,Bu bildirim, işimizi ve müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkinlik katılımcılarımız ile ilişkilerimizi yönetmek için topladığımız kişisel verileri açıklar.

Bu bildirim, web sitemiz ile etkileşim kurduğunuzda çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullandığımızı açıklar.

Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ediyorsanız, bu bildirim gizlilik haklarınızı ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Bu bildirim, işe alma çalışmalarımıza istinaden adaylar hakkında topladığımız kişisel verilere ait hususları içerir.

Bu açıklamanın amacı, müşterilerin kullanıcılarından ve bu kullanıcıların cihazlarından Workspace ONE UEM hizmeti tarafından toplanan bilgilerin türlerini açıklamaktır.

Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2019

 

VMWARE ÜRÜN VE HİZMETLERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Bu Ürün ve Hizmetler ile İlgili Gizlilik Bildirimi (“Bildirim””), VMware, Inc. ve onun grup şirketlerinin ("VMware", "biz", "bizi" ve "bizim"), belirli VMware ürün ve hizmetlerinin (mobil uygulamalar dahil olmak üzere) ("Hizmetler") dağıtımı ile bağlantılı olarak ticari müşterilerimiz ve onların kullanıcılarından ("müşteri", "kullanıcı ", "siz" ve "sizin") alınan kişisel bilgiler dahil olmak üzere bilgileri nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını açıklar. "Kişisel bilgiler" bir bireyin kimliğini tanımlayan ya da kimliği tanımlanabilir bir bireyle ilişkili bilgilerdir.

 

Bu Bildirim yalnızca, Hizmetlerimizle bağlantılı olarak topladığımız ve kendi amaçlarımız doğrultusunda (yani bir "veri kontrolörü" olarak) kullandığımız sınırlı kişisel bilgiler için geçerlidir ve müşterilerimiz adına işlediğimiz (bir "veri işleyici" olarak hareket ettiğimizde) hiçbir kişisel bilgiyi ya da sizinle iletişim ve ilişki kurmak, kullandığınız hizmetleri faturalandırmak veya size ürün/hizmet pazarlamak için topladığımız, www.vmware.com/help/privacy.html web sayfasındaki diğer gizlilik bildirimlerimizin kapsamına giren kişisel bilgileri kapsamaz.

 

Bu Bildirim; veri toplama, kullanma ve paylaşma yöntemlerimizi daha ayrıntılı olarak açıklayabilecek veya size VMware'in verilerinizi işleme şekliyle ilgili ek seçenekler sağlayabilecek tam zamanında bildirimlerle ya da VMware Hizmetleri'nin sağlanması kapsamına dahil edilen veya bununla bağlantılı olan diğer açıklamalarla desteklenebilir.

 

Bu Bildirim hakkında sorularınız varsa, lütfen privacy@vmware.com adresinden bize ulaşın.

İÇERİK

Sizden topladığımız bilgiler: Kişisel bilgileri, VMware Hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak doğrudan müşterilerimizden ve onların kullanıcılarından toplarız. Bağlama bağlı olarak, bu bilgiler şunları içerebilir:

 • kullanıcı adları ile e-posta adresi, iş unvanı, şirket adı ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri;
 • kullanıcı kimlikleri ve şifreleri ve
 • Hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak müşterilerin veya kullanıcıların VMware'e sağladığı diğer bilgiler.

 

Doğrudan sizden ve müşterilerimizden topladığımız kişisel bilgiler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla ayrıntıya ana Gizlilik Bildirimimiz'de yer verilmektedir. Bu bilgiler, Hizmetlerin sağlanması ile bağlantılı olarak otomatik şekilde topladığımız ve bu Bildirimde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılan bilgilerle birleştirilebilir.

