Workspace ONE UEM Gizlilik Açıklaması | TR

VMware Workspace ONE® Unified Endpoint Management™ Gizlilik Açıklaması

Yürürlük Tarihi: Kasım 2018


BÖLÜM I: GİRİŞ

Bu Gizlilik Açıklaması, VMware'in AirWatch® ile desteklenen birleşik uç nokta yönetim yazılımı Workspace ONE® Unified Endpoint Management™'ı (UEM) ve ilgili VMware mobil uygulamalarını (birlikte "Yazılım" olarak anılacaktır) kapsar. Bu Gizlilik Açıklamasının amacı, birleşik uç nokta yönetimi gerçekleştirmek üzere Yazılımı satın alan müşterilere ("Müşteriler") ve cihazları Yazılım tarafından yönetilen kişilere ("Kullanıcılar"), Kullanıcılar ve cihazları hakkında Yazılım tarafından toplanan bilgi türleri konusunda bilgi vermektir.

 

Kullanıcılar, Yazılım tarafından toplanan verilerin, Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığına bağlı olduğunu bilmelidir. Kullanıcılar, Müşterinin gizlilik politikalarını veya bildirimini incelemelidir. VMware ve hizmet sağlayıcıları tarafından toplanabilecek veriler arasında, Yazılım kullanıldığında toplanacak veriler ve Müşteri ilişkisi verileri de yer alabilir. VMware, bu verileri VMware'in Gizlilik Bildirimi ve VMware'in Hizmet Şartları'na uygun olarak kullanır. Müşteri, Yazılımın kullanımıyla ilgili olarak, Kullanıcılarına gerekli tüm bildirimlerde bulunmaktan ve Kullanıcılardan yasal olarak gerekli tüm yetkilendirme veya izinleri almaktan sorumludur.

 

Bu Gizlilik Açıklaması, yeni özellik ve işlevler eklendikçe zaman zaman güncellenebilir. Müşterilere ve Kullanıcılara bu sayfayı düzenli olarak incelemelerini öneririz.

BÖLÜM II: YAZILIMA GENEL BAKIŞ

Yazılım, Müşterilerin Kullanıcılar tarafından kuruma ait ve Kullanıcılara ait cihazlardan erişilen Müşteri sistemleri ile bilgilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü koruma altına almasını sağlar. Yazılım, Müşteriye, Müşterinin Kullanıcısının cihazlarına ilişkin erişim ve güvenliği yönetmesine olanak tanıyan denetimler sağlar. Yazılım, Müşterinin Kullanıcılarının cihazlarını yönetmesine olanak tanıyan Müşteriye özel bir konsol ("Konsol") ve Kullanıcının cihazına yüklenip (i) Kullanıcının cihazı ile Konsol arasındaki iletişimi kolaylaştıran ve (ii) Kullanıcıya çeşitli üretkenlik uygulamaları (yani bir e-posta istemcisi, bir web tarayıcısı vs.) sağlayan bir yazılımdan oluşur. Bir Müşteriye veya bir Müşterinin Kullanıcılarına sunulacak belirli özellikler; satın alınan sürüm/paket, Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığı ve Kullanıcılar tarafından hangi cihaz/platformlar (yani iOS, Android, Windows vs.) ve mobil uygulamaların kullanıldığına bağlı olarak farklılık gösterir. Konsol, Müşteri tarafından kendisine ait BT ortamında ("Kuruluş İçi") ya da VMware tarafından barındırılabilir ("Barındırılan Hizmet").

BÖLÜM III: KONSOL DENETİMLERİ

Konsol, Müşterilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve dahili uygunluk program ve gerekliliklerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için Müşterilere denetimler sunar. Bir Müşteriye veya bir Müşterinin Kullanıcılarına sunulacak belirli özellikler; satın alınan sürüm/paket, Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığı ve Kullanıcılar tarafından hangi cihaz/platformlar (yani iOS, Android, Windows vs.) ve mobil uygulamaların kullanıldığına bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin Müşteri, Kullanıcının cihazı için şifre karmaşıklık düzeyini, şifre geçerlilik süresini ve ekran kilitlemelerin zamanlamasını Konsol üzerinden ayarlayabilir. Müşteri, kuruma ait cihazlar ve Kullanıcılara ait cihazlar için farklı ayarlar etkinleştirmeyi de tercih edebilir. Müşterilere sunulan diğer seçeneklerden bazıları aşağıda genel hatlarıyla açıklanmıştır:

