Bu bildirim, işimizi ve müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkinlik katılımcılarımız ile ilişkilerimizi yönetmek için topladığımız kişisel verileri açıklar.

Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ediyorsanız, bu bildirim gizlilik haklarınızı ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Bu bildirim, işe alma çalışmalarımıza istinaden adaylar hakkında topladığımız kişisel verilere ait hususları içerir.

Bu bildirimde, müşterilerimizin ürünlerimiz ve hizmetlerimizin dağıtımıyla ilişkili olarak topladığımız ve kullandığımız bilgiler ele alınır.

Bu açıklamanın amacı, müşterilerin kullanıcılarından ve bu kullanıcıların aygıtlarından Workspace ONE UEM hizmeti tarafından toplanan bilgilerin türlerini açıklamaktır.

Yürürlük Tarihi: 1 Kasim 2021

 

Bu Çerez Bildirimi, VMware, Inc. ve grup şirketlerinin ("VMware", "biz", "bize" ve "bizim") aşağıdaki durumlarda çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullandığını açıklar:

  • Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalarımız, VMware mobil uygulamalarımız (bu Çerez Bildirimi ile ilişkilendirilmişse), çevrimiçi reklamlarımız, pazarlama iletişimlerimizden ("çevrimiçi Varlıklarımız") herhangi birini ziyaret etmeniz, etkileşim kurmanız ya da kullanmanız.
  • işvereniniz gibi bir ticari müşterimiz tarafından dağıtılan VMware ürün ve hizmetlerini (mobil uygulamalar da dahil) (sahip olduğumuz "Hizmetler") kullandığınızda veya satın aldığınızda.

Bu bildirim, hangi teknolojilerin kullanıldığını, bunları kullanma nedenlerimizi ve kullanımımızın kontrolüne dair haklarınızı açıklar. Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullandığımız çerezler ve benzeri teknolojilere ilişkin ayrıntılar için, VMware Ürün ve Hizmet Bildirimi'ne bakın.

Bu Çerez Bildirimi, bağlı şirketimiz Carbon Black, Inc. tarafından sunulan çevrimiçi Varlıklar ve Hizmetlerde çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımını kapsamaz. Lütfen Carbon Black Çerez Politikası'na bakın


Kişisel bilgileri veya diğer bilgilerle bir arada kullandığımızda kişisel bilgiler haline gelen bilgileri toplayabilmek için çerezleri ya da benzer teknolojileri kullanabiliriz. Bu tür durumlarda, VMware Gizlilik Bildirimi (çevrimiçi Varlıklar ile ilgili olarak) ve/veya VMware Ürün ve Hizmet Bildirimi (Hizmetler ile ilgili olarak) bu Çerez Bildirimine ek olarak uygulanır.

CONTENTS

Çerezler nedir?

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde ya da bir çevrimiçi hizmeti kullandığınızda bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Çerezler genellikle, şirketlerce kendi web sitelerinin veya hizmetlerinin çalışmasını veya daha verimli olabilmesini sağlamak ve raporlama bilgilerini temin etmek için kullanılır. İki tür çerez mevcuttur: Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler. Oturum çerezleri geçici bellekte depolanır, son kullanıcının göz atma oturumu sona erdiğinde bellekten silinir ve son kullanıcı aygıtından bilgi toplamaz. Diğer taraftan kalıcı çerezler, son kullanıcının aygıtındaki tarayıcı alt klasöründe kalır ve ilgili çerezi oluşturan siteyi ziyaret ettiğinizde yeniden etkinleşip çerez dosyasında belirlenen süre boyunca saklanmaya devam eder.

Web sitesi ya da hizmet sorumlusu tarafından düzenlenen çerezlere "birinci şahıs çerezler" denir. Web sitesi ya da hizmet sorumlusu haricinde diğer taraflarca ayarlanan çerezler "üçüncü taraf çerezler" olarak adlandırılır. Üçüncü taraf çerezler genellikle web sitesi ya da hizmetlerde veya bunlar üzerinden üçüncü taraflarca sağlanan özellikleri ya da işlevleri (reklamlar, etkileşimli içerikler ve analiz gibi) etkin kılar. üçüncü taraf çerezleri düzenleyen taraflar, hem ilgili web sitesini ziyaret ettiklerinde ya da hizmeti kullandıklarında hem de belirli diğer bazı web sitelerini ziyaret ettiklerinde bir bireyin bilgisayarını tanıyabilirler.