 

Hizmetler aracılığıyla topladığımız bilgiler: Hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak VMware, hem Hizmetleri barındıran VMware yazılımlarından veya sistemlerinden hem de Hizmetlere erişmek için kullanılan müşteri sistemlerinden, uygulamalarından ve cihazlarından bilgi toplar. Bu bilgiler, altyapının yönetilmesi ve izlenmesi dahil olmak üzere Hizmetlerin müşterilerine sunulmasını kolaylaştırmak ve destek sağlamak için ("Hizmetlerin Operasyon Verileri") ve bu Bildirimdeki Bölüm II "Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?" başlığı altında daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, VMware'in kendi analiz ve ürün iyileştirme amaçları doğrultusunda kullanılır. Toplanan veriler; genellikle e-posta adresi, kullanıcının cihazının IP/MAC adresi ve tanımlayıcılar (çerezler dahil olmak üzere) gibi sınırlı, kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler içeren teknik bilgilerdir.  Hizmete bağlı olarak, bu bilgiler aşağıdaki türde verileri içerebilir:

 

 • Yapılandırma Verileri: Bir müşteri kuruluşunun VMware Hizmetlerini ve ilgili ortam bilgilerini nasıl yapılandırdığına dair teknik veriler. Örnekler arasında Hizmet ortamı bilgileri, Hizmet ayarları, üçüncü taraf uygulamalar ve Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılan üçüncü taraf sistemler yer alır.
 • Özellik Kullanım Verileri: Özellik kullanım verileri, bir müşteri kuruluşunun VMware Hizmetlerini nasıl kullandığıyla ilgilidir. Örnekler arasında bir müşterinin hangi Hizmet özelliklerini kullandığı ve kullanıcı arayüzü faaliyetinin ölçütleri hakkında ayrıntılar yer alır.
 • Performans Verileri: Performans verileri, Hizmetlerin performansıyla ilgilidir. Örnekler arasında Hizmetlerin performans ve ölçeğine ilişkin ölçütler, kullanıcı arayüzlerinin yanıt süreleri ve müşteri API çağrılarıyla ilgili ayrıntılar yer alır.
 • Hizmet Günlükleri: Hizmet günlükleri, Hizmetler tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu günlükler genellikle, Hizmetler çalışırken sistem olaylarını ve durumlarını yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış bir biçimde kaydeder.
 • Destek Verileri: Destek verileri, bir müşteri tarafından VMware'e sağlanan veya sohbet, destek çağrıları (bu çağrıların kayıtları dahil) ve Hizmet destek biletleri gibi destek olanakları ile bağlantılı olarak işlenen bilgilerle ilgilidir.
 • Anket Verileri: Anket verileri, müşterinin Net Sağlayıcı Puanıyla ("NPS") ve diğer benzer Hizmet içi anketlerle veya müşterinin ilgili Hizmetleri kullanmasına ilişkin geri bildirimlerle ilgilidir.

 

Hizmetlerin Operasyon Verileri, şunlar gibi bilgileri de içerebilir:

 • Kimlik Doğrulama ve Erişim Bilgileri: Kullanıcı adı ve şifreler gibi, Hizmetlere erişilmesini sağlayan bilgiler.
 • Tanılama Bilgileri: Tanılama bilgileri, günlük dosyalarında, olay dosyalarında, diğer izleme ve tanılama dosyalarında bulunabilir.

 

Kullanım Verileri ile Hizmetlerin Operasyon Verileri arasındaki temel fark, bu verileri kullanma amaçlarımızdır. Hem Kullanım Verilerini hem de Hizmetlerin Operasyon Verilerini toplarken her zaman, bu amaçları gerçekleştirmek için gereken minimum miktarda kişisel bilgiyi toplamayı amaçlarız. Bazı Hizmetlerimiz için mevcut müşteri deneyimini iyileştirme programlarımızla bağlantılı olarak otomatik bir şekilde topladığımız Kullanım Verileri ile ilgili daha fazla bilgiye VMware Trust and Assurance Center'da yer verilmektedir.

 

Hem Kullanım Verileri hem de Hizmetlerin Operasyon Verileri, Hizmetlerimizdeki gömülü izleme teknolojileri aracılığıyla toplanabilir. VMware'in çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm IV: "Çerezler ve İzleme Teknolojileri" başlığına bakın.

Kullanım Verilerini nasıl kullanıyoruz?