 • Altyapı: Konsolun Kuruluş İçi mi yoksa Barındırılan Hizmet aracılığıyla VMware tarafından mı barındırılacağını Müşteri seçer. Müşteri, Konsolun güvenliği de dahil olmak üzere, Konsolu barındıran ortam üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak istiyorsa Konsolun barındırılmasını VMware'e bırakmak yerine Konsolu, Kuruluş İçi barındırmayı seçebilir. Toplanan veriler Müşteriye Konsol üzerinden sunulur. Müşteri, Barındırılan Hizmeti seçmişse toplanan verilere VMware de Konsol aracılığıyla erişebilir, ancak VMware söz konusu verileri yalnızca VMware'in Hizmet Şartları'nda belirtilen şekilde kullanır.

 • Veri Toplama: Müşteri, Konsolu kullanarak, Kullanıcıların cihazları hakkında toplanan bilgi türlerini denetleme olanağına sahiptir. Ayrıca Konsol, kuruma özel cihazlar, kurumun ortak cihazları ve Kullanıcılara ait cihazlar için farklı veri toplama prosedürleri uygulama olanağını Müşteriye tanır. Örneğin Müşteri, Konsol aracılığıyla şu verilerin toplanmasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir:
  • GPS Verileri
  • Operatör/Ülke Kodu
  • Dolaşım Durumu
  • Cep Telefonu Kullanım Verileri
  • Çağrı Kullanımı
  • SMS Kullanımı
  • Cihaz Telefon Numarası
  • Kişisel Uygulamalar
  • Yönetilmeyen Profiller
  • Genel IP Adresleri
 • Cihaz Komutları: Müşteri, Konsolu kullanarak, belirli komutlara izin vermeyi/belirli komutları engellemeyi seçebilir ve bir komutun çalıştırılması için Kullanıcının izninin gerekli olup olmadığına karar verebilir:
  • Cihaz Temizleme
  • Cihaz Geçiş Kodu Temizleme/Cihaz Kilitleme
  • Dosya Yöneticisi Erişimi
  • Uzaktan Denetim
  • Kayıt Defteri Yöneticisi
  • Cihaz Günlüğü İsteme
 • Kullanıcı Verilerinin Gösterimi: Konsol, Müşterinin BT yöneticilerine Konsol aracılığıyla hangi Kullanıcı verilerinin gösterileceğini belirleme olanağını Müşteriye tanıyan ayarlar da içerir. Örneğin Müşteri, Konsolda şu Kullanıcı verilerinin BT yöneticileri tarafından görülüp görülemeyeceğine karar verebilir:
  • Ad
  • Soyadı
  • Telefon Numarası
  • E-posta Hesapları
  • Kullanıcı Adı

VMware, yeni özellik ve işlevler eklemek için Yazılımı devamlı olarak günceller ve iyileştirir. Kullanıcılara gerekli tüm bildirimlerde bulunmak ve gerekli tüm izinleri almak da dahil olmak üzere, Yazılımı dahili politikalarına ve yasal gerekliliklere uygun olarak kullandığından emin olma sorumluluğu Müşteriye aittir.

BÖLÜM IV: KULLANICI VE CİHAZ VERİLERİNİN YAZILIM ARACILIĞIYLA TOPLANMASI

Yazılım tarafından toplanabilecek kullanıcı verileri, Müşteri tarafından satın alınan sürüm/paket, Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığı ve Kullanıcılar tarafından hangi cihaz/platformlar (yani iOS, Android, Windows vs.) ve mobil uygulamaların kullanıldığına bağlı olarak değişir. Yazılım tarafından toplanabilecek veri örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yazılım Tarafından Toplanan Genel Kullanıcı ve Cihaz Verileri

  Yazılım, temel kurumsal mobilite yönetim işlevleriyle bağlantılı olarak, şunlar gibi kullanıcı ve cihaz verilerini toplar:

  Kimlik ve Kimlik Doğrulama Bilgileri

  • Kimlik bilgileri (ad, e-posta adresi, telefon numarası vb. dahil)
  • Oturum açma kimlik bilgileri ve güvenlik kimlik doğrulama verileri (sertifikalar, etki alanı bilgileri, oturum açma ve oturum kapatma tarih ve saatleri, kullanıcı adları, kayıt kimlikleri vb. dahil)

