Geçerlilik Tarihi: 25 Mayıs 2018


Bu Çerez Bildirimi, Dell Ailesi'nin (Gizlilik Bildirimimizde tanımlandığı şekilde) bir üyesi olan VMware, Inc. ve grup şirketleri ("VMware", "biz", "bizler" ve "bizim") tarafından aşağıdaki durumlarda çerezler ve benzer teknolojilerin nasıl kullanıldığını açıklar:

  • Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalarımız, VMware mobil uygulamalarımız (bu Çerez Bildirimi ile ilişkilendirilmişse), çevrimiçi reklamlarımız, pazarlama iletişimlerimizden ("çevrimiçi Varlıklarımız") herhangi birini ziyaret etmeniz, etkileşim kurmanız ya da kullanmanız.

  • işvereniniz ve benzeri bir ticari müşterimiz tarafından hizmetinize sağlanan VMware ürün ve hizmetlerini (mobil uygulamalar da dahil olmak üzere) kullanmanız ("Hizmetlerimiz").

Bu bildirim, kullanılan teknolojilerin esaslarını, kullanım nedenlerini ve kullanımlarının kontrolü üzerindeki haklarınızı açıklar.

Bazı durumlarda, kişisel bilgileri veya diğer bilgilerle bir arada kullandığımızda kişisel bilgiler haline gelen bilgileri toplayabilmek için çerezleri veya benzeri teknolojileri kullanabiliriz. Bu gibi durumlarda, VMware Gizlilik Bildirimi bu Çerez Bildirimi’ne ek olarak geçerli olacaktır.

BÖLÜM I: ÇEREZLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Çerezler nedir?
Çerezler bir web sitesini ziyaret ettiğinizde ya da bir çevrimiçi hizmeti kullandığınızda bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza konuşlandırılan küçük veri dosyalarıdır. Çerezler genellikle, şirketlerce kendi web sitelerinin veya hizmetlerinin çalışmasını veya daha verimli olabilmesini sağlamak ve raporlama bilgilerini derlemek için kullanılır. İki tür çerez mevcuttur: Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler. Oturum çerezleri geçici bellekte depolanır, son kullanıcının tarayıcı oturumu sona erdiğinde bellekten silinir ve son kullanıcının cihazından bilgi toplanmaz. Diğer taraftan kalıcı çerezler son kullanıcının cihazındaki tarayıcı alt klasöründe kalır ve ilgili çerezi oluşturan siteyi ziyaret ettiğinizde yeniden etkinleşir ve çerez dosyasında belirlenen süre boyunca kalmaya devam eder.

Web sitesi ya da hizmet sorumlusu tarafından düzenlenen çerezlere "birinci şahıs çerezler" denir. Web sitesinin ya da hizmetin sorumlusu haricinde diğer taraflarca kurulan çerezler "üçüncü taraf çerezler" olarak adlandırılır. üçüncü taraf çerezler genellikle web sitesi ya da hizmetler üzerinde veya üzerinden üçüncü taraf özellikleri ya da fonksiyonları (örneğin reklamlar, karşılıklı içerik ve analizleri) sağlar. üçüncü taraf çerezleri düzenleyen taraflar, hem ilgili web sitesini ziyaret ettiklerinde ya da hizmeti kullandıklarında hem de belirli diğer bazı web sitelerini ziyaret ettiklerinde bir bireyin bilgisayarını tanıyabilirler.

Hangi çerezleri, hangi amaçlarla kullanıyoruz?
Kullanabileceğimiz üç çerez türü söz konusudur:

  • Gerekli çerezler: Aynı zamanda "asli çerezler" olarak da bilinen bu çerezler çevrimiçi Varlıkların ve Hizmetlerin kullanılabilmesi için teknik nedenlerle gerekli olan çerezlerdir. Örneğin gerekli çerezleri kullanarak topladığımız bilgilerden yararlanarak bir yazılımın yeni bir sürümünün mevcut olduğu ve/veya aboneliğinizin geçerliliğinin sona ermek üzere olduğu konusunda sizi uyarabiliriz. Bu çerezler olmadan talep ettiğiniz hizmetler sağlanamaz. Bu gerekli çerezleri ve neden kullandığımızı anlamanızı istemekle birlikte bu çerezleri sadece size talep ettiğiniz hizmet ya da bilgileri sağlamak üzere çevrimiçi Varlıklarımızda ve Hizmetlerimizde kullandığımız için onayınızı almamıza gerek yoktur.

