VMware Cloud'u Keşfedin

Her bulutta uygulama modernleştirmek için en uygun çözümü edinin.

 • Bulut Altyapısı
Çoklu Bulutu Benimseyin

Çoklu bulutun sağladığı bağımsızlıktan ve inovasyonlardan tek bulut kolaylığında yararlanın.

 • Bulut Altyapısı
Hibrit Bulutu Seçin

Tutarlı altyapıyla uygulamalarınızı farklı bulutlarda oluşturun ve çalıştırın.

 • Bulut Altyapısı
Buluta Geçiş Yapın

Uygulamaları yeniden yazmak zorunda kalmadan daha hızlı bir şekilde buluta geçirin.

 • Bulut Altyapısı
Bulut Altyapısını Seçin

Dilediğiniz uygulamanın herhangi bir bulutta modernleştirilmesini hızlandırın ve daha hızlı bir şekilde inovasyon gerçekleştirin.

 • Bulut Altyapısı
Alibaba VMware Cloud Service

VMware tabanlı iş yüklerini ve uygulamaları, güvenli ve tutarlı bir şekilde Alibaba Cloud'a genişletin.

 • Bulut Altyapısı
Azure VMware Solution

Buluta yolculuğunuzda VMware becerilerine ve araçlarına olan mevcut yatırımlarınızdan yararlanın.

 • Bulut Altyapısı
Google Cloud VMware Engine

VMware araçlarını, becerilerini ve süreçlerini Google Cloud Platform'a genişletin.

 • Bulut Altyapısı
IBM Cloud for VMware Solutions

Mevcut VMware yatırımları, süreçleri ve araçlarını kullanarak IBM Cloud'a geçiş yapın.

 • Bulut Altyapısı
Oracle Cloud VMware Solution

VMware ve Oracle Cloud altyapısında iş yüklerini hızla ve sorunsuzca taşıyın.

 • Bulut Altyapısı
VMware Cloud on AWS

Özel bulut vSphere iş yüklerini, güvenli ve hızlı bir şekilde AWS Cloud'a genişletin.

 • Bulut Altyapısı
Hiper Bütünleşik Altyapınız Olsun

İş sürekliliği ve dayanıklılık için basitlik ve esneklikten yararlanın.

 • Bulut Altyapısı
Bulutta Faaliyet Gösterin

BT portföyünüzü ve çoklu bulut operasyonlarını basitleştirin.

 • Bulut Altyapısı
Olağanüstü Durum Kurtarmayı Hızlandırın

İş riskinizi azaltın, yatırımlarınızı optimize edin ve operasyonlarınızı basitleştirin.

 • Bulut Altyapısı
Ağı Otomatikleştirin

Bulut ortamlarında yaşam döngüsü boyunca uygulama dağıtımını hızlandırın.

 • Bulut Altyapısı
Bağımsız Bulut Dağıtın

Hassas ve düzenlemeye tabi iş yüklerini, güvenli ve uyumlu bir ulusal bulutta çalıştırın.

 • Bulut Altyapısı
Bulutu Benimseme Olanağı Sağlayın

Bulut ortamlarında tutarlı ağ iletişimi ve güvenlik sunun.

 • Bulut Altyapısı
Kapasiteyi Talebe Göre Ölçeklendirin

Bulutta, ölçeklendirilebilir ve sorunsuz bir genişlemeyle kapasiteyi optimize edin.

 • Bulut Altyapısı
Telko Bulutu Dönüştürün

Bulut konusunda uzmanlaşarak uygulamanızı her yerde ve her bulutta sunun.

 • Bulut Altyapısı
Uçtan Gelir Elde Etme

Temelden uca kadar tüm bulutlarda dilediğiniz uygulamayı oluşturun ve dağıtın.

 • Bulut Altyapısı
Ağ Programlanabilirliği

Uçtan uca telekomünikasyon ağları için esneklik, ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık sağlayarak dijital hizmet sağlayıcılarını destekleyin.

 • Bulut Altyapısı
RAN Ayrıştırma

RAN'yi modernleştirerek ağın uzak ucuna bulut ekonomisi ve esneklik sağlayın.

 • Bulut Altyapısı
Bulutu Yönetin

Uygulamalarınızın tutarlı bir şekilde dağıtımını, çalıştırılmasını ve optimizasyonunu sağlayın.

 • Bulut Altyapısı
Bulut İş Yüklerinin Güvenliğini Sağlayın

Tüm ortamlarda kritik iş yüklerinin korunmasını basitleştirin.

 • Bulut Altyapısı
Çoklu Bulut Ucu Sağlayın

Bulut üzerinden sunulan bir hizmetle geniş alan ağ iletişimini, güvenliği ve bilgi işlemi birleştirin.

Uzaktan Çalışmayı Destekleyin

Uzaktan çalışma çözümleriyle mesafeleri ortadan kaldırın.

