Security Connect: Güvenliği Birlikte Yeniden Tanımlama

3 Haziran'da bize katılarak tüm uygulamalar, iş yükleri, bulutlar ve aygıtlardaki güvenlik yaklaşımınızı yeniden tanımlayın.

Yerleşik, Birleşik ve Bağlam Odaklı Güvenlik

Yapısal güvenlik bir ürün, araç veya paket değildir. Yapısal güvenlik; her uygulamada, bulutta veya aygıtta altyapınız ile kontrol noktalarınızın gerçek zamanlı olarak yeni şekillerde kullanıldığı bir stratejidir. Bu strateji sayesinde güvenlik bakımından güçlü bir duruş kazanarak olaylara gerçekleştikten sonra değil, gerçekleşmeden önce tepki verebilirsiniz. Güvenlik ve BT ekiplerinizi birleştirmek, doğru bağlam ve bilgilerden yararlanarak riskleri belirleme, tehditleri önleme, algılama ve bunlara yanıt verme yöntemlerini hızlandırmak için sahip olduklarınızı yeni şekillerde nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Güvenliğin Yerleşik Olması ve Sonradan Eklenmemesi Gerekir

Yapısal güvenlik yaklaşımında her özellik için ayrı bir ürün kullanmak yerine, doğrudan altyapıda yerleşik olarak bulunan kontroller en verimli şekilde kullanılır. Sanal katmandan yararlanıp mevcut altyapınızı yeni şekillerde kullanarak uç noktalarınızı ve iş yüklerinizi, ağlarınızı, çalışma ortamlarınızı ve bulutlarınızı koruyabilir, aynı zamanda işletmenizi koruyan politikalar üzerinde daha fazla görünürlük ve kontrol elde edebilirsiniz.

Tehdit Odaklı Değil Bağlam Odaklı

Yapısal güvenlik, yalnızca tehditler değil, korumakta olduğunuz uç noktalarınız, iş yükleriniz, ağlarınız, çalışma ortamlarınız ve bulutlarınız hakkında da size zengin bir bağlam sunmalıdır.

 

Bağlam odaklı güvenlikte davranışların ve amaçlanan eylemlerin farkında olursunuz. Uygulamalar, veriler, kullanıcılar, erişim noktaları ve yapılandırmalar buna dahildir. Elinizdeki bu güçlü bilgi birikimini en güncel tehdit bilgileriyle birleştirerek yeni tehditleri önlemek ve bunlara yanıt vermek için daha hızlı hareket etmenize olanak sağlar.

Silolarda Değil Birlikte

Güvenlik ekipleri genellikle BT ve operasyon ekiplerinden ayrı bir şekilde silolarda çalışır. Bu da güvenliği bütünüyle ve net olarak görmeyi zorlaştırır. Yapısal güvenlik yaklaşımı, araçları ve ekipleri bir araya getirir, böylece güvenlik uzmanlarınızın BT ve operasyonlardan gelen veriler ile olayları kullanıp tehditleri ve politikaları daha etkili şekilde kontrol edebilmesini sağlar.Bu birleşik yaklaşım, güvenlik ortamı hakkında daha zengin bilgiler sağlamak için bulut, uygulama ve aygıt altyapısından yararlanır.

 

Ekipleriniz ile teknolojinizi birleştirerek yeni güvenlik açıklarına ve tehditlere yanıt verme konusunda daha etkili bir şekilde iş birliği yapabilir ve esnekliği artırabilirsiniz.

Güvenlik Açığı Noktalarını Kontrol Noktalarına Dönüştürün

Yapısal güvenliğin temelindeki strateji, güvenlik açığı noktalarını güvenlik kontrolü noktalarına dönüştürmek için güvenliği altyapınızda yerleşik hale getirmektir. Bu sayede tüm uygulama, bulut ve aygıtlarla ilgili bilgiler edinerek güvenlik yaklaşımınızı basitleştirip güçlendirebilir ve yeni tehditleri uzakta tutabilirsiniz.

 

Yapısal güvenlik stratejisi için kritik önem taşıyan kontrol noktaları ağlar, iş yükleri, uç noktalar, kimlik ve bulutlardır.

Kurumsal Güvenlik Çözümlerinizi Dönüştürün

Ağları Segmentlere Ayırın ve Trafiği İnceleyin

Ağ güvenliği yığınınızı sanallaştırarak altyapınızda yerleşik koruma elde edin. Veri merkezlerinizdeki ve bulutlarınızdaki güvenlik duvarları, IDS/IPS ve ağ erişimiyle ilgili operasyonel modeli büyük ölçüde basitleştirirken riski azaltın, uyumluluğu sağlayın, maliyetleri düşürün.

Uç Nokta ve İş Yükü Korumalarını Birleştirin

Yeni nesil antivirüs, uç nokta algılama ve yanıt (EDR), bulut iş yükü koruması dahil olmak üzere birden çok güvenlik özelliğini birleştirin. Platform modüllerinden yararlanarak riski belirleyebilir, en güncel ve en karmaşık saldırıları önleyebilir, algılayabilir ve bunlara yanıt verebilir, ayrıca tehdit bilgilerini kullanarak anormal hareketleri tespit edebilirsiniz. sayesinde anormal etkinlikleri tespit edebilirsiniz.