  • İşlevsel çerezler: Bu çerezler çevrimiçi Varlıklarımızın ve Hizmetlerimizin performans ve işlevselliğini geliştirmek, tercihlerinizi yönetmek, çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek ve kişiselleştirmek ya da genel olarak bunların nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamızı sağlamak üzere kullanılabilir. Bu çerezlerin, çevrimiçi Varlıkları ve Hizmetleri kullanırken yaşadığınız deneyimi geliştireceğini düşünüyoruz, ancak bu çerezler bu kullanımlar için gerekli değildir. Bu nedenle, bu çerezleri aşağıda belirtildiği üzere devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu çerezler olmadan bazı işlevlerin (örneğin videolar) kullanılanamayacağını lütfen unutmayın.

  • Reklam/hedeflenmiş çerezler: Bu çerezler, reklam mesajlarının sizin için daha ilgili hale getirilmesi için kullanılır. Bu çerezler aynı reklamın sürekli olarak görüntülenmesi, reklam verenler için reklamların düzgün şekilde görüntülenmesini sağlama ve bazı durumlarda ilgi alanınıza dayalı olarak reklamların seçilmesi gibi fonksiyonları gerçekleştirir. Bu çerezlerin kullanılmasını aşağıda belirtildiği şekilde devre dışı bırakabilirsiniz.

Çevrimiçi Varlıklarımız üzerinden sağlanan çerezler
Çevrimiçi Varlıklarımız üzerinden sağlanan birinci ve üçüncü taraf çerezlerin türleri ve kullanım amaçları Çerez Onay Aracı kapsamında tanımlanmıştır.

Hizmetlerimiz üzerinden sağlanan çerezler
VMware, işletmelere ve diğer kurumlara, bu kurumlardaki son kullanıcılar tarafından işleri için kullanmak üzere erişilen Hizmetler sağlamaktadır. Hizmetler, oturum ya da kalıcı çerezler olmak üzere birinci ya da üçüncü taraf çerezlerden yararlanabilir. Bu çerezler; oturum yönetimi, hesap erişimi/yetkilendirmesi için; geri dönen kullanıcıları tanımak ve onların tercihlerini anımsamak üzere ve Gizlilik Bildirimi'nde daha fazla ayrıntıyla açıklanan Hizmetlerin sunulmasını, Hizmetler altyapısının bakımını ve takibini kolaylaştırma ve güvenlik önlemlerini temin etme, Hizmetlerimiz ve ilgili kullanıcı deneyimine ilişkin sorunları düzeltmenin yanı sıra, bunları iyileştirme ve destek sağlama gibi diğer amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Hizmetlerle ilgili olarak kişisel veriler ve diğer bilgileri toplama ve kullanma amaçları hakkında daha fazla bilgi Gizlilik Bildirimi'nde ayrıntılı olarak verilmiştir.

Hizmetlerimizden bazıları, Google Analytics'in demografi ve ilgi alanı raporları da dahil olmak üzere Hizmetleri kullanımınızı daha iyi anlamamıza olanak sağlamak üzere doğrudan son kullanıcı tarayıcılarından sınırlı verileri toplamak üzere Google Analytics tarafından sağlanan çerezleri kullanır. Hizmetlerimizin, Google Analytics ve ilgili çerezleri kullanması durumunda, ilgili gizlilik bildirimi içinde size ek bilgiler verebiliriz. Google’ın, son kullanıcının Hizmetleri kullanırken nasıl veri topladığı ve bu verileri nasıl kullandığı hakkındaki bilgiler www.google.com/policies/privacy/partners/ sitesinde bulunabilir. Hizmetler dahilindeki Google destekli analizlerden ayrılmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

VMware, Gizlilik Bildirimiz ile ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olan Hizmetlerimizle ilgili bazı ürün gelişimi ve kullanıcı deneyimi programları yürütebilir. Bu programlar çerezlerin ve benzer takip teknolojilerinin kullanımını içerebilir. Bu programlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Trust and Assurance Center'a göz atın.

Bölüm II: BENZER TEKNOLOJİLERİ NASIL KULLANIYORUZ?