WAN'ı Optimize Edin ve Güvene Alın

Geniş alan ağında ve dağıtılmış uçta bulut üzerinden sunulan, yazılım tanımlı ağlara geçiş yapın.

Telko Uç

Temelden uca kadar güvenli, otomatik ve tutarlı bir platformla inovasyonlar yapın.

SOC'yi Modernleştirin

Yapısal güvenlik operasyonları ile tehditleri daha hızlı algılayın ve bunlara yanıt verin.

 • Güvenlik
Profesyonel Güvenlik Hizmeti

Sıfır güven mimarisine geçiş yaparak uygulamalarınızın ve verilerinizin güvenliğini sağlayın.

 • Güvenlik
Çoklu Bulut İş Yüklerini Güvene Alın

Operasyonları kolaylaştıran, görünürlüğü artıran ve daha kapsamlı bağlam sunan çoklu bulut güvenliği elde edin.

 • Güvenlik
Fidye Yazılımlarına Karşı Korumayı Güçlendirin

Siber güvenlik işlevlerinde sanallaştırma katmanında yerleşik koruma elde edin.

 • Güvenlik
Bulut İş Yüklerinin Güvenliğini Sağlayın

Tüm ortamlarda kritik iş yüklerinin korunmasını basitleştirin.

 • Güvenlik
Modern Uygulamaları Güvene Alın

Tüm uygulamalarınızı dilediğiniz bulutta oluşturun, çalıştırın ve yönetin.

 • Güvenlik
Modern Bir Ağ Oluşturun

Bulutlarda kullanıcılar, uygulamalar ve veriler için ağ güvenliği sağlayın.

 • Ağ İletişimi
Bulut Adaptasyonunu Hızlandırın

Bulut ortamlarında tutarlı ağ iletişimi ve güvenlik sunun.

 • Ağ İletişimi
Ağı Otomatikleştirin

Uygulama dağıtımının yanı sıra, ağ iletişimi ve güvenlik hizmetlerinin yönetimini hızlandırın.

 • Ağ İletişimi
Konteynerleri ve Kubernetes'i Bağlayın

Mikroservisleriniz ile konteyner tabanlı uygulamalarınızı bağlayın ve koruyun.

 • Ağ İletişimi
NSX Distributed Firewall

Ağ güvenliği mimarisi sayesinde ağınızın içindeki tehditleri algılayın ve durdurun.

 • Ağ İletişimi
Uygulama Teslimini Yeniden Tasarlayın

Farklı bulut ortamlarında tutarlı şekilde hız, esneklik ve otomatikleştirme sağlayın.

 • Ağ İletişimi
Uygulama ve Ağ Erişimini Güçlendirin

Geniş alan ağ iletişimi, güvenlik ve bilgi işlemi bir bulut aracılığıyla birleştirerek kullanıcıları ve uygulamaları güvenle bağlayın.

 • Ağ İletişimi
Uzaktan Çalışmayı Destekleyin

VMware'in uzaktan çalışma çözümleriyle mesafeleri ortadan kaldırın.

 • Ağ İletişimi
WAN'ı Optimize Edin ve Güvene Alın

Buluta geçiş yapıp ona hızlı ve güvenli şekilde erişin ve böylece iş dünyasındaki taleplerin ötesine geçin.

 • Ağ İletişimi
Ağınızı Güvene Alın

Tam olarak bütünleşik ağ iletişimi ve güvenlik yığınıyla her kullanıcıyı ve iş yükünü güven altına alın.

 • Ağ İletişimi
NSX Firewall

Ağ güvenliği mimarisi sayesinde ağınızın içindeki tehditleri algılayın ve durdurun.

 • Ağ İletişimi
Mikro Segmentasyon

Farklı bulutlarda ağ güvenliği politikaları tanımlayın ve uygulayın.

 • Ağ İletişimi
Anywhere Workspace Çözümleri

Çalışanların güvenli ve sorunsuz bir deneyimle diledikleri yerden çalışabilmesini sağlayın.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Dijital Çalışan Deneyimi

Çalışanların mümkün olan en verimli şekilde çalışarak olumlu bir etki yapmasını destekleyin.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Uzaktan Çalışmayı Benimseyin

Uzaktan çalışma stratejisi benimsemek için kuruluşların her yerden çalışabilmesini sağlayın.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Deneyim ve Güvenliği Garantileyin

Sorunsuz ve güvenli erişim sayesinde, uzaktan çalışan çevik bir iş gücünü destekleyin.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Sıfır Güven Güvenliği Benimseyin

Dijital çalışma ortamınızı akıllıca koruyun ve güvende tutun.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Modern Yönetim Olanağı Sunun

Modern işletim sistemlerini silolara gerek kalmadan, buluttan güvenli bir şekilde yönetin.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Ön Safta Çalışanları Güçlendirin

Ön saflardaki çalışanlarınız için sorunsuz aygıt ve uygulama yönetimi olanağı sunun.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
VMware Horizon Virtual Desktop Infrastructure ve DaaS

Sanal masaüstü ortamlarının yönetimini basitleştirin.