 

VMware, Kullanım Verilerini (bazen müşteri hesap bilgileri gibi diğer verilerle birlikte) aşağıdakilere benzer amaçlar doğrultusunda kullanır:

 • Müşterilerimize önerilerde bulunmak için: VMware, Kullanım Verilerini müşterilerimize ve kullanıcılarımıza (sizin gibi) Hizmetleri kullanımlarıyla ilgili önerilerde bulunmak için kullanabilir.
 • VMware Hizmetlerini iyileştirmek için: VMware, Kullanım Verilerini müşterilerimize sunduğumuz Hizmetleri iyileştirmek için kullanabilir. Örneğin Kullanım Verilerini (i) gelecekte müşterilerimiz için hangi ürünlere ve hizmet özelliklerine öncelik vereceğimizi belirlememize yardımcı olması; (ii) müşteri tabanımız genelinde Hizmetlerimizin ve özelliklerimizin kullanımını analiz etmek; (iii) destek taleplerinin çözülmesini iyileştirmek; (iv) ürün veya hizmetin hangi yapılandırmalarının veya özelliklerinin öncelikli olarak test edilmesi gerektiğine karar vermek; (v) farklı teslimat modellerindeki kullanım düzenlerine göre ürün veya hizmeti iyileştirmek; (vi) ilgili Hizmetler için kapasite tahminini iyileştirmek; (vii) ürün veya hizmet özelliklerinin testlerini yapmak ve (viii) fiyatlandırma ve paket oluşturma kararları vermek için kullanırız.
 • Müşteri bilgileri edinmek için: VMware, Kullanım Verilerini müşterilerimizi ve onların VMware Hizmetlerini kullanımları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak için şu amaçlarla kullanır: (i) Net Sağlayıcı Puanının ve kullanım davranışlarının etkisini anlamak; (ii) daha fazla müşteri katılımı sağlamak için zenginleştirilmiş müşteri profilleri oluşturmak ve VMware ile müşteri etkileşimlerini analiz etmek; (iii) gelişmiş analitik modeller oluşturmak ve toplu iş zekası raporları ve dashboard’lar üretmek; (iv) Hizmetlerimizi müşteriler ile özel sektörler arasında karşılaştırmak veya değerlendirmek.
 • Müşteri desteği sağlamak için: VMware, Kullanım Verilerini müşterilerimize VMware Hizmetlerinin kullanımıyla ilgili proaktif veya reaktif şekilde destek sağlamak için şu amaçlarla kullanır: (i) Hizmeti kullanımın genel durumunu iyileştirmek amacıyla müşterilerimize destek önerilerinde bulunmak; (ii) belirli bir destek talebini çözmek için müşterimizin Hizmet yapılandırmasını, olaylarını ve sorunlarını anlamak; (iii) VMware desteğinin bir sorunu çözme yöntemlerini iyileştirmek için müşterimizin Hizmetler, etkinlikler ve konulardaki yapılandırmasını anlamak ve (iv) müşterilerimizin Hizmetlerimizi ve tekliflerimizi daha etkili kullanmalarına yardımcı olmak.
 • İşletmeden işletmeye pazarlamayı ve satışları desteklemek için: VMware, yasalarca izin verildiğinde ve satış görüşmelerini bildirmek üzere, Kullanım Verilerini müşterilerimize ek Hizmetler pazarlamak için kullanabilir.
 • Diğer meşru iş amaçları doğrultusunda: VMware, Kullanım Verilerini VMware'in gizli ve tescilli bilgilerini korumak gibi diğer meşru amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda kullanabilir.

 

Kullanım Verileri, Hizmete bağlı olarak VMware'in köklü müşteri deneyimi iyileştirme programlarından biri uyarınca toplanabilir ve kullanılabilir.  Bu müşteri deneyimi geliştirme programlarıyla ilgili ayrıntılar için VMware Trust and Assurance Center'a bakın.

 

Hizmetlerin Operasyon Verilerini nasıl kullanıyoruz?

 

VMware, Hizmetlerin Operasyon Verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanır:

 • Hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak için: VMware, Hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak için Sistem Operasyonlarını da kullanır ve bu, Hizmetlere erişimin sağlanmasını ve kontrol edilmesini, yetkilendirmelerin izlenmesini ve uygunluğun doğrulanmasını içerebilir.
 • Hesap yönetimi ve benzeri Hizmetler ile ilgili faaliyetlerde bulunmak için: VMware; Hizmetlerin Operasyon Verilerini, Hizmetleri size sağlamak ve hesabınızı yönetmek için kullanabilir. Bu hem ürün indirmelerinin, güncellemelerinin ve düzeltmelerinin yönetilmesini hem de sürüm notları dahil olmak üzere diğer yönetimsel ya da hesapla ilgili iletişimlerin gönderilmesini içerebilir.
 • Destek sağlamak için: VMware; kullanıcılar veya diğer bireyler, destek kanallarımızdan biri üzerinden VMware ile iletişime geçtiğinde, ilgili destek talebi konusunda onlarla iletişim kurabilmemiz için Hizmetlerin Operasyon Verilerini işler. Bazı durumlarda, destek talebine yardımcı olabilmemiz için, kullanıcıların etkilenen dosyaların, günlüklerin veya diğer bilgilerin kopyalarını bize göndermeleri gerekebilir. Böyle durumlarda, bu tür bilgileri destek talebine cevap verme, sorun giderme veya söz konusu talebi çözüme kavuşturma amaçları doğrultusunda kullanırız.
 • Altyapımızın ve Hizmetlerimizin güvenliğini korumak için: VMware; güvenliği izleme ve olay yönetimi, Hizmetlerin performans ve kararlılığının yönetilmesi, teknik konuların ele alınması dahil olmak üzere, VMware BT altyapısının ve Hizmetlerimizin güvenliğini ve operasyonel bütünlüğünü korumak için Hizmetlerin Operasyon Verilerini kullanabilir.
 • Olağanüstü durum kurtarma planlarımızı ve politikalarımızı yönetmek için: VMware, yedek olağanüstü durum kurtarma planlarımızı ve politikalarımızı uygulamaya koymak için Hizmetlerin Operasyon Verilerini kullanabilir.
 • Dolandırıcılığı tespit etmek için: VMware, dolandırıcılığı izlemek, önlemek ve tespit etmek, güvenliği iyileştirmek, kimlik ya da erişimi takip edip doğrulamak ve kötü amaçlı yazılım veya güvenlik riskleriyle mücadele etmek üzere Hizmetlerin Operasyon Verilerini kullanabilir.
 • Kalite kontrolü ve eğitim için: VMware, kalite kontrol ve personel eğitimi amaçları doğrultusunda Hizmetlerin Operasyon Verilerini kullanabilir.
 • Müşterinin lisanslara ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyduğunu doğrulamak için: VMware, ilgili VMware Hizmetleri ile bağlantılı olarak lisans, sözleşme yükümlülükleri ve diğer kullanım şartları yükümlülüklerine uygunluğu doğrulamak için Hizmetlerin Operasyon Verilerini kullanabilir.{BR}
 • Yasal yükümlülüklere uymak için: VMware, birleşme ve satın alımlar, finans ve muhasebe, arşivleme ve sigorta amaçları doğrultusunda, hem yasal ve ticari danışmanlık hem de uyuşmazlıkların çözümü bağlamında yasal açıdan zorunlu raporlama, açıklama veya diğer yasal süreç taleplerine uyulması da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak ve işletmemizin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Hizmetlerin Operasyon Verilerinden herhangi birini kullanabilir.
 • Diğer meşru iş amaçları doğrultusunda: VMware, Hizmetlerin Operasyon Verilerini VMware'in gizli ve tescilli bilgilerini korumak gibi diğer meşru amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizin, sadece kendi işlerini ve görevlerini yerine getirebilmek üzere bu bilgilere erişmesi gereken kişilerle ve erişim için meşru bir sebebi olan üçüncü taraflarla paylaşılmasına özen gösteririz. Ana Gizlilik Bildirimimizdeki Bölüm III "Bilgilerinizi nasıl paylaşıyoruz?" başlığı, bilgilerinizi üçüncü taraflarla nasıl paylaşabileceğimize ilişkin bilgiler sağlar.

VMware; çerezleri ve çerezler, piksel etiketleri, widget'lar, gömülü URL'ler, elektronik iletişim protokolleri, düğmeler ve diğer araçlar gibi diğer izleme teknolojilerini bu Bildirimde açıklanan amaçlara uygun olarak kullanır. Teknoloji geliştikçe VMware tarafından kullanılan teknoloji türleri değişebilir. Bu teknolojilerin bazıları, hesap erişimi/kimlik doğrulaması gibi Hizmetlerin sağlanması açısından zorunludur; diğerleri, geri dönen kullanıcıları tanımak veya tercihleri hatırlamak gibi hizmetlerin performansına ve işlevselliğine yardımcı olurken bazıları (aşağıda belirtilen Fullstory ve Google gibi), Hizmetleri analiz etmemizi ve özelleştirmemizi sağlar.

