İşleyici olarak hareket ettiği durumlarda VMware, Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA") kaynaklı kişisel bilgileri paylaşır. Bu paylaşımları, bu tür kişisel bilgiler için yeterli düzeyde koruma sağlayan ve VMware Group açısından yasal bağlayıcılığı olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu Üyeliği'ne ve VMware Bağlayıcı Kurumsal Kuralları ("VMware BCR'leri") olarak bilinen hakem onaylı bağlayıcı kurumsal kurallarına dayalı olarak gerçekleştirir.

VMware'in BCR'ları Avrupa Veri Koruma Yetkilileri tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde onaylanmıştır. Bu incelemenin tamamlanmış olduğuna dair onayı burada inceleyebilirsiniz. Kişisel bilgilerin VMware tarafından Müşterileri adına işlenmesi durumunda geçerli olan VMware BCR'lerine erişmek için lütfen İşleyiciye İlişkin VMware Bağlayıcı Kurumsal Kuralları'na göz atın. VMware BCR'leri ile ilgili olarak Grup İçi Sözleşme imzalamış VMware iş ortaklarının listesine göz atmak için buraya tıklayın. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.