 • Konumdan Bağımsız Çalışmayı Benimseyin
Mevcut Uygulamaları Geliştirin

Mevcut uygulamalarınızı modern yazılım tedarik zincirine uygun şekilde modernleştirin ve geliştirin.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Uygulama Portföyünüzde Mantığa Dayalı Kararlar Alın

Uygulamalarınız için bir strateji belirleyin ve modernleştirme planı oluşturun.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Bulutta Çalışan Uygulama Geliştirme

Modern uygulama geliştirme faaliyetlerinizi hızlandırın ve dijitalin en büyük öncelik haline geldiği dünyamıza ayak uydurun.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Uygulama Geliştirme Pratikleri

Modern yöntem ve teknolojilerle uygulama oluşturma yolunuza canlılık kazandırın.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Mevcut Uygulamaları Modernleştirin

Maliyetli yeniden düzenleme işlemlerine gerek olmadan mevcut uygulamaları güncelleyin.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Modernleştirmeye Başlayın

Uygulama portföyünüz için bir strateji belirleyin, modernleştirme planı oluşturun ve önceliklerinizi tanımlayın.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Tanzu Application Platform

İstediğiniz uyumlu bulutta veya şirket içi Kubernetes'te hızlı ve güvenli şekilde oluşturup dağıtın.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
Tanzu Data Services

Buluta geçişinizi basitleştirin.

 • Geliştirici Deneyimiyle Liderlik Edin
DevSecOps'u Benimseyin

Modern uygulamaları hızlı ve güvenli bir şekilde sunun.

 • DevSecOps Sonuçları Elde Edin
Yazılım Tedarikini Güvene Alın

Yazılımları üretim aşamasına hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edin.

 • DevSecOps Sonuçları Elde Edin
Kubernetes ile Uygulama Modernleştirme

Kubernetes'e özel bir platformla geleneksel ve modern uygulamalarınızı yan yana çalıştırın.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Kubernetes Platformu Oluşturun

Özel bir uygulama platformu oluşturup daha hızlı bir şekilde yenilikçi ürünler sunun.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Tanzu Community Edition

Yeni başlayanlar ve deneyimli kullanıcılar için yönetimi kolay, tam özellikli bir Kubernetes Platform'u edinin.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Tanzu Kubernetes Grid

Çoklu bulut altyapısında operasyonları kolaylaştırın.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Tanzu for Kubernetes Operations

Modern çoklu bulut konteyner altyapısının temeli.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Tanzu Mission Control

Basitleştirilmiş çoklu bulut ve çoklu küme Kubernetes yönetimi için merkezi bir hub.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Tanzu Observability

Çoklu bulut ortamları için kurumsal gözlemlenebilirlik.

 • Platform Ops'u Benimseyin
Ağ Güvenliği

Bütünleşik bir ağ ve güvenlik yığınıyla eksiksiz kapsam elde edin.

 • Modern Uygulamaları Bağlayın ve Güvene Alın
İletişim Servis Sağlayıcıları

Telko ağlarını yeniden tasarlamaya yardımcı olacak dijital deneyimlerden yararlanın.

 • Sektöre Göre
Finansal Hizmetler

Müşterilerin ilgisini çekmenizi ve onları elde tutmanızı sağlayan dijital öncelikli bankacılığı güçlendirin.

 • Sektöre Göre
Kamu - Federal

Devlet kurumlarının modern ve düşük maliyetli hizmet beklentilerini karşılayın.

 • Sektöre Göre
Kamu - Eyalet ve Yerel

Vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırın.

 • Sektöre Göre
Sağlık Hizmetleri Müşterisi

Daha iyi üye deneyimleri ve sonuçlar sunmak için dijital sağlık hizmetlerini destekleyin.

 • Sektöre Göre
Sağlık Hizmetleri Sağlayıcısı

Hastalara sunulan sonuçları iyileştirmek için gerçek zamanlı dijital sağlık hizmetlerini hızlandırın.

 • Sektöre Göre
Yükseköğretim

Her yerden ve her zaman güvenli erişim sayesinde öğrenciler ile personeli güçlendirin.

 • Sektöre Göre
Üniversite Öncesi Eğitim

Her öğrencinin, öğrenim kaynaklarına tüm aygıtlardan erişebilmesini sağlayın.

 • Sektöre Göre
Yaşam Bilimleri

Yaşam bilimlerinin dijital dönüşümünü hızlandırın.

 • Sektöre Göre
Üretim Sektörü

Kolaylaştırılmış operasyonlar sayesinde, üretilen işi ve kaliteyi iyileştirin.

 • Sektöre Göre
Perakende

Dijital öncelikli deneyimlerle müşteri bağlılığını ve büyümeyi artırın.

 • Sektöre Göre