Hangi çerezleri, hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Kullanabileceğimiz üç çerez türü söz konusudur:

  • Zorunlu çerezler: Aynı zamanda "temel çerezler" veya "kesinlikle gerekli" çerezler olarak da bilinen bu çerezler, çevrimiçi Varlıkların ve Hizmetlerin kullanılabilmesi için teknik nedenlerle zorunlu olan çerezlerdir. Bu çerezler olmasaydı, çevrimiçi Varlıklar ve Hizmetler çalışamazdı. Bu gerekli çerezleri ve neden kullandığımızı anlamanızı istemekle birlikte bu çerezleri sadece size talep ettiğiniz hizmet ya da bilgileri sağlamak üzere çevrimiçi Varlıklarımızda ve Hizmetlerimizde kullandığımız için onayınızı almamıza gerek yoktur.
  • İşlevsel çerezler: Bu çerezleri; çevrimiçi Varlıklarımızın ve Hizmetlerimizin performans ve işlevselliğini geliştirmek, tercihlerinizi yönetmek, çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek ve kişiselleştirmek ya da genel olarak bunların nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için kullanabiliriz. Bu çerezlerin, çevrimiçi Varlıkları ve Hizmetleri kullanırken yaşadığınız deneyimi iyileştireceğini düşünsek de çerezler, bunların kullanılması için zorunlu değildir. Bu nedenle, söz konusu çerezleri aşağıda belirtilen şekilde devre dışı bırakabilirsiniz, ancak çerezler olmadan bazı işlevlerin (örneğin videolar) kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
  • Reklam/hedefleme çerezleri: Bu çerezler, reklam mesajlarının sizinle daha alakalı hale getirilmesi amacıyla kullanılır. Bu çerezler aynı reklamın sürekli olarak görüntülenmesi, reklam verenler için reklamların düzgün şekilde görüntülenmesini sağlama ve bazı durumlarda ilgi alanınıza dayalı olarak reklamların seçilmesi gibi fonksiyonları gerçekleştirir. Bu çerezlerin kullanılmasını aşağıda belirtildiği şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.

Çevrimiçi Varlıklarımız aracılığıyla sunulan çerezler

 

Çevrimiçi Varlıklarımız üzerinden sağlanan birinci ve üçüncü taraf çerezlerin türleri ve kullanım amaçları [Çerez Kabul Aracı] kapsamında tanımlanmıştır.

Hizmetler aracılığıyla sunulan çerezler

 

Hizmetlerimizde kullandığımız çerezler ve benzer teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ürün ve Hizmet Bildirimimizdeki Bölüm IV "Çerezler ve izleme teknolojileri" başlığına bakın.

Hangi benzeri teknolojileri kullanıyoruz?

Çerezler, çevrimiçi Varlıklarımızın ve Hizmetlerimizin kullanıcılarını tanımak ya da takip etmek için söz konusu olan tek yöntem değildir. Zaman zaman, web işaretleri ("takip pikselleri" veya "saydam gif'ler" olarak da bilinir) gibi benzeri teknolojileri kullanarak kullanıcılarımızın çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimiz ile olan etkileşimlerini takip edebiliriz. Benzersiz bir tanımlayıcı içeren bu küçük grafik dosyaları, bir kullanıcının kendisine göndermiş olduğumuz e-postayı açması gibi, çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimizle bir etkileşimde bulunulması durumunda bunu tespit etmemizi sağlar. Web işaretlerinin (ya da benzer teknolojilerin) kullanımı; örneğin kullanıcıların çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimiz dahilindeki trafik düzenlerini takip etmemize, çerezleri sağlamamıza ya da iletişime geçmemize, çevrimiçi Varlıklarımıza bir üçüncü taraf web sitesinde görüntülenmiş olan bir çevrimiçi reklamdan gelip gelmediğinizi öğrenmemize ve e-posta pazarlama kampanyalarının başarısını ölçmemize olanak tanır. Çoğu durumda bu teknolojilerin doğru çalışması için çerezler gerekli olduğundan, çerezlerin reddedilmesi bunların doğru çalışmasına engel olur.