  İş Bilgileri

  • İşveren, iş unvanı, iş adresi, çalışan numarası
  • Müşterinin Active Directory kayıtlarında tutulan bilgiler

  Cihaz Bilgileri

  • Cihaz türü, adı, markası, modeli, üreticisi ve evrensel benzersiz tanımlayıcı ("UUID"), Uluslararası İstasyon Mobil Ekipman Kimliği ("IMEI"), mobil ekipman tanımlayıcı ("MEID"), seri numarası, Uluslararası Mobil Abone Kimliği ("IMSI"), İnternet Protokolü ("IP") adresi ve Ortam Erişim Denetimi ("MAC") adresi gibi cihaz tanımlayıcılar
  • Son görülme bilgisi (yani cihazın Konsola son bağlandığı zaman), günlük verileri
  • Cihazın işletim sistemiyle ilgili bilgiler (işletim sistemi yapısı, sürümü, üretici yazılımı/çekirdek sürümleri vb. dahil)
  • Pil kapasitesi ve kullanılabilirliği, bellek kapasitesi ve kullanılabilirliği, depolama alanı kapasitesi ve kullanılabilirliği
  • Kullanıcıların cihazlarının yapılandırma verileri ve Müşteri tarafından Konsol ayarlarında tanımlanan uygunluk durumu gereksinimleri de dahil olmak üzere, cihazda yüklü profiller
  • Cihazın dosya yöneticisi ve kayıt defteri yöneticisiyle (Android/Windows yüklü cihazlar) ilgili bilgiler

  Yazılım şunlarla bağlantılı kullanıcı ve cihaz verileri de toplayabilir:


  Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamalarla ilgili veriler: "Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamalar", Kullanıcı cihazlarına Müşteri tarafından gönderilen ya da AirWatch Agent®, Workspace ONE App Catalog™, Workspace ONE Intelligent Hub™ veya Müşteri uygulama katalogları üzerinden indirmeye açılan Müşteri onaylı uygulamalardır. Bu mobil uygulamalar; herkese açık uygulamalar veya dahili olarak oluşturulmuş uygulamalar olabilir. Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamalarla bağlantılı olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir:

  • Cihazda yüklü Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamaların uygulama adı, sürüm numarası, dosya boyutu, yapılandırma ayarları, yükleme ilerleme durumu, uygulama arıza hata kodları vb. ad ve ayrıntıları.
  • Başlatma etkinlikleri, tıklama akışı verileri, çökme raporları ve günlük dosyaları gibi, Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamaların kullanımından oluşturulan ve Kullanıcı hakkında kişisel veriler içerebilecek teknik veriler.

  Kişisel Uygulamalarla ilgili veriler: "Kişisel Uygulamalar", Kullanıcıların herkese açık bir uygulama mağazasından (ör. Apple App Store, Google Play Store) satın aldığı veya cihazlarına indirdiği uygulamalardır. Bunlar, Kullanıcının cihazlarına Müşteri tarafından otomatik olarak gönderilmez ve Yazılım aracılığıyla yönetilmez. Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, Yazılım, Müşteriye Kullanıcılarının güvenlik tehdidi oluşturabilecek Kişisel Uygulamaları indirmediğini bilme/doğrulama konusunda yardımcı olmak amacıyla Kişisel Uygulamalar hakkında sınırlı ayrıntılar toplayabilir. Yazılım, Kişisel Uygulamaların içerdiği verileri toplamaz veya bu verilere erişemez. Kişisel Uygulamalarla ilgili olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir:

  • Cihaza yüklenen Kişisel Uygulamaların adı, sürümü, tanımlayıcısı ve toplam boyutu

  Dosya Yöneticisi Erişimi: Dosya yöneticisi erişimi, bir cihazın dahili ve harici depolama alanına salt okuma erişimi veren işlevdir. Belirli mobil uygulamalar (eski adı Content Locker olan Workspace ONE Content™ gibi), verilerin Kullanıcının cihazı ile Müşterinin sistemleri arasında senkronize edilebilmesi, Kullanıcının göndermek istediği e-postalara dosyaların eklenebilmesi vb. amaçlarla bir Kullanıcıdan dosya yöneticisi erişimi isteyebilir. Yazılım etkinleştirildiğinde, SD kart ve yerel olarak depolanan dosyalar da dahil olmak üzere cihaz depolama alanının içeriğini toplayabilir.