 

Reddetme

VMware Hizmetlerini desteklemek için üçüncü taraf araçları nasıl ve neden kullandığımıza ilişkin bilgilerle birlikte, tarafımızca kullanılan ve çerez toplayan bu araçlardan bazıları aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden doğrudan üçüncü taraf web sitelerine giderek bu üçüncü taraf çerezleri (ve dolayısıyla VMware'e sağladıkları analizleri) reddetmeyi seçebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Hizmetler tarafından kullanılan diğer çerezleri de reddedebilirsiniz, ancak ilgili VMware Hizmetinin işlevselliği bundan muhtemelen olumsuz etkilenecektir.

 

Fullstory

VMware, size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak ve kullanıcı sorunlarını teşhis etmek için kullanılan verileri toplamak üzere yararlandığımız bir araç olan Fullstory'yi kullanır. Fullstory, kullanıcının oturumunu kaydeder ve yakalar. Böylece fare tıklamaları, hareketler vb. kullanıcı eylemlerini izleyebiliriz. Fullstory kullanımını reddetmek istiyorsanız, lütfen Fullstory tarafından sağlanan şu bağlantıya gidin: https://www.fullstory.com/optout/

 

Google Analytics

VMware; Hizmetlerimizi tanılamak, iyileştirmek ve sorunları çözmek için, Hizmetleri kullanımınızı daha iyi anlayabilmemiz amacıyla doğrudan kullanıcının tarayıcılarından sınırlı veri toplamak için Google Analytics'i kullanır. Google'ın bu verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview

 

Diğer araçlar

VMware, Hizmetlerimizle bağlantılı olarak diğer üçüncü taraf izleme araçlarını da kullanır.

Uluslararası bilgi aktarımları hakkında daha fazla bilgi için ana Gizlilik Bildirimimizdeki Bölüm IV "Uluslararası bilgi aktarımları" başlığına bakın.

Güvenlik ve Gizlilik hakkında bilgi için ana Gizlilik Bildirimimizdeki Bölüm V: "Güvenlik ve Gizlilik" başlığına bakın.

VMware müşterileri ve bu müşterilerin kullanıcıları, Hizmetlerimizi kullanırken VMware'in Hizmetlerine barındırma ya da depolama amacıyla bilgi gönderebilir veya yükleyebilirler. Bu müşteri içeriği, müşteri adına VMware tarafından işlenir ve gizlilik uygulamalarımız, müşterimizle aramızdaki geçerli sözleşmeye tabidir. Bu Bildirim, söz konusu müşteri içeriğinde yer alan hiçbir kişisel bilgi için geçerli değildir. Böyle bir sözleşmenin koşulları uyarınca, VMware, müşterilerimizin talimatları çerçevesinde ve gerekli VMware Hizmetlerini sağlayabilmek için VMware müşteri içeriğini işleyecektir. Bu gibi bilgilerin nasıl işlendiği hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, VMware hizmetlerini, bu bilgileri barındırmak veya işlemek için kullanmak üzere VMware ile sözleşme yapan kişi veya kuruluş (örneğin işvereniniz ya da kurumunuz) ile iletişime geçin. Müşterimizle aramızdaki sözleşmenin şartları ile ilgili sahip olabileceğiniz endişelerin ele alınması için müşterilerimize destek sağlarız. VMware'in müşteri içeriklerinin işleyicisi görevine istinaden, tüm kişisel veri aktarımları ile ilgili olarak Bağlayıcı Kurumsal Kurallarımız geçerlidir.

Yukarıda belirtildiği gibi, bu Bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için yalnızca sınırlı miktarda kişisel bilgi toplarız, ancak kullanıcıların kişisel bilgilerini topladığımız durumlarda, kullanıcılar bunlarla ilgili belirli hak ve seçeneklere sahiptir. Bu haklar, seçenekler ve haklarınızı nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen ana Gizlilik Bildirimimizdeki Bölüm VII "Gizlilik haklarınız ve seçenekleriniz" başlığına bakın.