Biz, hizmet sağlayıcılarımız ve birlikte çalıştığımız üçüncü taraflar, aygıtlar/bağlamlar arası izleme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Örneğin, bir aygıtta birden fazla tarayıcı kullanıyor veya masaüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli aygıtlardan yararlanıyor olabilirsiniz. Bunun sonucunda, söz konusu bağlam ve aygıtlarda birden fazla hesabınız veya profiliniz olabilir. Tüm bu hesap veya profilleri farklı bağlam ve aygıtlardan alınan ilgili verilere bağlamak için aygıtlar/bağlamlar arası izleme teknolojisinden yararlanılabilir.

Flash Çerezler veya Yerel Paylaşılan Nesneler nedir?

Çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimiz, hem hizmetlerimizi kullanımınız hakkında bilgi toplamak, depolamak ve dolandırıcılığı önlemek için hem de diğer site işlemlerine yönelik olarak "Flash Çerezler" de ("Yerel Paylaşılan Nesneler" veya "LSO" olarak da bilinir) kullanabilir.

Flash Çerezleri bilgisayarınızda depolamak istemiyorsanız, Flash Çerezlerin depolanmasını önlemek için Web Sitesi Depolama Ayarları Paneli'ndeki araçları kullanarak Flash Player ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Flash Çerezleri kontrol etmek için Global Depolama Ayarları Paneli'ne girebilir ve oradaki talimatları uygulayabilirsiniz. Bu talimatlar arasında, mevcut Flash Çerezlerin (Macromedia sitesinde "bilgi" olarak adlandırılır) nasıl silineceği, Flash LSO'ların size sorulmadan bilgisayarınıza yerleştirilmesinin nasıl önlenebileceği ve (Flash Player 8 ve sonraki sürümleri için) bulunduğunuz sayfanın sorumlusu tarafından sunulmayan Flash Çerezlerin nasıl önlenebileceği gibi konularda  açıklamalar bulabilirsiniz.

Flash Player'ın Flash Çerezlerin kabulünü sınırlayacak veya kısıtlayacak şekilde ayarlanmasının, muhtemelen çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimiz ile birlikte kullanılan bazı Flash uygulamalarının işlevsel gücünü azaltabileceğini veya sınırlayabileceğini lütfen unutmayın.

VMware, çevrimiçi Varlıklarımızı ve Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olarak hem kişisel kullanımı hem de hacimsel istatistiki bilgileri takip ve analiz eder. Aynı zamanda çevrimiçi Varlıklarımızda reklamlara yer vermek (reklamcı ve reklamcı ağları gibi) ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerinde reklam verme gibi faaliyetleri yürütmek için üçüncü taraflarla iş birliği içindedir.

Bu üçüncü taraflar; çerezleri, web işaretlerini, piksel etiketlerini ve benzer takip teknolojilerini kullanarak çevrimiçi Varlıklarımızdaki, Hizmetlerimizdeki ve/veya diğer üçüncü taraf siteler ve hizmetlerdeki faaliyetleriniz hakkında bazı bilgileri toplar ve kullanır. Bu bilgiler, tek başına ya da diğer kaynaklardan (veritabanı ortaklarımız gibi) hakkınızda edindiğimiz bilgiler ve iletişim bilgileri, mesleki bilgiler ve VMware işlem geçmişi ile birlikte hem ilgi alanlarınızla ilgili çıkarımda bulunulması hem de göz atma faaliyetlerinize ve ilgi alanlarınıza göre ("İlgiye Dayalı Reklamlar") daha fazla kişiselleştirilmiş hedefli reklamlar ve pazarlama iletişimleri sunulması için kullanılabilir. İlgiye Dayalı Reklamlar, sadece kanunların müsaade ettiği ve sizlerin tercih ettiği reklam/pazarlama kıstaslarına göre yapılacaktır.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, reklamların ve çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek ve takip etmek amacıyla (örneğin reklamlarımıza kaç kere tıkladığınız ile ilgili verileri toplayarak), çevrimiçi Varlıklarımıza, Hizmetlerimize ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerine yaptığınız ziyaretler hakkında bilgi toplamak için çerezler ya da benzer teknolojiler kullanabilirler.

Çerezleri (zorunlu ya da temel olanlar dışında) kabul edip etmemeye karar verme hakkı size aittir.