  Telekom ve Şebeke Bilgileri: Yazılım; operatör bilgisi, dolaşım durumu ve kullanılmakta olan şebekeler gibi belirli telekom verilerini toplayabilir. Bu bilgiler, Müşterinin cihazın nasıl bağlandığını bilmesine, cihazla iletişim kurmasına ve büyük uygulamaların dolaşımda olan bir cihaza otomatik olarak gönderilmesini engellemek gibi, Müşteri tarafından Yazılımın kullanımına getirilen kısıtlamaları uygulamasına yardımcı olur. Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, söz konusu telekom ve şebeke bilgileri şunları içerebilir:

  • Operatör bilgileri (operatör ayarları sürümleri, telefon numarası, sinyal gücü, dolaşım durumu, mevcut ve abone mobil ülke kodu ve ülke konumu, mevcut ve abone mobil şebeke kodu, SIM Operatör Şebeke bilgisi vb. dahil)
  • Cihazın hücresel teknolojisiyle ilgili bilgiler (Mobil İletişim için Küresel Sistem Standardı ("GSM") ve Kod Bölmeli Çoklu Erişim ("CDMA") bilgileri gibi)
  • Kullanılmakta olan Wi-Fi ağına ait SSID, İnternet Protokolü ("IP") ve Ortam Erişim Denetimi ("MAC") adresleri
  • Ağ bağlantıları tarafından kullanılan veri miktarı, hücresel veri kullanımı ve Wi-Fi bant genişliği tüketimine ilişkin toplu bilgiler (içerik hariç)

  İletişim Verileri: Müşteri, Yazılımı, giden veya gelen arama ve kısa mesaj sayısı gibi kullanım bilgilerini toplayacak şekilde yapılandırabilir. Bu bilgiler, Müşterinin hücresel planındaki SMS limitlerini yönetmesine yardımcı olabilir. Yazılım; kısa mesajlar, telefon aramaları veya kişisel e-posta hesaplarının içeriğini toplamaz veya bu içeriğe erişemez. Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, söz konusu iletişim verileri şunları içerebilir:

  • Kayıtlı cihaz telefon numarasına göre dökümü yapılmış olarak, kullanılan veri miktarı, alınan veya gönderilen SMS sayısı, telefon araması kullanım istatistikleri (giden veya gelen arama sayısı, aramaların süresi)
  • Gönderici adı, alıcı adı, tarih, saat

  Coğrafi Konum Verileri: Müşterinin Yazılımı nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, Yazılım coğrafi konum verileri toplayabilir. Yazılım coğrafi konum verisini varsayılan olarak toplamaz. Yazılım, Müşterinin kaybolan cihazların konumunu belirlemesine veya işlevleri ve içeriği coğrafi olarak yalıtılmış belirli konumlara dayalı olarak dağıtmasına olanak tanıyan coğrafi konum verileri toplamasına izin verir. Cihazın işletim sistemine ve platformuna bağlı olarak, Kullanıcıya, coğrafi konum verilerinin toplanması için Kullanıcının iznini isteyen bir işletim sistemi bildirimi sunulabilir. Kullanıcı, cihaz ayarlarına gidip coğrafi konum iznini iptal ederek seçimini değiştirebilir.


  Uzaktan Erişim Yoluyla Toplanan Veriler: Müşteri, bir Müşterinin BT yöneticilerinin cihazın denetimini uzaktan devralarak Kullanıcının cihazıyla ilgili sorun giderme işlemi uygulamasına olanak tanıyan uzaktan denetim erişimini kurmak için Yazılımı kullanabilir. Cihazda bir uzaktan denetim uygulaması yüklü olmalıdır. Ayrıca, platform ve yapılandırmaya bağlı olarak, uzaktan denetimin sağlanacağı zamanda uzaktan denetimin Kullanıcı tarafından onaylanması gerekebilir. Bu işlev; uzaktan kilitlemeler, ekran görüntüsü alma, uzaktan cihaz yeniden başlatmalar veya uzaktan yeniden başlatma (cihaz ya da uygulamalar için) işlevlerinin kullanımı da dahil olmak üzere, Müşterinin cihaza uzaktan erişmesine veya cihazı uzaktan kontrol etmesine olanak tanır.