 

VMware'in İşleyici Olarak Hareket Ettiği Durumlara İlişkin Haklar ve Seçenekler: Belirli VMware Hizmetleri, müşterilerimiz tarafından sizinle ilgili kişisel bilgiler toplamak için kullanılabilir. Bu tür durumlarda, kişisel bilgileri tamamen müşterilerimiz adına işleriz; ancak haklarını kullanmayı isteyen kişilerin, sorularını önce müşterimize (kontrolör) yöneltmesi gerekir. Yukarıdaki Bölüm VI: "Müşterilerimiz adına işlediğimiz bilgiler" başlığına bakın.

Yukarıda açıklanmış olan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması için yasal dayanağımız, ilgili kişisel bilgilere ve bu bilgileri topladığımız ilgili bağlam ve kullanım amaçlarımıza bağlıdır.

 

Kullanım Verilerini, VMware'in kendi Hizmetlerini ve müşteri deneyimini iyileştirmedeki meşru çıkarları temelinde ve/veya bu Bildirimde Bölüm II: "Kullanım Verilerini Nasıl Kullanıyoruz?" başlığı altında belirtilen amaçlar gereğince işleriz. Bu meşru çıkarların, herhangi bir bireyin veri koruma çıkarları veya temel hakları tarafından geçersiz kılınmadığı tarafımızca belirlenmiştir.

 

Hizmetlerin Operasyon Verileri ile ilgili olarak, bu kapsama giren tüm kişisel bilgileri, VMware'in Hizmetlerimizi ifa etmesi, sürdürmesi, güvenceye almasının yanı sıra işimizi verimli ve uygun şekilde yürütmesindeki meşru çıkarına dayanarak ve/veya bu Bildirimin Bölüm II "Kullanım Verilerini nasıl kullanıyoruz?" başlığı altında açıklanan amaçları ve/veya müşterimizin meşru iş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak işleriz. Bu meşru çıkarların, herhangi bir bireyin veri koruma çıkarları veya temel hakları tarafından geçersiz kılınmadığı tarafımızca belirlenmiştir.

 

Kişisel bilgilerinizi toplamamızın ya da kullanmamızın yasal dayanağıyla ilgili olarak herhangi bir sorunuz varsa ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Bölüm XII "Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?" başlığı altında sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.

Do Not Track (İzleme) ve varsa diğer gerekli açıklamalar hakkında bilgi için ana Gizlilik Bildirimimizdeki Bölüm VIII: "Kaliforniya Yetki Alanına İlişkin Gizlilik Hakları" başlığına bakın.

Bilgileri Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?: Hizmetler ile bağlantılı olarak topladığımız bilgileri, bu Bildirimde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece ya da saklamaya dair başka bir ticari veya yasal nedenimiz varsa (müşterilerimizle aramızdaki herhangi bir anlaşmadaki herhangi bir saklama taahhüdüne tabi olarak) saklarız.

 

Bilgilerinizi işlemek için makbul bir ticari mazeretimiz yoksa bu bilgileri siler veya anonimleştiririz; eğer bu mümkün değilse (örneğin kişisel bilgilerinizin yedekleme arşivlerinde saklanıyor olması nedeniyle), kişisel bilgilerinizi güvenli şekilde saklarız ve silineceği zamana kadar tüm işlemlerden muaf tutarız. Dilediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin silinmesini isteyebilirsiniz (daha fazla bilgi için yukarıdaki Bölüm XIII: "Gizlilik Haklarınız ve Seçenekleriniz" başlığına bakın) ve bu isteğiniz ilgili yasalara göre tarafımızca değerlendirilir.

 

Bu Bildirimde Yapılan Değişiklikler: VMware bu Bildirimi, değişen hukuki, teknik ve ticari gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirip günceller. Bu Bildirim güncellendiğinde, en son revizyon tarihi yukarıda belirtilir. Bu Bildirimde önemli değişiklikler yaparsak, değişikliklerin önemine bağlı olarak sizi haberdar edebilmek için gerekli tedbirleri alırız ve bu işlemin kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlarız. VMware'in bilgilerinizi nasıl koruduğu hakkında bilgi sahibi olmak için bu Bildirime düzenli olarak göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa bize privacy@VMware.com adresinden yazabilir veya posta ile ulaşabilirsiniz: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.