Sağlanan çerezlere ilişkin tercihlerinizi şu yollarla uygulayabilirsiniz: (i) Çevrimiçi Varlıklarımızda çerez onay aracımızı kullanarak; (ii) Ürün ve Hizmet Bildirimimizdeki Bölüm IV: Çerezler ve İzleme Teknolojileri başlığına başvurarak (Hizmetlerimiz yoluyla) veya (iii) tarayıcı denetimlerinizi aşağıda açıklanan şekilde ayarlayarak veya değiştirerek.

Tarayıcı denetimleri: Web tarayıcınızın denetimlerinde, çerezlerin kabulünü veya reddini ayarlayabilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçseniz bile çevrimiçi Varlıklarımızın bazı fonksiyonlarına veya alanlarına kısıtlı erişim ile dahi olsa çevrimiçi Varlıklarımızı kullanabilirsiniz. Web tarayıcınızın kontrolleri vasıtası ile bazı çerezleri reddetme şekliniz tarayıcıdan tarayıcıya değişir, bu nedenle daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsüne başvurmalısınız.

İlgiye Dayalı Reklamların çoğunu devre dışı bırakma: Pazarlama ağlarının büyük bir kısmı, size ilgiye dayalı reklamlardan kaçınmanız için yöntem sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için http://www.aboutads.info/choices/ veya http://www.youronlinechoices.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Mobil aygıtınız üzerinden takip edilmeyi reddetme: Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, Apple veya Android mobil aygıtınızdaki ayarlar kısmına girerek veya yakın zamanda yayınlanmış talimatları kullanarak, bizim kullandıklarımız da dahil, belirli türden İlgiye Dayalı Reklamlarda kullanılan mobil tanımlayıcınızın kullanılmasını reddedebilirsiniz. Reddederseniz, hakkınızda başka herhangi bir veri toplanmayacak ve izleme işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Yani daha sonra çerez kullanımını kabul etmek isterseniz, aynı tanımlayıcıyı kullanarak sizi izlememiz mümkün olmaz ve sistemimizde yeni bir kullanıcı olarak yer alırsınız.

Do Not Track (İzleme): Internet Explorer, Firefox ve Safari gibi internet tarayıcıları "Do Not Track" veya "DNT" sinyallerini gönderme olanağına sahiptir. "DNT" sinyalleri için muntazam standartlar mevcut olmadığından, şu anda çevrimiçi Varlıklarımız "DNT" sinyallerini dikkate almamakta veya bunlara karşılık vermemektedir. VMware gizlilik ve anlamlı seçimleri ciddiye alır ve DNT tarayıcı teknolojisi ve standartların uygulanması konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmektedir. "DNT" hakkında daha fazla bilgi için lütfen "All About Do Not Track" sayfasını ziyaret edin.

Üçüncü taraf analizleri reddetme

  • Google Analytics: Bazı çevrimiçi Varlıklarımızdaki kullanıcı davranışları hakkında bilgi toplamak için Google Analytics çerezlerinden yararlanırız. Bu bilgiler, Sitelerimizdeki içeriği ve performansı iyileştirecek veri raporları toplamak için kullanılır. Google'ın gizlilik politikasına http://www.google.com/policies/privacy/partners/ adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Quantcast: Çevrimiçi Varlıklarımızdan bazılarını ziyaret eden kişilerin özelliklerini ve demografik yapılarını anlamak için, onay almış olmamız koşuluyla Quantcast çerezlerinden yararlanırız. Quantcast çerezlerini ayrıca her bir tüketiciye kendisine uygun çevrimiçi reklamlar sunmak için kullanırız. Quantcast kullanımını https://www.quantcast.com/opt-out/ adresinden reddedebilirsiniz.

Bu Çerez Bildirimini ne sıklıkla güncelleyeceğiz?
Bu Çerez Bildirimi'ni, örneğin kullandığımız çerezlerdeki ve ilgili teknolojilerdeki değişiklikleri yansıtmak için veya diğer operasyonel, hukuki ya da mevzuatla ilgili sebeplerden dolayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Çerez Bildirimini düzenli olarak gözden geçirip, kullanmakta olduğumuz çerezler ve ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
Çerezleri ve diğer teknolojileri nasıl kullandığımız hakkında sorularınız varsa lütfen privacy@vmware.com sitesine e-posta gönderin.