Dijital Çalışma Ortamınızı Koruyun

Modern, bulut tabanlı bir kurumsal güvenlik platformuyla dijital çalışma ortamınızda kullanıcılar, uygulamalar ve uç noktalar için tahmine dayalı ve otomatikleştirilmiş güvenlik sağlayın.

Genel Bulut Güvenliği Risklerini Azaltın

Bulut kaynakları, yanlış yapılandırmalar, tehditler ve değişiklik etkinlikleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin. Kaynak ilişkilerini grafik şeklinde görselleştirin ve sorunları araştırın. Bulguları riske göre önceliklendirin, sorunları otomatik olarak düzeltin ve geliştiricilerle iş birliği yapın.

Yapısal Güvenlik İçin VMware Ürünleri

Carbon Black Cloud

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanan bulut tabanlı uç nokta korumasıyla güvenliğinizi dönüştürün.

Workspace ONE

Zeka tabanlı bir dijital çalışma ortamı platformu olan VMware Workspace ONE sayesinde tüm aygıtlardaki her uygulamayı güvenli bir şekilde sunun ve yönetin.

NSX Service-defined Firewall

NSX üzerinde oluşturulmuş olan dağıtılmış ve ölçeği genişletilebilir bir dahili güvenlik duvarından yararlanarak çoklu bulut ortamlarında doğu-batı trafiğini güvence altına alın.

VMware Secure State

Güvenlik ihlallerini düzelterek ve en iyi uygulamaları bulut hızında ölçeklendirerek riski azaltın ve milyonlarca bulut kaynağını koruyun. 

İlgili Kaynaklar

VMware Güvenlik Danışma Belgelerine Erişin

VMware ürünlerinde ve bulut hizmetlerinde güvenlik her yönden standart hale getirilmiştir. Bildirilen güvenlik açıklarının listesini görüntüleyin veya e-postayla danışma belgeleri almak için kaydolun.

VMware Sertifikalarını İnceleyin

Tamamlanmış ve süreci devam eden sertifikalarımızın bulunduğu listelere göz atın.

VMware Yapısal Güvenliği Hakkında Sık Sorulan Sorular

Hayır, yapısal güvenlik bir ürün, araç veya SKU'su olan bir paket değildir. İşletmenizin güvenliğini sağlamaya yarayan, temel olarak farklı bir yaklaşımdır. Yapısal güvenlik her uygulamada, bulutta, aygıtta altyapınız ile kontrol noktalarınızın gerçek zamanlı olarak yeni şekillerde kullanıldığı ve bu sayede, güvenlik alanında yalnızca gerçekleşen olaylara yanıt vermek yerine güçlü bir konuma gelmenizi sağlayan bir stratejidir.

Yapısal güvenliğin temelde üç ana özelliği vardır. Birincisi, altyapınızdaki kontrol noktalarına entegre edilmiş güvenlik özellikleriyle yerleşik olmasıdır. İkincisi, araçları ve ekipleri birlikte daha iyi çalışmaları ve güvenlik sorunlarını çözmeleri için birleştiren bir yaklaşım olmasıdır. Üçüncüsü, kontrol noktalarından yararlanarak tehditlerin yanı sıra uygulama ve BT bağlamıyla ilgili bilgiler edinmesidir. Bu üç özellik sayesinde kuruluşlar, güvenlik alanında yalnızca gerçekleşen olaylara yanıt vermek yerine güçlü bir konuma gelebilir.

Yapısal güvenlik, kuruluşların üç temel özellik aracılığıyla riskleri azaltmasına yardımcı olur. Yerleşik güvenlik sayesinde daha az ürün ile aracı kullanılır ve karmaşıklık azalır. Bu da yanlış yapılandırma ve güvenlik açığı olasılığını düşürür. Güvenlik, BT ve operasyonlar genelinde araçlar ile ekiplerin birleştirilmesi, tehditlerin belirlenmesini sağlayan bütünsel görünürlüğü iyileştirir. Gerçek zamanlı bağlam ve kontrol noktaları için altyapıyı kullanmamız sayesinde kuruluşların tehditleri daha iyi algılamasına ve bunlara daha etkili şekilde yanıt vermesine yardımcı olabiliriz.

Yapısal güvenlik, kurumsal ortamdaki en zor siber güvenlik sorunlarını çözmek için ağ, uç nokta, iş yükü, çalışma ortamı ve bulut genelinde teknolojiyi kullanır. Kuruluşlar, bu yaklaşımla uygulamalarını, kullanıcılarını ve bulutlarını var olan ve yeni ortaya çıkan tehditlerden koruyabilir, riskleri belirleyip azaltabilir, düzenlemelere uyum gereksinimlerini karşılayabilir. Üstelik tüm bunları yaparken güvenlik portföylerindeki karmaşıklığı da azaltabilirler.

VMware olarak stratejimiz, yaptığımız her şeye güvenliği entegre etmektir. Bu nedenle, portföyümüzdeki hemen her üründe yerleşik güvenlik özellikleri bulunur. Bununla birlikte, güvenlik ürünlerimizin odaklandığı başlıca alanlar şu şekildedir: uç nokta ve iş yükü güvenliği için Carbon Black Cloud, ağ güvenliği için NSX ve VeloCloud, çalışma ortamı güvenliği için Workspace ONE ve genel bulut güvenliği için VMware Secure State.

Başlamaya Hazır mısınız?