Geçerlilik Tarihi: 3 Ocak 2018

Bu Çerez Bildirimi, VMware Inc. ve bağlı şirketlerinin ("VMware", "biz", "bize” ve "bizim"), bu Çerez Bildirimi ile bağlantılı web sitelerimize girdiğinizde (örneğin www.vmware.com) ("Web siteleri") ve/veya VMware çevrimiçi ilanları veya pazarlama e-postaları (topluca “Çevrimiçi Varlık” olarak tanımlanır) ve mobil uygulamalarımız veya şirketimiz tarafından sunulan bazı VMware ürünlerini ve/veya hizmetleri kullandığınızda çerezleri veya benzeri teknolojileri (web işaretçileri gibi) nasıl kullandığını açıklamaktadır. Bu bildirim, kullanılan teknolojilerin esaslarını, kullanım nedenlerini ve kullanımlarının kontrolü üzerindeki haklarınızı açıklar.

Bazı durumlarda, kişisel bilgileri veya diğer bilgilerle bir arada kullandığımızda kişisel bilgiler haline gelen bilgileri toplayabilmek için çerezleri veya benzeri teknolojileri kullanabiliriz. Bu gibi durumlarda, VMware Gizlilik Bildirimi bu Çerez Bildirimi’ne ek olarak geçerli olacaktır.

BÖLÜM I: ÇEREZLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Çerezler nedir?
Çerezler bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza konuşlandırılan küçük veri dosyalarıdır. Çerezler genellikle, şirketlerce kendi web sitelerinin veya uygulamalarının çalışmasını veya daha verimli olabilmesini sağlamak ve raporlama bilgilerini derlemek için kullanılır.

Web sitesi sorumlusu tarafından kurulan çerezlere “birinci taraf çerezler” denir. Web sitesinin sorumlusu haricinde diğer taraflarca kurulan çerezler “üçüncü taraf çerezler” olarak adlandırılır. Üçüncü taraf çerezler, web sitesi üzerinde veya üzerinden üçüncül özellikleri ya da fonksiyonları (örneğin ilanlar, karşılıklı içerik ve analizleri) sağlar. Üçüncü taraf çerezleri kuran taraflar, hem web sitesini hem de bazı bilinen web sitelerini ve/veya mobil uygulamaları ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanırlar.

Çerezleri niçin kullanıyoruz?
Birinci ve üçüncü taraf çerezleri çeşitli amaçlarla kullanmaktayız. Bazı çerezler Çevrimiçi Varlıklarımız, mobil uygulamalarımız ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizin işletimi için teknik sebeplerden dolayı gereklidir, biz bunları “gerekli” veya “kesinlikle gerekli” diye tanımlıyoruz. Diğer çerezler kullanıcılarımızın ve muhtemel kullanıcılarımızın Çevrimiçi Varlıklarımızla, mobil uygulamalarımızla ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizle nasıl etkileştiklerini takip ederek, Çevrimiçi Varlıklarımızı, mobil uygulamalarımızı ve ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi daha da geliştirme ve kullanıcıya uygun bir hale getirme ve daha hedeflenmiş reklam ve reklam kampanyaları sunma amaçlıdır. Bu çerezler, sürdürmekte olduğumuz çevrimiçi kampanyalar ve Çevrimiçi Varlıklarımızın, mobil uygulamalarımızın ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizin kullanımı ve performansı üzerinde analizler yapmamızı sağlamaktadır. Üçüncü taraflar; Çevrimiçi Varlıklarımız, mobil uygulamalarımız ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz üzerinden reklam ve diğer sebeplerle çerezler sunmaktadırlar. Bunun detayları aşağıda verilmiştir.

Hangi çerezleri kullanıyoruz?
Çevrimiçi Varlıklarımız üzerinden sunulan birinci ve üçüncü taraf çerezlerin türleri ve kullanım amaçları Çerez Kabul Aracı kapsamında tanımlanmıştır.

Sosyal Medya Özellikleri nelerdir?
Çevrimiçi Varlıklarımız ve/veya mobil uygulamalarımız, Facebook’taki “beğen” düğmesi gibi sosyal medya özelliklerini (“Sosyal Medya Özellikleri”) kullanabilir. Bu öğeler, IP adreslerinizi ve Çevrimiçi Varlıklarımızda ve/veya mobil uygulamalarımızda hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz hakkındaki bilgileri toplayabilir ve bu öğelerin düzgün çalışabilmesi için çerez kurabilirler. Bu gibi Sosyal Medya Özellikleri, Çevrimiçi Varlıklarımızda ve/veya mobil uygulamalarımızda yapmış olduğunuz etkinlikler hakkındaki bilgileri, kendi ağınız içinde paylaşmak için bir üçüncü taraf Sosyal Medya ağı tarafından size verilen profil sayfanıza yükleme olanağını sunabilir. Sosyal Medya Özellikleri, üçüncü taraflarca veya doğrudan Çevrimiçi Varlıklarımızda ve/veya mobil uygularımızda barındırılır. Bu özelliklerle etkileşimleriniz, ilgili Sosyal Medya Özellikleri’ni sunan şirketlerin gizlilik politikaları ile yönetilir.