 • Özel VMware Mobil Uygulama İşlevlerine İlişkin Ek Veriler
  VMware, Yazılımla bağlantılı olarak çeşitli mobil uygulamalar ("VMware Mobil Uygulamaları") sunar. Bu VMware Mobil Uygulamalarından bazıları, özel işlevlerini desteklemek için ek veriler toplar veya paylaşır. Örneğin VPN veya İnternette gezinme işlevi sunan VMware Mobil Uygulamaları (Boxer ve Web gibi), bu VMware Mobil Uygulamaları aracılığıyla ziyaret edilen URL'leri toplar. Toplanan ve paylaşılan veriler, ürün dokümanlarında daha ayrıntılı açıklandığı üzere, mobil uygulamanın sunduğu işleve bağlı olarak değişir. Belirli VMware Mobil Uygulamaları tarafından toplanan bu ek verilerin örneklerinden bazıları aşağıda sunulmuştur:
  • Workspace ONE Boxer™: Workspace ONE Boxer, kurumsal e-posta, takvim ve kişilere erişim sağlar. Boxer, e-posta veya takvim içeriğini barındırmaz. Bunun yerine, Müşterinin arka uç e-posta sistemi ile Kullanıcının cihazı arasında doğrudan iletişim sağlar. Boxer, çalışabilmek için, belirli e-posta başlık bilgilerini (gönderici/alıcı adı, tarih, saat, konu satırı vb.) toplar. Bunu yapmak üzere yapılandırılmışsa, Boxer, Kullanıcının kurumsal takvimini göstermek için Kullanıcı cihaz takvimlerine ve Kullanıcı cihaz kişilerini Boxer'da görüntülemek ve arayan kimliği belirleme amacıyla kurumsal kişileri cihaz kişi uygulamasına yazmak için Kullanıcı cihaz kişilerine erişir. Kullanıcı, işletim sistemi ayarları aracılığıyla bu işlevi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.

  • Workspace ONE Web™: Workspace ONE Web, Kullanıcılara İnternet ve intranet siteleri için güvenli VPN erişimi sunar. Kullanıcıların Müşteri tarafından belirlenmiş web siteleri ve uygulamalara kimlik bilgisi girmeye gerek olmadan erişmesi için tek oturum açma olanakları da sunabilir. Web, Kullanıcının cihazındaki Web ile Müşterinin arka uç sistemleri arasında doğrudan iletişim sağlar. Web, çalışabilmek için, Kullanıcının cihazındaki tarayıcı bilgileri ve gezinme geçmişi gibi belirli ek bilgileri toplar. Web, Web kullanılarak ziyaret edilen web siteleri ve web sayfalarının URL'lerini kaydeder, ancak VMware'in Web kullanılarak görüntülenen içeriğe erişmesine izin vermez. (Daha net bir ifadeyle, Yazılım söz konusu içeriğe Müşterinin içeriği VMware barındırma hizmetlerinde bulundurduğu ölçüde erişebilir.)

  • Workspace ONE Content™: Workspace ONE Content, Müşteri içeriğinin bir Kullanıcının cihazından yüklenmesine, kaydedilmesine, düzenlenmesine ve erişilmesine olanak tanır. İçerik, Kullanıcının cihazında bir kurumsal kapsayıcıda veya Müşterinin Yazılımı kullanarak barındırabileceği (Müşterinin dağıtımına bağlı olarak Kuruluş İçi veya Barındırılan Hizmette) ya da üçüncü taraf hizmetlerinde bulundurabileceği bir yönetilen sunucu tarafı depoda saklanır. Content mobil uygulaması, Kullanıcının cihazından güvenli bir şekilde içeriğe erişmesine, içeriği dağıtmasına ve içerik üzerinde ortak çalışmasına olanak tanır. Müşteri, Content uygulamasını belirli içeriğe erişime izin verecek veya erişimi sınırlandıracak şekilde yapılandırabilir. Content kullanılırsa, Yazılım, dosyaların erişim ve paylaşım tarih ve saatleri, dosya boyutu, dosya adları gibi verilere, Content'te gerçekleşen Kullanıcı işlemlerinin geçmişine ve Kullanıcının Content üzerinden kimlerle etkileşimde bulunduğuna ilişkin ayrıntılara erişebilecektir. Content, Müşterinin BT yöneticilerinin, Content'te depolanan içeriğe erişimle ilgili coğrafi yalıtma kısıtlamaları getirmesine olanak tanıyan bir coğrafi yalıtma özelliğine sahiptir. Coğrafi yalıtma özelliği, Kullanıcının coğrafi konum verilerini Konsola iletmez. Bunun yerine, Content mobil uygulaması, coğrafi yalıtımı gerçekleştirmek için coğrafi konum verilerini cihazda yerel olarak kullanır.

