip edelim. Kişisel gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyabilmek amacı ile, isteğinizi kabul etmeden önce kimliğinizi tespit edebilmek amacı ile bazı tedbirler alabiliriz.

Otomatik karar verme
Sizi yasal olarak ya da benzer düzeyde etkili bir şekilde etkileyen otomatik kararlara (fişleme dahil olmak üzere) neden olacak durumlarda tamamen otomatik karar verme süreçleri kullanmıyoruz. Otomatik kararlar, sizinle ilgili bir kararın insan tarafından incelenmeden otomatik olarak bilgisayar tarafından (yazılım algoritmaları kullanılarak) tespit edilmesi anlamına gelir. Otomatik karar vermeye tabi olursanız, ilgili anda bu durumu ve karara itiraz etme, kendi görüş açınızı ifade etme ve karar için bir insan incelemesi talep etme hakkınız olduğunuz konusunda size bilgi vereceğiz.

BÖLÜM VI: DİĞER BİLGİLER

Bilgilerinizin saklanma süresi
Sizden almakta olduğumuz kişisel bilgilerinizi, kanunen daha uzun bir süre için saklanması gerek görülmediği sürece, devam etmekte olan yasal ticari amaçlarımız için gerektiği yerlerde ve/veya işbu Bildirimde yer verilen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulduğu süre boyunca saklayacağız. VMware ayrıca tarafınızca bilgilerinizin bu tür amaçlar doğrultusunda tutulmasını bize bildirmediğiniz sürece sizi diğer iş fırsatları için göz önünde bulundurmak üzere geçerli yasalara uygun şekilde bilgilerinizi saklayabilir. Bilgilerinizi bize sağladığınız anda, bilgilerinizin bu tür amaçlar doğrultusunda kullanılmasını istemediğinizi bize bildirmek üzere tarafımızca size gerekli olanak sağlanacaktır. Yasalar tarafından izin verilen ya da gerekli olan kapsamda, VMware verileri herhangi bir anda silebilir; benzer şekilde bize vermiş olduğunuz tüm bilgilerin kendinize ait bir kopyasını tutabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin silinmesini her zaman isteyebilirsiniz (ek bilgiler için "Gizlilik Haklarınız" adlı bölüme göz atın) ve bu isteğiniz mevcut kanunlar kapsamında dikkate alınacaktır.

Faaliyetini sürdüren meşru işletmemizde bilgilerinizi işlememizi gerektirecek bir ihtiyaç yoksa bu bilgiler silinir veya anonimleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda (örneğin kişisel bilgileriniz arşivlerde konuşlanmış olabilir), kişisel bilgileriniz güvenli olarak saklanır ve silineceği zamana kadar herhangi bir işlemden hariç tutulur.

Dış Bağlantılar
Web sitemiz ve hizmetlerimiz, "Paylaş" ya da "Beğen" düğmeleri gibi üçüncü taraf web sitelerine, hizmetlerine, sosyal ağlarına, uygulamalara ya da sosyal medya özelliklerine bağlantı ya da bağlanma olanağı sağlayabilir. Bu sitelerin ziyaret edilmesi ya da bu bağlantılara tıklanması, üçüncü tarafın sizin hakkınızda bilgi toplamasına ve kullanmasına izin verebilir. Ayrıca bu üçüncü taraflara vermeyi tercih ettiğiniz kişisel bilgiler bu Bildirim kapsamında değildir. Bu tür üçüncü taraflarla etkileşim kurmadan ya da onlara kişisel bilgilerinizi vermeden önce, söz konusu bu üçüncü taraflarca bilgilerinizin nasıl toplandığı ve kullanıldığını anlamak üzere gizlilik bildirimleri ve kullanım koşullarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. VMware, bu tür üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarını kontrol etmemekte ve bu tür üçüncü taraf web siteleri, hizmetleri, sosyal ağlar ya da uygulamalar hakkında herhangi bir teşvik ya da taahhütte bulunmamaktadır.

Bu Bildirimde Yapılan Değişiklikler
VMware bu Bildirimi, günden güne değişen hukuki, teknik ve iş geliştirmelerini gözden geçirip güncelleyebilir. Bu Bildirim güncellendiğinde, en son revizyon tarihi yukarıda belirtilir. Bu Bildirimde önemli değişiklikler yaparsak, değişikliklerin önemine bağlı olarak sizi haberdar edebilmek için gerekli tedbirleri alabiliriz. VMware'in bilgilerinizi nasıl koruduğu hakkında bilgi sahibi olmak için bu Bildirime düzenli olarak göz atmanızı tavsiye ederiz.

Sizin sorumluluklarınız
VMware'e verdiğiniz ya da sağladığınız bilgilerden kendiniz sorumlu olup bu bilgilerin dürüst, doğru, hatasız ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmamasını sağlamanız gereklidir. Vermiş olduğunuz bilgilerin rahatsız edici, lekeleyici ya da herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir hakkını ihlal edici materyaller içermemesini; kötü amaçlı kod içermemesini; ve diğer durumlarda yasal olarak dava edilebilir olmamasını sağlamanız gereklidir. Ayrıca örneğin referans olarak sağladığınız bireyler ("bilirkişi") gibi herhangi bir başka kişiyle ilgili herhangi bir bilgi sağlarsanız, bilirkişinin kişisel bilgilerini VMware'e sağlamadan önce bu Bildirimde açıklandığı şekilde her türlü bildirimin yapılmasından ve söz konusu bilgilerin VMware tarafından toplanması ve kullanılması için gerekli olan tüm onayların alınmasından siz sorumlu olursunuz.

BÖLÜM VII: BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgiIi sorularınız varsa privacy@vmware.com adresine e-posta göndererek veya Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, ABD adresine posta göndererek bize ulaşabilirsiniz. İletişimlerinizde lütfen bu Başvuru Bildirimini referans olarak belirtin.