BÖLÜM II: BENZERİ TEKNOLOJİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Benzer hangi teknolojileri kullanıyoruz?
Çerezler; Çevrimiçi Varlıklarımızı, mobil uygulamalarımızı ve ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarımızı tanımanın ve takip etmenin tek yöntemi değildir. Zaman zaman, web işaretleri (bazen “takip pikselleri” veya “saydam gifler” diye de bilinir) gibi benzeri teknolojileri kullanarak kullanıcılarımızın Çevrimiçi Varlıklarımız, mobil uygulamalarımız ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz ile olan etkileşimlerini takip edebiliriz. Benzersiz tanımlayıcı taşıyan bu küçük grafik dosyaları, bir kimse Çevrimiçi Varlıklarımız, mobil uygulamalarımız ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimizle etkileşim sağladığında veya kendisine e-posta ile gönderdiğimiz mesajı açtığında o kimseyi tanımlamamızı sağlar. Bu, örneğin, kullanıcıların Çevrimiçi Varlıklarımız, mobil uygulamalarımız ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz içindeki trafik düzenlerini izlememizi, çerezler sunmamızı veya bunlar yoluyla etkileşimde bulunmamızı, Çevrimiçi Varlıklarımıza, mobil uygulamalarımıza ve ürünlerimize ve/veya hizmetlerimize üçüncü taraflardan birinin web sitesi üzerinden gelip gelmediğinizi anlamamızı, Çevrimiçi Varlıklarımızın, mobil uygulamalarımızın ve ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin performanslarını arttırmamızı ve e-posta pazarlama kampanyalarının başarısını ölçmemizi sağlar. Çoğu durumda bu teknolojiler doğru çalışmak için çerezlere gereksinim duyar, bu nedenle çerezlerin reddedilmesi bunların doğru çalışmasına engel olacaktır.

Flash Çerezler veya Yerel Paylaşılan Nesneler nedir?
Çevrimiçi Varlıklarımız ve/veya mobil uygulamalarımız, aynı zamanda “Flash Çerez” [–“Yerel Paylaşılan Nesneler” (LSO) olarak da bilinir] ve başka araçlar yolu ile hizmetlerimizi nasıl kullandığınız, sahtekarlığı önleme ve diğer site faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplar ve depolar.

Eğer Flash Çerezleri bilgisayarınızda depolamak istemiyorsanız, Flash Çerezlerin depolanmasını önlemek için Website Storage Settings Panel sitesindeki araçları kullanarak Flash Player ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Flash Çerezleri kontrol etmek için Global Storage Settings Panel sitesine girebilir ve oradaki talimatları uygulayabilirsiniz. Bu talimatlar, örneğin mevcut Flash Çerezlerin (Macromedia sitesinde “bilgi” olarak adlandırılır”) nasıl silineceği, Flash LSO’ların size sorulmadan bilgisayarınızda konuşlandırılmasının nasıl önlenebileceği ve (Flash Player 8 ve sonraki sürümleri için) bulunduğunuz sayfanın sorumlusu tarafından sunulmayan Flash Çerezlerin nasıl önlenebileceği konularını içerir.

Flash Player’ın Flash Çerezlerin kabulünü sınırlayacak veya kısıtlayacak şekilde ayarlanmasının, hizmetlerimizle veya muhtemelen çevrimiçi içeriğimizle birlikte kullanılan bazı Flash uygulamaların fonksiyonel gücünü azaltabileceğine veya sınırlayabileceğine dikkatinizi çekeriz.

BÖLÜM III: HEDEFLENMİŞ ÇEVRİMİÇİ VE MOBİL REKLAMLARI KULLANIŞ ŞEKLİMİZ

VMware, hem kişisel kullanımı hem de Çevrimiçi Varlıklarımız ve/veya mobil uygulamalarımızla ilgili etkileşimlerin hacmi ile ilgili istatistikleri izlemek ve analiz etmek için bir veya birkaç üçüncü taraf hizmet sunucusu ile anlaşmıştır. Aynı zamanda Çevrimiçi Varlıklarımız ve/veya mobil uygulamalarımızda reklamlara yer vermek (reklamcı ve reklamcı ağları gibi) ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerinde reklam verme gibi faaliyetleri yürütmek için bir veya birkaç üçüncü taraf ile iş birliği içindedir.