Hangi benzer teknolojileri kullanıyoruz?
Çerezler, çevrimiçi Varlıklarımızın ve Hizmetlerimizin kullanıcılarını tanımak ya da takip etmek için başvurulan tek yöntem değildir. Zaman zaman, web işaretleri (bazen "takip pikselleri" veya "saydam gifler" diye de bilinir) gibi benzeri teknolojileri kullanarak kullanıcılarımızın çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimiz ile olan etkileşimlerini takip edebiliriz.  Benzersiz tanımlayıcı taşıyan bu küçük grafik dosyaları, bir kişi kendisine göndermiş olduğumuz bir e-postayı açması gibi çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimizle etkileşim sağladığında ilgili kişiyi tanımlamamızı sağlar.  Web işaretlerinin (ya da benzer teknolojilerin) kullanımı, örneğin kullanıcıların çevrimiçi Varlıklarımız dahilindeki trafik düzenlerini takip etmemize, çerezleri sağlamamıza ya da iletişime geçmenize, çevrimiçi Varlıklarımıza bir üçüncü taraf veb sitesinde görüntülenmiş olan bir çevrimiçi reklamdan gelip gelmediğinizi öğrenmemize, çevrimiçi Varlıklarımızı ve Hizmetlerimizi iyileştirmemize, e-posta pazarlama kampanyalarının başarısını ölçmemize olanak tanır. Çoğu durumda bu teknolojiler doğru çalışmak için çerezlere gereksinim duyar, bu nedenle çerezlerin reddedilmesi bunların doğru çalışmasına engel olacaktır.

Flash Çerezler veya Yerel Paylaşılan Nesneler nedir?
Çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimiz aynı zamanda, "Flash Çerez" ("Yerel Paylaşılan Nesneler" ya da "LSO"lar olarak da bilinir) ve başka araçlar yoluyla Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız, sahtekarlığı önleme ve diğer site faaliyetleri ile ilgili bilgileri toplar ve depolar.

Flash Çerezleri bilgisayarınızda depolamak istemiyorsanız, Flash Çerezlerin depolanmasını önlemek için Website Storage Settings Panel sitesindeki araçları kullanarak Flash Player ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Flash Çerezleri kontrol etmek için Global Storage Settings Panel sitesine girebilir ve oradaki talimatları uygulayabilirsiniz. Bu talimatlar, örneğin mevcut Flash Çerezlerin (Macromedia sitesinde "bilgi" olarak adlandırılır”) nasıl silineceği, Flash LSO’ların size sorulmadan bilgisayarınızda konuşlandırılmasının nasıl önlenebileceği ve (Flash Player 8 ve sonraki sürümleri için) bulunduğunuz sayfanın sorumlusu tarafından sağlanmayan Flash Çerezlerin nasıl önlenebileceği konularını içerir.

Flash Player’ın Flash Çerezlerin kabulünü sınırlayacak veya kısıtlayacak şekilde ayarlanmasının, muhtemelen çevrimiçi Varlıklarımız ve Hizmetlerimizle birlikte kullanılan bazı Flash uygulamaların fonksiyonel gücünü azaltabileceğine veya sınırlayabileceğine dikkatinizi çekeriz.

BÖLÜM III: HEDEFLENMİŞ ÇEVRİMİÇİ VE MOBİL REKLAMLARI KULLANIŞ ŞEKLİMİZ

VMware, çevrimiçi Varlıklarımızı ve Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olarak hem kişisel kullanımı hem de hacimsel istatistiki bilgileri takip ve analiz eder. Aynı zamanda çevrimiçi Varlıklarımızda reklamlara yer vermek (reklamcı ve reklamcı ağları gibi) ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerinde reklam verme gibi faaliyetleri yürütmek için üçüncü taraflarla iş birliği içindedir.

Bu üçüncü taraf çerezleri, web işaretçileri, piksel etiketleri ve benzeri takip teknolojileri kullanarak, çevrimiçi Varlıklarımızdaki, Hizmetlerimizdeki ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerdeki faaliyetleriniz hakkında bazı bilgileri toplar ve kullanır. Bu bilgiler tek başına ya da hakkınızda diğer kaynaklardan (veritabanı ortaklarımız gibi) gelen bilgiler ve iletişim bilgileri, mesleki bilgiler ve VMware ile birlikte kullanılarak, ilgilendiğiniz konular üzerinde sonuç çıkarmak suretiyle, tarama faaliyetlerinize ve ilgi alanlarınıza bağlı ("İlgiye Dayalı Reklamlar") reklamlar ve pazarlama tercihlerinize göre düzenlenerek sizlere sağlanır. İlgiye Dayalı Reklamlar, sadece kanunların müsaade ettiği ve sizlerin tercih ettiği reklam/pazarlama kıstaslarına göre yapılacaktır.

üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, çevrimiçi Varlıklarımızda, Hizmetlerimizde ve/veya diğer üçüncü taraf sitelerinde yapmış olduğunuz faaliyetleri ölçmek ve reklamların ve çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimizin etkilerini takip etmek amacıyla (örneğin sunmuş olduğumuz reklamlara kaç kere tıkladığınız ile ilgili verileri toplayarak) çerez ya da benzer teknolojiler kullanabilirler.

BÖLÜM IV: ÇEREZLER, BENZERİ TEKNOLOJİLER VE HEDEFLENMİŞ REKLAMLARI KULLANMAMIZ ÜZERİNDEKİ KONTROL TERCİHLERİNİZ

Çerezleri, benzeri teknolojileri ve hedeflenmiş reklamları kullanmamızı nasıl kontrol edebilirsiniz?
Çerezleri kabul edip etmemeye karar verme hakkı size aittir (gerekli ya da asli olanalar dışında).

Sağlanan çerezlerle ilgili olarak tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz: (i) Çevrimiçi Varlıklarımızda çerez onay aracımızı kullanarak; ve (ii) Hizmetlerimiz üzerinden yukarıda verilen Google Analytics hariç tutulma bağlantısına tıklayarak, çerezleri sunan diğer tarafların benzer hariç tutulma sayfalarını ziyaret ederek. ya da aşağıda açıklandığı şekilde tarayıcı denetimlerinizi ayarlayarak ya da düzenleyerek.

Tarayıcı denetimleri: Web tarayıcınızın denetimlerinde, çerezlerin kabulünü veya reddini ayarlayabilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçseniz bile çevrimiçi Varlıklarımızın bazı fonksiyonlarına veya alanlarına kısıtlı erişim ile dahi olsa çevrimiçi Varlıklarımızı kullanabilirsiniz. Web tarayıcınızın kontrolleri vasıtası ile bazı çerezleri reddetme şekliniz tarayıcıdan tarayıcıya değişir, bu nedenle daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsüne başvurmalısınız.

İlgiye Dayalı Reklamların çoğunu devre dışı bırakma: Pazarlama ağlarının büyük bir kısmı, size ilgiye dayalı reklamlardan kaçınmanız için yöntem sağlar.  Daha fazla bilgi edinmek için http://www.aboutads.info/choices/ veya http://www.youronlinechoices.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Mobil cihazınız ile takip edilmekten kaçınma: Bir mobil cihaz kullanıyorsanız Apple veya Android mobil cihazınızdaki ayarlar kısmına girerek veya yakın zamanda yayınlanmış talimatları kullanarak, bizim kullandıklarımız da dahil, İlgiye Dayalı Reklamlarda kullanılan mobil tanıtıcılarını kapatabilirsiniz. Katılmamaya karar verirseniz, hakkınızda başka herhangi bir veri toplanmayacak ve takip işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Daha sonra katılmak isterseniz, aynı ID'yi (kimliği) kullanarak sizi takip etmemiz mümkün olmayacak ve sistemimizde yeni bir kullanıcı olarak yer alacaksınız.

Beni Takip Etme: Internet Explorer, Firefox ve Safari gibi İnternet tarayıcıları "Do Not Track" veya "DNT" sinyallerini gönderme olanağına sahiptir. "DNT" sinyalleri için yeknesak standartlar mevcut olmadığından, şu an çevrimiçi Varlıklarımız "DNT" sinyallerini dikkate almamakta veya bunlara karşılık vermemektedir. VMware gizlilik ve anlamlı seçimleri ciddiye alır ve DNT tarayıcı teknolojisi ve standartların uygulanması konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmektedir. "DNT" hakkında ayrıntılı bilgi için "All About Do Not Track" sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BÖLÜM V: GÜNCELLEMELER VE EK BİLGİLER

Bu Çerez Bildirimini ne sıklıkla güncelleyeceğiz?
Bu Çerez Bildirimini, örneğin kullandığımız çerezler ve ilgili teknolojilerdeki değişiklikleri yansıtmak için veya diğer operasyonel, hukuki ya da mevzuatla ilgili sebeplerden dolayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle lütfen düzenli olarak bu Çerez Bildirimi’ne başvurup kullanmakta olduğumuz çerezler ve ilgili teknolojilerden haberdar olun.

Bu Çerez Bildirimi’nin üzerindeki tarih, bildirimin en son ne zaman güncellendiğini gösterir.

Ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim?
Çerezleri ve diğer teknolojileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen privacy@VMware.com sitesine e-posta gönderin.