  • Workspace ONE People™: Workspace ONE People uygulaması, Kullanıcıların, organizasyon şemaları, ofis konumları, yönetim hiyerarşileri, çalışan dizin fotoğrafları ve iletişim bilgileri gibi Müşteri tarafından tutulan organizasyon ve kullanıcı bilgilerine erişmesine olanak tanır. Profil ayrıntı düzeyi, Müşteri tarafından yapılandırılabilir.

  • Agent Uygulaması OEM Tamamlayıcıları: Belirli Müşteriler için, VMware, standart AirWatch Agent mobil uygulamasına veya mobil aygıt yönetimi için kullanılan Workspace ONE Intelligent Hub'a eşlik eden özel OEM (donanım veya platform üreticisine işaret eden Orijinal Ekipman Üreticisi) mobil uygulamalar işletir. Bu OEM mobil uygulamalar, Müşterinin ve/veya cihazın spesifikasyonlarına göre ek işlevler sunabilir ve ek veri noktaları toplayabilir. Örneğin operatör kodları, pil sağlığıyla ilgili bilgiler ve Müşterinin cihaz veya ürün spesifikasyonlarıyla ilgili başka veriler bu kapsama girebilir.
 • Yazılım Geliştirme Seti (SDK): Workspace ONE Yazılım Geliştirme Seti ("Workspace ONE SDK"), mobil uygulama geliştiricilerin kendi VMware harici uygulamaları için güvenlik, yapılandırmalar ve yönetim özellikleri oluşturmak üzere kullanabileceği bir kod kitaplığıdır. Workspace ONE SDK kullanan uygulamalar, yukarıda açıklanan kimlik ve kimlik doğrulama bilgileri ve cihaz bilgilerinin yanı sıra aşağıda açıklanan çökme raporlama verileri ve analiz verileri gibi belirli verileri toplar ve VMware'e geri gönderir. Bir uygulama tünel oluşturma işlevi sunmak için Workspace ONE SDK kullandığında, VMware'in sistemlerine, söz konusu tünel oluşturma işlevi kullanılarak erişilen sitelerin URL'lerini de gönderir. Workspace ONE SDK kullanan üçüncü taraf uygulamaların geliştiricileri, Workspace ONE SDK'i kendi belirledikleri başka özel verileri noktalarını toplayacak şekilde de yapılandırabilir. Bu Gizlilik Açıklamasında yalnızca VMware'in Workspace ONE SDK'den veri toplama süreci açıklanmıştır. Kendi VMware harici mobil uygulamalarına Workspace ONE SDK'i dahil eden üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarına değinilmemiştir.

 • Çökme Raporlaması: Yazılım, VMware mobil uygulamasından alınanlar da dahil olmak üzere çökme raporları ("Çökme Raporları") toplayabilir. Bir Müşteri BT yöneticisi, Konsol ayarları aracılığıyla, Çökme Raporlarının toplanmasını devre dışı bırakabilir. Çökme Raporları, IP/MAC adresi, cihaz bilgileri (benzersiz tanımlayıcılar, cihaz türü, operatör, işletim sistemi, model, sistem vb. dahil) ve coğrafi konum bilgileri gibi Kullanıcı verilerini içerebilir. Çökme Raporları, Müşterinin Kullanıcı sorunlarını gidermesini sağlamak için Müşteriye Yazılım aracılığıyla sunulur. VMware, Çökme Raporlarını ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve Müşterilerimiz için sorun giderme ve destek hizmeti sunmak amacıyla da kullanabilir.

 • Analiz Veriler:açıklandığı gibi hizmetin teslimini kolayli: VMware, Müşterilerimizden ve Müşterilerimizin Kullanıcılarından, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, sorunları düzeltmek, Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını daha iyi anlamak ve Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi en iyi şekilde nasıl dağıtıp kullanabilecekleriyle ilgili tavsiyelerde bulunmak gibi çeşitli amaçlarla belirli yapılandırma, performans, kullanım ve diğer analiz verilerini toplar. Bir Müşterinin/Kullanıcının, Workspace ONE markalı ürün ve hizmetleri kullanırken katılabileceği birkaç farklı veri toplama programı mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen Workspace ONE Trust and Assurance sayfasına göz atın.