Bu üçüncü taraflar çerezleri, web işaretçileri, piksel etiketleri ve benzeri takip teknolojileri kullanarak, Çevrimiçi Varlıklarımızdaki, mobil uygulamalarımızdaki ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerdeki faaliyetleriniz hakkında bazı bilgileri toplar ve kullanır. Bu bilgiler tek başına ya da hakkınızda diğer kaynaklardan (veritabanı ortaklarımız gibi) gelen bilgiler ve iletişim bilgileri, mesleki bilgiler ve VMware (müşteri ilişkileri yönetimi veritabanından alınan bilgiler gibi) ile birlikte kullanılarak, ilgilendiğiniz konular üzerinde sonuç çıkarmak suretiyle, tarama faaliyetlerinize ve ilgi alanlarınıza bağlı (“İlgiye Dayalı Reklamlar”) reklamlar ve pazarlama tercihlerinize göre düzenlenerek sizlere sunulur. İlgiye Dayalı Reklamlar, sadece kanunların müsaade ettiği ve sizlerin tercih ettiği reklam/pazarlama kıstaslarına göre yapılacaktır.

Üçüncü taraf hizmet sunucularımız, Çevrimiçi Varlıklarımızda ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerinde yapmış olduğunuz faaliyetleri ölçmek ve reklamların ve çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimizin etkilerini takip etmek amacıyla (örneğin sunmuş olduğumuz reklamlara kaç kere tıkladığınız ile ilgili verileri toplayarak) çerez ve web işaretçileri kullanabilirler.

Bu yöntemle toplanan bilgiler, bizim veya belirtilen üçüncü tarafların adınıza, iletişim bilgilerinize ve sizi doğrudan tanımlayan diğer bilgilere erişimini sağlamaz, ancak dilediğiniz takdirde bu bilgileri bize verebilirsiniz.

BÖLÜM IV: ÇEREZLER, BENZERİ TEKNOLOJİLER VE HEDEFLENMİŞ ÇEVRİMİÇİ VE MOBİL REKLAMLARI KULLANMAMIZ ÜZERİNDEKİ KONTROL TERCİHLERİNİZ

Çerezleri, benzeri teknolojileri ve hedeflenmiş çevrimiçi ve mobil reklamları kullanmamızı nasıl kontrol edebilirsiniz?
Çerezleri kabul edip etmemeye karar verme hakkı size aittir. Çevrimiçi Varlıklarımız üzerinde sunulan çerezler ile ilgili olarak sitesinde verilen çerez kabul aracı vasıtası ile tercihinizi yapabilirsiniz.

Mobil uygulamalarımızın, Google Analytics ve ilgili çerezleri kullanması durumunda, ilgili mobil uygulama gizlilik bildirimi içinde size ilave bilgiler verebiliriz. Bu uygulamaların içindeki Google destekli analizlerden muaf olmak için gerekli bilgileri https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ sitesinde bulabilirsiniz.

VMware ürünleri ve/veya hizmetlerinde Google Analytics çerezlerini nasıl kontrol edebileceğiniz konusundaki bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tarayıcı denetimleri: Web tarayıcınızın denetimlerinde, çerezlerin kabulünü veya reddini ayarlayabilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçseniz bile, Çevrimiçi Varlıklarımızı ve ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi, bunların bazı fonksiyonlarına veya alanlarına kısıtlı erişim ile dahi olsa kullanabilirsiniz. Web tarayıcınızın kontrolleri vasıtası ile bazı çerezleri reddetme şekliniz tarayıcıdan tarayıcıya değişir, bu nedenle daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsüne başvurmalısınız.

İlgiye dayalı reklamları devre dışı bırakma: Pazarlama ağlarının çoğu size İlgiye Dayalı Reklamlardan kaçınmanız için yöntem sunar. Daha fazla bilgi edinmek için http://www.aboutads.info/choices/ veya http://www.youronlinechoices.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Mobil reklamlar: Apple veya Android mobil cihazınızdaki ayarlar kısmına girerek veya yakın zamanda yayınlanmış talimatları kullanarak, bizim kullandıklarımız da dahil, İlgiye Dayalı Reklamlarda kullanılan mobil reklam tanıtıcılarını kapatabilirsiniz. Eğer katılmamaya karar verirseniz, hakkınızdaki tüm bilgileri sileceğiz ve hakkınızda daha başka veri toplama ve izleme işi yapmayacağız. Size verdiğimiz (veya üçüncü taraf ortaklarımızdan birinin verdiği) rastgele ID de (kimlik) kaldırılacaktır. Eğer daha sonra katılmak isterseniz, aynı ID'yi (kimliği) kullanarak sizi takip etmemiz mümkün olmayacak ve sistemimizde yeni bir kullanıcı olarak yer alacaksınız.

Do Not Track: Internet Explorer, Firefox ve Safari gibi İnternet tarayıcıları “Do Not Track” veya “DNT” sinyallerini gösterme olanaklarına sahiptir. “DNT” sinyalleri için tek tip standartlar mevcut olmadığından, şu an Web Sitelerimiz “DNT” sinyallerini dikkate almamakta veya bunlara karşılık vermemektedir. VMware gizlilik ve anlamlı seçimleri ciddiye alır ve DNT tarayıcı teknolojisi ve standartların uygulanması konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmektedir. “DNT” hakkında ayrıntılı bilgi için All About Do Not Track sitesini ziyaret edebilirsiniz.

VMware ürünleri ve hizmetleri tarafından sunulan çerezler ve benzeri teknolojiler hakkında ne gibi bilgiler mevcut?
VMware ürünleri ve hizmetleri yukarıda açıklandığı gibi çerezleri kullanabilir. Oturum çerezlerinin bazıları geçici bellekte depolanır, son kullanıcının tarayıcı oturumu sona erdiğinde bellekten silinir ve son kullanıcının cihazından bilgi toplanmaz. Bazıları, geriye dönen kullanıcıları tespit etmek ve tercihlerini hatırlamak için kullanılmaktadır. Bu çerezler, VMware ürünleri ve hizmetleri içindeki güvenlik korumalarını çalıştırmak, sürdürmek ve denetlemek için de önemli araçlar olarak kullanılabilir. Bazı VMware ürünleri ve hizmetleri içinde üçüncü taraf çerezleri VMware tarafından kullanılabilir. Özellikle, VMware, Google Analytics tarafından sunulan çerezler yoluyla sınırlı veriyi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar ve kullanır:

  • VMware ürün ve/veya hizmetlerini görmek veya almak için son kullanıcı tarayıcılarından verileri direkt olarak almak ve sorunları çözmek. Toplanan ve sonuçlandırılan veri, (Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere) Kullanım Verilerini de içerir ve VMware tarafından teşhis etmek, ürünleri ve hizmetleri geliştirmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak amacı ile kullanılabilir. Google’ın, son kullanıcının VMware ürünlerini ve/veya hizmetlerini kullanırken nasıl veri topladığı ve bu verileri nasıl kullandığı hakkındaki bilgiler www.google.com/policies/privacy/partners/ sitesinde bulunabilir ve buna ek olarak

  • Çevrimiçi VMware ürünleri ve hizmetleri Google Analytics’in demografi ve ilgi raporlarını da kullanabilir. Bunlar, VMware veya üçüncü taraflarca reklam amaçlı olarak kullanılmayıp bunun yerine son kullanıcıların tarayıcıları kullanım şekilleri ve VMware ürünleri ve hizmetlerini nasıl kullandıklarını anlamak ve bu kullanıcıların VMware’e, VMware ürünlerini ve hizmetlerini optimize etmek ve geliştirmek için gerekli önerilerde bulunmasını sağlamak için kullanılır. Bu raporlar Google tarafından sunulan çerezle birleştirilen bir tanımlayıcı kullanılarak da elde edilebilir.

VMware ürünleri ve hizmetleri içindeki Google destekli analizlerden muaf olmak için gerekli bilgileri https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adresinde bulabilirsiniz.

Bazı VMware ürünleri ve hizmetleri, müşteri deneyimi ve ürün geliştirme programlarına katılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi VMware Trust & Assurance Center’da bulabilirsiniz. Bunlar, VMware ürünlerini ve/veya hizmetlerini kullanan iş yerlerinde veya organizasyonlarda bulunan son kullanıcılar tarafından kullanılan VMware ürünleri ve hizmetleridir.

BÖLÜM V: GÜNCELLEMELER VE EK BİLGİLER

Bu Çerez Bildirimi’ni ne sıklıkla güncelleyeceğiz?
Bu Çerez Bildirimi’ni, örneğin kullandığımız çerezlerdeki değişiklikleri yansıtmak için veya diğer operasyonel, hukuki ya da mevzuatla ilgili sebeplerden dolayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle lütfen düzenli olarak bu Çerez Bildirimi’ne başvurup kullanmakta olduğumuz çerezler ve ilgili teknolojilerden haberdar olun.

Bu Çerez Bildirimi’nin üzerindeki tarih, bildirimin en son ne zaman güncellendiğini gösterir.

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
Çerezleri ve diğer teknolojileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen privacy@vmware.com sitesine e-posta gönderin.