 • Operasyonel Veriler: VMware, VMware Gizlilik Bildirimi'nde açıklandığı gibi hizmetin teslimini kolaylaştırmak için, Müşterinin ve Kullanıcılarının Yazılımı kullanımıyla ilgili yapılandırma, kullanım ve tüketim verilerini (birlikte "Operasyonel Veriler" olarak anılacaktır) izleyebilir ve toplayabilir.
BÖLÜM V: CİHAZ TEMİZLEME

Yazılım iki farklı türde cihaz temizleme işlemine izin verir:

 • Kurumsal Temizleme – Kurumsal Temizleme, Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamaların tamamını ve Müşteri Tarafından Yönetilen Uygulamalarda depolanan tüm bilgileri siler. Kurumsal Temizlemeler, Kişisel Uygulamaları veya Kişisel Uygulamalarda depolanan fotoğrafları, kısa mesajları veya kişisel e-postaları kaldırmaz.
 • Tam Cihaz Temizleme – Tam Cihaz Temizleme eksiksiz bir fabrika sıfırlamasıdır. Tam Cihaz Temizlemeleri, cihazdan tüm veri ve uygulamaları kaldırır.

Müşterinin BT yöneticisi, hangi cihaz temizleme özelliğinin etkin olacağını seçebilir ve bu temizlemeleri Konsoldan manuel olarak ya da otomatik bir uygunluk işlemi aracılığıyla gerçekleştirebilir. Bir cihaz için Tam Cihaz Temizleme gerçekleştirme olanağı, kayıt sonrası belirli bir cihaz için etkinleştirilemez. Bu, Kullanıcı cihaz kaydını yaptığı sırada ayarın kapalı olması durumunda, Müşteri Konsolda Tam Cihaz Temizleme ayarını etkinleştirse bile, Müşterinin bir Kullanıcının cihazı üzerinde Tam Cihaz Temizleme gerçekleştiremeyeceği anlamına gelir. Müşterinin yapılandırmasına bağlı olarak, Kullanıcılar, self servis portalından cihazları üzerinde Kurumsal Temizleme gerçekleştirmeyi seçebilir.

BÖLÜM VI: KULLANICI ŞEFFAFLIĞI

Cihaz kayıt işlemi kapsamında, Yazılım, Kullanıcının mobil cihazına bir gizlilik iletişim kutusu gönderir. Bu iletişim kutusu, Kullanıcının cihazında Yazılım için etkin olan özelliklerin özetini incelemesine olanak tanır. Bazı durumlarda, Kullanıcı, self servis portalı ve/veya cihaz ayarları aracılığıyla belirli Yazılım özelliklerinin etkinleştirilmesini denetleme olanağına da sahip olabilir. VMware tarafından sunulan çoğu VMware Mobil Uygulaması, (i) mobil uygulama tarafından toplanan verilerin özetini, (ii) mobil uygulamanın isteyeceği izinleri ve (iii) analiz verilerini VMware'e gönderme seçeneğini (Müşterinin tüm Kullanıcılar için analiz verilerinin gönderilmesini devre dışı bırakmamış olması kaydıyla) içeren bir gizlilik iletişim kutusuna sahiptir. Yazılım, Müşterilerin Kullanıcılarla gizlilik iletişim kutusu aracılığıyla gizlilik bildirimlerinin bağlantısını paylaşmak için Konsol üzerinden kullanabileceği bir işlev de sunar.

Yazılımın Cihazların Konsol tarafından izlenmesine olanak tanıyan kısımları, cihazların arka planında çalışır ve bu işlevler gerçek zamanlı yürütüldüğü takdirde ek bildirim sunmayabilir.

BÖLÜM VII: VERİ KONULU ERİŞİM İSTEKLERİ

VMware, Yazılımın ve ilgili hizmetlerin sunumuyla bağlantılı olarak verilerini işlediği Kullanıcılarla doğrudan ilişki içerisinde değildir. Erişim isteyen veya hatalı verileri düzeltmek, değiştirmek ya da silmek isteyen bir Kullanıcı, sorgusunu Müşteriye yöneltmelidir. Müşteri VMware'den verileri değiştirmesini veya kaldırmasını isterse, Müşterinin isteğine ilgili Müşteriyle aramızdaki sözleşme uyarınca ya da yürürlükteki yasaların gerektirebileceği şekilde yanıt veririz.

BÖLÜM VIII: BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ?

Bu Gizlilik Açıklamasıyla ilgiIi sorularınız varsa privacy@vmware.com e-posta adresine veya Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, ABD posta adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.